sunnuntai 16. kesäkuuta 2019

Kesävaldemari


Pääkirjoitus


Sitä ollaan nyt keväällä 2018 valitun valtuuston valtuustokauden puolivälissä. Takana on kaksi vuotta poliittista työtä ja edessä vielä saman verran. On hyvä aika katsoa vähän peruutuspeiliin. Miten on nyt niinkuin omasta mielestä pari vuotta mennyt.

DEMARIEN valtuustoryhmä on toiminut  kauden 2018-19 aktiivisesti ja hyvässä yhteishengessä. Syksyyn osui kurja taka-isku, kun varavaltuutettumme loikkasi vasemmistoliittoon. Yhteyksiä kaupunginhallituksen ja lautakunnan tason päätöksiin  on auttanut se, että valtuustoryhmän jäseniä  toimii  myös niissä:
- Kaupunginhallituksessa edustajiamme ovat varsinaiset jäsenet Maria Guzenina ja Juri Aaltonen. Maria on myös kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja, ja Juri elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen jäsen.
- Sosiaali- ja terveyslautakunnassa toimivat ryhmästämme varajäsen Olli Lehtonen ja  jäsen Johanna Värmälä.
 - Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa demareista on jäsen Martti Hellström.
- Varhaiskasvatusjaostossa on varajäsen Iiris Mikkilä. Iiris on jaoston varapuheenjohtaja.
- Kulttuurilautakunnassa edustajamme on varajäsen Abdi-Rashid Mohamud.
- Liikunta- ja nuorisolautakunnassa demareista ovat varajäsenet  Heidi Luukkanen  ja Heini Saikkonen. Heidi on myös liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja.
- Kaupunkisuunnittelulautakunnassa demariryhmästä on jäsen Liisa Kivekäs.  Hän on myös tila-ja asuntojaoston varajäsen .
- Teknisessä lautakunnassa on Aulikki Pentikäinen. Aulikki on myös teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja.
- Habiba Ali on osallistuva Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja.
- Hyvinvointi ja terveys -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään valittiin varajäsen Nina Heinikoski.
- HUSin tuoreimmat uutiset välittää meille varsinainen jäsenja HUSin hallituksen jäsen Leena Luhtanen.
- Yhteistyöstä muiden ryhmien kanssa vastaa varsinainen jäsen Markku Sistonen, joka on edustajamme neuvottelutoimikunnassa ja valtuuston puheenjohtajistossa.

LÄNSIMETROON liittyvistä asioista saamme tietoa varajäsen Hannele Kerolalta joka on Espoon  edustaja Länsimeton hallituksessa. Vastaavasti tietoa HSL:stä saamme varajäsen Antti Aarniolta. Abdirahman Ali tuo viestiä Omnian hallituksesta.
PLUSSAA ovat ainakin seuraavat: 

Budjettineuvotteluissa on saatu lisää rahaa:  Viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta (20 tuntia viikossa) kokeillaan vuoden ajan ensi vuoden syksystä alkaen. Espoo-lisä säilytetään nykyisellään muuten, mutta 2-vuotiaiden osalta tuki on ensi vuonna 180 e/kk. Lisärahaa päätettiin opetukseen perusopetuksen ja lukion tuntiresursseihin kattamaan kasvanutta oppilas- ja opiskelijamäärää.
Lisätään tuntikehykseen 1 tunti tuntikehykseen englannin kielen opetuksen varhaistamiseksi Lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin ja perheiden tukipalveluihin sekä vanhus- ja vammaispalveluihin lisätään määrärahoja.
Myös itse tekstiin tehtiin tärkeitä lisäyksiä.  Olemme siis mukana budjettisovussa.

Demarit ovat tehneet useita eko-ehdotuksia: meriä pilaavasta muovista, tupakantumpeista, vastuullisista tekstiilihankinnoista.

Espoo on turvallinen kaupunki.

Investointiohjelma on huikea: Miljardi 10 vuodessa. 

Koulukuljetukset on saatu toimimaan.

Metro kulkee. Espoolaiset demarit nostivat ongelmia ensimmäisten joukossa esiin huolen metron toiminnasta. Konsernijaosto  lähetti HSL:lle kattavan listan korjausta vaativista kohdista. Mutta HSL:n muut kunnat eivät halua ymmärtää tilannetta. Demarit ovat ajaneet läpi suoria linjoja Helsinkiin täydentämään metroliikennettä.  Ryhtiä hyvä HSL! Espoon joukkoliikenne alkaa olla kriisissä.

Olemme pitäneet esillä muistisairaiden asiaa.

Työttömyys on vähentynyt.MIINUKSIIN kuulu ainakin seuraavat 

Demokratiavaje. Virkakoneisto kävelee paikoin päättäjien yli että rapa roiskuu: Espoon teatteri. Tapiolan uimahalli on jo farssi.

Espoon asuntojen kyvyttömyys  pysyä asuntotavoitteissaan. Tänne tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja.

Liian alhainen veroprosentti menoihin nähden.  Keinotekoisen alhainen veroprosentti ei ole kestävä ratkaisu. Veroprosentista päättäminen ennen menoista päättämistä

Länsimetron jatko-osan budjetti karkaa

Terveyspalveluiden piirissä himo yksityistää ja ulkoistaa

Pohjois-Espoon joukkoliikennepalvelut eivät ole riittäviä

Valtava määrä oppilaita ja opettajia väistötiloissa, joiden turvallisuus ei aina vakuuta.

Vanhusten heitteillejättö ja palveluiden riittämätömyys. Pyrkimys ulkoistaa kotihoitoa.


VAIKEISIIN KYSYMYKSIIN kuuluvat ainakin seuraavat:

Kaupungintalon purkaminen vai ei?TÖITÄ on siis tehty monella rintamalla espoolaisten hyväksi. Nyt  on oikea aika laittaa  kesähattu päähän ja nauttia Suomen kesästä.

Työ jatkuu elokuussa!


Martti Hellström
Demarien  valtuustoryhmän tiedottaja.


Valtuustoryhmä järjestäytyi

Espoon demarien  valtuustoryhmä piti järjestäytymiskokouksen   3.6.2019. 

Ryhmä valitsi puheenjohtajiston uudelleen kolmanneksi  toimintakaudeksi.

Puheenjohtajana jatkaa  Markku Sistonen, 1 vpj:na  Liisa Kivekäs ja 2. vp:jna Martti Hellströmin.

Hellström toimii myös myös ryhmän tiedottajana.
Muistio valtuuston toukokuun kokouksesta


Vaikka tuoleja on tyhjänä, jokaiselle riitti istuja.

Valtuusto 20.05.2019

KOKOUS alkoi ajallaan. Tällä kertaa meillä oli ennätysmäärä varamiehiä demaripulpeteissa:  Hannele Kerola, Nina Heinikoski, Olli Lehtonen sekä vasemmistoon siirtynyt varavaltuutettu.

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali jouduttiin jättämään pöydälle. Vihreät kierrättävät tehtäviä, eivätkä olleet ehtineet päättää omia paikkojaan.

Momentti 4:  Vuoden 2018 arviointikertomuksen käsittely- herätti jälleen paljon keskustelua,
Tulostavoitteista merkittävä osa jää (taas) toteutumatta tai niitä ei voida arvioida.

Demareista huolensa vanhusten palveluista kävi pöntössä kertomassa Markku Sistonen. Juri Aaltonen tarttui Espoon Asuntojen kyvyttömyyteen saavuttaa sille asetetut asuntojen rakentamisen tavoitteet. Samaan asiaan kiinnitti huomiota Hannele Kerola. Toisessa puheenvuorossaan Hannele  toivoi, että ICT-toiminnassa asetettaisiin tavoitteeksi tuottavuuden kasvu. Martti Hellström nosti esiin kysymyksen, kriisiyttääkö se, että niin useita sitovia tulostavoitteita ei saavuteta eikä edes pystytä mittaamaan, koko vastuujaon toiminnan kehittämisestä virkamiesten ja poliittisten päättäjien kesken.

Demarit käyttivät myös useita replikkipuheenvuoroja.  mm. Johanna Värmälä, Liisa  Kivekäs ja Hannele Kerola olivat huolissaan vanhusten palveluiden tasosta mm. kotihoidosta.

Persut yrittivät taas kääntää keskustelun kaikissa mahdollisissa kohdissa maahanmuuton torjuntaan.


KAHVITAUKO pidettiin. Tällä kertaa maisteltiin pinaattijuustopiirakkaa.

Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus  1.1. - 31.12.2018 myönnettiin yksimielisesti.

Jänismäen ja Hatsinanpuiston kaavat hyväksyttiin.

KYSYMYKSIÄ JA ALOITTEITA

Persut olivat tehneet valtuustokysymyksen seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisystä Espoossa. Jälleen tarkoitus oli provosoida maahanmuuttokeskustelua. KH:n  hyväksymä vastaus hyväksyttiin myös valtuustossa.

Demareista puheenvuoro  käytti Olli Lehtonen. Hän yhdisti seksuaalirikollisuuden huumeiden käyttöön -ei etniseen rotuun.

Vihreiden valtuustoaloite kaupungin edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen lentomatkojen CO2 -päästöjen kompensoinnista, oli jätetty pöydälle  29.4.2019. Nyt se palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Vihreiden toinen valtuustoaloite koski kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamista  ympärivuotiseksi Aloite oli jätetty Pöydälle 29.4.2019.  Vastaus hyväksyttiin.  Vihreät tekivät myös asiaan liittyvän toiveen- erityisesti Kokoomus vastusti)

Demareista puheenvuoron pyysi Aulikki Pentikäinen ja ilmoitti vastustavansa ideaa mm. turvallisuuden vuoksi.

Kokous päättyi tosi ajoissa klo 21.19.

Antti Aarnio: joukkoliikenne etenee ja paranee  

Antti Aarnio
VIIME vuosina on HSL-alueella tapahtunut paljon joukkoliikenteessä. Länsimetro avautui vihdoin marraskuussa 2017, samalla bussiliikenne muuttui Espoossa osittain liityntäliikenteeksi bussien päätepysäkkien sijaitessa metroasemilla Helsingin keskustan sijaan. Alussa hankaluuksia oli niin metron toimivuudessa kuin ihmisten matkustuskokemuksisa.  Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston, puheenjohtajanaan demari Maria Guzenina, ja HSL:n välillä tiukkojenkin keskustelujen bussilinjoja säädeltiin ja neljä suoraa linjaa Helsingin keskustaan perustettiin uudelleen syksyllä 2018.   Tämän jälkeen espoolaisten tyytyväisyys joukkoliikenteeseen on parantunut merkittävästi. Matkustajamäärät ja -lipputulot ovat kasvaneet Espoossa merkittävästi.

Huhtikuun lopulla HSL-alueella tapahtui iso uudistus, kun vanhat kaupunkien rajoja noudattaneet lippurajat poistuivat ja tilalle tulivat vyöhykkeet. Espoon sisällä matkustaville uudistus ei käytännössä tuonut muutosta, mutta osalle kaupunkirajojen ylitse matkustavilles espoolaisille lipunhinta aleni merkittävästi.  Osa espoolaisista on kokenut epäoikeudenmukaiseksi sen, että esimerkiksi Tapiolasta on halvempaa matkustaa Helsingin keskustaan kuin vaikkapa Espoonlahdesta. Syksyn mittaan saadaan tilastotietoa siitä, miten espoolaiset ovat ottaneet omakseen uuden vyöhykejärjestelmän ja miten eri alueilta matkustetaan. Tämän jälkeen voidaan selvittää se, mitä maksaisi se, että koko Espoo olisi yhtä vyöhykettä. Espoo on esittänyt jo aiemmin, että viimeistään siinä vaiheessa, kun länsimetron uudet asemat valmistuvat, tulisi jokainen Espoon aluekeskus olla saman vyöhykkeen sisällä.

