sunnuntai 29. huhtikuuta 2018

Valdemari 2018:2


Pääkirjoitus

NOPEASTI aika menee. Uusi valtuustoryhmämme on ollut koolla jo 10 kuukautta. Yhteistyö sujuu, ja rakenteet toimivat. Tieto kulkee asiantuntijalautakunnista ja kaupunginhallituksesta valtuustoryhmään.

TÄLLÄ "lukukaudella" valtuustolla on jäljellä kaksi varsinaista valtuustonkokousta: touko- ja kesäkuussa. Ja niiden lisäksi yhteinen vain yhteen asiaan keskittyvä kokous Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten valtuustojen kanssa. Tähän sote-maakunta-asioihin keskittyvään kokoukseen valmistauduttiin 26.4. erillisessä valtuustoseminaarissa. Demarien kanta tuli  selväksi: hallituksen esitys on kaadettava.

TÄSSÄ vuoden toisessa Valdemarissa käydään läpi talven politiikkaa. Luita myöten on tuntunut jännite asioiden valmistelukoneiston ja poliittisten päättäjien suhteessa. Ei vain demareissa vaan myös muissakin ryhmissä koetaan, että poliitikkojen tahdon  yli kävellään ihan mennen tullen. Kaksi esimerkkiä.

Budjettineuvotteluissa kysyttiin virkamiehiltä, riittävätkö mm. vanhuksille tarkoitetut rahat varmasti. Riittävät, riittävät, vastattiin virkavastuulla. Vaan mikä onkaan todellisuus?  Monen kotona asuvan osalta kotiapu on heitteillejätön tasoa. Eikä se lohduta vanhuksia yhtään, että niin on muuallakin.

Toinen esimerkki: Tietotie 6. Vuokratilaa ehdotetaan täytettäväksi  mitä erikoisemmilla keinoilla. Pikkulapsilla? Usealla lukiolla? Väistöryhmillä? Hallinnolla..?

ONNEKSI tapahtuu myös myönteisiä asioita. Mutta ne vaativag poliittistä taitoa. Taitoa tehdä yhteistyötä. Pidetään peukkuja, että mm. Ovalassa löytynyt lähes kaikkia ryhmiä yhdistänyt sivustyshenki leviää myös valtuustosaliin. Ei vain puheisiin. Vaan myös tekoihin. Päätöksiin.

Upeaa  kevättä kaikille. Hanget ovat sulaneet. Ilmassa on kevään tuoksua. Ja edessä iso työväen  perinteet juhlapäivä: Vappu.


Vanhusten kotihoidon laiminlyönnit

TÄMÄN talven  järkyttävimpiä uutisia ovat olleet kotona asuvien vanhusten  traagiset  heitteillejätöt. Vaikka uutiset eivät ole koskeneet Espoota,  jokaisessa alkuvuoden valtuuston kokouksessa on asiasta puhuttu.

HUHTIKUUN valtuusto  oli aivan perimmäisten asioiden äärellä.  Demareiden Liisa Kivekkään ja Markku Sistosen kysymykset kotihoidon toimivuudesta ja vanhuspalvelulain edellyttämien oikeuksien toteutumisesta kirvoittivat pitkän ja vakavan  keskustelun. Puheenvuorojen pitäjien valtaenemmistö kannatti hoitohenkilökunnan lisäämistä ja heidän työolojensa parantamista, jotta hoitajat saisivat tehdä työnsä hyvin ja ajan kanssa, kirjoitti Maria Guzeninan fb-sivuillaan. Lisäksi kannatettiin ympärivuorokautisten hoivapaikkojen lisäämistä, jotta yksikään vanhus ei joudu elämään kotonaan, kun ei siellä enää pärjää.

Markku Sistonen jättikin kokouksessa toivomusaloiteen, jossa pyydettiin selvittämään kotihoidossa olevien vanhusten oma näkemys saamansa hoidon riittävyydesta. Niin kaunis kuin tavoite saada asua kotona mahdollisimman pitkään onkin, jossain tulee raja vastaan.

Viisaassa kirjassaan Vanhuus Antti Eskola kirjoittaa:
" Poliitikot  toistelevat, että vanhukset haluavat asua mahdollisimman pitkään kotona.  Varmasti jokainen haluaa asua kotonaan niin pitkään,  kuin se avun turvin on mahdollista.  Minäkin haluan asua kotona niin pitkään kuin mahdollista, mutta varmasti tulee raja, jolloin en enää nimenomaan halua.  Mutta nyt vanhuksia yritetään pitää kotona silloinkin, kun he eivät elä ihmisarvoista elämää.
— Kun ei pääse omin avuin vessaan, ei saa vettä hanasta eikä voileipää kaapista, kun ei kykene siirtymään tuolista sänkyyn, kun on turvaton ja pelkää eikä tiedä, onko yö vai päivä, silloin kotihoidon useakaan päivittäinen käynti ei auta. Tässä vaiheessa on oltava oikeus valita asumismuoto, jossa apua on tarjolla aina, kun sitä tarvitsee. Raja on siellä,  ettei siellä enää selviä yksin eikä voi viettää inhimillistä elämää. Jos ei pääse kylpyhuoneeseen eikä keittiöön, tarvitsee toisen ihmisen apua ympäri vuorokauden.  Pitää päästä vessaan, ettei tarvitse laskea alleen kuin eläin. Pitäisi päästä ulkoilemaan, ja niin edelleen. Se kuuluu inhimilliseen elämään eikä inhimillinen elämä kuulu vain nuorille.
Ennen  kuolemaa on usein vaihe, jossa usea vanhus  kokee jäävänä  heitteille. Häntä kohdellaan kuin kuolevaa eläintä tai kuihtuvaa kasvia. Ajatellaan, että  laskekoon vanhus vaippoihinsa."
Vanhustenhoidossa kaivataan kiireellisesti lisäresursseja. Hoitohenkilökuntaa ei ole riittävästi, Hoitajat uupuvat työtaakan alla ja kotohoidon kriisistä saamme lukea viikoittain surullisia uutisia.

Espoon demareiden valtuustoryhmä on vaatinut  kaupungilta nopeampaa toimintaa Espoon kotihoidossa ilmenneiden ongelmien kuntoon saattamiseksi ja vanhusten parissa työskentelevien työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Juri Aaltosen aloite koirien uimarannasta

Aloite koirien uimarannan rakentamisesta rantaraitin varteen 

Valtuutettu Juri Aaltonen (sd) teki kaupungin vuoden 2019 budjetin valmistelua varten määräraha-aloitteen koirien uimarannan rakentamiseksi rantaraitille. Aaltosen mukaan asia ei ole maailman isoin ja isompiakin on, mutta hyvässä kaupungissa huomioidaan erilaisia tarpeita. Aloite oli seuraava.
Määräraha-aloite koirien uimapaikan rakentamiseksi rantaraitille

Espoon rantaraitti on kaupungin ylpeys ja sen palveluja parannetaan koko ajan. Rantaviivan antaminen kaikkien kaupunkilaisten käyttöön on ollut upea päätös. Raitti on elimellinen osa espoolaisten ulkoilumahdollisuuksia.

Yli 40 kilometriä pitkän rantaraitin varrella on monta upeaa asukkaiden käytössä olevaa uimarantaa. Koirille osoitettuja uimapaikkoja on yksi (Toppelundin uimapaikka, Haukilahden rannassa lähellä Mellstenin uimarantaa).

Espoolaisillakin on vuosi vuodelta yhä enemmän lemmikkeinä koiria. Rantaraitti tarjoaa hienon mahdollisuuden koiran ulkoiluttamiseen upeassa rantamaisemassa. Koirat eivät kuulu samalle rannalle ihmisten kanssa, vaan ns. normaalien uimarantojen tulee olla vain ihmisten käytössä.

Teen 30.000 euron määräraha-aloitteen koirien uimapaikan rakentamiseksi Espoon rantaraitin varrelle välille Mellstenin uimaranta – Soukanranta.

Espoossa 30.3.2018

Juri Aaltonen
Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

Muistio valtuustonkokouksesta 19.3.

MAALIKUUN valtuuston listalla oli 11 asiaa. Näistä ehdottomasti tärkein oli Länsimetron jatkeen tarkennetun hankesuunnitelman hyväksyminen ja siihen liittyen lainatakuun nostaminen.

