torstai 30. marraskuuta 2017

Valdemari 2017:5


Pääkirjoitus

OLEN eläkkeellä. Olen siis sitä ikäluokkaa, jonka vuoksi sosiaali-ja terveyspuoli erittyisesti tarvitsee riittävästi määrärahoja. Demarit ovat perinteisesti olleet se puolue, joka on pitänyt meidän vanhenevien puolta. Niin myös tämän syksyn budjettineuvotteluissa.

Olen myös kahden pojan ukki. Siksi olen oikein ylpeä demarineuvottelijoiden Markku Sistosen ja KH-puheenjohtajistoon kuuluvan ja siksi neuvotteluissa mukana olleen  Maria Guzeninan aikaansaannoksista. Demarit saivat läpi useita lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin vaikuttavia määrärahalisäyksiä, ennen muuta koulupuolelle.

OLEN myös realisti. Kaikkea haluamaamme ja tärkeänä pitämäämme emme saaneet läpi. Eikä mikään muu ryhmä. Lähtötilanne oli liian ahdas, kun porvaripuolueiden enemmistö ei taipunut vastuulliseeen veroprosentin nostoon.  Budjettineuvotteluissa  kaupunginjohtajan usean miljardin esitykseen saatiin noin 1 % lisää: 4,7 miljoonaa. Viime vuonna lisäys oli 6,9 miljoonaa.

NYT kukin ryhmä  käyläpi neuvottelutoimikunnan 20.11.2017 saavuttamaa neuvottelutulosta. Demariryhmä kokoontuu käsittelemään asiaa maanantaina 4.12 ryhmäkokouksessa, jossa valmistaudutaan syksyn kahteen viimeiseen valtuuston kokoukseen. Ne pidetään 7.12 ja 11.12. Molempien kokousten esityslistat on juuri julkaistu osoitteessa: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=219990

Jälkimmäisessä kokouksessa listalla on myös tärkeä kannanotto: Espoon lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

TÄNÄ vuonna demarien valtuustoryhmä on julkaissut viisi nettilehti Valdemarin numeroa. Kuudes ilmestyy vielä joulukuussa.

Hyviä lukuhetkiä!


Martti Hellström
Valtuustoryhmän tiedottaja
Valdemarin päätoimittaja 

Lokakuun valtuustosta

VALTUUSTON kokous 16.10. 2017 alkoi viisi minuuttia myöhässä, mutta se loppui ajoissa varttia yli yhdeksän. Listalla oli 17 asiaa.

Pelastuslaitokselle valittiin  johtokunta. Asia oli jäänyt kolme kertaa pöydälle. Tarkastuslautakuntaa valittiin uusi varajäsen ja käräjäoikeuteen uusi lautamies. Luottamushenkilöiden palkkioista tehty päätös oli palautettu uudelleen valmisteltavaksi. Nyt  kokouksiksi katsotaan myös kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä lautakuntien iltakoulut ja seminaarit, joiden kokouspalkkio on puolet ao. toimielimen varsinaisen kokouksen kokouspalkkiosta. Lautakuntien jäsenille maksetaan kuitenkin kokouspalkkiota enintään kahdesta iltakoulusta tai seminaarista vuodessa. Muutos tulee voimaan taannehtivasti 1.6.2017 alkaen.

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat

Esittelyvuorossa Osallistuva Espoo- kehitysohjelma. Pöntössä
Habiba Ali.
TÄMÄ on jo toinen valtuustokausi, jolloin Espoossa on  lautakuntien lisäksi poikkihallinnolliset kehitysohjelmat. Ne ovat alustoja, joissa kehitetään kokeillen ja pilotoiden innovatiivisia ratkaisuja Espoo-tarinan mukaisesti yhdessä kumppanien kanssa, ja niitä tuetaan EU-ohjelmien avulla. Nyt niiden ns. hyötytavoitteet hyväksyttiin.Kukin ohjelma esitti 3-5 hyötytavoitetta

Innostava, elinvoimainen Espoo kuvaili itseään kakun kasvattajaksi.  YhteysTallinnaan...Tapahtumia...

Osallistuva Espoo - jossa demareilla puheenjohtajuus (Habiba Ali):  voimavarana espoolaiset itse: väestönkasvu-vieraskieliset- yhteiset haasteet- lähitekeminen, omatoimisuus- luottamus demokratiaan-

Kestävä Espoo - ryhmässä demareilla on jäsenenä Minna Aitola. Tämä ohjelma unelmoi:Pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki. Hiilineutraali 2030. Älykkäitä ratkaisuja.. Vastuullisuus.  Luontohyödyt. Liikkuminen.

Hyvinvointi ja terveys:  Voimavaralähtöinen ajattelu. Osallistuminen. Hyvinvoinnin edistyminen. (Nuoret huomioidaan).

Puheenjohtajien alustusten jälkeen käytiin monipuolista keskustelua.  Persut esittivät maahanmuuttovastaisia  muutoksia. Valtuusto äänesti ne kumoon.

Kaavoja

Suvela I, asemakaavan muutos jätettiin demarien Habiban ja Guzeninan aloitteesta pöydälle yksimielisesti.  Habiba esitti lisäksi tähän liittyvän toivomuksen.  Kokoomuksen Kai Lintunen teki myös tärkeän toivomuksen segregaation vähentämiseksi. Molemmat hyväksyttiin Puustellinkallion asemakaavan muutos  hyväksyttiin yksimielisesti.

Kysymyksiä

Vihreät olivat tehneet valtuustokysymyksen  vammaispalvelujen määrärahojen riittävyydestä. Esittelijä muutti esitystään kaupunginhallituksessa: Vuoden 2018 talousarvion valmistelussa tulee ottaa huomioon tämän vuoden budjetissa ilmennyt vaje vammaispalveluiden määrärahoissa. Vastaus hyvöksyttiin tällaisena.

Johanna Värmälän valtuustokysymykseen Kivenlahden kirjastotilojen kunnossapidosta ja tulevaisuudesta saatiin tieto, ettei vastausta voida antaa  asetetussa määräajassa antaa.

Aloitteita

Demari Hannele Kerolan Valtuustoaloite Espoo konsernin lainakannan kehityksestä sekä rahastojen pääoman käytöstä jäi toisen kerran pöydälle. Kerola oli matkoilla.

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Hannele Kerolan ja 17 muun valtuutetun 27.2.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen Espoo konsernin lainamäärän kehityksestä ja rahastojen tuottojen käytöstä sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
(Kerola pois-  jäänee pöydälle).

Persujen valtuustoaloite turvallisuusohjelman valmistelusta sai vastauksen, joka merkittiin tiedoksi.
Vasureiden valtuustoaloite ikäihmisten alueellisten kuntosalipalvelujen parantamisesta käynnisti pitkän keskustelun. Persuilla oli tähän liittyvä toive, mutta se jyrättiin.

Vihreiden ja kokoomuksen valtuustoaloite #Liikkuminen palveluna eli Mobility as a Service (MaaS) -palvelun käyttöönottamisesta oli mielenkiintoinen. Kyseessä on uudenlainen liikkumisen konsepti, joka yhdistää esimerkiksi joukkoliikenteen, autonvuokrauksen ja muut liikkumisen keinot asukkaille helposti ostettavaksi ja käytettäväksi liikennepalveluksi palveluntarjoajasta riippumatta.  Konseptin ajatuksena on, että yhdellä lipulla voi saada käyttöön useita eri Iiikkumisvälineitä tietyksi ajaksi.  Konseptia kokeillaan tällä hetkellä eri puolella maailmaa, myös Helsingissä.  Vastaus aloitteeseen hyväksyttiin.

Vihreät olivat tehneet valtuustoaloiteen Laaksolahden jäähallin purkamisesta. Halli ollut jo viisi vuotta tyhjänä käyttökiellossa. Tilalle on tulossa ulkojää. Aloitteentekijä toivoi pikaista selvitystä.

KOKOUKSEN viimeisenä asiana oli Kuntalain 84 §:n mukaisten sidonnaisuusilmoitusten tiedoksi merkitseminen. Valtuusto merkiti tiedoksi 3.10.2017 mennessä tarkastetut ja hyväksytyt kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistut sidonnaisuusilmoitukset.

Valtuusto kunnioitti Karl Koivusen poismenoa

LOKAKUUN valtuusto kunnioitti pitkäaikaisen demari- valtuutetun, Espoon kunnallis- politiikan ”grand old manin” Karl Koivusen  poismenoa hiljaisella hetkellä.