Ensi syksynä HSL:n hallitus tulee päättämään vuonna 2024 aloittavan pikaraitiotie Raide-Jokerin operaattorista eli siitä kuka hoitaa raitiovaunuliikenteen uudella radalla. Vaihtoehtoja on kaksi. Joko operaattoriksi valitaan Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL, joka on tarjoutunut tekemällään tarjouksella hoitamaan tulevan liikennöinnin. Toinen vaihtoehto on, että radan operointi kilpailutetaan.

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman toinen luonnos on tulossa asukkaiden arvioitavaksi kesälomien jälkeen.  Suunnitelma koskee vuonna 2022 mahdollisesti tapahtuvia muutoksia edellä mainittujen kahden väylän välisellä alueelle. Samaan aikaan HSL on aloittamassa Kauklahti-Saunalahti –alueiden linjastojen suunnittelun, alueiden kehittyessä kovaa vauhtia.

Bussien ja junien reittejä on välillä vaikea hahmottaa. Tämän uuden palvelun avulla se on helpompaa, tutustu siihen:  http://espoonkartta2019.hsl.fi/

Käyn mielelläni keskustelua joukkoliikenteen kehittämisestä. Olkaa yhteydessä!

Antti Aarnio
HSL:n hallituksen jäsen (sd)
Valtuustoryhmän varajäsen
Espoo

Muistio kesäkuun valtuuston kokouksesta


Uuden valtuustolukuvuoden ensimmäinen valtuuston kokous

Kokous alkoi muutaman minuutin myöhässä. Demareista paikalla oli tällä kertaa ihan kaikki varsinaiset valtuutetut.  

Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali ajalle 1.6.2019 - 31.5.2020

Kun tämä valtuusto aloitti toimintansa kesällä 2018, paikkajakotoimikunta jakoi eri puolueiden kesken luottamustehtäväpaikat. Demarit eivät saaneet kaudelle 2019-20 lainkaan edustajaa valtuuston puheenjohtajistoon. Kokoomus sai  tuolloin 2 paikkaa, vihreät ja persut yhden.

Ääntenlaskentaa
SEN jälkeen persut ovat hajonneet. Salissa käytiinkin ennen kokematon väittely siitä, kuuluuko persuille luvattu paikka heille vai koko listalle (jossa on siis myös siniset). Siniset esittävät Soinia, persut Arja Juvosta. Persujen ryhmä oli kiihkotilassa. Äänestys toteutettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Ja niinhän siinä kävi, että  toiseksi vpj:ksi valittiin siniset Timo Soini.

Kaupunginhallituksen paikkojen jaossa oli sama ongelma. Sinisten Simon El0 + Varalla Jukka Kilpi voitti persujen parin: Suvi Karh+ Teemu Lahtinen.

Demareilla on KH:ssa 2 paikaa. Niille valittiin parit: Maria Guzenina , varalla Liisa Kivekäs sekä Juri Aaltonen  varalla  Jukka Vilske . Maria on samalla KH:n toinen varapuheenjohtaja.

Tämän jälkeen puhetta alkoi johtaa Inka Hopsu.

Kahvitauko klo 19.45 - 20.15 tuli tarpeeseen. Sen aikana demariryhmä piti lyhyen kokouksen lausunnosta pormestarimalleihin,

Hallintosäännön tarkistaminen kulttuurilautakunnan osalta hyväksyttin yksimielisesti.
Yksimielisesti

Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet herätti keskustelua. Siinä oli ilmaus, että  tarvittavat lisärahat otetaan investointiohjelmaan kuuluvia hankkeita lykkäämällä. Olli Isotalo esitteli asiaa. Ilmaisua lievennettin. Tarvittava raha löytyy, koska  kaikki hankkeet eivät etene, ja silloin saattaa jäädä väljyyttä.

Valtuusto  myönsi kaupungin omavelkaisen takauksen  Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinti II -nimisen yhtiön lainalle

KAAVA

Keilaniemenrannan asemakaavan muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

RAKENNUKSET

Rehtorintie 11 on ollut pitkään väistötilana. Listalla oli peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta oli  päätöksessään 24.4.2019 hyväksynyt Rehtorintie 11 koulutilojen korjaamista koskevan tarveselvityksen ja esittänyt  Tilapalvelut- liikelaitokselle, että Rehtorintien koulutilojen korjaukseen varataan riittävä määräraha vuosille 2020 - 2021 investointiohjelmaan. Valtuusto hyväksyi hankesuunnitelman yksimielisesti huolikeskustelujen jälkeen. Moni epäili, onko rakennus oikeasti korjauskelpoinen.

Demareiden Johanna Värmälä käytti asiasta puheenvuoron. Hänen mielestään Rehtorintien kiinteistö  on syytä peruskorjata, koska ainakin liikuntatilojen ilmanvaihto on reistaillut viime vuosina. Niin tapahtui mm. erään talvisen viikonlopun aamuna, jolloin vaikutti siltä, että päivän koristurnaus joudutaan perumaan liian kylmän sisäilman vuoksi. Syynä oli kuulemma se, että ulkoilmaa oli päässyt sisätiloihin. Myös liikuntahallin viemäreissä on ollut vikoja ja osa vessoista on ollut vikojen vuoksi pois käytöstä.

Johannan mukaan on siis selvää, että tiloja tulee remontoida. Valitettavasti käsittelyssämme olevaan asiaan liittyy lieveilmiöitä. Ne johtuvat siitä että Espoon kaupungilla ei ole riittävästi liikuntatiloja. Tilanne on kestämätön, mikäli tosiaan tapahtuu niin, että remontin vuoksi seurojen viikoittaisia salivuoroja tullaan karsimaan merkittävästi.

Johanna teki myös toivomusaloitteen, joka hyväksyttiin,

"Korvaavista tiloista ei ole mainintaa käsittelyssämme olevassa hankesuunnitelmassa, joten esitän toivomuksen, jonka perusteella valtuusto voisi ilmaista tahtonaan, että liikuntaseurojen tarvitsemista
salivuoroista huolehditaan.  Toivomus kuuluu: 

Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki edistäisi liikuntajärjestöjen mahdollisuuksia järjestää harjoituksia ja kilpailuja Rehtorintien liikuntahallin remontin aikana. 

Espoon kaupungilla on urheilukaupungin maine ja urheilu korostuu myös asukkaiden arjessa. Kaupunkimme maineelle ei ole hyväksi, että liikuntajärjestöjen arki kärsii kaupungin toimenpiteiden vuoksi, vaikka kyseessä olisikin hyvää tarkoittava hanke. Nyt siis on siis syytä ottaa Rehtorintien hankkeen kokonaisuus haltuun, jolloin huomioidaan, että seuroilla on niiden tarvitsemat salivuorot.

KYSYMYKSIÄ

Vastaus Kokoomuksen valtuustokysymykseen sosiaalityön ja poliisin yhteistyöstä merkittiin tiedoksi.

Demareista Aulikki Pentikäinen ja Markku Sistinen olivat jättäneet valtuustokysymykset vanhuspalveluiden valvonnasta, vanhustenhuollon laadusta ja sen valvonnasta ostopalveluissa sekä vanhusten tarvitsemien palvelujen tasosta Espoossa. Vastauksesta käytiin pitkä keskustelu.

RKP: Valtuustokysymys eläkeläisten hoitotuen huomioimisesta tulona herätti palon keskustelua, ja demaritkin hajosivat siihen  liittyvän  palautusesityksen kohdalla. Vastaus hyväksyttiin seisomaäänestyksellä.

Vihreiden valtuustokysymys HSL:n vyöhykemallin B-vyöhykkeen laajentamisesta koko Kehä III:n sisäpuoliselle alueelle tietysti puhututti. Tavoite on että niin tehdään. Mutta Helsinki ei tykkää.
Vastaus merkittiin tiedoksi.

LOPUT asiat pöydättiin:
- Valtuustokysymys HSL:n liikennesuunnittelun periaatteista ja perussopimuksesta
Markku Sistosen ja 36 muun valtuutetun   valtuustokysymys HSL:n liikennesuunnittelun periaatteista ja perussopimuksesta sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.
- KD:n  Valtuustoaloite vanhusten pitkäaikaishoitopaikkojen lämpötilan säätelyn parantamisesta
- Kokoomuksen Valtuustoaloite omaishoitajien vapaiden järjestämisestä palvelusetelillä
- Vihreiden  Valtuustoaloite myrkyttömien siivousmenetelmien käytöstä kaupungin tiloissa

Näin kokous saatiin päättymään klo 22.50.

VALTUUSTOALOITE
 Tupakoinnin kieltämisesta Espoon uimarannoilla

Markku Sistosen ym.:n aloiteylitti uutiskynnyksen. Klikkaamalla saat
sen suuremmaksi.
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuuston jäsenet teemme aloitteen, että Espoo kieltää tupakoinnin kaikilla uimarannoillaan.

Tupakointi on kielletyä jo nyt ravintoloissa, julkisissa tiloissa ja mm. koulujen pihoilla. Espoo on kieltänyt jo tupakoinnon eräillä uimarannoillaan, muttei kaikilla. Monessa asiassa edelläkävijänä tunnettu Espoo, voisi kieltää tupakoinnin kaikilla uimarannoillaan.

Perustelumme ovat sekä terveydelliset, kasvatukselliset ja ympäristölliset.

Kasvatuksen kannalta on perusteltua suojella kasvavia lapsia kaikkialla, tupakoivista malleista..
Terveyden kannalta tupakoinnin vaarallisuus - niin itse polttajalle – kuin muutoin tupakansavua hengittämään vasten tahtoaan joutuville on osoitettu kiistattomasti. Tupakka sisältää monia ihmiselle vaarallisia myrkkyjä kuten kadmiumia ja arseenia ja lyijyä.

Vaaratekijän muodostavat myös rannoille heitetyt tupakantumpit. Mm. Ylen mukaan Suomessa kaupunkien rannoilla lähes 70 prosenttia roskista on tupakantumppeja. Tupakan filtteri ei ole puhdasta muovia, koska sen tehtävänä on pysäyttää tupakan myrkyllisiä kemikaaleja. Filtteriin imeytyy tupakasta tuhansia kemikaaleja, joista osa on suoraan ympäristölle vaarallisia. Näitä ovat esimerkiksi lyijy ja arsenikki.

Kun tumpit heitetään maahan, tuuli ja sade kuljettavat ne vesistöihin ja samalla tumpeissa olevat myrkylliset kemikaalit huuhtoutuvat vesistöjen ekosyteemiin. Kemikaalit alkavat levitä veteen jo tunnin kuluessa sinne joutumisesta.Veteen joutuessaan tumpit levittävät näitä myrkkyjä vesistöön ja sitä kautta niiden eliöihin.

Tupakan filtteri valmistetaan selluloosa-asetaattista, ja sen hajoaminen voi viedä jopa 10 vuotta. Kun tumppi hajoaa, se muuttuu mikromuoviksi, joka jatkaa matkaansa maailman vesistöissä. Mikromuovi ei häviä ympäristöstään koskaan. Ajan kuluessa mikromuovia kerääntyy merieläinten elimistöön, missä se tukkii ja hiertää niiden ruoansulatuskanavia.

Linnut ja meren eläimet voivat vahingoittua tai kuolla tupakantuntteja syötyään. Kun kalat syövät tupakantumppeja tai hajonneiden tumppien hiukkasia, päätyvät myrkylliset kemikaalit myös meidän ruokaketjuumme.

Espoossa 10.6.2019

Markku Sistonen Ensimmäinen allekirjoittaja

Valdemarit eduskuntavaaleissa 2019

Maria Guzenina oli espoolaisdemarien
äänikuningatar.
ESPOON  demarien valtuustoryhmästä asettui eduskuntavaaliehdokkaaksi viisi  henkilöä.  Kaikki tekivät hyvän kampanja tukijoukkoineen.  Yhteensä he heräsivät uudenmaan demarilistalle 13 486 ääntä.