Valtuusto oli hyväksynyt kesäkuussa 2012  Länsimetron jatkeen Matinkylä-Kivenlahti hankesuunnitelman. Rakentamisesta tehtiin päätös helmikuussa 2014. Nyt kuultiin ikäviä uutisia: Tarkennetun hankesuunnitelman mukaan Länsimetron jatkeen luovutus operaattorille tapahtuu vasta vuoden 2023 aikana. Ja lisäksi kustannusarvio oli kasvanyt  321 miljoonasta  592 miljoonaan Euroon. Yhteensä  Länsimetron jatkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 milj. euroa

Kaupunginhallitus ehdotti, että valtuusto hyväksyy Länsimetron jatkeen muutetun hankesuunnitelman ja edellytti, että Länsimetron jatke tulee toteuttaa niin, että Kivenlahden pääteasema mahdollistaa teknisesti jokaisen junavuoron ajamisen Kivenlahteen/Kivenlahdesta.

Pitkien keskustelujen jälkeen hankesuunnistelma hyväksyttiin ja samoin kaupungin omavelkaisen takauksen korottaminen. Taattavien lainojen määrä oli enintään 1 032 miljoonaa euroa siten, että summa voi koostua useammasta lainasta tai rahoitusjärjestelystä. Laina-aika oli enintään 35 vuotta lainan ensimmäisen erän nostosta.

Muita kokousasioita olivat Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 hyväksyminen.
Suunnitelmien tavoitteena on tukea kuntien ja seudun yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon kehittymistä seuraavan vuosikymmenen aikana. Kaupunginhallituksessa demareille tärkeä Mustapuron alue oli nostettu kärkilistalle. Demarien Hannele Kerola käytti asiasta puheenvuoron.
Kaupunginhallituksen kanta voitti äänestyksen. Demarien äänet hajosivat.

Kokous merkitsi tiedoksi demarien Aulikki Pentikäisen saaman valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen. Aloitteessa Pentikäinen esitti kielikahvilatoiminnan laajentamista  osaksi palvelukeskuksien toimintaa tai ikäihmisille suunnattua päiväkeskustoimintaa.

Kokouspöytäkirja on luettavissa  tästä linkistä. Muistio valtuustonkokouksesta 23.4.

Kuvassa aktiivisia valdemareja pulpetittain: Maria ja
Markku, Liisa ja Leena, ( -) Johanna, Hannele ja Aulikki.
VALTUUSTON listalla oli huhtikuussa 18 asiaa. Ensimmäinen valtuustovuosi ei ole vielä takana, mutta jo nyt tehtin vaihtoja.  Svenska rum -lautakunnan   demarien varajäsen paikka siirtyi Pauliina Jalola-Korhosaarelta Veronika Kalhorille.

Kaupunki myönsi omavelkaisen takauksen Leppävaaran jalkapallohallin yhteyteen rakennettavaa huoltorakennusta varten sekä  Kauniaisten Urheilupuiston (Freedom Fund Arena) laajennusta varten otettavalle lainalle.
Valtuusto antoi lausunnon, ettei  Espoon kaupunki  näe estettä sille, että Siikajärven kylän läntinen osa, joka nyt on Kirkkonummen kuntaan kuuluva alue, siirretään Espoon kaupunkiin.

KOKOUKSEN puhutuimmaksi asiakohdaksi nousi ehdotus Pakankylän siirtolapuutarhasta.  Asian kaataminen oli erityisen tärkeää vihreille.
Ja kaava lähetettiinkin lopulta uudelleen valmisteltavaksi KH:een.

LISTALLA oli neljä demarien tekemää kysymystä. Valtuutettu Ali Abdirahman ja 13 muuta valtuutettua ovat esittänee tammikuussa kysymyksen siitä, ovatko vieraskieliset yli- tai aliedustettuina joissain palveluissa. Vastauksessa todettiin, että kyllä. Mm.  53 % kaikista tehostetun tuen oppilaista ja 29,7 % erityisen tuen piirissä  olevista on  vieraskielisiä.

Martti Hellström  ja 22 muuta  valtuutettua olivat jättäneet tammikuun kokouksessa  valtuustokysymyksem koulujen henkilökunnan suojaamisesta väkivallalta. Taustalla oli  espoolaisrehtorin pahoinpitely omassa koulussaan.

Vastauksessa  kuvattiin kaupungin antamia ohjeita.  Vaaratilanteisiin varautumisen vuoksi tehdään vuosittain riskianalyysi. Lisäksi on laadittu toimintaohjeita (mm. uhkaavien henkilöiden tapaamisten varalta)  ja toimintakortteja muun muassa väkivalta- tai väkivallan uhkatilanteisiin. Henkilökunnalle järjestetään vuosittain turvallisuuskoulutusta ja myös henkilöstön perehdytyksessä huomioidaan turvallisuuskysymykset. Opettajilla on myös tiettyjä ojentamis- ja kurinpitokeinoja.

Vaara- tai uhkatilanteen sattuessa esimiehen tulee täyttää ilmoitus vaara- ja uhkatilanteesta -lomake  yhdessä työntekijän kanssa. Lomake lähetetään työsuojelupäällikölle. Lisäksi esimiehen tulee käsitellä tilanne työntekijän  kanssa ja huolehtia tuesta. mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen sekä huolehtia tarvittaessa työntekijälle ja/tai työyhteisölle Sattuneita vaara- ja uhkatilanteita tulee seurata. Vuosina 2015-2017 tapaturmatilanteita on kirjattu 93-96. Tapauksia on ollut 10-15. Työpäiviä on menetetty niiden vuoksi 167-233. 90 % uhka- ja vaaratilanneilmoituksia on tehty erityisen tuen oppilaan käytöksestä.

" Kaupungin mukaan  nykyinen ohjeistus ja toimintaohjeet voidaan katsoa riittäviksi, vaikka niillä ei pystytä kaikkia yksittäisiä tapauksia estämään. "

Vastauksessa on myös keinovalikkoa joka vaatisi lisää rahaa: valvonnan lisääminen,  vahtimestarien rooli mitoitus. Uusien koulujen ja vanhojen koulujen peruskorjausten suunnittelussa huomioidaan tarvittavat turvallisuusjärjestelyt. Hyvä lupaus on, että "valtuustokauden tavoitteena on kouluturvallisuus.".. " ... tarvitaan henkilökunnan ja turvallisuusjärjestelyjen lisäämistä, mitkä edellyttävät riittävää taloudellista resursointia.

Hellström kiitti selvityksestä, vaikka kuvasikin sitä hallintovekkuloinnissa. Hän vaati edelleen, että kouluissa on voitava asettaa  ehdoton nollatoleranssi väkivallalle.  

Vähintään yhtä vakavasta aiheesta oli  tehnyt kysymyksen  demarien  Markku Sistonen (sd)  ja 24 muuta valtuutettua. Kyseessä oli vanhuspalvelulain edellyttämien oikeuksien toteutuminen Espoossa  
Markku Sistonen kiitti vastauksesta ja hänen oivomuksensa, että  tehdään selvitys kotona asuvien vanhusten omasta  käsityksestä  pärjäämisestään, hyväksyttiin yksimielisesti.

Demarien Liisa Kivekäs oli tehnyt tammikuussa kysymyksen kotihoidossa ilmenneiden ongelmien korjaamisesta.  Hän teki myös toivomuksen, jota puheenjohtaja ei suostunut ottamaan käsittelyyn - vaikka otti lähes identtisen Persujen Juvosen toivomuksen. Höh.

KOKOUS päättyi ennätysaikaisin, varttia vaille yhdeksän.

Kokoksen pöytäkirja löytyy tästä linkistä.

Muistio valtuustonkokouksesta 25.2.

HELMIKUUN valtuustokokous oli maanantaina 25.2.  Ryhmäkokoukset osuivat koulujen talvilomaviikolla, mikä tarkoitti, että osallistujamäärä ei ollut korkea. Demariryhmässä paikalle pääsi viisi varsinaista valtuutettua ja kaksi vartavaltuutettuia.

LISTALLA oli 11 asiaa. Juri Aaltonen pääsi pöytäkirjan tarkastajaksi.

Valtuusto sai ennakkotiedon vuoden 2017 tilinpäätöksestä

Harmittavia faktoja olivat, että  Espoon Asunnot ovat jatkuvasti jäljessä tuotantotavoitteista (tavoite 400/v, todellisuus ollut 230/v).   Lastensuojelun asiakkuudet  ovat jälleen kääntyneet nousuun. Koulujen kunto on surkea. Tällä hetkellä korjausseurannassa on 22 koulua ja 17 päiväkotia. Näistä aktiivisessa selvityksessä yhdeksän koulua ja korjaussuunnitelmia odottaa kahdeksan kohdetta. Kahdeksan koulua on sisäilmaväistössä (8%). Yhteensä väistössä on noin 2 496 oppilasta, joka on 8% kaikista oppilaista (30 977).