Karl Koivunen ehti  yli 80 elinvuotensa aikana olla mukana rakentamassa Espoota useissa luottamustoimissa. Hän toimi Espoon eri lautakunnissa, valtuustossa ja kaupungin- hallituksessa neljän vuosikymmenen ajan.

Karl Koivunen ehti asua Leppävaarassa  yli  50 vuotta. Hän  teki mittavan työn  Leppävaaran Sisun akiivina. Puheenjohtajana hän oli vuodet 1968-1992. Kerrotaan, että hän oli keskeisesti mukana juonimassa Leppävaaraan täysmittaista urheilustadionia.

Karl Koivunen  sai ansioistaan kunnallisneuvoksen arvonimen vuonna 1999. Hän  oli kuollessaan 84-vuotias. 

Demarien oma budjettiseminaari

VALTUUSTORYHMÄN  ja kunnallisjärjestön yhteinen budjettiseminaari pidettiin lauantaina  11.11. Työväen Akatemian tiloissa Kauniaisissa. Paikalla olivat päässeet lähes kaikki valtuutetut, ja ilahduttavasti myös muita lautakunnissa vaikuttavia aktiiveja.

Seminaarin asiantuntijavieraana oli sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälä, joka vastasi lukuisiin kaupunginjohtajan budjettiesitystä koskeviin kysymyksiin.

ALUSTUKSEN jälkeen osallistujat jakautuivat toimialoittain kokoamaan demareiden päätavoitteita budjettineuvotteluja varten. Lounaan jälkeen ryhmät esittelivät kokoamansa konkreetit tavoitteet hintalappuineen neuvottelija Markku Sistoselle. Demarit lähettivät Markun ja Marian neuvotteluihin ajamaan nimenomaan heikoimmassa ja uhanalaisimassa asemassa olevien asiaa.

Mm, investointiohjelmaa pohtineen ryhmän vetäjä  Jukka
Vilske esittelee asetettuja neuvottelutavoitteita.
TAVOITELISTA oli pitkä, ja neuvottelijoille jätettiin luonnollisesti liikkumatilaa. Näitä lähdimme mm. hakemaan:

Sivistystoimeen:
Huomion kohteena kaikkein heikommassa olevat lapset ja nuoret. Toisen luokan oppilaiden iltapäivätoimintaa pitää lisätä, ei vähentää. Erityisoppiladen jakotunnit pitää palauttaa; opettajat uupuvat tällä hetkellä Ammattioppilaitosten opiskelijoille lisää oppilashuoltohenkilöitä, joka kolmas nuori keskeyttää opinnot (lukioissa 4%).
Lasten harrastamisen on mahdollistettava. Vuokra-avustukseen lisäämällä harrastustakuu toteutuu. +68 ryhmiä lisäää, Seela ( jumppa + ruokailu kouluissa) uloitettava
 jokaiseen aluekeskukseen. Pitää mahdollistaa edullinen ruokailu senioreille

Sosiaali ja terveystoimi: 
Terveyskeskusmaksun poisto. Vvammaispalvelut pitää taata kaikille apua tarvitseville, nyt paljon ongelmia palveluiden saatavuudessa. Pitkäaikaishoito kaipaa kipeästi lisäpaikkoja. Kotihoitoon lisää resursseja, asiakkaiden määrä kasvaa rajusti. Lääkärille ja hammaslääkärille on päästävä samana päivänä, nykyinen tavoite 10 päivän kuluessa ei käy meille.

Investoinnit:
Merimatin koulu pitää palauttaa investointeihin. Tietotien vuokratiloja ei tarvita, säästö on viisi miljoona vuositasolla seuraavat 20-vuotta. Maalämpö julkisiin rakennuksiin

Hesari kokosi ryhmien budjettitavoitteita

HESARI julkaisi 14.11. 2017 juuri budjetti-neuvottelujen alun alla Marjaana Varmavuoren jutun otsikolla "Huostaanotot lisääntyvät hälyttävää vauhtia Espoossa – Lasten ja nuorten pahoinvointi saa poliitikot painamaan paniikki-nappulaa."

JUTUSSA kaikki puolueet olivat huolissaan huostaanottojen kasvusta - siis lasten ja perheiden pahoinvoinnista.

Vihreät kertoivat tavoittelevansa Espoon budjettineuvotteluissa kahden miljoonan euron lisäyksiä koulutukseen ja kasvatukseen. Sen verran uupuu vielä lautakunnan esityksistä. 1,2 miljoonan euron lisäystä he esittävät nuorten mielenterveyspalveluihin, lasten terapiapalveluihin sekä kouluterveydenhuollon henkilöstömäärärahoihin. He korostiva myös varhaisen tuen tärkeyttä.

DEMARIT lähtivät jutun mukaan  hekin ajamaan koulutuksen ja hyvinvoinnin edistämistä:
- Huomion kohteena on oltava kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret. Esimerkiksi kakkosluokkalaisten iltapäivätoimintaa pitää lisätä, ei vähentää. Ja erityisoppilaiden jakotunnit pitää palauttaa.” Erityisesti ammattiin opiskeleville tarvitaan lisää oppilashuoltohenkilöstä. Joka kolmas ammattiin opiskeleva nuori keskeyttää opinnot. Lukioissa keskeytysprosentti on neljä”, siteerataan  Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistosta.

KOKOOMUS  halusi  pitää maltillisen linjan budjettilisäyksissä.

MUILTA ryhmilla ei ilmeisesti ollut selkeitä  tavoitteita :-)Marraskuun valtuustosta

Maria Guzinina ja Markku Sistonen
MARRASKUUN valtuusto kokoontui maanantaina 20. päivä.  Demaripulpetit olivat täynnä. Kokouskokemusta sai tällä kertaa kaksi varavaltuutettua Niina Heinikoski  ja Olli Lehtonen.

LISTAN erikoisin kohta oli Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali. Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valittiin  66 jäsentä ja 66 varajäsentä vaalipiireittäin toimitettavalla listavaalilla, jossa listalta mennään  läpi  listajärjestyksessä. Äänestystä jouduttiin siirtämään, kunnes paikalla oli kaikki 75 valtuutettua.

Demarilistan numero oli 5. Saimme 10 ääntä (omamme). Listajärjestys oli kärjen osalta:
Kimmo Kiljunen, Irma Pahlman, Joona Räsänen, Markku Sistonen... Myöhemmin nähdään, kuinka moni valittiin.

Mm. demarien Aulikki Pentikäinen kävi pöntössä
korostamassa lisärakentamisen tärkeyttä.
ASIALISTA oli napakka, ja kokous eteni nopeasti.  Espoon kaupunki ei nähnyt  estettä sille, että Rysäkarin saari liitetään Espoon kaupunkiin.  Viherlaakson koulun ja lukion perusparannuksen ja laajennuksen tarkistettu hankesuunnitelma  hyväksyttiin yksimielisesti.

Aloitteita ja kysymyksiä sekä niihin annettuja vastauksia käytiin kommentoimassa. Listalla oli vihreiden valtuustoaloite viherkattosuunnitelman laatimisesta Espooseen.  Ideasta aiotaan käynnistää selvitys. Aloitteentekijä liitti toiveen; tutkitaan mahdollisimman pian.  Se hyväksyttin.

Kokoomusedustaja  oli tehnyt valtuustoaloiteen lähiöiden ja kaupunginosien täydennysrakentamisen periaatteista ja ohjelmasta. Vastauksessa pidettiin täydennysrakentamista   ilmasto-ohjelman toteuttamisen kannalta tärkeänä tavoiteena. Yhtenä toimenpiteenä on lisätä taloyhtiöiden neuvontaa lisä- ja täydennysrakentamisessa ja helpottaa taloyhtiöiden asiointia ”yhden luukun periaatteella”....

Olli Lehtonen pääsi ihan eturiviin.
Leena Luhtasen (sd) kertaalleen uudelleen valmisteltavaksi  (14.11.-16) lähetettyyn valtuustokysymykseen Espoon teatteritalon valmistelusta ja nykytilanteesta saatiin vastaus.
Vastauksessa kerrottiin, että  Kaupunginhallitus on päättänyt  kehottaa sivistystoimea ja teknistä ja ympäristötoimea käynnistämään Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen kehittäminen ja suunnittelu siten, että Espoon vierailuteatterina toimivan kaupunginteatterin tarvitsemat tilat toteutetaan kulttuurikeskuksen yhteyteen.