Maria Guzenina 9995
Johanna Värmälä 1720
Ali Habiba 786
Markku Sistonen 744
Ali Abdirahman 241

Muut espoolaisosastojen ehdokkaat  hankkivat yhteiseen pottiin 8198 ääntä.

Timo Harakka    5470
Helena Marttila  1483
Pirjo Hilakari      715
Kalhori Veronica 53)

EDUSKUNTAAN pääsi näillä äänillä 1 valdemari: Maria Guzenina ja  1 espoolaisosastojen ehdokas: Timo Harakka.Valtuustoryhmän syksy

VALTUUUSTORYHMÄN SYKSY-KELLO


Valtuustotyön tauko alkaa. Kesävaldemari ilmestyy 17.6.


Valtuusto kesälomalla

Valtuuston kesäseminaari la 10.8.
Valtuustoryhmän kokous 12.8
Valtuuston kokous 19.8
Valtuustoryhmän tapaa Tampereen pormestarin Lauri Lylyn. Tilaisuus pidetään 29.8. klo 17.00 STTKn tiloissa Aikatalossa.

Mm.  Valtuustolle esitellään poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta I / 2019. Osallistuva Espoo -ohjelman  osalta sen hoitaa demarien Habiba Ali.
Valtuustoryhmän kokous 2.9.
Valtuuston kokous 9.9.
Demarilauantai 28.9
Todennäköisesti Valtuustoryhmä pitää syyskuussa seminaarin, jossa pj:lle annetaam ohjeita neuvotteluja varten

Mm.Seurantaraportti  ja siitä aiheutuvat toimenpiteet. Seuraavan vuoden talousarvion sekä vuosien 2020-2024  taloussuunnitelman kehys. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen seuraavalle vuodelle.Valtuustoryhmän kokous 14.10
Valtuuston kokous 21.10Valtuustoryhmän kokous 11.11.
Valtuuston kokous 18.11.
Valtuustoryhmän ja kunnallisjärjestön budjettiseminaari

Mm.    Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi. BudjettineuvottelutValtuustoryhmän kokous 2.12.
Valtuuston kokous  ke 4.12 ja  ma 9.12

Mm.   Seuraavan vuoden 2020  talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen. Investointiohjelma.

Hyvää syntymäpäivää Aulikki ja Jukka!

LAUANTAINA 15.6. 2019 sai valtuustoryhmä puheenjohtajisto viedä kukkia kaksiinkin synttäreihin.

Ensinnäkin valtuustoryhmämme ja teknisen lautakunnan jäsen ja Karakallio-aktiivi Aulikki Pentikäinen vietti juhlia kotipihallaan.  Tarjolla oli ihana aurinkoinen ilma, lämmintä kalakeittoa lisukkeineen ja  viileää juotavaa. Maistui Martille ja Liisalle ja kymmenille muille juhlavieraille. Varjon ystäville oli erillinen asuntoyhtiön telttakatos. Ohjelmassa oli luvassa musiikkia. Synttärilaulukin raikui.

Toinen päivänsankari oli Espoon demarien kunnallisjärjestön pitkäaikainen puheenjohtaja Jukka Vilske.  Kunnallisjärjestön puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolooikeus valtuustoryhmän kokoksissa. Lisäksi hän kutsuu koolle ja avaa valtuustoryhmän järjestäytymiskokouksen.

Jukka  juhli kotonaan, ja koti olikin tosi täynnä Jukan sukulaisia ja ystäviä. Ehdimme kilistellä  maljat, maistaa pöydän antimia, kuun ja sitten olikin aika tehdä tilaa uusille vieraille.

JUKKA julkaisi pienen juhlapuheensa fb-sivuilla, josta se  kaapattiin tänne.

" Jo ensimmäisen vuosikymmenen aikana mieli teki eteenpäin uusiin seikkailuihin. Kaikki eletty on arvokasta, katson aina kuitenkin eteenpäin. Varsinaisena syntymäpäivänäni keskiviikkona osallistuin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokoukseen kaupunginhallituksen edustajana. Kiitos kukista.
Mutta sinulle hyvä ystävä kiteytän pari sanaa seuraavasti:

Vuosikymmenet vaihtuvat, mutta moni asia säilyy. Rakkaus luontoon, eritoten Saimaan järvialueen elämään, Tansanian monimuotoiseen luontoon, unohtumattomiin kokemuksiin ja haasteisiin matkustaessani eri kulttuureissa ja ollessani osa arkipäivää Tansaniassa, Kiinassa kuin Virossa sekä kokemuksiin 80 maassa ihmisten kanssa työskennellessä.

Kaikkea tätä muistan hyvällä.
Tärkeintä kuitenkin ovat perhe sekä ystävät - ilman heitä millään ei olisi merkitystä!

Kiitos syntymäpäiväonnitteluista!"

maanantai 3. kesäkuuta 2019

Pormestari vai ei?

ESPOOSSA pohditaan, tulisiko meilläkin  - kuten Helsingissä ja esim. Ylöjärvellä- vaihtaa  virkakaupunginjohtaja määräaikaiseen luottamushenkilöpormestariin.

Valtuustolla oli 8.5. asiasta iltapäiväseminaari. 28.5. sitten  bussilastillinen Espoon johtavia päitä matkasi Turkuun oppimaan pormestarimalleista turkulaisilta ja vantaalaisilta. Espoon valtuustoryhmien johdosta koostunut neuvottelutoimikunta piti nimittäin pikaseminaarin Turun vuonna 1812 valmistuneessa kaupungintalossa.

Lahden mallia esitteli sikäläisen valtuuston puheenjohtaja: Milla Bruneau. Siinä 3 päätoimista pormestaria  toimii kollegiona. He muodostavat myös kaupunginhallituksen puheenjohtajiston.

Pormestarien on oltava valtuutettuja, ja tarjoitus on että varsinaisesti pormestariksi valitaan suurimman puolueen edustaja. Vielä on auki, missä vaiheessa pormestariehdokkaat tulevat kaapista ulos- ennen vai jälkeen vaalien.

Pormestari johtaa strategian toteuttamista pormestarisopimuksen linjausten mukaisesti.
 Jo ennen vaaleja laaditaan ns. pormestarisopimus yhdessä kaikkien puolueiden kanssa. Se on eräänlainen vaalikauden ylittävä stategia.

Apulaispormestarit toimivat lautakuntien puheenjohtajina ja pitävät näin lautakunnat strategian linjauksissa.

Vielä jäi auki, onko pormestareilla esittelyoikeus- ja voiko olla.

Pormestarin palkaksi on hahmoteltu 9000 € ja apulaispormestarien 6000 €.

Turun 3 mallia

Turun mallia esitteli kaupunginjohtaja Minna Arve. Turkulaisia kiehtoi ajatus irtautua siiloista ja rakentaa toimintaa ja hallintoa horisontaalisten teemojen ympärille. Oleellista on rakentaa luottamus poliittisen ohjauksen ja virkamiesjohtamisen välille.

Turussa on kehitetelty myös vaihtoehtoista 3 kollegiona toimivan pormestarin mallia sekä  3-4 pormestarin mallia, jotka valtuusto valitsee. Pormestari toimisi kaupuginhallituksen puheenjohtajana. Apulaispormestarit toimisivat lautakuntien puheenjohtajina ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajina.

Espoon 4 mallia

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä  esitteli viimeiseksi Espoon  omat neljä mallia (ks. kuva yllä): Linjapormestarit, ilmiö- eli poikkihallinnolliset pormestarit, varapormestarit ja nykyisen kj- mallin kehittäminen. Viimeisessä  kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja ehkä jäsenkin olisivat  kokopäivätoimisia. Myös lautakuntien puheenjohtajille avattaisiin mahdollisus osa-aikaisuuteen.

Demareiden kannat

Valtuustoryhmä valmisteli oman kantansa virtuaalisesti, puheenjohtajisto teki yhdistelmän ja ryhmä käsitteli sen valtuustonkokouksen kahvitauolla. Tässä poimintoja vastauksestamme:

Tässä vaiheessa avoimia kysymyksiä on vielä liikaa. Kuinka eri malleissa virkavastuu jakautuu? Miten ne vaikuttavat erikokoisten puolueiden mahdollisuuksiin tuoda oma äänensä päätöksentekoon? Onko pormestarimallista hyötyä Espoon päätöksenteolle: parantaako se sitä vai heikentääkö se päätöksenteon demokraattisuutta ? Mitä sellaista uutta  uutta pormestarimalli tuo, että siihen kannattaa siirtyä? Malliin  siirtymisen edellytykseksi tulisi  konkreetisti osoittaa selvästi enemmän hyötyjä enemmän kuin haittoja. Ja  ennen muuta - miten ne vahvistavat poliittisen päätöksenteon asemaa kaupungin toiminnassa-  mitä me demarit muutokselta erityisesti haemme. Demokraattinen ja avoin päätöksenteko sekä päätösvallan siirtäminen vaaleilla valituille edustajille on  keskeinen asia malleista riippumatta.

 • Intuitiivisesti  malli 2 saattaisi olla kolmesta pormestarivaihtoehdosta mielenkiintoisin.
 • Pormestarimallit voivat lisätä luottamushenkilöiden mahdollisuutta vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa,
 • mutta tämä vaatii toimiakseen hyvää yhteistyötä ja luottamusta virkamiesjohdon välille.
 • Kaikissa pormestarimalleissa ongelmana on lyhytjänteisyys eli neljän vuoden toiminta säde;  päätöksenteon pitkäjänteisyys kärsii. Tulevaisuuden ennakoitavuus kävisi vaikeammaksi. Miten turvataan jatkuvuus, jos pormestari vaihtuu 4 vuoden välein? 
 • Linja-apulaispormestarimallissa olisi tarkasti määriteltävä millainen virkavastuu apulaispormestareilla on esittelyn suhteen. Vastuukysymykset apulaispormestarien ja virkamiesten välillä, jos asiat menevät pieleen. Mikä on pormestarien juridinen asema onko heillä virkavastuu esim. esittelijänä ?
 • Vaarana on, että apulaispormestari alkaa toimimaan virkamiesmäisesti.
 • Luottamushenkilöpaikkojen määrää ei pidä vähentää.
 • Emme kaipaa superlautakuntia. Käytännössä niihin liityvä ajankäyttövaatimuksen lisääntyminen rajaisi päätöksenteon ulkopuolella kokoaikatyössä käyvät kokonaan. Samaten heidät, jotka eivät voi olla pois töistä. Pienesti kärjistäen voi sanoa, että toimintaan voisivat osallistua vain eläkeläiset ja työttömät. Kaikki eivät voi olla kuntajutuissa vaikkapa 20 % työajastaan.

Pidämme tässä vaiheessa parhaana  vaihtoehtona  uudistaa nykyistä kaupunginjohtajamallia

 • tekemällä siitä määräaikainen, 
 • luomalla mahdollisuuksia hoitaa kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajuuksia osa- tai kokoaikaisesti; mutta KH- puheenjohtajiston mahdollisuus osa-aikaisuuteen on hankala. Useille se on mahdoton toteuttaa. Luottamustoimien kokoaikaisuus kaventaisi demokratiaa ja vähentäisi poliittista aktiivisuutta osallistua kuntapäättäjäksi. 
 • vastaamalla tulevaisuuden haasteisiin ilmiötyyppisillä matriisimaisilla, määraikaisilla ohjelmilla  tms.  joilla olisi päätösvaltaa, oma  budjetti ja tiivis yhteistyö lautakuntiin, joiden agendaa ilmiö leikkaa.   
 • Kh:n alaisten jaostojen toimintaa tulisi tarkastella kriittisesti: miten ne palvelevat päätöksenteon kokonaisuutta. Kannattaa pohtia, voidaanko KH:n  jaostoista luopua. Ja jollei, niin niiden roolia tulisi kirkastaa ja kytkeä ne tiiviimmin osaksi kh:n toimintaa: jäsenten tulisi olla mieluiten kh:n jäseniä. 
 • Poikkihallinnollisten kokonaisuuksien johtamista vahvistaisi  parhaiten oma budjetti ja aito päätösvalta. Poikkihallinnollisten ryhmien tulisi olla päätöselimiä, että ne eivät jää pelkästään keskustelukerhoiksi. 