Sisäilmatilanne sekä espoolaisissa että koko Suomen kouluissa täytyy ratkaista. Monissa kunnissa tilanne on Espoota haastavampi, eikä niillä ole suunnitelmissa edes näin mittavaa investointiohjelmaa.

Träskändan kartanon käyttövaihtoehdoista piti laata selvitys, joka tuotaisiin Tila- ja asuntojaoston käsiteltäväksi viimeistään toukokuussa 2017. Näin ei mennyt. Träskändan kartanon käyttöehdotus viedään Tila- ja asuntojaokseen vuoden 2018 lopulla.

Jälleen kerran kaupungille kertyi ylijäämää. Teema  herätti paljon puhetta. Miksi ylijäämää ei käytetä esim. koulujen korjauksiin? Hannele Kerola kysyi, miksi rahastoja ei voida käyttää?

Espoon kotouttamisohjelman 2018-2021 hyväksyminen

Kotouttamisohjelmaan on kirjattu seuraavat tavoitteet:
1.     Yhdenvertainen alku opintopolulle
2.     Oppimistulosten erojen kaventaminen
3.     Toisen asteen koulutus tarjoaa yhdenvertaiset lähtökohdat
jatko-opintoihin ja työelämään
4.     Maahanmuuttajien työttömyysaste laskee ja lähestyy kantaväestön työttömyysastetta
5.     Maahanmuuttajanuorten työttömyys laskee ja lähestyy kantaväestön nuorten tilannetta
6.     Hyödynnetään analysoitua tietoa kotoutumisen tukemisessa ja hyvinvointierojen kaventamisessa
7.     Ennaltaehkäistään maahanmuuttajien asunnottomuutta
8.     Palveluiden asiakaslähtöisyyden parantamiseksi henkilöstön tulee heijastella kaupungin väestörakennetta

Kuten arvata saattoi, persut kävivät kuin haaskat tämän ohjelman kimppuun. Pitkien keskustelujen jälkeen äänesteltiin kumoon kaikki persujen  tekemät muutokset

Valtuustokysymys purettavien päiväkotien ja koulujen rakennusten ympäristön turvallisuudesta

Valtuusto hyväksyi  vastauksen  demarien Aulikki Pentikäisen ja 22 muun valtuutetun lokakuussa 2017 jättämään valtuustokysymykseen purettavien päiväkotien ja koulujen rakennusten ympäristön turvallisuudesta.

Kokous päättyi about klo 21.20.

Kokouksen pöytäkirja löytyy tästä linkistä.


Valdemareja Kunnallisjärjestön kevätkokouksessa

LAUANTAINA 7.4. kokoontui suuri joukko demareita Espoon VPK-talolla. Siellä pidettiin kaikille avoin Demarilauantai.

Päivän ohjelmaan kuuluu:
10.00 Päivän poliittinen tilannekatsaus - Maria Guzenina
10.30 Espoon Demarien edustajiston sääntömääräinen kevätkokous
12.00 Lounas
13.00 Poliittinen viestintä nyt ja huomenna - Viestintäkonsultti Sulevi Pellinen
Kahvi
14.00 Osastojen strategiatyön tulokset ja tulevaisuus

Päivän avasi siis valtuustoryhmämme jäsen Maria, ja väki saikin kuulla aivan oikeaoppisen agitaatiopuheen, jossa ladattiin iloisa henkeä edessä olevaan vaalityöhön.

Paikalla oli joko virallisina kokousedustajina tai ihan vapaaehtoosesti useita valtuustoryhmämme jäseniä. Mm. Juri Aaltonen, Martti Hellström, Liisa Kivekäs, Olli Lehtonen, Markku Sistonen ja Johanna Värmälä.


KEVÄTKOKOUSASIAT käytiin vauhdilla läpi. Valtuustoryhmä sai kiitoksia toimintakertomuksestaan.

Valdemareja Uudenmaanpiirin kevätkokouksessa

Maria Guzenina valoi uskoa demarien vaalivoittoon tulevissa vaaleissa.
- Olemme gallupeissa ykkösinä!
SDP:n Uudenmaan piirin kevätkokous pidettiin lauantaina 28.4. 2018 Kauniaisissa Työväen akatemian tiloissa. Paikalla oli useita  Espoon demarien valtuustoryhmän jäseniä.

Tervehdyksen kokoukselle esitti kansanedustaja- ja valdemari Maria Guzenina.

Omien osastojensa piirikokous edustajina olivat valdemareista mm. Martti Hellström  ja Olli Lehtonen.

Kokouksen tärkeimpiä asioita - perinteisten kevätkokousasioiden rinnalla - oli ensimmäisten ehdokkaiden asettaminen sekä maakunta - että eduskuntavaaleihin. Valdemareista ensimmäisinä ehdokkaina kukitettiin Juri Aaltonen.  Muut valdemariehdokkaat eivät olleet siinä vaiheessa enää paikalla.

Kokous valitsi jäsenvaalin perusteella 27 eniten ääniä saanutta kansanedustajaehdokkaiksi.
Uudeltamaalta valitaan keväällä 2019 nykyisen väestötiedon perusteella 36 kansanedustajaa. Loput ehdokkaat asettaa Uudenmaan piirihallitus sekä SDP:n ruotsinkielinen piiri FSD. Ehdokkaista 14 oli ehdolla vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ja 13 on uusia.

Tunteita herättänyt äänestys käytiin siitä, missä järjestyksessä ehdokaat lisalle laitetaan. Kokous päätti noudatta tapaa, jossa ehdokkaat ovat jäsenäänestyksen äämimäärien mukaisessa järjestyksessä. Mm. valdemarein Martti Hellström kävi kannattamassa äänestäjille turvallisempaa aakkosjärjestystä.

Kokous juilkaisi myös kannanoton. Siinä Uudenmaan Sosialidemokraatit toteavat, että menestyäkseen elämässä nuori tarvitsee tasavertaisen koulutuksen, mahdollisuuden työllistymiseen ja yhdenvertaiset oikeudet työelämässä.  Hallituksen viimeaikaiset toimet ovat luoneet nuorista kakkosluokan kansalaisia, joilla ei ole varmuutta tulevaisuudesta eikä uskallusta perustaa perhettä.
Nuorilla on oikeus tulla kuulluksi ja heille kuuluu samat ihmisoikeudet kuin muillekin. Yhteiskunnan tehtävä on luoda uskoa, toivoa ja turvallisuutta tulevaisuuteen. Nuori tarvitsee mahdollisuuksia, ei piiskaa. Uudenmaan Sosialidemokraatit vaativat, että nuoren valinnanvapaus on oikeus suunnitella oma elämä. Tämä mahdollistuu kannanoton mukaan, kun otetaan käyttöön Nuorisotakuu 2.0, joka sisältää 12 konkreettista toimenpide-esitystä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

U

Kevätalven poliittisia uutisia - pakina

Länsimetro

ENSIN varoitus. Demarit ovat halunneet metron. Mutta emme tilanneet millaisia järjestelyjä vain. Emme siis ilku. Pikemminkin tihrustamme kyyneliä.

Länsimetro alkoi kulkea aivan vuoden 2017 lopulla.  Pitkien odotusten ja viivästysten jälkeen.
Mutta ongelmia on riittänyt.

Kuljettajille ei ollutkaan vessoja. Peilit olivat vääränlaisia. Metro myöhästyi. Vaunuihin ei mahtunut. Vuorovälit Matinkylään olivat liian harvoja. Kuljettajia erosi. Matka-ajat pitenivät jopa kohtuuttomasti. Lopulta osa palasi käyttämään  omaa autoa.

Vei varsin kauan ennenkuin  Länsimetron ja Espoon liityntäliikenteen ongelmat alkoivat  hahmottua myös HSL:n johdolle.

Espoolaiset demarit nostivat ongelmia ensimmäisten joukossa esiin. Konsernijaosto  lähetti HSL:lle kattavan listan korjausta vaativista kohdista. Mutta HSL:n muut kunnat eivät halua ymmärtää tilannetta.  Saa edustajamme Antti Aarnio kerrankin kunnon haasteen.

MUTTA eivät uutiset tähän loppuneet...Espoon teatteri
Kysymys Espoon teatterin tiloista on edelleen auki. Virkamiehet ovat halunneet haudata teatterin kulttuuritalon alakerroksiin. Toisille tämä on kauhistus. Markku Sistonen tuki ajatusta, että teatteri sijoitettaisiinkin Tapiolan uimahalliin. Aika huikea ajatus. Toivottovasti teatteri ei huku sinne.