Huono vastaus. Luhtanen nosti perustellusti esiin, että valtuuston selvän päätöksen yli on kävelty.
Hän esitti  toivomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Demareiden Liisa Kivekäs oli tehnyt valtuustokysymyksen  kuljetuspalvelujen ongelmista. Vastauksessa ongelmia vähäteltiin, mutta kuten nyt tiedämme, kaupunki on sittemmin purkanut kuljetussopimuksen yhden toimija  kanssa. Kivekäs jätti myös  toivomuksen, ja se hyväksyttiin.

Nina Heinikoski, Juri Aaltonen ja Habiba Ali
Myös Johanna Värmälän (sd) valtuustokysymykseen Kivenlahden kirjastotilojen kunnossapidosta ja tulevaisuudesta saatiin vastaus.  Kivenlahden kirjasto on suljettu uudestaan, koska osa henkilökunnasta oireilee edelleen. Osa tehdystä remontista oli toteutettu puutteellisesti ja korjaustyöt ovat nyt parhaillaan käynnissä.  Värmälä esitti lisäksi toiveen, että aasukkaiden kanssa arvioitaisiin kirjaston sijoittumista Kivenlahdessa vaarantamatta Espoon muiden kirjastojen toteuttamista ja olemassaoloa. Toive hyväksyttiin.

KOKOUS päättyi tosi ajoissa varttia vaille kahdeksan


Mediatiedote budjettineuvotteluista

Demareiden Sistonen ja Guzenina Espoon budjetti-neuvotteluista: Hyvin meni!

Iltapäivähoitotakuu kaikille ykkös- ja kakkosluokkalaisille, palvelumaksujen korotusten torppaaminen, toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen ja opiskelun keskeytysten vähentäminen sekä vähävaraisten lasten harrastusten tukeminen olivat Espoon demareiden budjettineuvottelujen vahvoja onnistumisia.

Espoon kolmipäiväiset budjettineuvottelut on saatu päätökseen. Demareiden valtuustoryhmä kiittää kaikkia neuvotteluihin osallistuneita poliittisia ryhmiä tasapainoisen neuvottelutuloksen aikaansaamisesta.

- Demareiden neuvottelutavoitteisiin kuuluivat opiskelijaterveydenhuollon, lasten terapiapalveluiden ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen. Nykytilanne vaatii näiden palveluiden vahvistamista. Tämä tavoitteemme näkyy hienosti saavutetuissa neuvottelutuloksessa. Jos lapsiin ja nuoriin ei panosteta nyt, on lasku tulevaisuudessa kestämätön niin rahallisesti kuin inhimillisesti, sanoo demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja ja budjettineuvottelija Markku Sistonen.

- Budjettitulos sisältää todella ilahduttavasti panostuksia lapsiin ja nuoriin. Erityisopetukseen ja avustajaresursseihin saadut lisäsatsaukset tulivat suureen tarpeeseen. Opettajien työympäristö on muuttunut paikoin hyvinkin haastavaksi. On koko Espoon tulevaisuuden etu, että lasten, nuorten ja muiden erityisryhmien oppiminen turvataan. Vahva tulevaisuus rakennetaan sillä, että kaikkien kyvyt saadaan käyttöön, toteaa demareiden toinen budjettineuvottelija, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Maria Guzenina

- Myös lisäyksemme ennaltaehkäisevään toimintaan tuovat tulevaisuudessa säästöjä. Vähävaraisten perheiden lasten harrastusten tukemiseen saatiin lisää rahaa kuten myös taiteen perusopetuksen oppilaspaikkojen lisäämiseen. Myös liikunta- ja nuorisojärjestöjen vuokra-avustukset sekä nuorisojärjestöjen avustukset mahdollistavat yhä useamman nuoren osallistumisen yhteisölliseen ja hyvinvointia lisäävään toimintaan, Sistonen kertoo.

Demareille oli neuvotteluissa kynnyskysymyksenä se, että asiakasmaksuihin ei tule korotuksia. Maan hallituksen toimet ovat jo itsessään heikentäneet kansalaisten ostovoimaa ja selviytymistä arjessa. Demarit eivät olleet myöskään valmiita vähentämään lasten iltapäivätoiminnasta tai korottamaan iltapäivätoiminnan maksuja ja halusivat vahvistaa toisen asteen ammattiin opiskelevien hyvinvointia ja opiskelujen keskeytysten vähentämistä.

- Halusimme myös vahvistaa iäkkäiden yhteisöllisyyttä ja liikuntamahdollisuuksia. Espoolainen Seela-malli, jossa iäkkäille järjestetään ohjattua liikuntaa koulujen liikuntatiloissa mahdollistaa heille myös ruokailun koulun yhteydessä. Seelaa on pilotoitu hyvin tuloksin. Yksi Seelan ilahduttavista sivuvaikutuksista on ollut yksinäisyyden väheneminen. Lisämääräraha mahdollistaa Seela-toiminnan laajentamisen ja +68 ryhmien lisäämisen, kertoo Guzenina.

Kaiken kaikkiaan neuvottelujen tuloksena kaupunginjohtajan tekemään budjetin pohjaesityksen lisättiin 4,69 miljoonaa euroa.

keskiviikko 29. marraskuuta 2017

Budjettisovusta

Kuvakaappaus Demokraatista
VUODEN 2018 budjettineuvotteluissa Espoon vuoden 2018 talousarviosta neuvottelutulos, jonla neuvottelijat olivat valmiit hyväksymään.  Mukana ovat  Kokoomus, Vihreät, SDP, RKP, Vasemmistoliitto, Keskusta, Siniset, Kristillisdemokraatit ja Liberaalit. Persujen neuvottelija jätti neuvottelut jo alkuvaiheessa.

Valtuuston neuvottelutoimikunnan neuvottelutulos nostaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän budjettiesityksen loppusummaa 4,69 miljoonaa euroa. Kukin ryhmä lukee nyt tarkkaan läpi sovittuja asioita ja tekee 4.12. ryhmäkokouksissan päätöksen hyväksytäänkö vai hylätäänkö neuvottelutulos.
Espoon valtuusto päättää  talousarviosta 7.12. klo 16 alkavassa kokouksessa.

Neuvottelutulos nostaa kaupunginjohtajan budjettiesityksen loppusummaa 4,69 miljoonaa euroa. Lisäksi investointeihin lisättiin 0,5 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen  asiakasmaksujen korotus kaatui.Lisärahaa saatii  lasten terapiapalveluihin ja nuorten mielenterveyspalveluihin, opiskelijaterveydenhuoltoon sekä aikuissosiaali- ja perhetyöhön.

Demarit halusivat vahvistaa opiskelijaterveydenhuoltoa, lasten terapiapalveluita ja nuorten mielenterveyspalveluita.
– Jos lapsiin ja nuoriin ei panosteta nyt, on lasku tulevaisuudessa kestämätön niin rahallisesti kuin inhimillisesti, sanoo  Länsiväylän haastattelussa demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja ja budjettineuvottelija Markku Sistonen.

Sivistytoimi

Sivistystoimeen saatiin merkittävästi lisää rahaa. Koulupuolelle on luvassa hyvää:  kielenopetuksen aloitusta varhennetaan alakouluissa. Myös yläkoulun B2-kieleen tulee lisätunti. Iltapäivätoiminta mahdollistetaan jatkossakin sitä haluaville toisluokkalaisille, ja maksut pidetään nykytasolla. Lisää rahaa mm. erityisopetukseen ja avustajaresursseihin sekä ruotsinkieliseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen. Myös Mattlidens Gymnasiumin lisäoppilaspaikkoihin lisätään rahaa.  Ruotsinkieliseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä Mattlidens Gymnasiumin lisäoppilaspaikkoihin lisätään rahaa.  Lisärahaa käytetään myös mm. erityisopetukseen ja avustajaresursseihin.

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustuksiin ja vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen saatii  lisää rahaa.

Tekninen toimiala

Länsiväylän pyöräilyn laatureitin suunnittelu käynnistetään  vuonna 2018. Espoon teatteritilan, kulttuuritorin ja kulttuurikeskuksen peruskorjauksen suunnitteluun varataan 0,5 milj. euroa.

Investoinnit

Investointeihin lisättiin neuvotteluissa 0,5 miljoonaa.  Investointiohjelmaa valmistellaan kokonaisuutena. Esitykset kouluverkosta koko lukioverkon ja Tapiolan alueen kaikkien koulujen osalta tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään helmikuussa 2018.  Tuolloin käsitellään myös matinkyläläisille tärkeätä Meri-Matin lukiota.