Kaikken keskeisin tavoite olisi saada avoimuus ja läpinäkyvyys toimintaan.Valitettavasti espoolaisen toimintakulttuuriin kuuluu poliittisten päättäjien ilmaise tahdon ylikävely.  Tavoitteeksi tulee selkeästi nostaa   asukas- ja asiakaslähtöisyys sekä päätösvallan palauttaminen kuntalaisten valitsemille poliittisille päättäjille.

torstai 20. joulukuuta 2018

Budjettineuvottelut 2018

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
MARRASKUUSSSA käytiin ryhmien väliset neuvottelut. Demarien neuvottelijana oli  valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen ja hänen tukenaan Maria Guzenina.

Valtuustoryhmä piti jo syyskuussa seminaarin, jossa Sistalle annettiin ohjeita neuvotteluja varten. Veroprosentti oli lyöty lukkoon jo 10.9. Toisin kuin muut suuret  kaupungit kuten Helsinki ja Vantaa Espoo on jo muutaman vuoden halunnut päättää veroprosentin kuukausia ennen talousarvion hyväksymistä.

Kaupungin johtaja oli esittellyt oman talousarvioesityksensä lokakuussa.

Neuvottelut käytiin marraskuussa, ja 22.11. 2018 voitiin julkaista uutinen, että  vuoden 2019 talousarviosta on syntynyt neuvottelutulos. Mukana sopimuksessa olivat kaikki valtuustoryhmät perussuomalaisia lukuunottamatta.

Neuvottelutulos nosi  kaupunginjohtajan budjettiesityksen loppusummaa 6,6 miljoonalla eurolla. Näin talousarvion käyttömenojen kokonaissumma kasvaa kuluvasta vuodesta 6 prosenttia.

 5,7 miljoonaa euroa kohdennettiin sivistystoimeen,1 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimeen ja 223 000 tekniseen ja ympäristötoimeen mm. leikkipuistojen korjaamiseen ja pyöräilyn edistämiseen. Hallinnosta sovittiin säästettävän  400 000 euroa.

Demareiden neuvottelutavoitteet johdettiin kuntavaaliohjelmastamme. Kaikkea meistä välttämätöntä sopimukseen ei saatu, mutta paljon hyvää kuitenkin.  Tässä poimintoja:
 • Viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta (20 tuntia viikossa) kokeillaan vuoden ajan ensi vuoden syksystä alkaen. 
 • Espoo-lisä säilytetään nykyisellään muuten, mutta 2-vuotiaiden osalta tuki on ensi vuonna 180 e/kk. 
 • Lisärahaa päätettiin opetukseen perusopetuksen ja lukion tuntiresursseihin kattamaan kasvanutta oppilas- ja opiskelijamäärää. 
 • Lisätään tuntikehykseen 1 tunti tuntikehykseen englannin kielen opetuksen varhaistamiseksi
 • Lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin ja perheiden tukipalveluihin sekä vanhus- ja vammaispalveluihin lisätään määrärahoja.
Myös itse tekstiin tehtiin tärkeitä lisäyksiä. Ympäristö, rakentaminen ja liikenne -kohtaan lisättiin  lause: "Turvallisuuden lisäämiseksi alle 20- vuotiaina rikoksiin syyllistyneet nuoret otetaan erityisen tuen piiriin monialayhteistyönä sosiaali- ja terveyspuolella, jossa rikollinen polku yritetään katkaista välittömästi." Hanke on käynnissä kolme vuotta, jonka jälkeen tuloksia arvioidaan.

Hyvin neuvoteltu, Markku ja Maria.
Kaupungin hiilidioksidipäästöistä tehdään päästöinventaario ja laaditaan toimenpiteet, joilla asetettuun päästövähennystavoitteeseen päästään vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Teiden ja katujen kuntoon kiinnitetään parempaa huomiota ja huonokuntoisia teitä ja katuja korjataan.

Laajennetaan paperittomien henkilöiden oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin lakisääteisestä kiireellisestä hoidosta myös välttämättömään hoitoon ja huolenpitoon.

Maahanmuutajien ryhmätoimintoja ja kielikoulutusta lisätään järjestöjen ja seurakuntien kanssa hyvän kototumisen varmistamiseksi.

Talous- ja velkaneuvontaa nuorille lisätään nuorisopalveluissa yhteistyössä aikuissosiaaltyön kanssa.

Tavoitteeseen joukkoliikenteen palvelutaso ja joukkoliikenneyhteydet kehittyvät lisättiin uusi mittari/arviointikriteeri: Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys paranee ja kulkutapaosuus kasvaa

PÖYTÄKIRJAMERKINNÖISSÄ oli  myös paljon demareille tärkeää:

1. Palveluverkkosuunnittelua uudistetaan osana Koulut kuntoon -ohjelmaa ja Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila 2030 -suunnitelmaa.

2. Toimitilainvestointiohjelman sisältä haetaan säästö niiden koulu- ja päiväkotihankkeiden toteutuksesta, joissa suunnittelua ei ole vielä käynnistetty. Otetaan käyttöön uusia suunnittelu- ja toteutustapoja, jolla kokonaiskustannuksia voidaan laskea:
a. kehitetään standardisuunnitteluratkaisuja, monistettavat tyyppiratkaisuja, joissa huomioidaan kohdekohtaiset eritystarpeet (mm. koulun koko ja liikuntasali). Ratkaisuille asetetaan tavoitehinnat ja hintakatot eur/m2 ja m2/oppilas,
b. aikaistetaan hankkeiden suunnittelua siten, että suunnitelmat ovat valmiina hyvissä ajoin ennen palvelutarvetta,
c. tehdään alueellisia kokonaisratkaisuja, joissa huonokuntoisia kohteita korvataan uusilla standardiratkaisuilla.

3. Toimitilainvestointiohjelmaan päiväkodeille lisätyn 30 milj. euron varaukseen sisältyvät kohteet valmistellaan vuoden 2019 aikana.

4. Jatketaan elä- ja asu-keskusten suunnittelua ja toteutustavan valmistelua Matinkylään, Tapiolaan, Espoon keskukseen ja Espoonlahteen.

5. Selvitetään lukiopalvelujen toteuttamista Kivenlahteen osana suunniteltua toisen ja korkea- asteen kampusta.

6. Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyttä seurataan alueellisesti.

7. Latokaskenniityn urheilupuiston suunnittelukustannuksiin varaudutaan vuoden 2019
määrärahoissa. Latokaskenniityn ensimmäisen kentän rakentamisvalmius on 2021.

8. Espoonlahden urheilupuiston kaavavalmistelua kiirehditään uimahallin laajentamisen ja
mahdollisen kumppanuushankkeen mahdollistamiseksi.

9. Träskändan peruskorjauksen sijoittamista investointiohjelmaan selvitetään kumppanin
löydyttyä.

11. Valmistellaan Espoon malli toteuttaa koulukuljetukset kahteen osoitteeseen (tasa-arvokysymys oppilaille jotka asuvat kahdessa osoitteessa) vuoden 2019 aikana.

12. Selvitetään Espoon käytäntöä pitkäaikaisasujien veloitusten suhteen, jossa heidän osalta KELA-tukea ei katsota pitkäaikaisasujan tuloksi (koska on tarkoitettu olevan suora kulukorvaus).

14. Edistetään muistiystävällisyyden tukemista päätöksenteossa, kuten kaupunkisuunnittelussa ja sosiaalipalveluissa.
15. Varmistetaan että päiväkodit, koulut ja tarvittaessa myös sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköt saavat nykyistä paremmin konsultoivaa tukea lastenpsykiatrisissa kysymyksissä.

16. Edistetään harrastustakuuta ja selvitetään nuorisotyöntekijöiden roolin kehittämistä monipuolisen harrastustoiminnan koordinoinnissa alueilla ja kouluissa.

17. Selvitetään, kuinka moni espoolainen nuori on keskeyttänyt taloudellisista syistä toisen asteen koulutuksen sekä ratkaisuja siihen, kuinka toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen taloudellisista syistä saadaan vähenemään. Espoo esittää valtiolle, että pk-seudusta tehdään maksuton toisen asteen kokeilualue. Espoo edellyttää valtion rahoitusta kokeiluun.

18. Selvitetään puistoruokailun järjestämistä yhteistyössä järjestöjen kanssa.

19. Selvitetään toimet yksityisen ja julkisen varhaiskasvatuksen pitämiseksi samalla viivalla.

20. Laaditaan suunnitelma, jossa kunkin sektorin määrärahojen puitteissa seuraavien vuosien
aikana rakennetaan parempi varautuminen pitkien hellekausien aiheuttamiin haittoihin sekä kaupungin henkilöstölle että kaupungin palveluita käyttäville. Erityisinä kohteina ovat varhaiskasvatuksen toimipaikat, liikunta- ja nuorisotoimen toimipaikat (esim. uimavalvojat) sekä vanhustenhoidon toimipaikat.

21. Selvitetään Kivenlahden kirjastopalvelujen järjestäminen vuoden 2019 aikana.

22. Lautakuntaa pyydetään tarkentamaan nuorisotoimen avustusten jakoperusteita ja
kohdentamaan avustukset perustuen toimintapäiviin ja toiminnan laatuun.

23. Hyvinvointityöryhmässä selvitetään mahdollisuus kokeilla ilmiöpohjaista budjetointia nuorten
palveluiden poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamiseksi ja kokonaisuuden paremman
hallinnan saavuttamiseksi Espoon vuoden 2020 budjetissa.

27. Osallistuva Espoo -ryhmä, vanhusneuvosto sekä hyvinvointiryhmä selvittävät miten parannetaan ja kehitetään vanhustenhoitoa yhdessä kolmannen sektorin kanssa.

28. Tuodaan kuusikkokuntien välillä tehty vertailu vanhuspalveluiden kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen palvelujen sisällöstä, laatutasosta ja yksikkökustannuksista tiedoksi. Selvityksen tulokset tuodaan sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä kaupunginhallitukseen.

29. Espoon kaupunki tarjoaa ohjausta ja neuvontaa sisäilmasta sairastuneille lapsille ja heidän perheilleen.

30. Vuoden 2019 aikana selvitetään mahdollisuus käynnistää espoolainen toimintamalli vähävaraisten leipäjakelun uudelleen käynnistämiseen, lapsiköyhyyden ongelmien korjaamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä syrjäytymisen juurisyihin puuttumiseen.

31. HSL:n lippu- ja vyöhykeuudistuksen jälkeen tulee sen vaikutuksia seurata ja tarvittaessa vaikuttaa HSL:ään niin, että vyöhykerajoja ja -hinnoittelua tarkistetaan joukkoliikenteen palvelutason, kulkutapaosuuden ja asiakastyytyväisyyden kehittymiseksi Espoon asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että vyöhykeraja kulkisi Kehä III myöden.