Homekoulut ja koulutilaselvitys
Demarit ovat tehneet  hartiavoimin töitä Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa viime vuodesta asti, jotta saisimme koulut ja lukiot sekä päiväkodit kuntoon.  Virkamiesten ehdottivat lähinnä pienten koulujen lakkauttamista, oppilaiden kierrättämistä paketteina paikasta toiseen. Pyydettyjä tietoja ja vertailuja ei saatu, ja Tietotien megakoulua ajetaan kuin käärmettä pyssyyn.

Pitkien ja joka kiukkuisten vääntöjen ja mm. Mika-Eril Wallsin sitkeyden ansioista koulutilaselvitys on nyt siinä jamassa, että koulut tulisivat kuntoon. Mutta mutta se maksaa, ja investointikatto pitäisi avata. Koko ovalan porukkaa jännittää, kuinka Kokoomus nyt toimii. Siirretäänkö koko asia syksyyn ja uuden lautakuntapomon ohjattavaksi.

HSL:n vyöhykeuudistus
HSL ei juuri silityksiä saa. Ensin metrohölmöilyjen vuoksi. Ja niihin liittyvien bussilinjamuutosten vuoksi. Mutta edessä on ainakin vielä yksi iso vääntö. Espoolaisille on tosi vaikea selittää, että jatkossa Espoon sisälläkin bussilippu maksaa erimäärän euroja. Ratkaisu on lykätty syksyyn.

Sote-uudistus
Sotesoppa kiehuu. Ihmiset pisteytetään  hyödyllisiksi  ja hyödytttömiksi.  Espoolle tästä maakuntaretkestä tulee kallis lasku. Niinpä  demarien sote- ja maakuntauudistuksen kanta  on selvä: Koko uudistus on hylättävä!


 Keskustan ja kokoomuksen puoluekokousten aikataulu ei voi määrätä missä aikataulussa kaikkien suomalaisten terveydenhoidosta ja sosiaalipalveluista päättävän suuruudistuksen kokonaisuus saadaan eduskunnassa käsiteltyä, kuten Maria asian ilmaisee.

Tapiolan Uimahalli
Ja Tapiolan uimahalli senkun seisoo tyhjänä. Sitä mukaa kun tutkitaan, löytyy yhä uusia mokia. Ja sopimukset on kai kirjoitettu sellaisiksi, että Espoo maksaa.

Onneksi tulee vappu!


lauantai 28. huhtikuuta 2018

Viisi valdemaria ehdolla maakuntavaaleihin 2018

Lisää kuvateksti
DEMARIEN Uudenmaan piirin kevätkokous nimesi lauantaina 28.4.2018  ensimmäiset ehdokkaat mahdollisesti jo ensi syksynä pidettäviin maakuntavaaleihin.

Espoosta oli  esitetty enemmän ehdokkaita, kuin minkä  piiri oli  asettanut  Espoon kiintiöksi. Kokous hyväksyi mukaan listalle 12 espoolaisosastojen esittämään ehdokasta. Paikkoja tullaan täyttämään myöhemmin lisää.


Maakuntavaalien ehdokkaista valdemareja - siis valtuustoryhmän joko varsinaisia tai varajäseniä on viisi. He ovat aakkosjärjestyksessä:

Juri Aaltonen, jäsen
Hannele Kerola, varajäsen
Olli Lehtonen, varajäsen
Johanna Värmälä, jäsen ja 
Mika-Erik Walls, varajäsen

Lisäksi tässä vaiheessa Espoolle on varattu yksi paikka kansanedustajalle. Yhden ehdokkaaksi valitun nimi on vielä salainen.


Viisi Valdemaria ehdolla eduskuntaan


DEMARIEN Uudenmaan piirin kevätkokous nimesi jäsenäänestyksen perusteella lauantaina  28.4. 2018 ensimmäiset ehdokkaat eduskuntavaaleihin 2019.

Tässä joukossa on viisi ehdokasta, jotka ova myös Espoon demarien valtuustoryhmän jäseniä.   Kaikki heistä ovat varsinaisia valtuutettuja.

Nämä viisi ovat aakkosjärjestyksessä:
- Juri Aaltonen
- Habiba Ali
- Maria Guzenina
- Markku Sistonen ja
- Johanna Värmälä.

Onnea ja tsemppiä vaalityöhön! 

perjantai 27. huhtikuuta 2018

Valtuustoryhmä esittäytyy: Juri Aaltonen

Teen valtuutettuna työtä, jotta kaikilla olisi parempi elämä. Päivätyössäni ammattiliiton kokoaikaisena puheenjohtajana teen työtä, jotta kaikilla olisi parempi työelämä.
Vaaliteemojani 2017 kuntavaaleissa olivat rantaraitin parantaminen,  maksuton varhaiskasvatus, Espoosta ihmisten metropoli ja espoolaisten yritysten toimintaedellytykset. Työ näiden puolesta jatkuu.

Olen kahden tyttären juristi-isä, syntyperäinen espoolainen ja lisäksi asunut hetken Helsingissä ja Vantaalla. Lapsuuteni olen viettänyt Espoon Tapiolassa ja hengaillut mm. Espoon rantaraitilla ennen kuin sitä kutsuttiin rantaraitiksi. Luonto, liikunta ja vesi ovat minulle tärkeitä. Ulkoilen aina kun pystyn havannakoiramme Leon kanssa Uudenmaan luontopoluilla.
Toimin tällä hetkellä SDPn edustajana Espoon kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa. Lisäksi olen mm. Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen jäsen ja Tapiolan sdp osaston varapuheenjohtaja.

Olen nimeni viitoittamasti juristi/lakimies. Koulutukseltani oikeustieteen lisensiaatti. Lisensiaattityössäni vertailin työtaisteluoikeutta Suomessa ja tärkeimmissä kauppakumppanimaissamme. Yhden lukukauden olen opiskellut Lontoossa.

Olen toiminut 2011 lukien Toimihenkilöliitto ERTO ry:n päätoimisena puheenjohtajana. Yhteiskuntavaikuttamisesta minulla on noin 20 vuoden kotimainen ja kansainvälinen kokemus toimihenkilöliitoissa (ERTO, STTK, OAJ, VvL, TeMe, Tekeri). Lapsena toimin mm. pienimuotoisesti yrittäjänä. Nykyiseen työtehtävääni siirryin Toimihenkilökeskusjärjestö STTKsta kansainvälisten asioiden päällikön tehtävästä.

Kaikkien pitäisi tehdä työtä sen hyväksi, että kaikilla, siis kaikilla, olisi parempi elämä. Hyvä elämä kuuluu kaikille.

Juri Aaltonen
OTL, valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Guzenina


 Maria Guzenina on Espoon kolmannen  kauden kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja. Maria oli demariryhmän ylivoimainen ääniharava 3308:lla äänellä. Hän toimi kesäkuusta 2011 toukokuuhun 2013 Jyrki Kataisen hallituksen peruspalveluministerinä. Tuona aikana syntyi mm. vanhus-palvelulaki. Kesäkuusta 2013 alkaen Maria on ollut Suomen Euroopan  neuvoston valtuuskunnan puheenjohtaja.

Maria on ollut demaripuolueen toinen varapuheenjohtaja vuosina 2008- 2010 ja ensimmäinen varapuheenjohtaja vuosina 2010- 2012. Hän on ollut vuodesta 2008 saakka myös demarinaisten puheenjohtaja.

Maria toimi Espoossa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana vuodet 2004-2008. Vuodet 2008-2011 hän oli valtuuston toinen puheenjohtaja. Tammikuusta 2014 alkaen Marialla on jälleen 2-vuotinen pesti puheenjohtajistoon. Häet  on myös  valittu demariryhmän puheenjohtajaksi vuosiksi 2014 ja 2015.

Tällä hetkellä Guzenina toimii Espoon kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Eduskunnassa hän työskentelee keskeisessä perustuslakivaliokunnassa.

Taustaltaan Maria on toimittaja. Hän on julkaissut kaksi kirja ja on ahkera kolumnisti.  Marialla on hyvin kansainvälinen historia, ja hän puhuu sujuvasti mm. Venäjää.

http://www.mariaguzenina.netValtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen

DEMARIEN valtuustoryhmän puheenjohtaja on  Markku SistonenMarkku on pitkänlinjan kunnallispoliitikko. Hänet  valittiin ensimmäisen kerrtan  Espoon kaupunginvaltuustoon vuonna 1993. Takana on siis pian 14 valtuustovuotta.  Merkittävimmäksi yksittäiseksi polittiiseksi päätökseksi, jota hän on ollut ajamassa, Sista  nostaa uraltaan metropäätöksen vuonna 2006.  Mieluisin päätös on ollut ikäihmisten liikuntakortti: 63+ 

Uraan mahtuu useita valtuustoryhmän puheenjohtajuuksia, kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus ja useita  varapuheenjohtajan tehtäviä. Vuonna 2018 hän on valtuuston 3. varapuheenjohtaja.