Jo kaupunginjohtajan budjettiehdotukseen sisältyi lähes 1 miljardi euroa kymmenen vuoden ajanjaksolle koulu- ja päiväkotitilojen korjauksiin.
Talousarvioehdotus sisältää lähes miljardi euroa koulu- ja päiväkotitilojen korjauksiin seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Pöytäkirjamerkinnät

NEUVOTELUISSA kirjattiin ylös 20 ns. pöytäkirjamerkintää. Näistä useat ovat demareille tärkeitä:
- Seurataan vanhusten pitkäaikaispaikkojen määrän riittävyyttä
- Varhaiskasvatuksen poikkeustapausten sijaisjärjestelyihin kiinnitetään huomioita.
- Päätös Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuritilasta tehdään kevään 2018 aikana.
- Hankintojen strategiset linjaukset tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2017 aikana. Espoossa edistetään kestäviä ja innovatiivisia hankintoja.
- Espoon sairaalan toimivuutta ja henkilöstön työhyvinvointia seurataan
- Kouluissa työhyvinvointiin liittyvät täydennyskoulutukset koskevat opettajien lisäksi myös koulunkäyntiavustajia.
-  Koulukuljetusten sopimusehtojen mukaista laatua ja luotettavuutta seurataan ja sopimusten vastaisiin menettelyihin puututaan ja käytetään sopimusten mukaisia sanktioita.
- Koululaisten loma-aikojen toimintaa kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
-  Kouluverkkopäätökset lukioverkon ja Tapiolan alueen osalta tuodaan kaupunginhallitukseen viimeistään helmikuussa 2018.
- Sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi omaishoidontuen perusteiden asianmukaisuutta ja korjaa niitä tarvittaessa.

Mitta täyttyi koulukyytisotkuista

Mika-Erik Walls on myös Ovalan jäsen.
ESPOON demarien valtuustoryhmä laati jo elokuussa mediatiedotteen, jossa se vaati, että erityisoppilaiden koulukuljetusten turvallisuus ja laatu on taattava  Espoossa välittömästi.

Espoon koulujen lukuvuosi oli  alkanut luokattomasti koulukuljetusten osalta. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria oli jätetty kotipihoille oman onnensa nojaan ilman saattajaa.

Marraskuussa Espoon kaupunki tekikin päätöksen siirtää neljän koulun piiriin kuuluvat koulukuljetukset toisille yrityksille kevätlukukauden alusta alkaen. Ongelmat olivat jatkuneet pitkin syksyä eikä yrittäjä saanut ratkaistua niitä Espoota tyydyttävällä tavalla.

Erityisansio tilanteen korjaamisesta kuuluu valtuustoryhmämme jäsenelle  Mika-Erik Wallsille, joka nosti sitkeästi ja rohkeasti  ongelmat esiin.

Maakunta-uudistus: ei mitään hyötyä pk-seudulle

Kuvakaappaus HS:n sivuilta.
HELSINGIN, Espoon ja Vantaan sosiaali- demokraattien valtuusto- ryhmien puheenjohtajat vaativat pääkaupunki- seudun kuntien oman sote-palvelu tuotannon säilyttämistä, jos sote- ja maakunta- uudistus ”runnotaan läpi”.

Eveliina Heinäluoma, Sirkka-Liisa Kähärä ja Markku Sistonen kirjoittavat, että sote-uudistus sivuuttaa uudistukselle asetetut alkuperäiset tavoitteet ajamalla maakuntahallintoa sekä markkinaehtoisuutta palvelutuotantoon.

Kokoomuksen runnoma valinnanvapausmalli ei toisi sosiaali- ja terveydenhuoltoon säästöjä vaan päinvastoin lisää menoja. Kumpaakaan ei pääkaupunkiseudulla tarvita.  Maakuntauudistus ei toisi pääkaupunkiseudulle mitään lisäarvoa.

SDP:n valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat erityisen huolissaan perustason palvelujen sirpaloitumisesta, palvelujen kehittämisen vaarantumisesta ja erikoissairaanhoidon korkean laadun rapautumisesta. Uudistuksen rahoitusmalli  vaarantaisi pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn.

ITSE MEDIATIEDOTE
Pääkaupunkiseutu ei tarvitse hallituksen ajamaa sote- eikä maakuntauudistusta

Hallituksen malli ei ratkaise tämän päivän ongelmia eikä tulevaisuuden haasteita. Hallitus sivuuttaa sote-uudistukselle asetetut alkuperäiset ja tärkeät tavoitteet ajamalla maakuntahallintoa sekä markkinaehtoisuutta palvelutuotantoon. Kokoomuksen runnoma valinnanvapausmalli ei toisi sosiaali- ja terveydenhuoltoon säästöjä vaan päinvastoin lisää menoja. Kumpaakaan ei pääkaupunkiseudulla tarvita.

Toteutuessaan hallituksen suunnittelemat uudistukset vaarantaisivat erityisesti erikoissairaanhoidon nykyisen korkean tason ja sirpaloisi perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen järkevän työnjaon ja kehittämisen. Tätä työtä on tehty vuosien ajan ja sille työlle pitää juuri nyt antaa kehittymismahdollisuudet. Lisäksi sote-uudistus ja sen rahoitusmalli tässä muodossa vaarantaisi maan tärkeimmän osan, pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn.

Maakuntauudistus ei toisi pääkaupunkiseudulle mitään lisäarvoa. Jos maakuntauudistus kuitenkin runnotaan läpi, maakunnille pitäisi lainsäädännössä varata mahdollisuus järjestää hallintonsa ja palvelunsa alueen erityispiirteet huomioon ottaen, perustuslain velvoitteita unohtamatta. Selkeintä olisi, että maakunta mahdollistaisi pääkaupunkiseudun kuntien oman palvelutuotannon yhdessä yksityisen ja kolmannen sektorin täydentävien palvelujen kanssa.

SDP:n pääkaupunkiseudun valtuustoryhmien puheenjohtajat

Markku Sistonen
Espoon valtuustoryhmän puheenjohtaja
046 877 3884

Eveliina Heinäluoma
Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja
p. 040 592 1807

Sirkka-Liisa Kähärä
Vantaan valtuustoryhmän puheenjohtaja
p. 050 521 7189

Jukka Vilske palasi demarien kunnallisjärjestön johtoon

ESPOON demarit kokoontuivat lauantaina 24.11 syyskokoukseen, jossa valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja, Espoon ykkösdemari. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Vilske, joka on toiminut puheenjohtajana aikaisemminkin kaksi kautta 2012-2013 ja 2014-2015. Kauden 2015-2016 demareita johti Joni Vainikainen,  joka ei ollut enää käytettävissä tehtävään.

Jukka Vilske toimii parhaillaan kaupunginhallituksen varajäsenenä, tila-ja asuntojaoston jäsenenä sekä KH:n edustajana opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa.

Valtuustoryhmämme ensimmäinen varapuheenjohtaja Liisa Kivekäs valittiin niinikään  yksimielisesti kunnallisjärjestön varapuheenjohtajaksi. Tämä tehostaa myös kunnallisjärjestön ja valtuustoryhmän yhteistyötä. Valtuustoryhmämme jäsenistä hallitukseen valittiin myös varavaltuutettu Antti Aarnio.

KUNNALLISJÄRJESTÖMME tiedote löytyy tästä linkistä: http://www.espoondemarit.fi/wordpress/jukka-vilske-yksimielisesti-espoon-sosialidemokraattien-puheenjohtajaksi-vuodelle-2018/

Valdemarien loppusyksyn ohjelmaa

VALDEMARIEN loppuvuoden ohjelmassa on useita tärkeitä tapahtumia.

Joulukuu
4.12. Kaupungin-hallitus: Kokouksessa KH hyväksyy omalta osaltaan budjetin käsittelyn.
4.12. Valtuusto-ryhmän kokous: Ryhmä joko hyväksyy tai hylkää neuvottelu-tuloksen.
7.12. Valtuuston kokous (talousarvio klo 16.00). Käsitellään budjettiin liittyvät toivomukset jne.
11.12. Valtuuston kokous. Hyväksytään budjetti vuodelle 2018.
14.12. "Wanhan" Kunnallisjärjestön hallituksen viimeinen  kokous
18.12. klo 15.30 Kaupunginhallitus

Hyvää Joulunodotusta kaikille!