32. Espoo pitää tärkeänä, että ruuhka-ajan suorat linjat Kamppiin valmistellaan yhteistyössä Espoon ja HSL:n kanssa Latokaski-Nöykkiö-Tillinmäki alueelle ja Finnoontien varteen kustannusvaikuttavasti. Edistetään Haukilahti-Lauttasaarilinjan 104 päättämistä Kamppiin sekä linjan siirtämistä palvelemaan laajempaa aluetta. Kerätään kokemuksia uusien suorien linjojen suosiosta ja varaudutaan vuorovälien tihentämiseen ja vuorojen lisäämiseen, mikäli tarvetta. Tarpeen mukaan parannetaan Espoon sisäisen liikenteen yhteyksiä.

34. Kiirehditään Lintulaaksontien jatkeen kaavoitusta joukkoliikenteen parantamiseksi.

35. Tilapalvelut päivittää Träskändan kartanon tiedot ulkovaipan peruskorjaustarpeesta niin, että
korjauksen suunnittelu- ja toteutus huomioidaan seuraavassa talousarviossa. Vuosikorjaukset
toteutetaan heti.

36. Koulutetaan kaupungin henkilökuntaa energianeuvontaan omakotiasujille sekä taloyhtiöille
energiatehokkuuteen tähtäävien hankkeiden toteuttamiseen esimerkiksi peruskorjausten
yhteydessä ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Edistetään uusiutuvien energialähteiden
ja rakennusmateriaalien käyttöä ja asumisen energiatehokkuutta.

37. Selvitetään Rehtorintien koulukiinteistön osalta peruskorjauksen lisäksi myös purkuvaihtoehto.

38. Kulttuurikeskuksesta, Kulttuuriaukiosta ja niiden ympäristöstä käynnistettiin arkkitehtuurikilpailu
(viisi suunnitteluryhmää) 21.6.2018. Ehdotukset jätettiin sisään 26.10.2018. Tavoitteena on ratkaista kilpailu ja julkistaa kilpailun tulokset helmikuussa 2019. Tavoitteena on, että kilpailun perusteella laaditaan Kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2019 kuluessa.

39. Kiirehditään Mustapuron ja Honkamajan alueen vesihuollon nopeaa järjestämistä yhteistyössä HSY:n kanssa

40. Järjestetään koirille lisää uimapaikkoja mm. rantaraitin varrelle.

42. Seurataan tehostetusti vanhuspalvelujen laadun ja saatavuuden riittävyyttä.

43. Selvitetään seuraaviin talousarvion kehysneuvotteluihin tilarajoitteet, jotka estävät
uimaopetuksen toteuttamisen kaikille 5-6 luokkalaisille opetussuunnitelman mukaisesti sekä luodaan tiekartta miten tilarajoitteista asteittain päästään eroon ja tämän tiekartan mukaisesti esitetään asteittain myös määrärahojen lisäystä siten, että uimaopetus voi taas olla katkotonta koko perusopetuksen aikana opetussuunnitelman mukaisesti.

Demarien valtuustoryhmä hyväksyi neuvottelutuloksen kokoksessaan 3.12.
Espoon valtuusto hyväksyi talousarvion  5.12. kokouksessaan

torstai 21. kesäkuuta 2018

Valtuustoryhmä esittäytyy: Hannele Kerola

Olen Hannele Kerola, varatuomari ja kokenut kuntapäättäjä. Nyt olen 1. varavaltuutettu, Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen ja HSY:n hallituksen varajäsen. Olen pitkään ollut Espoon suurimman asukasyhdistyksen Nuuksio-seuran puheenjohtaja.

Vuosien aikana olen ollut monessa mukana; Espoon kaupunginhallituksessa, ylikunnallisten HSL:n ja Ami-säätiön hallituksissa ja useissa Espoon lautakunnissa.

Kuntapolitiikassa minulle on tärkeintä oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentaminen. Kerätään veroja maksukyvyn mukaan ja tarjotaan peruspalvelut maksutta niitä tarvitseville. Kaiken pohjana on hyvin hoidettu kuntatalous. Nuukuus on hyve.

Tein pitkän uran valtiovarainministeriössä ja osan aikaa myös ulkoministeriössä. Siirryin syksyllä 2017 lainsäädäntöneuvoksen virasta yksityisyrittäjäksi ja perustin mieheni kanssa Nuuksion kansalaisapu Oy:n. Tarjoamme kohtuuhintaisia laki- ja talouspalveluja ja lisäksi annan Entressen kirjastossa maksutonta lakineuvontaa.

Vapaa-aikana pyöräilemme mieheni kanssa Suomessa ja ulkomailla. Aikaa jää myös viiden lastenlapsen kanssa puuhaamiseen.

perjantai 27. huhtikuuta 2018

Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Hellström

Martti Hellström on toisen kauden valtuutettu. Siviiliammatiltaan hän oli heinäkuun  loppuun 2014  alakoulun rehtori. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen tohtori.  Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle opetusneuvoksen arvonimen.

Hellström oli ensimmäisen valtuustokautensa paitsi valtuuston jäsen myös  Nuorten elinvoimaisuus  - kehittämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja. Vuoden 2016 ja kevään 2017  hän toimi  valtuustoryhmän puheenjohtajana ja neuvottelijana

Nyt toisella valtuustokaudellaan Martti on valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja ja tiedottaja. Lisäksi hän on demarien toinen edustaja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa.

Martti on ollut molemmat valtuustokaudet Valdemari- nettilehden päätoimittaja.Hän kertoo lähteneensä mukaan politiikkaan ajamaan lasten, nuorten, kotien ja koulun asiaa.  

Valtuustoryhmä esittäytyy: Juri Aaltonen

Teen valtuutettuna työtä, jotta kaikilla olisi parempi elämä. Päivätyössäni ammattiliiton kokoaikaisena puheenjohtajana teen työtä, jotta kaikilla olisi parempi työelämä.
Vaaliteemojani 2017 kuntavaaleissa olivat rantaraitin parantaminen,  maksuton varhaiskasvatus, Espoosta ihmisten metropoli ja espoolaisten yritysten toimintaedellytykset. Työ näiden puolesta jatkuu.

Olen kahden tyttären juristi-isä, syntyperäinen espoolainen ja lisäksi asunut hetken Helsingissä ja Vantaalla. Lapsuuteni olen viettänyt Espoon Tapiolassa ja hengaillut mm. Espoon rantaraitilla ennen kuin sitä kutsuttiin rantaraitiksi. Luonto, liikunta ja vesi ovat minulle tärkeitä. Ulkoilen aina kun pystyn havannakoiramme Leon kanssa Uudenmaan luontopoluilla.
Toimin tällä hetkellä SDPn edustajana Espoon kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa. Lisäksi olen mm. Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen jäsen ja Tapiolan sdp osaston varapuheenjohtaja.

Olen nimeni viitoittamasti juristi/lakimies. Koulutukseltani oikeustieteen lisensiaatti. Lisensiaattityössäni vertailin työtaisteluoikeutta Suomessa ja tärkeimmissä kauppakumppanimaissamme. Yhden lukukauden olen opiskellut Lontoossa.

Olen toiminut 2011 lukien Toimihenkilöliitto ERTO ry:n päätoimisena puheenjohtajana. Yhteiskuntavaikuttamisesta minulla on noin 20 vuoden kotimainen ja kansainvälinen kokemus toimihenkilöliitoissa (ERTO, STTK, OAJ, VvL, TeMe, Tekeri). Lapsena toimin mm. pienimuotoisesti yrittäjänä. Nykyiseen työtehtävääni siirryin Toimihenkilökeskusjärjestö STTKsta kansainvälisten asioiden päällikön tehtävästä.

Kaikkien pitäisi tehdä työtä sen hyväksi, että kaikilla, siis kaikilla, olisi parempi elämä. Hyvä elämä kuuluu kaikille.

Juri Aaltonen
OTL, valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Guzenina


 Maria Guzenina on Espoon kolmannen  kauden kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja. Maria oli demariryhmän ylivoimainen ääniharava 3308:lla äänellä. Hän toimi kesäkuusta 2011 toukokuuhun 2013 Jyrki Kataisen hallituksen peruspalveluministerinä. Tuona aikana syntyi mm. vanhus-palvelulaki. Kesäkuusta 2013 alkaen Maria on ollut Suomen Euroopan  neuvoston valtuuskunnan puheenjohtaja.

Maria on ollut demaripuolueen toinen varapuheenjohtaja vuosina 2008- 2010 ja ensimmäinen varapuheenjohtaja vuosina 2010- 2012. Hän on ollut vuodesta 2008 saakka myös demarinaisten puheenjohtaja.

Maria toimi Espoossa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana vuodet 2004-2008. Vuodet 2008-2011 hän oli valtuuston toinen puheenjohtaja. Tammikuusta 2014 alkaen Marialla on jälleen 2-vuotinen pesti puheenjohtajistoon. Häet  on myös  valittu demariryhmän puheenjohtajaksi vuosiksi 2014 ja 2015.

Tällä hetkellä Guzenina toimii Espoon kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Eduskunnassa hän työskentelee keskeisessä perustuslakivaliokunnassa.

Taustaltaan Maria on toimittaja. Hän on julkaissut kaksi kirja ja on ahkera kolumnisti.  Marialla on hyvin kansainvälinen historia, ja hän puhuu sujuvasti mm. Venäjää.

http://www.mariaguzenina.netValtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen

DEMARIEN valtuustoryhmän puheenjohtaja on  Markku SistonenMarkku on pitkänlinjan kunnallispoliitikko. Hänet  valittiin ensimmäisen kerrtan  Espoon kaupunginvaltuustoon vuonna 1993. Takana on siis pian 14 valtuustovuotta.  Merkittävimmäksi yksittäiseksi polittiiseksi päätökseksi, jota hän on ollut ajamassa, Sista  nostaa uraltaan metropäätöksen vuonna 2006.  Mieluisin päätös on ollut ikäihmisten liikuntakortti: 63+ 

Uraan mahtuu useita valtuustoryhmän puheenjohtajuuksia, kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus ja useita  varapuheenjohtajan tehtäviä. Vuonna 2018 hän on valtuuston 3. varapuheenjohtaja.

Sistonen on myös Etelä-Espoon sosialidemokraattisen työväen yhdistyksen puheenjohtaja - isänsä Aarnen jäljissä.

Urheluhenkinen mies on pyrkinyt myös kansanedustajaksi ja SDP:n varapuheenjohtajaksi vuonna 2008.

Siviilissä Sistonen on liikuntapäällikköja kolmen aikuisen lapsi isä. Luottamustehtäviin kuuluu mm.  Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun puheenjohtajuus. Työuraan mahtuu vuosia pidettynä liikunnanopettajana. Sistan oma laji on ollut hockey, josta hän on kirjoittanut mm. Hockeyvalmentajan käsikirjan vuonna 1991.

keskiviikko 29. marraskuuta 2017

Valtuustoryhmä esittäytyy: Olli Lehtonen

OLLI Lehtonen on demarien varavaltuutettu ja sosterlautakunnan jäsen. Näin hän kertoo itsestään:
" Olen Lintuvaarassa kasvanut, syntyperäinen espoolainen. Nelilapsisen perheen rakensimme Hanneleni kanssa Helsingin Herttoniemeen. Muutama vuosi sitten - neljänkymmenen helsinkiläisvuoden jälkeen - tuli aika muuttaa takaisin Lintuvaaraan. Tuntuu hyvältä, Leppävaaralla ja sen asukkailla on vahvat juuret ja historia. Tulevaisuus tehdään yhdessä. 
Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja politiikka on ollut tiivis osa elämääni 70-luvun kouluneuvostovaaleista lähtien. Suurimman osan työurastani olen tehnyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten järjestöissä; sosiaalisihteerinä, toiminnanjohtajana, palvelutalon johtajana, asiantuntijana. ”Kuunnellaan heitä, jotka puhuvat hiljaisella äänellä” on myös poliittinen agendani. Hiljainen ääni kuuluu usein ikäihmisille tai vammaisille. 
Hyviä hetkiä elämässä on paljon, yksi parhaimmista, kun veneen köydet on irrotettu ja keula kääntyy merituulta kohti."

tiistai 12. syyskuuta 2017

Valtuustoryhmä esittäytyy: Heidi Luukkanen

Olen Olen Heidi Luukkanen, kahden tytön äiti. Syntyisin olen Kuopiosta, mutta jo ennen kouluun menoani muuttimme perheeni kanssa tänne pääkaupunkiseudulle. Espoossa olen asunut jo lähes 30 vuotta.