Sistonen on myös Etelä-Espoon sosialidemokraattisen työväen yhdistyksen puheenjohtaja - isänsä Aarnen jäljissä.

Urheluhenkinen mies on pyrkinyt myös kansanedustajaksi ja SDP:n varapuheenjohtajaksi vuonna 2008.

Siviilissä Sistonen on liikuntapäällikköja kolmen aikuisen lapsi isä. Luottamustehtäviin kuuluu mm.  Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun puheenjohtajuus. Työuraan mahtuu vuosia pidettynä liikunnanopettajana. Sistan oma laji on ollut hockey, josta hän on kirjoittanut mm. Hockeyvalmentajan käsikirjan vuonna 1991.

keskiviikko 29. marraskuuta 2017

Valtuustoryhmä esittäytyy: Olli Lehtonen

OLLI Lehtonen on demarien varavaltuutettu ja sosterlautakunnan jäsen. Näin hän kertoo itsestään:
" Olen Lintuvaarassa kasvanut, syntyperäinen espoolainen. Nelilapsisen perheen rakensimme Hanneleni kanssa Helsingin Herttoniemeen. Muutama vuosi sitten - neljänkymmenen helsinkiläisvuoden jälkeen - tuli aika muuttaa takaisin Lintuvaaraan. Tuntuu hyvältä, Leppävaaralla ja sen asukkailla on vahvat juuret ja historia. Tulevaisuus tehdään yhdessä. 
Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja politiikka on ollut tiivis osa elämääni 70-luvun kouluneuvostovaaleista lähtien. Suurimman osan työurastani olen tehnyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten järjestöissä; sosiaalisihteerinä, toiminnanjohtajana, palvelutalon johtajana, asiantuntijana. ”Kuunnellaan heitä, jotka puhuvat hiljaisella äänellä” on myös poliittinen agendani. Hiljainen ääni kuuluu usein ikäihmisille tai vammaisille. 
Hyviä hetkiä elämässä on paljon, yksi parhaimmista, kun veneen köydet on irrotettu ja keula kääntyy merituulta kohti."

tiistai 12. syyskuuta 2017

Valtuustoryhmä esittäytyy: Heidi Luukkanen

Olen uusi politiikassa, Sosialidemokraattiseen puolueeseen liityin vasta viime syksynä vaalien alla. Tähän asti olen pyrkinyt toteuttamaan lähidemokratiaa  lähinnä vanhempana koulujen vanhempainyhdistyksissä ja johtokunnissa. Tällä hetkelläkin olen Järvenperän koulun johtokunnan puheenjohtaja.

Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä syrjäytymisen ehkäisy ovat teemoja lähellä sydäntäni. Olinkin erityisen otettu valinnastani juuri Liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajaksi. Työ käynnistyy pian, odotan sitä innolla.

www sivujeni osoite on www.heidiluukkanen.wordpress.com 

Lautakuntatyö on lähtenyt hyvin käyntiin, mielenkiintoista ja antoisaa on ollut!

www.facebook.com/luukkanenheidi

Heidi Luukkanen - tehokas tekijä, jolla on sydän paikallaan!

Valtuustoryhmä esittäytyy: Mika-Erik Walls

Olen Mika-Erik Walls, koulutukseltani kasvatustieteen lisensiaatti ja filosofian maisteri, työskentelen jo 21. lukuvuotta lukion lehtorina sekä myös oppimistutkijana – tehnyt yhteensä liki 30-vuotisen työuran yleissivistävän- ja aikuis- sekä yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen piirissä.

Olen perehtynyt tutkijana erityisesti opettajien työhön, työhyvinvointiin ja digitaaliseen oppimiseen ja oppimisympäristöihin. Lisäksi olen opiskellut ja tutkinut johtamisjärjestelmiä, erityispedagogiikkaa. Hoidan tällä hetkellä vakinaista virkaani Helsingin kaupungin opetustoimessa. Vaikuttamis- ja järjestötyötä olen tehnyt jo 20 vuoden ajan. Espoon kuntapolitiikassa olen toiminut viimeksi valtuustokaudella 2005-09 mm. opetuslautakunnan jäsenenä sekä Espoon käräjäoikeuden lautamiehenä. Tämänhetkiset luottamustehtäväni Espoossa 2017-2021: Espoon kaupunginvaltuuston varajäsen (5. varavaltuutettu) ja Sdp:n valtuustoryhmän jäsen, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varsinainen jäsen, Espoon Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja, Kuitinmäen koulun johtokunnan puheenjohtaja. Muita keskeisimpiä luottamustehtäviä: Suomen Vanhempainliiton johtokunnan ja Työvaliokunnan jäsen, OAJ:n Helsingin paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen.

Naimisissa, kaksi ihanaa tytärtä, pk- ja kouluiässä. Toisen tyttäreni autismin kautta vammaisten asiat ja haasteet ovat minulle hyvin läheisiä, lainsäädäntöä myöten. Intohimoni yli kaiken: kaikkien lasten ja nuorten tasavertaisten oppimisen edellytysten edistäminen ja opetuksen resurssien turvaaminen, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö kaikille sekä vanhemmuuden tukeminen kaikissa elämänvaiheissa! Myös ikäihmisten asiat ovat lähellä, konkreettisesti, lähiomaiseni kautta; kotihoitoon on panostettava Espoossa huomattavasti enemmän kuin tähän asti.

Uuttera, luotettava ja tarkkaan asioihin perehtyvä työmyyrä, ope ja perheenisä kaikkien espoolaisten palveluksessa 2017-2021. Ollaan tiiviissä yhteydessä erityisesti kaikissa lapsiin, nuoriin, varhaiskasvatukseen, opetukseen (perusopetuksesta aina 2.asteen koulutukseen ja korkeakouluihinkin), oppimiseen, erityiseen tukeen ja vammaisasioihin liittyvissä asioissa tulevana 4-vuotiskautenani!

Nettisivustoni: www.mikaerikwalls.fi

Facebook: https://www.facebook.com/mikaerikwalls/

Instagram: https://www.instagram.com/mikaerikwalls/

Twitter: https://twitter.com/mikaerikwalls


lauantai 3. joulukuuta 2016

Valtuustoryhmään uusi jäsen: Aulikki Pentikäinen

VARAVALTUUTETTU Abdifitah Ali Abdi on  pyytänyt 21.11.2016 päivätyllä kirjeellään eroa varavaltuutetun toimestaan sekä kulttuurilautakunnan jäsenyydestä valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Valtuusto hyväksynee eron kokouksessaan 12.12.2016. Uudeksi varavaltuutetuksi nousee  tällöin vuoden 2012 vaaleissa seuraavaksi eniten ääniä saanut Aulikki Pentikäinen.

Kuntalaisten arjen huolet ja raskaat tilanteet ovat Aulikki Pentikäiselle tuttuja, sillä hän toimii Espoon kaupungin johtavana talous- ja velkaneuvojana ja vastaa myös sosiaalisesta luototuksesta. Työssään hän on nähnyt sen, että asumisen kalleus on yksi keskeinen syy velkaongelmiin työttömyyden ja muiden elämänkriisien ohella. Vuosien varrella Aulikki Pentikäinen on kutsuttu lukuisiin oikeusministeriön työryhmiin valmistelemaan maksukyvyttömyyteen ja perintään liittyvää lainsäädäntöä.

Vapaa-ajalla Aulikki lenkkeilee ja rentoutuu marjastaen ja sienestäen. Koulutukseltaan hän on maa- ja metsätaloustieteiden maisteri. ”Olen kuitenkin kuluttajaekonomisti, sillä pääaineeni yliopistossa oli kuluttajaekonomia.  Maa- ja metsätalousosaaminen paikantuu lähinnä puunrankojen jalostamiseen klapeiksi omin lihasvoimin, Aulikki nauraa.

keskiviikko 27. huhtikuuta 2016

Valdemarin arkisto 2013-2017


Ensimmäinen nettilehti Valdemari ilmestyi helmikuussa 2013. Samaan aikaan avattiin sivusto myös facebookiin. FB-tykkääjiä on tällä hetkellä 218,  mikä  riittää siihen, että saamme tilasto-ominaisuudet käyttöömme. Osoitteemme facebookissa on:
https://www.facebook.com/Valdemarit.