Valtuustoryhmä esittäytyy: Olli Lehtonen

OLLI Lehtonen on demarien varavaltuutettu ja sosterlautakunnan jäsen. Näin hän kertoo itsestään:
" Olen Lintuvaarassa kasvanut, syntyperäinen espoolainen. Nelilapsisen perheen rakensimme Hanneleni kanssa Helsingin Herttoniemeen. Muutama vuosi sitten - neljänkymmenen helsinkiläisvuoden jälkeen - tuli aika muuttaa takaisin Lintuvaaraan. Tuntuu hyvältä, Leppävaaralla ja sen asukkailla on vahvat juuret ja historia. Tulevaisuus tehdään yhdessä. 
Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja politiikka on ollut tiivis osa elämääni 70-luvun kouluneuvostovaaleista lähtien. Suurimman osan työurastani olen tehnyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten järjestöissä; sosiaalisihteerinä, toiminnanjohtajana, palvelutalon johtajana, asiantuntijana. ”Kuunnellaan heitä, jotka puhuvat hiljaisella äänellä” on myös poliittinen agendani. Hiljainen ääni kuuluu usein ikäihmisille tai vammaisille. 
Hyviä hetkiä elämässä on paljon, yksi parhaimmista, kun veneen köydet on irrotettu ja keula kääntyy merituulta kohti."

tiistai 12. syyskuuta 2017

Valtuustoryhmämme 2017-2021

ESPOON demarien uudessakin valtuustoryhmässä on 10 jäsentä ja 10 varajäsentä.  Tässä lyhyesti heidän esittelynsä äänimääräjärjestyksessä:

Valtuutetut. Viisi naista ja viisi miestä. Neljä uutta.

Maria Guzenina, kansanedustaja,  3854 ääntä
Kaupunginhallituksen  2.vpj, Espoon konsernijaoston puheenjohtaja, Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varajäsen

Johanna Värmälä, aluetoimitsija, 945 ääntä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. vpj.

Markku Sistonen, liikuntapalvelupäällikkö, 727 ääntä
Valtuuston 3. pj.,  Suomen Kansallisooppera ja -baletti,
hallintoneuvoston jäsen

Leena Luhtanen, opetusneuvos, tohtori (hc), 675 ääntä
HUS-hallituksen varajäsen,

Ali Abdirahman, kirjastovirkailija,  575 ääntä

Liisa Kivekäs, sairaanhoitaja-kätilö, 542 ääntä (uusi)
Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

Martti Hellström, KT, opetusneuvos, 388 ääntä
Opetuslautakunnan jäsen

Juri Aaltonen, puheenjohtaja, 282 ääntä  (uusi) ja
Kaupunginhallituksen jäsen, Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsen

Habiba Ali, asioimistulkki, 277 ääntä  (uusi)
Osallistuva Espoo- kehitysohjelman pj.

Aulikki Pentikäinen, johtava talous- ja velkaneuvoja, 272 ääntä (uusi)
Teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja

Varavaltuutetut niinikään ääni- eli kutsujärjestyksessä. Kuusi naista ja neljä miestä. Kahdeksan uutta.

Hannele Kerola, Varatuomari, lainsäädäntöneuvos, 264 ääntä
Länsi-Metron oy:n hallituksen jäsen

Nina Heinikoski, kätilö, 237 ääntä  (uusi)
Hyvinvointi ja terveys- kehitysohjelman jäsen

Olli Lehtonen, valtiotieteen maisteri, 233 ääntä  (uusi)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Heini Saikkonen, yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, 230 ääntä (uusi)
Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsen

Mika-Erik Walls, lehtori, oppimistutkija (KL, FM), 214 ääntä  (uusi)
Opetuslautakunnan jäsen

Heidi Luukkanen, koulunkäyntiavustaja, 208 ääntä (uusi)
Likunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja.


Antti Aarnio, elinkeinoasioiden päällikkö, 204 ääntä 
HSL hallituksen jäsen

Abdi-Rashid Mohamud (uusi), nuoriso-ohjaaja, 180 ääntä

Minna Aitola (uusi), kokki, opiskelija, 180 ääntä
Kestävä Espoo- kehitysohjelman jäsen

Iiris Mikkilä, toiminnanjohtjaja, 163 ääntä  (uusi)
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston vpj.

KAIKKI demariluottamustehtävien hoitajat löytyvät linkistä: http://www.espoondemarit.fi/wordpress/vaikutamme-espoossa/luottamustoimet-2017-2021/


Valtuustoryhmä esittäytyy: Heidi Luukkanen

Olen uusi politiikassa, Sosialidemokraattiseen puolueeseen liityin vasta viime syksynä vaalien alla. Tähän asti olen pyrkinyt toteuttamaan lähidemokratiaa  lähinnä vanhempana koulujen vanhempainyhdistyksissä ja johtokunnissa. Tällä hetkelläkin olen Järvenperän koulun johtokunnan puheenjohtaja.

Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä syrjäytymisen ehkäisy ovat teemoja lähellä sydäntäni. Olinkin erityisen otettu valinnastani juuri Liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajaksi. Työ käynnistyy pian, odotan sitä innolla.

www sivujeni osoite on www.heidiluukkanen.wordpress.com 

Lautakuntatyö on lähtenyt hyvin käyntiin, mielenkiintoista ja antoisaa on ollut!

www.facebook.com/luukkanenheidi

Heidi Luukkanen - tehokas tekijä, jolla on sydän paikallaan!

Valtuustoryhmä esittäytyy: Mika-Erik Walls

Olen Mika-Erik Walls, koulutukseltani kasvatustieteen lisensiaatti ja filosofian maisteri, työskentelen jo 21. lukuvuotta lukion lehtorina sekä myös oppimistutkijana – tehnyt yhteensä liki 30-vuotisen työuran yleissivistävän- ja aikuis- sekä yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen piirissä.

Olen perehtynyt tutkijana erityisesti opettajien työhön, työhyvinvointiin ja digitaaliseen oppimiseen ja oppimisympäristöihin. Lisäksi olen opiskellut ja tutkinut johtamisjärjestelmiä, erityispedagogiikkaa. Hoidan tällä hetkellä vakinaista virkaani Helsingin kaupungin opetustoimessa. Vaikuttamis- ja järjestötyötä olen tehnyt jo 20 vuoden ajan. Espoon kuntapolitiikassa olen toiminut viimeksi valtuustokaudella 2005-09 mm. opetuslautakunnan jäsenenä sekä Espoon käräjäoikeuden lautamiehenä. Tämänhetkiset luottamustehtäväni Espoossa 2017-2021: Espoon kaupunginvaltuuston varajäsen (5. varavaltuutettu) ja Sdp:n valtuustoryhmän jäsen, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varsinainen jäsen, Espoon Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja, Kuitinmäen koulun johtokunnan puheenjohtaja. Muita keskeisimpiä luottamustehtäviä: Suomen Vanhempainliiton johtokunnan ja Työvaliokunnan jäsen, OAJ:n Helsingin paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen.

Naimisissa, kaksi ihanaa tytärtä, pk- ja kouluiässä. Toisen tyttäreni autismin kautta vammaisten asiat ja haasteet ovat minulle hyvin läheisiä, lainsäädäntöä myöten. Intohimoni yli kaiken: kaikkien lasten ja nuorten tasavertaisten oppimisen edellytysten edistäminen ja opetuksen resurssien turvaaminen, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö kaikille sekä vanhemmuuden tukeminen kaikissa elämänvaiheissa! Myös ikäihmisten asiat ovat lähellä, konkreettisesti, lähiomaiseni kautta; kotihoitoon on panostettava Espoossa huomattavasti enemmän kuin tähän asti.

Uuttera, luotettava ja tarkkaan asioihin perehtyvä työmyyrä, ope ja perheenisä kaikkien espoolaisten palveluksessa 2017-2021. Ollaan tiiviissä yhteydessä erityisesti kaikissa lapsiin, nuoriin, varhaiskasvatukseen, opetukseen (perusopetuksesta aina 2.asteen koulutukseen ja korkeakouluihinkin), oppimiseen, erityiseen tukeen ja vammaisasioihin liittyvissä asioissa tulevana 4-vuotiskautenani!

Nettisivustoni: www.mikaerikwalls.fi

Facebook: https://www.facebook.com/mikaerikwalls/

Instagram: https://www.instagram.com/mikaerikwalls/

Twitter: https://twitter.com/mikaerikwalls


lauantai 3. joulukuuta 2016

Valtuustoryhmään uusi jäsen: Aulikki Pentikäinen

VARAVALTUUTETTU Abdifitah Ali Abdi on  pyytänyt 21.11.2016 päivätyllä kirjeellään eroa varavaltuutetun toimestaan sekä kulttuurilautakunnan jäsenyydestä valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Valtuusto hyväksynee eron kokouksessaan 12.12.2016. Uudeksi varavaltuutetuksi nousee  tällöin vuoden 2012 vaaleissa seuraavaksi eniten ääniä saanut Aulikki Pentikäinen.