Valmistuin vuonna 1997 liiketalouden tradenomiksi ja toimin valmistumiseni jälkeen kirjanpitäjänä tietotekniikkakonsulttiyrityksessä. Omien lasteni oppimisvaikeuksien myötä aloin kuitenkin kiinnostua koulumaailmasta ja kun minut YT-neuvotteluissa irtisanottiin opiskelin koulunkäynninohjaajaksi vuonna 2012. Tuolla tiellä olen edelleen.

Työssäni kouluissa olen nähnyt läheltä nuorten pahoinvoinnin ja tuen tarpeet. Siitä sainkin luontevasti kantavan teemani vaaleihin ja tulevalle valtuustokaudelleni: kouluihin täytyy saada lisää moniammatillista tukea lapsille ja nuorille. Opettajien ja koulunkäynninohjaajien lisäksi kouluissa, erityisesti yläkouluissa ja toisenasteella, tulisi olla esimerkiksi yhteisöpedagogeja tai sosionomeja auttamassa ja tukemassa nuoria.

Politiikassa olen tuore, Sosialidemokraattiseen puolueeseen liityin vasta juuri ennen vuoden 2017 Kunnallisvaaleja. Tulin valituksi ensikertalaisena, Kunnallisvaaleissa SDP:n 6. varavaltuutetuksi ja olen myös valtuustoryhmän jäsen. Ennen puolueeseen liittymistäni olen pyrkinyt toteuttamaan lähidemokratiaa lähinnä vanhempana, koulujen vanhempainyhdistyksissä ja johtokunnissa. Tälläkin hetkellä olen Järvenperän koulun johtokunnan puheenjohtaja.

Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä syrjäytymisen ehkäisy ovat teemoja lähellä sydäntäni. Olinkin erityisen otettu valinnastani juuri liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajaksi. Teen voitavani lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä liikunnan että nuorisotyön keinoin.

Ollaan yhteyksissä!

Facebook: www.facebook,com/luukkanenheidi
Instagram: luukkanen_heidi

lauantai 3. joulukuuta 2016

Valtuustoryhmään uusi jäsen: Aulikki Pentikäinen

VARAVALTUUTETTU Abdifitah Ali Abdi on  pyytänyt 21.11.2016 päivätyllä kirjeellään eroa varavaltuutetun toimestaan sekä kulttuurilautakunnan jäsenyydestä valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Valtuusto hyväksynee eron kokouksessaan 12.12.2016. Uudeksi varavaltuutetuksi nousee  tällöin vuoden 2012 vaaleissa seuraavaksi eniten ääniä saanut Aulikki Pentikäinen.

Kuntalaisten arjen huolet ja raskaat tilanteet ovat Aulikki Pentikäiselle tuttuja, sillä hän toimii Espoon kaupungin johtavana talous- ja velkaneuvojana ja vastaa myös sosiaalisesta luototuksesta. Työssään hän on nähnyt sen, että asumisen kalleus on yksi keskeinen syy velkaongelmiin työttömyyden ja muiden elämänkriisien ohella. Vuosien varrella Aulikki Pentikäinen on kutsuttu lukuisiin oikeusministeriön työryhmiin valmistelemaan maksukyvyttömyyteen ja perintään liittyvää lainsäädäntöä.

Vapaa-ajalla Aulikki lenkkeilee ja rentoutuu marjastaen ja sienestäen. Koulutukseltaan hän on maa- ja metsätaloustieteiden maisteri. ”Olen kuitenkin kuluttajaekonomisti, sillä pääaineeni yliopistossa oli kuluttajaekonomia.  Maa- ja metsätalousosaaminen paikantuu lähinnä puunrankojen jalostamiseen klapeiksi omin lihasvoimin, Aulikki nauraa.

keskiviikko 27. huhtikuuta 2016

Valdemarin arkisto 2013-2019


PÄIVITETTY 16.6.2019

Ensimmäinen nettilehti Valdemari ilmestyi helmikuussa 2013. Samaan aikaan avattiin sivusto myös facebookiin. FB-tykkääjiä on tällä hetkellä 236,  mikä  riittää siihen, että saamme tilasto-ominaisuudet käyttöömme. Osoitteemme facebookissa on:
https://www.facebook.com/Valdemarit.

NETTILEHDEN idea on otettu hyvin vastaan. Heti ensimmäisellä numerolla oli heti 796 lukukertaa.  Yhteensä  kaikkia ilmestyneitä numeroita  on luettu tähän mennessä lähes  29 698kertaa!

Valdemari on kesäkuun 2019  mennessä ilmestynyt 46  kertaa, ja siinä on julkaistu  65o juttua. Joka numerossa esitellään valtuustoryhmän ja valtuuston kokouksen demareille tärkeitä asioita. Kun  uusi numero ilmestyy, vanhemmat jutut siirtyvät arkistoon.  Jos jokin vanha juttu kiinnostaa, sen saa päätoimittajalta.

Vuosi 2013

ENSIMMÄISESSÄ Valdemarissa julkaistiin seuraavat jutut:
-  Valdemari nro:1 on tässä!
-  Puheenjohtajan puheenvuoro
-  Demarien valtuustoryhmä koolla tammikuussa
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Veikko Simpanen
-  Pelastetaan kaupungintalo!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Johanna Värmälä

KAKKOS-numeron aiheita olivat:
-  Valdemari 2 on tässä uudistettuna!
-  Puheenjohtaja puhuu!
-  Valdemari näkyy ja vaikuttaa!
-  Maria Guzenina-Richardson Honkamajalla
-  Maaliskuun valtuustosta - lyhyesti
-  ILMOITUS - Etelä-Espoon demarit
-  Demarit vaativat hätäohjelmaa terveyskeskusjonojen poistamiseksi
- Demarivaltuutetut istuivat iltaa Gumbölessä
- Demarit aktiivisina Blominmäen asiassa
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Tarja Tallqvist
-  Jarkko Rahkonen elvyttää Villiruusua


KOLMOS-numero ilmestyi huhtikuussa. Siinä oli  seuraavat jutut:
-  Valdemarin kolmas numero, olkaa hyvä!
-  Terveyskeskus- ja vanhuspalvelut saatava kuntoon!
-  Huhtikuun valtuuston kokouksesta - lyhyesti
-  Valtuustoaloitteilla vaikutetaan
-  Valdemarit Tallinnassa
-   MAINOS: Demarien vappujuhla Läkkitorilla!
-   Valtuustoryhmä esittäytyy: Adbirahman Ali
-   SDP julkaisi oman palvelustrategiansa
-   Demarit eivät aja pakkoliitoksia
Lisää kuvateksti

NELOS-numero ilmestyi toukokuussa. Sisällysluettelossa olivat:
- Hienoa työtä, MGR!
- Jo neljäs Valdemari netissä!
- Demokraatti-lehti kehui Valdemaria!
- Valtuuston kokouksesta 20.5.- lyhyesti
- Demarit vaativat kestävää ratkaisua terveyskeskusten ongelmiin
- Maahanmuuttajat haluvat tehdä töitä
- Kuntapäivillä Oulussa
- Sivistystoimen organisaatiouudistus puhututtaa demareita
- Demarit mukaan valtuustosopimukseen?
- Espoon tarina: strategiaa uudella tavalla
 - Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Hellström
KESÄKSI ilmestyi  vitosnumero. Sen otsikoita olivat:
- Viides Valdemari, var så gud
-  Valtuustoryhmä toivottaa hyvää kesää!
-  Kesäkuun valtuuston kokouksesta - lyhyesti
-  Sistosen poliittinen "ilmaveivi"
-  Sivistystoimeen uusia tulosyksikkö: liikunta- ja nuorisotoimi
-  Työväenopistoa koskevaa organisaatiouudistusta aletaan valmistella
-  Demarit edelleen huolissaan pyrkimyksistä uittaa palvelusetelit terveyskeskuksiin
-  Kesän jälkeen jälleen syksy!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Antti Aarnio


KUUTOS-numeroon oli yhdistetty elo- ja syyskuun tapahtumia:
- Elo-syyskuun Valdemari on uunituore
- Länsimetro elvytyskohteeksi!
- Tervetuloa demarien teltoille!
- Syksyn ensimmäinen valtuuston kokous
- Terveisiä syyskuun valtuuston kokouksesta
- Terveyskeskusmaksuja ei saa korottaa!
-  Valdemari ilmestyi paperiojenteena
-  Demarit: Viherlaakson koulun sisäilmaongelmat on ratkaista!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Liisa Kivekäs
-  Demarit vaativat Mankin seisakkeen säilyttämistä

LOKAKUUNlehden teemoja olivat:
-  Tässä uunituore Valdemari numero 7!
-  Demarit hyväksyivät valtuustosopimuksen
-  Budjettineuvottelut käynnistyvät
-  Lokakuun valtuuston kokouksesta
-  Talouskurimus kiirehtii kaupungintalon saneerausta
-  Valtuustoryhmän edustajat onnittelivat Juha Metsoa
-  Demarien lehti: Espoon Ruusu ilmestyy 6.11.
-  Lähiaikojen demaritapahtumia
-  Työpaikka auki Espoon demarien kunnallisjärjestössä
-  Valtuustoryhmän verkostokortit
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Leena LuhtanenMARRASKUUSSA ilmestyi numero 8. Tässä aiheita:
-  Jo kahdeksas Valdemari on ilmestynyt
-  Sopu talousarviosta
-  Terveisiä Valtuuston kokouksesta 18.11.2013
- Mediatiedote 3.11: Espoon demarit puolustavat palveluita
- Valdemarit näkyivät Espoon Ruusussa
- Juhani Parisaari Aarno Turusen seuraajaksi
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Guzenina-Richardson
- Demarien ryhmyri vaihtuu
- Harriet Klar on nyt Harriet Klar-Nykvist


JOULUKUUN puolivälissä ilmestyi vuoden viimeinen Valdemari:
- Tässä Valdemarin joulunumero 9
- Maria Guzenina-Richardson valtuustoryhmän
- Valtuustovuosi 2013
- Joulukuun valtuuston kokouksesta
- Talousarviokokous 4.12.-13
- Onnea Jukka ja Sinikka!
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Tieaho
- Valdemari on ilmestynyt jo yhdeksän kertaa
- Hyvää Joulua ja Upeaa Uutta Vuotta 2014
Vuosi 2014HELMIKUUN alussa ilmestyi vuoden 2014 ensimmäinen Valdemari:
- Valdemari 1/2014
- Pääkirjoitus 8.2. 2014
- Taistelu omien terveyskeskusten puolesta jatkuu
- Kevään demaritapahtumia
- Korpilammella tasapainotus- ja tuottavuusseminaari 11.-12.2.
- Valtuustoryhmä kokoontuu viikkoa ennen valtuustoa
- MAINOS: Keskustelutilaisuus kouluasioista
- Tammikuun valtuston kokouksesta
- Iso huoli vanhusten aterioiden hinnasta
- Valdemareja ehdolla SDP:n puoluekokoukseen
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Jasminiitta Lumme
- Valdemarin lyhyt historia.