NETTILEHDEN idea on otettu hyvin vastaan. Heti ensimmäisellä numerolla oli heti 796 lukukertaa.  Yhteensä  kaikkia ilmestyneitä numeroita  on luettu tähän mennessä lähes  21 814  kertaa!

Valdemari on huhtikuun 2018 loppuun mennessä ilmestynyt 41  kertaa, ja siinä on julkaistu  541 juttua. Joka numerossa esitellään valtuustoryhmän ja valtuuston kokouksen demareille tärkeitä asioita. Kun  uusi numero ilmestyy, vanhemmat jutut siirtyvät arkistoon.  Jos jokin vanha juttu kiinnostaa, sen saa päätoimittajalta.

Vuosi 2013

ENSIMMÄISESSÄ Valdemarissa julkaistiin seuraavat jutut:
-  Valdemari nro:1 on tässä!
-  Puheenjohtajan puheenvuoro
-  Demarien valtuustoryhmä koolla tammikuussa
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Veikko Simpanen
-  Pelastetaan kaupungintalo!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Johanna Värmälä

KAKKOS-numeron aiheita olivat:
-  Valdemari 2 on tässä uudistettuna!
-  Puheenjohtaja puhuu!
-  Valdemari näkyy ja vaikuttaa!
-  Maria Guzenina-Richardson Honkamajalla
-  Maaliskuun valtuustosta - lyhyesti
-  ILMOITUS - Etelä-Espoon demarit
-  Demarit vaativat hätäohjelmaa terveyskeskusjonojen poistamiseksi
- Demarivaltuutetut istuivat iltaa Gumbölessä
- Demarit aktiivisina Blominmäen asiassa
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Tarja Tallqvist
-  Jarkko Rahkonen elvyttää Villiruusua


KOLMOS-numero ilmestyi huhtikuussa. Siinä oli  seuraavat jutut:
-  Valdemarin kolmas numero, olkaa hyvä!
-  Terveyskeskus- ja vanhuspalvelut saatava kuntoon!
-  Huhtikuun valtuuston kokouksesta - lyhyesti
-  Valtuustoaloitteilla vaikutetaan
-  Valdemarit Tallinnassa
-   MAINOS: Demarien vappujuhla Läkkitorilla!
-   Valtuustoryhmä esittäytyy: Adbirahman Ali
-   SDP julkaisi oman palvelustrategiansa
-   Demarit eivät aja pakkoliitoksia
Lisää kuvateksti

NELOS-numero ilmestyi toukokuussa. Sisällysluettelossa olivat:
- Hienoa työtä, MGR!
- Jo neljäs Valdemari netissä!
- Demokraatti-lehti kehui Valdemaria!
- Valtuuston kokouksesta 20.5.- lyhyesti
- Demarit vaativat kestävää ratkaisua terveyskeskusten ongelmiin
- Maahanmuuttajat haluvat tehdä töitä
- Kuntapäivillä Oulussa
- Sivistystoimen organisaatiouudistus puhututtaa demareita
- Demarit mukaan valtuustosopimukseen?
- Espoon tarina: strategiaa uudella tavalla
 - Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Hellström
KESÄKSI ilmestyi  vitosnumero. Sen otsikoita olivat:
- Viides Valdemari, var så gud
-  Valtuustoryhmä toivottaa hyvää kesää!
-  Kesäkuun valtuuston kokouksesta - lyhyesti
-  Sistosen poliittinen "ilmaveivi"
-  Sivistystoimeen uusia tulosyksikkö: liikunta- ja nuorisotoimi
-  Työväenopistoa koskevaa organisaatiouudistusta aletaan valmistella
-  Demarit edelleen huolissaan pyrkimyksistä uittaa palvelusetelit terveyskeskuksiin
-  Kesän jälkeen jälleen syksy!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Antti Aarnio


KUUTOS-numeroon oli yhdistetty elo- ja syyskuun tapahtumia:
- Elo-syyskuun Valdemari on uunituore
- Länsimetro elvytyskohteeksi!
- Tervetuloa demarien teltoille!
- Syksyn ensimmäinen valtuuston kokous
- Terveisiä syyskuun valtuuston kokouksesta
- Terveyskeskusmaksuja ei saa korottaa!
-  Valdemari ilmestyi paperiojenteena
-  Demarit: Viherlaakson koulun sisäilmaongelmat on ratkaista!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Liisa Kivekäs
-  Demarit vaativat Mankin seisakkeen säilyttämistä

LOKAKUUNlehden teemoja olivat:
-  Tässä uunituore Valdemari numero 7!
-  Demarit hyväksyivät valtuustosopimuksen
-  Budjettineuvottelut käynnistyvät
-  Lokakuun valtuuston kokouksesta
-  Talouskurimus kiirehtii kaupungintalon saneerausta
-  Valtuustoryhmän edustajat onnittelivat Juha Metsoa
-  Demarien lehti: Espoon Ruusu ilmestyy 6.11.
-  Lähiaikojen demaritapahtumia
-  Työpaikka auki Espoon demarien kunnallisjärjestössä
-  Valtuustoryhmän verkostokortit
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Leena LuhtanenMARRASKUUSSA ilmestyi numero 8. Tässä aiheita:
-  Jo kahdeksas Valdemari on ilmestynyt
-  Sopu talousarviosta
-  Terveisiä Valtuuston kokouksesta 18.11.2013
- Mediatiedote 3.11: Espoon demarit puolustavat palveluita
- Valdemarit näkyivät Espoon Ruusussa
- Juhani Parisaari Aarno Turusen seuraajaksi
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Guzenina-Richardson
- Demarien ryhmyri vaihtuu
- Harriet Klar on nyt Harriet Klar-Nykvist


JOULUKUUN puolivälissä ilmestyi vuoden viimeinen Valdemari:
- Tässä Valdemarin joulunumero 9
- Maria Guzenina-Richardson valtuustoryhmän
- Valtuustovuosi 2013
- Joulukuun valtuuston kokouksesta
- Talousarviokokous 4.12.-13
- Onnea Jukka ja Sinikka!
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Tieaho
- Valdemari on ilmestynyt jo yhdeksän kertaa
- Hyvää Joulua ja Upeaa Uutta Vuotta 2014
Vuosi 2014HELMIKUUN alussa ilmestyi vuoden 2014 ensimmäinen Valdemari:
- Valdemari 1/2014
- Pääkirjoitus 8.2. 2014
- Taistelu omien terveyskeskusten puolesta jatkuu
- Kevään demaritapahtumia
- Korpilammella tasapainotus- ja tuottavuusseminaari 11.-12.2.
- Valtuustoryhmä kokoontuu viikkoa ennen valtuustoa
- MAINOS: Keskustelutilaisuus kouluasioista
- Tammikuun valtuston kokouksesta
- Iso huoli vanhusten aterioiden hinnasta
- Valdemareja ehdolla SDP:n puoluekokoukseen
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Jasminiitta Lumme
- Valdemarin lyhyt historia.


1.3. lopulla ilmestyi kakkosnumero. Siinä oli seuraavia juttuja:
- Valdemari 2/2014 on tässä. Olkaa hyvä!
- Demarit eivät hyväksy esitettyjä leikkauksia
- MAINOS: Demarilauantai 22.3.
- Valtuuston kokous 24.2.2014
- MAINOS: Nasima Razmyar Puikkarissa
- Valtuustoryhmä kokoontui 17.2.2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Hannele Kerola
- Korpilammen henki vm. 2014
- Demaritapahtumia!
- Montako valdemaria Seinäjoelle?
- Poikkihallinnolliset ohjelmaryhmät yhteisessä työpajassa
- Espoonlahdessa oli viikolla 9 demaripöhinää
- Valdemari on nyt ilmestynyt vuoden ajan!