Kuntalaisten arjen huolet ja raskaat tilanteet ovat Aulikki Pentikäiselle tuttuja, sillä hän toimii Espoon kaupungin johtavana talous- ja velkaneuvojana ja vastaa myös sosiaalisesta luototuksesta. Työssään hän on nähnyt sen, että asumisen kalleus on yksi keskeinen syy velkaongelmiin työttömyyden ja muiden elämänkriisien ohella. Vuosien varrella Aulikki Pentikäinen on kutsuttu lukuisiin oikeusministeriön työryhmiin valmistelemaan maksukyvyttömyyteen ja perintään liittyvää lainsäädäntöä.

Vapaa-ajalla Aulikki lenkkeilee ja rentoutuu marjastaen ja sienestäen. Koulutukseltaan hän on maa- ja metsätaloustieteiden maisteri. ”Olen kuitenkin kuluttajaekonomisti, sillä pääaineeni yliopistossa oli kuluttajaekonomia.  Maa- ja metsätalousosaaminen paikantuu lähinnä puunrankojen jalostamiseen klapeiksi omin lihasvoimin, Aulikki nauraa.

keskiviikko 27. huhtikuuta 2016

Valdemarin arkisto 2013-2017


Ensimmäinen nettilehti Valdemari ilmestyi helmikuussa 2013. Samaan aikaan avattiin sivusto myös facebookiin. FB-tykkääjiä on tällä hetkellä 211,  mikä  riittää siihen, että saamme tilasto-ominaisuudet käyttöömme. Osoitteemme facebookissa on:
https://www.facebook.com/Valdemarit.

NETTILEHDEN idea on otettu hyvin vastaan. Heti ensimmäisellä numerolla oli heti 796 lukukertaa.  Yhteensä  kaikkia ilmestyneitä numeroita  on luettu tähän mennessä lähes  20 498   kertaa!

Valdemari on marraskuun 2017 loppuun mennessä ilmestynyt 38 kertaa, ja siinä on julkaistu  474 juttua. Joka numerossa esitellään valtuustoryhmän ja valtuuston kokouksen demareille tärkeitä asioita. Kun  uusi numero ilmestyy, vanhemmat jutut siirtyvät arkistoon.  Jos jokin vanha juttu kiinnostaa, sen saa päätoimittajalta.

Vuosi 2013

ENSIMMÄISESSÄ Valdemarissa julkaistiin seuraavat jutut:
-  Valdemari nro:1 on tässä!
-  Puheenjohtajan puheenvuoro
-  Demarien valtuustoryhmä koolla tammikuussa
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Veikko Simpanen
-  Pelastetaan kaupungintalo!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Johanna Värmälä

KAKKOS-numeron aiheita olivat:
-  Valdemari 2 on tässä uudistettuna!
-  Puheenjohtaja puhuu!
-  Valdemari näkyy ja vaikuttaa!
-  Maria Guzenina-Richardson Honkamajalla
-  Maaliskuun valtuustosta - lyhyesti
-  ILMOITUS - Etelä-Espoon demarit
-  Demarit vaativat hätäohjelmaa terveyskeskusjonojen poistamiseksi
- Demarivaltuutetut istuivat iltaa Gumbölessä
- Demarit aktiivisina Blominmäen asiassa
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Tarja Tallqvist
-  Jarkko Rahkonen elvyttää Villiruusua


KOLMOS-numero ilmestyi huhtikuussa. Siinä oli  seuraavat jutut:
-  Valdemarin kolmas numero, olkaa hyvä!
-  Terveyskeskus- ja vanhuspalvelut saatava kuntoon!
-  Huhtikuun valtuuston kokouksesta - lyhyesti
-  Valtuustoaloitteilla vaikutetaan
-  Valdemarit Tallinnassa
-   MAINOS: Demarien vappujuhla Läkkitorilla!
-   Valtuustoryhmä esittäytyy: Adbirahman Ali
-   SDP julkaisi oman palvelustrategiansa
-   Demarit eivät aja pakkoliitoksia
Lisää kuvateksti

NELOS-numero ilmestyi toukokuussa. Sisällysluettelossa olivat:
- Hienoa työtä, MGR!
- Jo neljäs Valdemari netissä!
- Demokraatti-lehti kehui Valdemaria!
- Valtuuston kokouksesta 20.5.- lyhyesti
- Demarit vaativat kestävää ratkaisua terveyskeskusten ongelmiin
- Maahanmuuttajat haluvat tehdä töitä
- Kuntapäivillä Oulussa
- Sivistystoimen organisaatiouudistus puhututtaa demareita
- Demarit mukaan valtuustosopimukseen?
- Espoon tarina: strategiaa uudella tavalla
 - Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Hellström
KESÄKSI ilmestyi  vitosnumero. Sen otsikoita olivat:
- Viides Valdemari, var så gud
-  Valtuustoryhmä toivottaa hyvää kesää!
-  Kesäkuun valtuuston kokouksesta - lyhyesti
-  Sistosen poliittinen "ilmaveivi"
-  Sivistystoimeen uusia tulosyksikkö: liikunta- ja nuorisotoimi
-  Työväenopistoa koskevaa organisaatiouudistusta aletaan valmistella
-  Demarit edelleen huolissaan pyrkimyksistä uittaa palvelusetelit terveyskeskuksiin
-  Kesän jälkeen jälleen syksy!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Antti Aarnio


KUUTOS-numeroon oli yhdistetty elo- ja syyskuun tapahtumia:
- Elo-syyskuun Valdemari on uunituore
- Länsimetro elvytyskohteeksi!
- Tervetuloa demarien teltoille!
- Syksyn ensimmäinen valtuuston kokous
- Terveisiä syyskuun valtuuston kokouksesta
- Terveyskeskusmaksuja ei saa korottaa!
-  Valdemari ilmestyi paperiojenteena
-  Demarit: Viherlaakson koulun sisäilmaongelmat on ratkaista!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Liisa Kivekäs
-  Demarit vaativat Mankin seisakkeen säilyttämistä

LOKAKUUNlehden teemoja olivat:
-  Tässä uunituore Valdemari numero 7!
-  Demarit hyväksyivät valtuustosopimuksen
-  Budjettineuvottelut käynnistyvät
-  Lokakuun valtuuston kokouksesta
-  Talouskurimus kiirehtii kaupungintalon saneerausta
-  Valtuustoryhmän edustajat onnittelivat Juha Metsoa
-  Demarien lehti: Espoon Ruusu ilmestyy 6.11.
-  Lähiaikojen demaritapahtumia
-  Työpaikka auki Espoon demarien kunnallisjärjestössä
-  Valtuustoryhmän verkostokortit
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Leena LuhtanenMARRASKUUSSA ilmestyi numero 8. Tässä aiheita:
-  Jo kahdeksas Valdemari on ilmestynyt
-  Sopu talousarviosta
-  Terveisiä Valtuuston kokouksesta 18.11.2013
- Mediatiedote 3.11: Espoon demarit puolustavat palveluita
- Valdemarit näkyivät Espoon Ruusussa
- Juhani Parisaari Aarno Turusen seuraajaksi
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Guzenina-Richardson
- Demarien ryhmyri vaihtuu
- Harriet Klar on nyt Harriet Klar-Nykvist


JOULUKUUN puolivälissä ilmestyi vuoden viimeinen Valdemari:
- Tässä Valdemarin joulunumero 9
- Maria Guzenina-Richardson valtuustoryhmän
- Valtuustovuosi 2013
- Joulukuun valtuuston kokouksesta
- Talousarviokokous 4.12.-13
- Onnea Jukka ja Sinikka!
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Tieaho
- Valdemari on ilmestynyt jo yhdeksän kertaa
- Hyvää Joulua ja Upeaa Uutta Vuotta 2014
Vuosi 2014HELMIKUUN alussa ilmestyi vuoden 2014 ensimmäinen Valdemari:
- Valdemari 1/2014
- Pääkirjoitus 8.2. 2014
- Taistelu omien terveyskeskusten puolesta jatkuu
- Kevään demaritapahtumia
- Korpilammella tasapainotus- ja tuottavuusseminaari 11.-12.2.
- Valtuustoryhmä kokoontuu viikkoa ennen valtuustoa
- MAINOS: Keskustelutilaisuus kouluasioista
- Tammikuun valtuston kokouksesta
- Iso huoli vanhusten aterioiden hinnasta
- Valdemareja ehdolla SDP:n puoluekokoukseen
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Jasminiitta Lumme
- Valdemarin lyhyt historia.