1.3. lopulla ilmestyi kakkosnumero. Siinä oli seuraavia juttuja:
- Valdemari 2/2014 on tässä. Olkaa hyvä!
- Demarit eivät hyväksy esitettyjä leikkauksia
- MAINOS: Demarilauantai 22.3.
- Valtuuston kokous 24.2.2014
- MAINOS: Nasima Razmyar Puikkarissa
- Valtuustoryhmä kokoontui 17.2.2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Hannele Kerola
- Korpilammen henki vm. 2014
- Demaritapahtumia!
- Montako valdemaria Seinäjoelle?
- Poikkihallinnolliset ohjelmaryhmät yhteisessä työpajassa
- Espoonlahdessa oli viikolla 9 demaripöhinää
- Valdemari on nyt ilmestynyt vuoden ajan!

HUHTIKUUSSA ilmestyi Valdemarin nro 4. Teemoja olivat:
- Kaikki Valdemarit pähkinänkuoressa
- Maria Guzenina-Richardson halutaan puoluehallitukseen
- Kohti SDP:n puoluekokousta
- Valtuuston kokous 14.4.
- Demarit vastustivat loppuun saakka ylimitoitettuja leikkauksia
- Länsimetron jatkossa aikalisä
- Blominmäen asialle lyötiin sinetti
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Jungner
-  Loppukevään demaritapahtumia
-  Mainos: Toreilla tavataan

KESÄNUMERO ilmestyi 15.6.  Lehden teemoja olivat
- Pääkirjoitus: Lämmin kiitos valtuustoryhmälle!
- Kevätkauden viimeisestä valtuuston kokouksesta
- Demarit vastustavat jättikaupunkia
- Terveisiä puoluekokouksesta
- SDP:llä on uusi puheenjohtaja
- Toukokuun valtuuston kokouksesta
- Demariyhteenvetoa keväästä 2014
- Kohti eduskuntaa
- Demaritapahtumia syksyllä 2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen ja
- Valdemarin koko tarinaSYKSYN ensimmäinen numero  ilmestyi. Lehden teemoja olivat:
- Edessä tiukka poliittinen syksy
- Faktoja vanhuspalveluiden tarpeesta
- Mainos: Demarit taas teltoilla
- Valtuuston syksyn ensimmäinen kokous
- Mediatiedote 13.8.-14
- Valtuustokysymys väistötilojen myöhästymisestä
- Koulujen väistötilojen myöhästymisestä
- Valtuustoryhmän kesäkokous
- Pelastuuko kaupungintalo?
- Keistä kansanedustajaehdokkaita?
- Nettilehden vanhat numerot


SYKSYN toinen nettilehti ilmestyi 5.10.-2014. Lehdessä oli seuraavia juttuja:
- Pääkirjoitus
- Metrokokous valtuustossa 29.9.
- Valtuustoryhmän jäsenet aktivisina Majvikissa
- Syyskuun ensimmäinen valtuuston kokous 8.9.-14
- Kaksi valtuustodemaria pyrkii eduskuntaan
- Osakeyhtiö, liikelaitos vai kaupungin oma tuotanto?
- Valtuuston demariryhmän jäseniä ehdolla seurakuntavaaleissa
- Teltoilla tavataan; Espoon demarien syksyn tapahtumia
- Mediakatsaus
- Onnittelut 68-vuotispäivän johdosta Martti Tieaholle!
- Espoossa avattiin monikulttuurisuustila
- Vahvempaa yhteistyötäLOKAKUUN Valdemarin nro 8 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus
- Valtuuston kokous 20.10.2014
- Eläköön itsenäinen Espoo!
- Valtuusto keskusteli kehitysohjelmista
- ESPOON ruusu ilmestyy jälleen
- Ritva Snabb valtuustoryhmän vs. sihteerinä
- Loppusyksyn demaritapahtumia
- Ihmisoikeuksien päivän tapahtuma Entressen kirjastossa 10.12
- Maria Guzenina ja Johanna Värmälä eduskuntaa!
- Muista äänestää seurakuntavaaleissa!
- Vuoden 2015 valtuuston kokoukset
- Espoon budjettia valmistellaan
- Valdemarit 2013-14
MARRASKUUN Valdemarin nro 9 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus: Martti Tieaho in memoriam
- Marraskuun valtuuston kokous
- Mediatiedote 14.11.2014
- Espoon kunnianarvoisaa kaupungintaloa ei suojeltu
- Espoon ruusu ilmestyi 16.11.
- Uudenmaan maakuntaparlamentti haki ideoita mm. Virosta
- Demarit menestyivät seurakuntavaaleissa
- Suomenojan satamassa kuohuu!
- Jasminiitta Lumme: Tulevaisuuden oppimisympäristö Viherlaaksoon!
- Loppuvuoden demaritapahtumia
- Kosketuksia ihmisoikeuksiin 10.12.2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Helena Haapsaari
- Kaiken maailman Valdemarit :-)
JOULUKUUN valdemarin nro 10 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus
- Valtuusto kokoontui joulukuussa kaksi kertaa
- Maria Guzenina nousee kaupunginhallitukseen
- Mediatiedote Espoon Asuntojen vesimittareista
- Kosketuksia ihmisoikeuksiin
- Espoo-mitalli Jasminiitta Lumpeelle
- Mediatiedote budjettisovusta
- Vuoden 2015 valtuuston kokoukset
- Hyvää Joulua!
- Arkisto
Vuosi 2015


TAMMIKUUN 2015 numeron teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Espoolaisdemarien vuosi 2014 kuvina
Demarien valtuustoryhmä järjestäytyi
Tammikuun valtuuston kokous
Espoo ei halua jättikaupunkia!
Ketteryyttä uuden opiskelijahuoltolain soveltamiseen!
Demarit ja metropolihallinto
Demarien kannatus nousussa
Maria Guzenina eduskuntaan!
Johanna Värmälä eduskuntaan!
Antti Rinne Espoossa ma 2.2.2015


HELMIKUUN Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Helmikuun valtuuston kokous
Kehitysohjelmat
Vaalipuffi
Hus palvelee Espoota hyvin
Valtuustoryhmä vaalipöhinässä
Eduskuntavaalit lähestyvät
Valtuustoryhmä esittäytyy: Kaisa Rastimo

MAALISKUUN Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus: Eduskuntavaalit 2015
Valtuuston kokouksesta 23.3.2015
Valtuustoseminaarin 26.3. satoa
Maria Guzenina matkalla eduskuntaan
Johanna Värmälä kampanjoi teltoilla ja somessa
Puffi: Demaritapahtuma 11.4. Kosketuksia vanhuuteen
KEVÄÄN viimeisen Valdemarin teemoja olivat:
Kesäajot sunnuntaina 14.6.
Kesäkuun valtuuston kokous
Kaikki ryhmät mukana neuvottelutuloksessa ulkoistuksista
Suomenojan venesataman kohtalo puhututtaa
Mediatiedote jättiulkoistuksista
Valtuuston kokous 18.5.
Huhtikuun valtuuston kokous
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Maria Guzenina eduskuntaan
Demareita teltoilla
Valtuustoryhmää täydennettiin
SYKSYN 2015 ensimmäisen Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Syyskuun valtuuston kokous
Suurmielenosoitus 18.9.
Vuoden 2016 budjetti
Sivistystoimen talousseminaarissa
Lumenkaatopaikka Vanttilaan
Kohti kuntavaaleja 2017
Espoo Caterin inhouse-yhtiöksi
Elokuun valtuuston kokous
Terveisiä Karakalliopäiviltä
Syksyn 2015 demaritapahtumia
Eduskuntaryhmä kokousti Espoossa


MARRASKUUN Valdemarin teemoja olivat
Pääkirjoitus
Valtuustoryhmän Mediatiedote
Media noteerasi demarien neuvottelutavoitteet
Hallituksen kärki- /Espoon järkihankkeet - Espoon tulevaisuus
Marraskuun valtuustokokouksesta
Hannele Kerola: Karhusuon koulu taas tapetilla
Lokakuun valtuuston kokouksesta
Terveisiä piirin kokouksesta
Reijo Tuori eläkkeelle
Valdemarin arkistoJOULUKUU  Valdemarin 7/2015 teemoja olivat
Joulukuun pääkirjoitus
Valtuustoryhmän Avoin kansalaispaneeli 24.11.2015
Valtuuston budjettikokous 2.12.
Demarien ryhmäpuheenvuoro vuoden 2016 budjetista
Valtuuston kokouksesta 7.12.2015
Veikko Simpanen syvästi huolissaan vanhusten asiakasmaksuista
Valtuustovuosi 2015 demariryhmän silmin
Maria Guzenina valtuuston puheenjohtajaksi
Liisa Kivekäs kaupunginhallituksen jäseneksi
Kiitokset Jukka Vilskeelle hienosta työstä
Joni Vainikainen kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi
Demarivuosi 2016
Koko valtuuston seminaari 14.1.2016
Valtuustoryhmä esittäytyy: Jarkko RahkonenVuosi 2016TAMMIKUUN valdemarin (2016:1) teemoja olivat
Pääkirjoitus
Valtuustovuoden 2016 asialistaa
Kunnianarvoisasta kaupungintalosta
Tammikuun valtuuston kokouksesta
Valtuuston uusi puheenjohtaja: Maria Guzenina
Ajatuksia valtuuston seminaarista Finns Omniassa
Demarien vastaus kaupunginjohdolle hallinnon kehittämisestä
Demariryhmälle uusi puheenjohtajisto
Mediatiedote Niipperin koulun väistöstä
HUHTIKUUN Valdemarin (2016:2)  juttuja olivat
Pääkirjoitus: Totisesti elämme kummallisia aikoja
Demarit tekivät määrärahoitealoitteita
Valtuustoryhmän toimintakertomus sai kehuja edustajiston kokouksessa
Valtuustoryhmän pj. Martti Hellström: Ei vuoroluvulle!
Antti Aarnio: Turha kauhistella investointeja
Hannele Kerola: Rahastot käyttöön
Maaliskuun valtuuston kokous
HS kirjoitti helmikuun valtuuston kokouksesta
Päivähoitoasia nousi esiin myös Länsiväylässä
Helmikuun valtuuston kokous
Valtuustoryhmä aktiivisesti paikalla OTTO-maatteja vaatimassa.
Mediatiedote Niipperin koulun sisäilmaongelmista
TOUKOKUUN Valdemarin (2016:3) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Elämme epäinhimillistä aikaa
Vuoroluku uhkaa ?
Valtuuston kokous 25.4.
Pakina: Ovatko Persut rasisteja?
Terveisiä piirikokouksesta
Hesari teki myös jutun terveyskeskusasiasta
Demarien valtuustokysymys Matinkylän terveyspalveluihin liittyen
Valtuustokysymys Espoon teatteritalosta
Valtuustoaloite hankintalaista
Valtuustokysymys koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi
Myös opettajien järjestö on ottanut kantaa koulukurjuuteen


KESÄKUUN Valdemarin (2016:4) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Hyvää kesää!
Toukokuun kokouksesta
Valtuustoryhmä herkutteli
Kesäkuun valtuuston kokous
Länsimetro myöhästyy
Koulujen korjausvelka ei supistu itsestään
Valtuusto torjui demarien toiveen
Espoon teatteri maan alle?
Sote­uudistus ei saa romuttaa Espoon taloutta
Ruusuja jaettiin äideille
Budjetin valmisteluprosessi on käynnissä
Terveisiä iltakoulusta
Onneksi olkoon Johanna ja Leena!
Syksyn demariohjelmaa
ELOKUUN Valdemarin (2016:5) juttuja olivat
Pääkirjoitus: viimeinen erä alkaa
Elokuun valtuuston kokous
Valtuusto tyrmäsi demarien parannusesitykset
Harvinaislaatuinen sitoumus
Espoon omiin yhtiöihin lisää avoimuutta!
Veroprosentti ja budjettineuvottelut
Veikko Simpasen valtuustoaloite vesimittareista
Tapiolan uimahallin sietämätön tilanne
Valtuustoryhmän syksyn kalenteria
Kunnallisjärjestön tervehdys
Puffi: Kävellen koulupaikkoja tytöille