HUHTIKUUSSA ilmestyi Valdemarin nro 4. Teemoja olivat:
- Kaikki Valdemarit pähkinänkuoressa
- Maria Guzenina-Richardson halutaan puoluehallitukseen
- Kohti SDP:n puoluekokousta
- Valtuuston kokous 14.4.
- Demarit vastustivat loppuun saakka ylimitoitettuja leikkauksia
- Länsimetron jatkossa aikalisä
- Blominmäen asialle lyötiin sinetti
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Jungner
-  Loppukevään demaritapahtumia
-  Mainos: Toreilla tavataan

KESÄNUMERO ilmestyi 15.6.  Lehden teemoja olivat
- Pääkirjoitus: Lämmin kiitos valtuustoryhmälle!
- Kevätkauden viimeisestä valtuuston kokouksesta
- Demarit vastustavat jättikaupunkia
- Terveisiä puoluekokouksesta
- SDP:llä on uusi puheenjohtaja
- Toukokuun valtuuston kokouksesta
- Demariyhteenvetoa keväästä 2014
- Kohti eduskuntaa
- Demaritapahtumia syksyllä 2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen ja
- Valdemarin koko tarinaSYKSYN ensimmäinen numero  ilmestyi. Lehden teemoja olivat:
- Edessä tiukka poliittinen syksy
- Faktoja vanhuspalveluiden tarpeesta
- Mainos: Demarit taas teltoilla
- Valtuuston syksyn ensimmäinen kokous
- Mediatiedote 13.8.-14
- Valtuustokysymys väistötilojen myöhästymisestä
- Koulujen väistötilojen myöhästymisestä
- Valtuustoryhmän kesäkokous
- Pelastuuko kaupungintalo?
- Keistä kansanedustajaehdokkaita?
- Nettilehden vanhat numerot


SYKSYN toinen nettilehti ilmestyi 5.10.-2014. Lehdessä oli seuraavia juttuja:
- Pääkirjoitus
- Metrokokous valtuustossa 29.9.
- Valtuustoryhmän jäsenet aktivisina Majvikissa
- Syyskuun ensimmäinen valtuuston kokous 8.9.-14
- Kaksi valtuustodemaria pyrkii eduskuntaan
- Osakeyhtiö, liikelaitos vai kaupungin oma tuotanto?
- Valtuuston demariryhmän jäseniä ehdolla seurakuntavaaleissa
- Teltoilla tavataan; Espoon demarien syksyn tapahtumia
- Mediakatsaus
- Onnittelut 68-vuotispäivän johdosta Martti Tieaholle!
- Espoossa avattiin monikulttuurisuustila
- Vahvempaa yhteistyötäLOKAKUUN Valdemarin nro 8 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus
- Valtuuston kokous 20.10.2014
- Eläköön itsenäinen Espoo!
- Valtuusto keskusteli kehitysohjelmista
- ESPOON ruusu ilmestyy jälleen
- Ritva Snabb valtuustoryhmän vs. sihteerinä
- Loppusyksyn demaritapahtumia
- Ihmisoikeuksien päivän tapahtuma Entressen kirjastossa 10.12
- Maria Guzenina ja Johanna Värmälä eduskuntaa!
- Muista äänestää seurakuntavaaleissa!
- Vuoden 2015 valtuuston kokoukset
- Espoon budjettia valmistellaan
- Valdemarit 2013-14
MARRASKUUN Valdemarin nro 9 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus: Martti Tieaho in memoriam
- Marraskuun valtuuston kokous
- Mediatiedote 14.11.2014
- Espoon kunnianarvoisaa kaupungintaloa ei suojeltu
- Espoon ruusu ilmestyi 16.11.
- Uudenmaan maakuntaparlamentti haki ideoita mm. Virosta
- Demarit menestyivät seurakuntavaaleissa
- Suomenojan satamassa kuohuu!
- Jasminiitta Lumme: Tulevaisuuden oppimisympäristö Viherlaaksoon!
- Loppuvuoden demaritapahtumia
- Kosketuksia ihmisoikeuksiin 10.12.2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Helena Haapsaari
- Kaiken maailman Valdemarit :-)
JOULUKUUN valdemarin nro 10 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus
- Valtuusto kokoontui joulukuussa kaksi kertaa
- Maria Guzenina nousee kaupunginhallitukseen
- Mediatiedote Espoon Asuntojen vesimittareista
- Kosketuksia ihmisoikeuksiin
- Espoo-mitalli Jasminiitta Lumpeelle
- Mediatiedote budjettisovusta
- Vuoden 2015 valtuuston kokoukset
- Hyvää Joulua!
- Arkisto
Vuosi 2015


TAMMIKUUN 2015 numeron teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Espoolaisdemarien vuosi 2014 kuvina
Demarien valtuustoryhmä järjestäytyi
Tammikuun valtuuston kokous
Espoo ei halua jättikaupunkia!
Ketteryyttä uuden opiskelijahuoltolain soveltamiseen!
Demarit ja metropolihallinto
Demarien kannatus nousussa
Maria Guzenina eduskuntaan!
Johanna Värmälä eduskuntaan!
Antti Rinne Espoossa ma 2.2.2015


HELMIKUUN Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Helmikuun valtuuston kokous
Kehitysohjelmat
Vaalipuffi
Hus palvelee Espoota hyvin
Valtuustoryhmä vaalipöhinässä
Eduskuntavaalit lähestyvät
Valtuustoryhmä esittäytyy: Kaisa Rastimo

MAALISKUUN Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus: Eduskuntavaalit 2015
Valtuuston kokouksesta 23.3.2015
Valtuustoseminaarin 26.3. satoa
Maria Guzenina matkalla eduskuntaan
Johanna Värmälä kampanjoi teltoilla ja somessa
Puffi: Demaritapahtuma 11.4. Kosketuksia vanhuuteen
KEVÄÄN viimeisen Valdemarin teemoja olivat:
Kesäajot sunnuntaina 14.6.
Kesäkuun valtuuston kokous
Kaikki ryhmät mukana neuvottelutuloksessa ulkoistuksista
Suomenojan venesataman kohtalo puhututtaa
Mediatiedote jättiulkoistuksista
Valtuuston kokous 18.5.
Huhtikuun valtuuston kokous
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Maria Guzenina eduskuntaan
Demareita teltoilla
Valtuustoryhmää täydennettiin
SYKSYN 2015 ensimmäisen Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Syyskuun valtuuston kokous
Suurmielenosoitus 18.9.
Vuoden 2016 budjetti
Sivistystoimen talousseminaarissa
Lumenkaatopaikka Vanttilaan
Kohti kuntavaaleja 2017
Espoo Caterin inhouse-yhtiöksi
Elokuun valtuuston kokous
Terveisiä Karakalliopäiviltä
Syksyn 2015 demaritapahtumia
Eduskuntaryhmä kokousti Espoossa


MARRASKUUN Valdemarin teemoja olivat
Pääkirjoitus
Valtuustoryhmän Mediatiedote
Media noteerasi demarien neuvottelutavoitteet
Hallituksen kärki- /Espoon järkihankkeet - Espoon tulevaisuus
Marraskuun valtuustokokouksesta
Hannele Kerola: Karhusuon koulu taas tapetilla
Lokakuun valtuuston kokouksesta
Terveisiä piirin kokouksesta
Reijo Tuori eläkkeelle
Valdemarin arkistoJOULUKUU  Valdemarin 7/2015 teemoja olivat
Joulukuun pääkirjoitus
Valtuustoryhmän Avoin kansalaispaneeli 24.11.2015
Valtuuston budjettikokous 2.12.
Demarien ryhmäpuheenvuoro vuoden 2016 budjetista
Valtuuston kokouksesta 7.12.2015
Veikko Simpanen syvästi huolissaan vanhusten asiakasmaksuista
Valtuustovuosi 2015 demariryhmän silmin
Maria Guzenina valtuuston puheenjohtajaksi
Liisa Kivekäs kaupunginhallituksen jäseneksi
Kiitokset Jukka Vilskeelle hienosta työstä
Joni Vainikainen kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi
Demarivuosi 2016
Koko valtuuston seminaari 14.1.2016
Valtuustoryhmä esittäytyy: Jarkko RahkonenVuosi 2016TAMMIKUUN valdemarin (2016:1) teemoja olivat
Pääkirjoitus
Valtuustovuoden 2016 asialistaa
Kunnianarvoisasta kaupungintalosta
Tammikuun valtuuston kokouksesta
Valtuuston uusi puheenjohtaja: Maria Guzenina
Ajatuksia valtuuston seminaarista Finns Omniassa
Demarien vastaus kaupunginjohdolle hallinnon kehittämisestä
Demariryhmälle uusi puheenjohtajisto
Mediatiedote Niipperin koulun väistöstä
HUHTIKUUN Valdemarin (2016:2)  juttuja olivat
Pääkirjoitus: Totisesti elämme kummallisia aikoja
Demarit tekivät määrärahoitealoitteita
Valtuustoryhmän toimintakertomus sai kehuja edustajiston kokouksessa
Valtuustoryhmän pj. Martti Hellström: Ei vuoroluvulle!
Antti Aarnio: Turha kauhistella investointeja
Hannele Kerola: Rahastot käyttöön
Maaliskuun valtuuston kokous
HS kirjoitti helmikuun valtuuston kokouksesta
Päivähoitoasia nousi esiin myös Länsiväylässä
Helmikuun valtuuston kokous
Valtuustoryhmä aktiivisesti paikalla OTTO-maatteja vaatimassa.
Mediatiedote Niipperin koulun sisäilmaongelmista
TOUKOKUUN Valdemarin (2016:3) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Elämme epäinhimillistä aikaa
Vuoroluku uhkaa ?
Valtuuston kokous 25.4.
Pakina: Ovatko Persut rasisteja?
Terveisiä piirikokouksesta
Hesari teki myös jutun terveyskeskusasiasta
Demarien valtuustokysymys Matinkylän terveyspalveluihin liittyen
Valtuustokysymys Espoon teatteritalosta
Valtuustoaloite hankintalaista
Valtuustokysymys koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi
Myös opettajien järjestö on ottanut kantaa koulukurjuuteen