1.3. lopulla ilmestyi kakkosnumero. Siinä oli seuraavia juttuja:
- Valdemari 2/2014 on tässä. Olkaa hyvä!
- Demarit eivät hyväksy esitettyjä leikkauksia
- MAINOS: Demarilauantai 22.3.
- Valtuuston kokous 24.2.2014
- MAINOS: Nasima Razmyar Puikkarissa
- Valtuustoryhmä kokoontui 17.2.2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Hannele Kerola
- Korpilammen henki vm. 2014
- Demaritapahtumia!
- Montako valdemaria Seinäjoelle?
- Poikkihallinnolliset ohjelmaryhmät yhteisessä työpajassa
- Espoonlahdessa oli viikolla 9 demaripöhinää
- Valdemari on nyt ilmestynyt vuoden ajan!

HUHTIKUUSSA ilmestyi Valdemarin nro 4. Teemoja olivat:
- Kaikki Valdemarit pähkinänkuoressa
- Maria Guzenina-Richardson halutaan puoluehallitukseen
- Kohti SDP:n puoluekokousta
- Valtuuston kokous 14.4.
- Demarit vastustivat loppuun saakka ylimitoitettuja leikkauksia
- Länsimetron jatkossa aikalisä
- Blominmäen asialle lyötiin sinetti
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Jungner
-  Loppukevään demaritapahtumia
-  Mainos: Toreilla tavataan

KESÄNUMERO ilmestyi 15.6.  Lehden teemoja olivat
- Pääkirjoitus: Lämmin kiitos valtuustoryhmälle!
- Kevätkauden viimeisestä valtuuston kokouksesta
- Demarit vastustavat jättikaupunkia
- Terveisiä puoluekokouksesta
- SDP:llä on uusi puheenjohtaja
- Toukokuun valtuuston kokouksesta
- Demariyhteenvetoa keväästä 2014
- Kohti eduskuntaa
- Demaritapahtumia syksyllä 2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen ja
- Valdemarin koko tarinaSYKSYN ensimmäinen numero  ilmestyi. Lehden teemoja olivat:
- Edessä tiukka poliittinen syksy
- Faktoja vanhuspalveluiden tarpeesta
- Mainos: Demarit taas teltoilla
- Valtuuston syksyn ensimmäinen kokous
- Mediatiedote 13.8.-14
- Valtuustokysymys väistötilojen myöhästymisestä
- Koulujen väistötilojen myöhästymisestä
- Valtuustoryhmän kesäkokous
- Pelastuuko kaupungintalo?
- Keistä kansanedustajaehdokkaita?
- Nettilehden vanhat numerot


SYKSYN toinen nettilehti ilmestyi 5.10.-2014. Lehdessä oli seuraavia juttuja:
- Pääkirjoitus
- Metrokokous valtuustossa 29.9.
- Valtuustoryhmän jäsenet aktivisina Majvikissa
- Syyskuun ensimmäinen valtuuston kokous 8.9.-14
- Kaksi valtuustodemaria pyrkii eduskuntaan
- Osakeyhtiö, liikelaitos vai kaupungin oma tuotanto?
- Valtuuston demariryhmän jäseniä ehdolla seurakuntavaaleissa
- Teltoilla tavataan; Espoon demarien syksyn tapahtumia
- Mediakatsaus
- Onnittelut 68-vuotispäivän johdosta Martti Tieaholle!
- Espoossa avattiin monikulttuurisuustila
- Vahvempaa yhteistyötäLOKAKUUN Valdemarin nro 8 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus
- Valtuuston kokous 20.10.2014
- Eläköön itsenäinen Espoo!
- Valtuusto keskusteli kehitysohjelmista
- ESPOON ruusu ilmestyy jälleen
- Ritva Snabb valtuustoryhmän vs. sihteerinä
- Loppusyksyn demaritapahtumia
- Ihmisoikeuksien päivän tapahtuma Entressen kirjastossa 10.12
- Maria Guzenina ja Johanna Värmälä eduskuntaa!
- Muista äänestää seurakuntavaaleissa!
- Vuoden 2015 valtuuston kokoukset
- Espoon budjettia valmistellaan
- Valdemarit 2013-14
MARRASKUUN Valdemarin nro 9 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus: Martti Tieaho in memoriam
- Marraskuun valtuuston kokous
- Mediatiedote 14.11.2014
- Espoon kunnianarvoisaa kaupungintaloa ei suojeltu
- Espoon ruusu ilmestyi 16.11.
- Uudenmaan maakuntaparlamentti haki ideoita mm. Virosta
- Demarit menestyivät seurakuntavaaleissa
- Suomenojan satamassa kuohuu!
- Jasminiitta Lumme: Tulevaisuuden oppimisympäristö Viherlaaksoon!
- Loppuvuoden demaritapahtumia
- Kosketuksia ihmisoikeuksiin 10.12.2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Helena Haapsaari
- Kaiken maailman Valdemarit :-)
JOULUKUUN valdemarin nro 10 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus
- Valtuusto kokoontui joulukuussa kaksi kertaa
- Maria Guzenina nousee kaupunginhallitukseen
- Mediatiedote Espoon Asuntojen vesimittareista
- Kosketuksia ihmisoikeuksiin
- Espoo-mitalli Jasminiitta Lumpeelle
- Mediatiedote budjettisovusta
- Vuoden 2015 valtuuston kokoukset
- Hyvää Joulua!
- Arkisto
Vuosi 2015


TAMMIKUUN 2015 numeron teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Espoolaisdemarien vuosi 2014 kuvina
Demarien valtuustoryhmä järjestäytyi
Tammikuun valtuuston kokous
Espoo ei halua jättikaupunkia!
Ketteryyttä uuden opiskelijahuoltolain soveltamiseen!
Demarit ja metropolihallinto
Demarien kannatus nousussa
Maria Guzenina eduskuntaan!
Johanna Värmälä eduskuntaan!
Antti Rinne Espoossa ma 2.2.2015


HELMIKUUN Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Helmikuun valtuuston kokous
Kehitysohjelmat
Vaalipuffi
Hus palvelee Espoota hyvin
Valtuustoryhmä vaalipöhinässä
Eduskuntavaalit lähestyvät
Valtuustoryhmä esittäytyy: Kaisa Rastimo

MAALISKUUN Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus: Eduskuntavaalit 2015
Valtuuston kokouksesta 23.3.2015
Valtuustoseminaarin 26.3. satoa
Maria Guzenina matkalla eduskuntaan
Johanna Värmälä kampanjoi teltoilla ja somessa
Puffi: Demaritapahtuma 11.4. Kosketuksia vanhuuteen
KEVÄÄN viimeisen Valdemarin teemoja olivat:
Kesäajot sunnuntaina 14.6.
Kesäkuun valtuuston kokous
Kaikki ryhmät mukana neuvottelutuloksessa ulkoistuksista
Suomenojan venesataman kohtalo puhututtaa
Mediatiedote jättiulkoistuksista
Valtuuston kokous 18.5.
Huhtikuun valtuuston kokous
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Maria Guzenina eduskuntaan
Demareita teltoilla
Valtuustoryhmää täydennettiin
SYKSYN 2015 ensimmäisen Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Syyskuun valtuuston kokous
Suurmielenosoitus 18.9.
Vuoden 2016 budjetti
Sivistystoimen talousseminaarissa
Lumenkaatopaikka Vanttilaan
Kohti kuntavaaleja 2017
Espoo Caterin inhouse-yhtiöksi
Elokuun valtuuston kokous
Terveisiä Karakalliopäiviltä
Syksyn 2015 demaritapahtumia
Eduskuntaryhmä kokousti Espoossa