SYYSKUUN Valdemarin/2016:6) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Budjettineuvottelujen alla
Syyskuun valtuuston kokous
Mediatiedote: Espoon demarit haastavat kaupunginhallituksen kehys- ja veroprosenttiesityksen
Pitääkö virkamiehen vastata?
Leena Luhtanen ja Espoon teatteritalo
Mediatiedote: Laadukkaat peruspalvelut turvattava
Veikko Simpanen: Hallituspuolueiden valtuutetut leikkauslinjalla Espoossa
Veikko Simpanen: Pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen
Valtuustokausi jatkuu
Demarisyksyn ohjelmaa
Ensimmäiset demariehdokkaat

JOULUKUUN Valdemarin/2016:7) juttuja olivat:
Tule tapaamaan Valdemareja Lippulaivaan!
Pääkirjoitus
Valdemareja puoluekokoukseen
Demarien oma budjettiseminaari
Mediatiedote: Demarit valmiina Espoon budjettineuvotteluihin
Budjettineuvottelut 2016
Budjettisovusta tuli tällainen - myös demarien vaikutuksesta
Mediatiedote 23.11.Demarit ja vasemmistoliitto kävelivät Espoossa ulos budjettineuvotteluista
Demarien ulosmarssi Länsiväylässä
Demarien ulosmarssi Demokraatti-lehdessä
Demarien ulosmarssi Hesarissa
Lokakuun ensimmäinen valtuuston kokous
Lokakuun toinen valtuuston kokous
Espoon Ruusu ilmestyi 12.11.
Marraskuun ensimmäinen valtuuston kokous
Marraskuun toinen valtuuston kokous
Harriet Klar-Kristola- Espoon positiivisin?
Jo 90 ehdokasta Kohti kuntavaaleja
Valtuustoryhmään uusi jäsen: Aulikki Pentikäinen
Jouluun demaritapahtuma: Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.

Vuosi 2017

HELMIKUUN  Valdemarin 2017:1  juttuja olivat:
Pääkirjoitus
Tammikuun valtuustonkokous
Määräraha-aloite subventoimaan vanhusten ateriahintojen nousua
Kevään kiinnostavia tapahtumia
Demariehdokkaita
Lisäkaavoitukseen tarvitaan vauhtia ja porkkanoitaHUHTIKUUN  Valdemarin 2017:2  juttuja olivat:
Pääkirjoitus: Uusin voimin kohti parempaa Espoota
Helmikuun valtuustosta
Valtuustoterveisiä maaliskuulta
Valtuustoryhmän toimintakertomus 2016
Homekouluista repesi iso riita
Vanhan valtuuston toiseksi viimeinen kokous; poimintoja
Jarkko Rahkonen: Vaalianalyysia
Uuden valtuuston 2017- 2021 demarit
Hyvää Vappua!

TOUKUUN Valdemari 3/2017  oli  vanha valtuustoryhmän  Valdemarin  viimeinen numero. Se oli erikoisnumero, johon oli poimittu aiemmin julkaistuja juttuja koko valtuustokaudelta 2013- 2017. Kun tavallisesti lehdessä on kerrallaan 6- 10 juttua, tässä nyt niitä oli luettavana 127.


SYYSKUUN  Valdemari 4/2017  oli  uuden valtuustoryhmän  Valdemarin  ensimmäinen numero. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Syyskuun valtuustonkokous
Mediatiedote: Hyvä arki kuuluu jokaiselle  espoolaisille
Mediatiedote: Espoo velkaantuu massiivisesti. Tuloveroa nostettava vastuullisesti  0,25 %-yksikköä
Mediatiedote: Demarit vastustavat suunnitelmaa siirtää Espoon kansainvälisen koulua Otaniemeen
Valtuustoryhmän mediatiedote: Erityisoppilaiden koulukuljetusten turvallisuus ja laatu taattava Espoossa välittömästi !
Espoon kilpailutusinto ja erityisryhmien elintärkeät palvelut törmäyskurssilla? Case Kajon Oy
Valtuustoryhmämme 2017-2021
Elokuun valtuuston kokouksesta
Syksyn ensimmäinen ryhmän kokous
Uuden valtuuston ensimmäinen kokous
Demarien uusi valtuustoryhmä järjestäytyi
Valtuustoryhmän syksyn 2017 ohjelma
Valtuustoryhmä esittäytyy: Heidi Luukkanen
Valtuustoryhmä esittäytyy: Mika-Erik Walls

MARRASKUUN   Valdemari 5/2017  oli  syksyn toinen numero. Siinä oli seuraavat jutut:
Lokakuun valtuustosta
Valtuusto kunnioitti Karl Koivusen poismenoa
Demarien oma budjettiseminaari
Hesari kokosi ryhmien budjettitavoitteita
Marraskuun valtuustosta
Mediatiedote budjettineuvotteluista
Mitta täyttyi koulukyytisotkuista
Maakunta-uudistus: ei mitään hyötyä pk-seudulle
Jukka Vilske palasi demarien kunnallisjärjestön johtoon
Valdemarien loppusyksyn ohjelmaaJOULUKUUN Valdemari 6/2017 kertasi  politiikkavuoden. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Joulukuun kaksi valtuustonkokousta
Budjettineuvottelut 2018
Demarien mediatiedote valinnanvapauslaista
Politiikan vuosi 2017
Demarien valtuustoryhmä 2013-2017
Politiikan tammikuu
Politiikan helmikuu
Luonnos
Politiikan maaliskuu
Espoon Ruusu 25.-26.3.2017
Jarkko Rahkosen vaalilehtinen
Politiikan huhtikuu
Demarien uusi valtuustoryhmä 2017-2021
Politiikan toukokuu
Politiikan kesäkuu
Politiikan kesälomalla heinäkuussa
Politiikan elokuu
Politiikan syyskuu
Politiikan lokakuu
Politiikan marraskuu
Politiikan joulukuu
Hyvää Joulua!

Vuosi 2018

HELMIKUUN alussa ilmestyi vuoden 2018 ensimmäinen Valdemari. Siinä oli seuraavat uudet jutut:
Pääkirjoitus
Demarit huolissaan kouluverkosta
Nuuksion koulua ei saa lakkautta!
Tammikuun valtuustokokous
Kaupungintalo puretaan!
Mediatiedote: vanhusten palvelut tarvitsevat hyvinvoivan henkilökunnan
Espoon joukkoliikenne on saatava kuntoon
Valtuustoaloite muovijätteen lajittelusta
Valtuustotoivomus lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurannasta
Valtuustokysymys: Toteutuvatko vanhuspalvelut Espoossa?
 31.1.2018
Valtuustoaloite liityntäliikenteen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi
Valtuustokysymys väkivallasta kouluissa

Vuosi sitten
Kaksi vuotta sitten
Kolme vuotta sitten
Neljä vuotta sitten
Viisi vuotta sitten

VUODEN toinen valdemari ilmestyi vappuaattona. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Vanhusten kotihoidon laiminlyönnit
Juri Aaltosen aloite koirien uimarannasta
Muistio valtuustonkokouksesta 19.3.
Muistio valtuustonkokouksesta 23.4.
Muistio valtuustonkokouksesta 25.2.
Valdemareja Kunnallisjärjestön kevätkokouksessa
Valdemareja Uudenmaanpiirin kevätkokouksessa
Kevätalven poliittisia uutisia - pakina
Länsimetro - kevättalven sitkeä uutisaihe - pakina
Viisi valdemaria ehdolla maakuntavaaleihin 2018
Viisi Valdemaria ehdolla eduskuntaan
Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Hellström
Valtuustoryhmä esittäytyy: Juri Aaltonen
Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Guzenina
Valtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen


VUODEN kolmas Valdemari ilmestyi kesäkuussa . Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Valtuustovuosi 2017-18 pähkinänkuoressa
Espoon asunnot
Muistio valtuuston toukokuun kokouksesta
Valtuustoryhmä tavattavissa 19.5.
4 kaupungin valtuustojen yhteiskokous
Valtuustoryhmä järjestäytyi
Muistio kesäkuun valtuuston kokouksesta
Vastenmielistä puhetta
Valtuustoaloite: kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin
Valtuustokysymys koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta
Aulikki Pentikäinen: Maahanmuuttajanaisten työllisyys
Hannele Kerola: Espoon taloudenpidossa ei saa lipsua
Hyvää kesälomaa!
Jatkuu syksyllä ....

VUODEN neljäs Valdemari ilmestyi elokuun lopulla. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Muistio elokuun valtuustonkokouksesta
Budjettineuvottelut ovat alkamassa
Demarit tarkkoina
Vaalikuumetta?
Mika-Erik Walls: Vammaispalvelut kuntoon
Joukkoliikenne on saatava kuntoon
Mediatiedote: HSL:n ratkaisut eivät riitä
Johanna Värmälä vaatii HSL:tä toimenpiteitä
Tulossa valtuustoryhmän seminaari 8.9.2018
Demarit moporetkelle
Pidetään mielessä

VUODEN 2018 viides Valdemari ilmestyi lokakuun lopulla. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Muistio syyskuun valtuuston kokouksesta
Mediatiedote veroprosentista
Muistio lokakuun valtuuston kokouksesta
Valtuustotoivomus vastuullisista tekstiilihankinnoista
Valtuustokysymys ajanvarauksesta terveydenhoitoon
Valtuustokysymys Kansallisesta muistiohjelmasta
Ryhtiä hyvä HSL!
Viisi vuotta sitten: Budjettineuvottelut 2013  5 vuotta sitten.
Budjettineuvottelut käynnistyvät
Kolumni: Kaikki muu on turhaa paitsi puutarhanhoito!
Yksi valdemari ehdokkaana seurakuntavaaleissa
Viisi valdemaria ehdolla eduskuntaan
Syksyn demaritapahtumia
Kunnallisjärjestön puheenjohtajaltaVUODEN 2018 viimeinen  Valdemari ilmestyi joulukuun lopulla. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Budjettineuvottelut 2018
Valtuuston kokous  19.11.
Olli Lehtonen: Huolta vanhuspalveluista
Valtuuston kokous 5.12
Valtuuston kokous 10.12
Ali: Huoli maahanmuuttajien työllisyydestä
Johanna Värmälä ja Aulikki Pentikäinen budjetista
Juri Aaltonen: Bydjetista
Valtuustovuodesta 2018
Hyvää Joulua!
Valdemari läpi seurakuntavaaleissa
Vuosi 2019

Vuosi 2019

VUODEN 2019 ensimmäinen Valdemari ilmestyi helmikuun alussa.. Siinä oli seuraavat jutut:
Helmikuun pääkirjoitus
Muistio tammikuun valtuuston kokouksesta
Valtuustokysymys kotimaisista lähi-ja luomuruokaelintarvikkeista ja raaka- aineista
Eduskuntavaaliehdokas Abdirahman Ali
Eduskuntavaaliehdokas: Johanna Värmälä
Eduskuntavaaliehdokas Maria Guzenina
Mediatiedote: Vanhustenpalvelujen taso on taattava
Eduskuntavaaliehdokas Habiba Ali
VaalimainosVUODEN 2019 toinen Valdemari ilmestyi maaliskuussa.  Siinä oli seuraavat jutut
Pääkirjoitus
Valtuustonkokous 25.2.2019
Valtuuston kokous 18.3. 2019
Valtuustokysymys vanhusten tarvitsemien palveluiden tasosta
Valtuustokysymyksestä syntyi hieno keskustelu
Mediatiedote
Aulis Pitkälän kanssa Gumbölessä
Maria Guzenina 289
Johanna Värmälä 298
Habiba Ali 305
Markku Sistonen 311
Ali Abdirahman 312
Demarien vaalitapahtumia