KESÄKUUN Valdemarin (2016:4) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Hyvää kesää!
Toukokuun kokouksesta
Valtuustoryhmä herkutteli
Kesäkuun valtuuston kokous
Länsimetro myöhästyy
Koulujen korjausvelka ei supistu itsestään
Valtuusto torjui demarien toiveen
Espoon teatteri maan alle?
Sote­uudistus ei saa romuttaa Espoon taloutta
Ruusuja jaettiin äideille
Budjetin valmisteluprosessi on käynnissä
Terveisiä iltakoulusta
Onneksi olkoon Johanna ja Leena!
Syksyn demariohjelmaa
ELOKUUN Valdemarin (2016:5) juttuja olivat
Pääkirjoitus: viimeinen erä alkaa
Elokuun valtuuston kokous
Valtuusto tyrmäsi demarien parannusesitykset
Harvinaislaatuinen sitoumus
Espoon omiin yhtiöihin lisää avoimuutta!
Veroprosentti ja budjettineuvottelut
Veikko Simpasen valtuustoaloite vesimittareista
Tapiolan uimahallin sietämätön tilanne
Valtuustoryhmän syksyn kalenteria
Kunnallisjärjestön tervehdys
Puffi: Kävellen koulupaikkoja tytöille


SYYSKUUN Valdemarin/2016:6) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Budjettineuvottelujen alla
Syyskuun valtuuston kokous
Mediatiedote: Espoon demarit haastavat kaupunginhallituksen kehys- ja veroprosenttiesityksen
Pitääkö virkamiehen vastata?
Leena Luhtanen ja Espoon teatteritalo
Mediatiedote: Laadukkaat peruspalvelut turvattava
Veikko Simpanen: Hallituspuolueiden valtuutetut leikkauslinjalla Espoossa
Veikko Simpanen: Pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen
Valtuustokausi jatkuu
Demarisyksyn ohjelmaa
Ensimmäiset demariehdokkaat

JOULUKUUN Valdemarin/2016:7) juttuja olivat:
Tule tapaamaan Valdemareja Lippulaivaan!
Pääkirjoitus
Valdemareja puoluekokoukseen
Demarien oma budjettiseminaari
Mediatiedote: Demarit valmiina Espoon budjettineuvotteluihin
Budjettineuvottelut 2016
Budjettisovusta tuli tällainen - myös demarien vaikutuksesta
Mediatiedote 23.11.Demarit ja vasemmistoliitto kävelivät Espoossa ulos budjettineuvotteluista
Demarien ulosmarssi Länsiväylässä
Demarien ulosmarssi Demokraatti-lehdessä
Demarien ulosmarssi Hesarissa
Lokakuun ensimmäinen valtuuston kokous
Lokakuun toinen valtuuston kokous
Espoon Ruusu ilmestyi 12.11.
Marraskuun ensimmäinen valtuuston kokous
Marraskuun toinen valtuuston kokous
Harriet Klar-Kristola- Espoon positiivisin?
Jo 90 ehdokasta Kohti kuntavaaleja
Valtuustoryhmään uusi jäsen: Aulikki Pentikäinen
Jouluun demaritapahtuma: Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.

Vuosi 2017

HELMIKUUN  Valdemarin 2017:1  juttuja olivat:
Pääkirjoitus
Tammikuun valtuustonkokous
Määräraha-aloite subventoimaan vanhusten ateriahintojen nousua
Kevään kiinnostavia tapahtumia
Demariehdokkaita
Lisäkaavoitukseen tarvitaan vauhtia ja porkkanoitaHUHTIKUUN  Valdemarin 2017:2  juttuja olivat:
Pääkirjoitus: Uusin voimin kohti parempaa Espoota
Helmikuun valtuustosta
Valtuustoterveisiä maaliskuulta
Valtuustoryhmän toimintakertomus 2016
Homekouluista repesi iso riita
Vanhan valtuuston toiseksi viimeinen kokous; poimintoja
Jarkko Rahkonen: Vaalianalyysia
Uuden valtuuston 2017- 2021 demarit
Hyvää Vappua!

TOUKUUN Valdemari 3/2017  oli  vanha valtuustoryhmän  Valdemarin  viimeinen numero. Se oli erikoisnumero, johon oli poimittu aiemmin julkaistuja juttuja koko valtuustokaudelta 2013- 2017. Kun tavallisesti lehdessä on kerrallaan 6- 10 juttua, tässä nyt niitä oli luettavana 127.


SYYSKUUN  Valdemari 4/2017  oli  uuden valtuustoryhmän  Valdemarin  ensimmäinen numero. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Syyskuun valtuustonkokous
Mediatiedote: Hyvä arki kuuluu jokaiselle  espoolaisille
Mediatiedote: Espoo velkaantuu massiivisesti. Tuloveroa nostettava vastuullisesti  0,25 %-yksikköä
Mediatiedote: Demarit vastustavat suunnitelmaa siirtää Espoon kansainvälisen koulua Otaniemeen
Valtuustoryhmän mediatiedote: Erityisoppilaiden koulukuljetusten turvallisuus ja laatu taattava Espoossa välittömästi !
Espoon kilpailutusinto ja erityisryhmien elintärkeät palvelut törmäyskurssilla? Case Kajon Oy
Valtuustoryhmämme 2017-2021
Elokuun valtuuston kokouksesta
Syksyn ensimmäinen ryhmän kokous
Uuden valtuuston ensimmäinen kokous
Demarien uusi valtuustoryhmä järjestäytyi
Valtuustoryhmän syksyn 2017 ohjelma
Valtuustoryhmä esittäytyy: Heidi Luukkanen
Valtuustoryhmä esittäytyy: Mika-Erik Walls

MARRASKUUN   Valdemari 5/2017  oli  syksyn toinen numero. Siinä oli seuraavat jutut:
Lokakuun valtuustosta
Valtuusto kunnioitti Karl Koivusen poismenoa
Demarien oma budjettiseminaari
Hesari kokosi ryhmien budjettitavoitteita
Marraskuun valtuustosta
Mediatiedote budjettineuvotteluista
Mitta täyttyi koulukyytisotkuista
Maakunta-uudistus: ei mitään hyötyä pk-seudulle
Jukka Vilske palasi demarien kunnallisjärjestön johtoon
Valdemarien loppusyksyn ohjelmaaJOULUKUUN Valdemari 6/2017 kertasi  politiikkavuoden. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Joulukuun kaksi valtuustonkokousta
Budjettineuvottelut 2018
Demarien mediatiedote valinnanvapauslaista
Politiikan vuosi 2017
Demarien valtuustoryhmä 2013-2017
Politiikan tammikuu
Politiikan helmikuu
Luonnos
Politiikan maaliskuu
Espoon Ruusu 25.-26.3.2017
Jarkko Rahkosen vaalilehtinen
Politiikan huhtikuu
Demarien uusi valtuustoryhmä 2017-2021
Politiikan toukokuu
Politiikan kesäkuu
Politiikan kesälomalla heinäkuussa
Politiikan elokuu
Politiikan syyskuu
Politiikan lokakuu
Politiikan marraskuu
Politiikan joulukuu
Hyvää Joulua!

Vuosi 2018

HELMIKUUN alussa ilmestyi vuoden 2018 ensimmäinen Valdemari. Siinä oli seuraavat uudet jutut:
Pääkirjoitus
Demarit huolissaan kouluverkosta
Nuuksion koulua ei saa lakkautta!
Tammikuun valtuustokokous
Kaupungintalo puretaan!
Mediatiedote: vanhusten palvelut tarvitsevat hyvinvoivan henkilökunnan
Espoon joukkoliikenne on saatava kuntoon
Valtuustoaloite muovijätteen lajittelusta
Valtuustotoivomus lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurannasta
Valtuustokysymys: Toteutuvatko vanhuspalvelut Espoossa?
 31.1.2018
Valtuustoaloite liityntäliikenteen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi
Valtuustokysymys väkivallasta kouluissa

Vuosi sitten
Kaksi vuotta sitten
Kolme vuotta sitten
Neljä vuotta sitten
Viisi vuotta sitten