MARRASKUUN Valdemarin teemoja olivat
Pääkirjoitus
Valtuustoryhmän Mediatiedote
Media noteerasi demarien neuvottelutavoitteet
Hallituksen kärki- /Espoon järkihankkeet - Espoon tulevaisuus
Marraskuun valtuustokokouksesta
Hannele Kerola: Karhusuon koulu taas tapetilla
Lokakuun valtuuston kokouksesta
Terveisiä piirin kokouksesta
Reijo Tuori eläkkeelle
Valdemarin arkistoJOULUKUU  Valdemarin 7/2015 teemoja olivat
Joulukuun pääkirjoitus
Valtuustoryhmän Avoin kansalaispaneeli 24.11.2015
Valtuuston budjettikokous 2.12.
Demarien ryhmäpuheenvuoro vuoden 2016 budjetista
Valtuuston kokouksesta 7.12.2015
Veikko Simpanen syvästi huolissaan vanhusten asiakasmaksuista
Valtuustovuosi 2015 demariryhmän silmin
Maria Guzenina valtuuston puheenjohtajaksi
Liisa Kivekäs kaupunginhallituksen jäseneksi
Kiitokset Jukka Vilskeelle hienosta työstä
Joni Vainikainen kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi
Demarivuosi 2016
Koko valtuuston seminaari 14.1.2016
Valtuustoryhmä esittäytyy: Jarkko RahkonenVuosi 2016TAMMIKUUN valdemarin (2016:1) teemoja olivat
Pääkirjoitus
Valtuustovuoden 2016 asialistaa
Kunnianarvoisasta kaupungintalosta
Tammikuun valtuuston kokouksesta
Valtuuston uusi puheenjohtaja: Maria Guzenina
Ajatuksia valtuuston seminaarista Finns Omniassa
Demarien vastaus kaupunginjohdolle hallinnon kehittämisestä
Demariryhmälle uusi puheenjohtajisto
Mediatiedote Niipperin koulun väistöstä
HUHTIKUUN Valdemarin (2016:2)  juttuja olivat
Pääkirjoitus: Totisesti elämme kummallisia aikoja
Demarit tekivät määrärahoitealoitteita
Valtuustoryhmän toimintakertomus sai kehuja edustajiston kokouksessa
Valtuustoryhmän pj. Martti Hellström: Ei vuoroluvulle!
Antti Aarnio: Turha kauhistella investointeja
Hannele Kerola: Rahastot käyttöön
Maaliskuun valtuuston kokous
HS kirjoitti helmikuun valtuuston kokouksesta
Päivähoitoasia nousi esiin myös Länsiväylässä
Helmikuun valtuuston kokous
Valtuustoryhmä aktiivisesti paikalla OTTO-maatteja vaatimassa.
Mediatiedote Niipperin koulun sisäilmaongelmista
TOUKOKUUN Valdemarin (2016:3) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Elämme epäinhimillistä aikaa
Vuoroluku uhkaa ?
Valtuuston kokous 25.4.
Pakina: Ovatko Persut rasisteja?
Terveisiä piirikokouksesta
Hesari teki myös jutun terveyskeskusasiasta
Demarien valtuustokysymys Matinkylän terveyspalveluihin liittyen
Valtuustokysymys Espoon teatteritalosta
Valtuustoaloite hankintalaista
Valtuustokysymys koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi
Myös opettajien järjestö on ottanut kantaa koulukurjuuteen


KESÄKUUN Valdemarin (2016:4) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Hyvää kesää!
Toukokuun kokouksesta
Valtuustoryhmä herkutteli
Kesäkuun valtuuston kokous
Länsimetro myöhästyy
Koulujen korjausvelka ei supistu itsestään
Valtuusto torjui demarien toiveen
Espoon teatteri maan alle?
Sote­uudistus ei saa romuttaa Espoon taloutta
Ruusuja jaettiin äideille
Budjetin valmisteluprosessi on käynnissä
Terveisiä iltakoulusta
Onneksi olkoon Johanna ja Leena!
Syksyn demariohjelmaa
ELOKUUN Valdemarin (2016:5) juttuja olivat
Pääkirjoitus: viimeinen erä alkaa
Elokuun valtuuston kokous
Valtuusto tyrmäsi demarien parannusesitykset
Harvinaislaatuinen sitoumus
Espoon omiin yhtiöihin lisää avoimuutta!
Veroprosentti ja budjettineuvottelut
Veikko Simpasen valtuustoaloite vesimittareista
Tapiolan uimahallin sietämätön tilanne
Valtuustoryhmän syksyn kalenteria
Kunnallisjärjestön tervehdys
Puffi: Kävellen koulupaikkoja tytöille


SYYSKUUN Valdemarin/2016:6) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Budjettineuvottelujen alla
Syyskuun valtuuston kokous
Mediatiedote: Espoon demarit haastavat kaupunginhallituksen kehys- ja veroprosenttiesityksen
Pitääkö virkamiehen vastata?
Leena Luhtanen ja Espoon teatteritalo
Mediatiedote: Laadukkaat peruspalvelut turvattava
Veikko Simpanen: Hallituspuolueiden valtuutetut leikkauslinjalla Espoossa
Veikko Simpanen: Pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen
Valtuustokausi jatkuu
Demarisyksyn ohjelmaa
Ensimmäiset demariehdokkaat

JOULUKUUN Valdemarin/2016:7) juttuja olivat:
Tule tapaamaan Valdemareja Lippulaivaan!
Pääkirjoitus
Valdemareja puoluekokoukseen
Demarien oma budjettiseminaari
Mediatiedote: Demarit valmiina Espoon budjettineuvotteluihin
Budjettineuvottelut 2016
Budjettisovusta tuli tällainen - myös demarien vaikutuksesta
Mediatiedote 23.11.Demarit ja vasemmistoliitto kävelivät Espoossa ulos budjettineuvotteluista
Demarien ulosmarssi Länsiväylässä
Demarien ulosmarssi Demokraatti-lehdessä
Demarien ulosmarssi Hesarissa
Lokakuun ensimmäinen valtuuston kokous
Lokakuun toinen valtuuston kokous
Espoon Ruusu ilmestyi 12.11.
Marraskuun ensimmäinen valtuuston kokous
Marraskuun toinen valtuuston kokous
Harriet Klar-Kristola- Espoon positiivisin?
Jo 90 ehdokasta Kohti kuntavaaleja
Valtuustoryhmään uusi jäsen: Aulikki Pentikäinen
Jouluun demaritapahtuma: Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.

HELMIKUUN  Valdemarin 2017:1  juttuja olivat:
Pääkirjoitus
Tammikuun valtuustonkokous
Määräraha-aloite subventoimaan vanhusten ateriahintojen nousua
Kevään kiinnostavia tapahtumia
Demariehdokkaita
Lisäkaavoitukseen tarvitaan vauhtia ja porkkanoitaHUHTIKUUN  Valdemarin 2017:2  juttuja olivat:
Pääkirjoitus: Uusin voimin kohti parempaa Espoota
Helmikuun valtuustosta
Valtuustoterveisiä maaliskuulta
Valtuustoryhmän toimintakertomus 2016
Homekouluista repesi iso riita
Vanhan valtuuston toiseksi viimeinen kokous; poimintoja
Jarkko Rahkonen: Vaalianalyysia
Uuden valtuuston 2017- 2021 demarit
Hyvää Vappua!

TOUKUUN Valdemari 3/2017  oli  vanha valtuustoryhmän  Valdemarin  viimeinen numero. Se oli erikoisnumero, johon oli poimittu aiemmin julkaistuja juttuja koko valtuustokaudelta 2013- 2017. Kun tavallisesti lehdessä on kerrallaan 6- 10 juttua, tässä nyt niitä oli luettavana 127.


SYYSKUUN  Valdemari 4/2017  oli  uuden valtuustoryhmän  Valdemarin  ensimmäinen numero. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Syyskuun valtuustonkokous
Mediatiedote: Hyvä arki kuuluu jokaiselle  espoolaisille
Mediatiedote: Espoo velkaantuu massiivisesti. Tuloveroa nostettava vastuullisesti  0,25 %-yksikköä
Mediatiedote: Demarit vastustavat suunnitelmaa siirtää Espoon kansainvälisen koulua Otaniemeen
Valtuustoryhmän mediatiedote: Erityisoppilaiden koulukuljetusten turvallisuus ja laatu taattava Espoossa välittömästi !
Espoon kilpailutusinto ja erityisryhmien elintärkeät palvelut törmäyskurssilla? Case Kajon Oy
Valtuustoryhmämme 2017-2021
Elokuun valtuuston kokouksesta
Syksyn ensimmäinen ryhmän kokous
Uuden valtuuston ensimmäinen kokous
Demarien uusi valtuustoryhmä järjestäytyi
Valtuustoryhmän syksyn 2017 ohjelma
Valtuustoryhmä esittäytyy: Heidi Luukkanen
Valtuustoryhmä esittäytyy: Mika-Erik Walls