sunnuntai 21. lokakuuta 2018

Valdemari 5/2018


PääkirjoitusARKUA tekisi mieli.  Maailmalla leikataan toimittajalta sormet ja kurkku. Ja medialle kerrtotaan, että kyseessä oli nyrkkitappelu. Kotimaassa hallitus jatkaa kuin idiootti omaa AY-liikkeen vastaista sotaansa.

Mutta ei vain pelkkää synkyyttä.  Gallupeissa demarit lisäävät kannatustaan. Toivoa on.

ESPOOSSA demareilla on varavaltuutettu Wallsin loikkauksesta huolimatta edelleen 10 valtuustopaikkaa. Olemme sillä tuolimäärällä yhä kolmanneksi suuri ryhmä. Se, että Walls aikoo pitää hänelle demariäänillä hankitun paikan Ovalassa, vääristää puolueiden suhteita tässä tärkeässä lautakunnassa- siitäkin huolimatta että yhteistyö vasemmiston kanssa on pikemmin pääsääntö kuin poikkeus.

Mutta työ jatkuu. Muutaman päivän kuluttua alkaa valtuustovuoden tärkein prosessi:talousarvioneuvottelut.  Onneksemme neuvottelijamme Sistosen Markku on vanha kettu, ja kehässä hänen tukenaan on myös konkari: Maria Guzenina.

Tsemppiä heille ja meille kaikille.

Muistio syyskuun valtuuston kokouksesta

SYYSKUUN valtuuston kokous alkoi ajallaan. Sitä ennen oli muuten menuna Tikka Massalaa. Tässä listaa:

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Varavaltuutetun, tarkastuslautakunnan jäsenen ja paikkajakotoimikunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
4. Varavaltuutetun ja ympäristölautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaal
5. Varavaltuutetun eronpyyntö

Asialistan kohdat 1-5  eivätkä kohdat 7-8  koskeneet demareita. Kohta 6 (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali)  sensijaan kyllä. Tapani Harisen tilalle valittin Jonne Hänninen (SDP).

SITTEN oli vuorossa  Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta I / 2018. Neljä ohjelmaa esiteltiin niin, että kustakin kuultii 3 minuutin katsaus ensimmäisen vuoden toimintaan. Nämä ohjelmat olivat:
* Osallistuva Espoo (Habiba Ali)
* Innostava ja elinvoimainen Espoo
* Kestävä Espoo
* Hyvinvoiva Espoo

LEENA Luhtanen nousi pönttöön ja vaati (perustellusti) tarkastuslautakunnalta kriittisyyttä.
Mm. Tapiolan uimahalli on farssi. Juri Aaltonen kritisoi Espoon Asuntoja; ei yhtään uutta asuntoa ole valmistunut!

KOKOUKSEN tärkein asia oli veroprosentista päättääminen.  Virkamiehet (mm.Pia Ojavuo)  näyttivät talousdioja. Talouskasvu nyt 3%, mutta se  ei ole pysyvä tilanne. Toimialojen menot kasvavat 5%. Investointiohjelma  on yli miljardi Koulut kuntoon.  Etupainotteinen,
Lisälainaa otetaan toista sataa miljoonaa!

Alustusten jälkeen kuultiin ryhmäpuheenvuorot. Kokoomus halusi laittaa Koulut kuntoon.  Lainamäärän kasvu huolestutti. Ja verokorotuksille sanottiin Ei.
Vihreille kynnyskysymys oli koulut ja päiväkodit. Investointikattoa ei suostuttu nostamaaan.  Esittivät 18 miljoonaa lisää kehykseen. Se katettasiin  tuloveroprosentin korotuksella.
Demarit vaativat, että veroprosentti yhdistetään jatkossa talousarvion hyväksymiseen. Veroprosenttiin esitettiin   0,25 % korotusta.
RKP puhui ruotsia. Ruotsinkielisiä ei saa sortaa.
Perussuomalaiset halusivat hekin koulut kuntoon. Mutta muutoin suu on pantava säkkiä myöten. Muutoin hyvät veronmaksaat karkaavat Espoosta. Efektiivinen veroaste Espoossa ei ole alhainen. Suomen 108 kuntaa verottaa enemmän kuin Espoo. Maahanmuuttoon  vaadittiin täyskäännöstä.
Keskusta uskoi tyyppikouluihin, hyvään suunnitteluun ja halvemmalla rakentamiseen.
Vasemmisto nosti esiin myös  Träskändan kartanon.
Siniset halusivat  paremmat palvelut pienemmillä veroilla ja esittivät paluuta 17,5 %.n veroasteeseen.
Kristilliset kehuivat  kokoomusta.  Ei veroprosentille.
Liberaaleja huolestutti talouden tilanne huolestuttava. Meiltä menee veroja muille kunnille.

Ryhmäpuheenvuorojen jäleen valtuutetut saivat käydä esittämässä omia ajatuksiaan.
Juri Aaltonen vaati vasstuullista  taloudenhoitoa. "Vanhoillisporvareilla kädet ovat tukevasti lastemme taskuissa. Verotamme keinotekoisen alhaisesti. " Hän ihmetteli  velanottokiimaa.
Maria Guzeninan mukaan lykästä kaupunkia  ei tehdä kestäväksi leikkauslistoilla.
Johanna Värmälä muistutti, että  palvelujen tarve kasvaa. Kehys tulee hyväksyä  ohjeelliseksi.
Aulikki Pentikäinen kritisoi sitä, että kehyspaperit jne. saadaan luettaviksi vain muutaman tunti ennen kokousta. Martti Hellström kannatti verokorotusta, jolla estetään mm. leikkaukset opetukseen.

VALTUUSTO hyväksyi äänin 65-10 tuloveroprosentti säilyee ennallaan.
 
KOKOUKSEN lopuksi hyväksyttiin - pakon edessä Tietotie 6:n  hankesuunnitelma. Itse
prosessia krititisoiriin voimakkaasti.  Asunto-ohjelman 2018-2021 hyväksyttiin- vain
Siniset jäivät ulkopuolelle.  Demarit moittivat, että muutoksia tuodaan ohjelmaan vielä tässä vaiheessa.

Pitkä lista asioita jäi pöydälle.
  

Mediatiedote veroprosentista

Mediatiedote. Julkaisuvapaa heti.

Espoon demarit: Keinotekoisen alhainen veroprosentti ei ole kestävä ratkaisu

Espoon valtuusto kokoontuu maanantaina 10.9. päättämään vuoden 2019 talousarvion laadinnassa käytettävästä kehyksestä ja veroprosentista. Toisin kuin muut suuret  kaupungit kuten Helsinki ja Vantaa Espoo on jo muutaman vuoden halunnut päättää veroprosentin kuukausia ennen talousarvion hyväksymistä.
–  Demareista tällainen toimintatapa on vastuuton, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen. Ensin on kartoitettava menot, ja vasta sitten voidaan lyödä tulopuoli lukkoon. Tulemme vaatimaan kaupunginjohtajalta lupauksen, että hänen esittämällään veroprosentilla espoolaisten palvelut turvataan, palvelumaksuja ei koroteta eikä leikkauslistoja vaadita.

Demarit tuomitsevat pyrkimykset pitää veroprosentti keinotekoisesti alhaisena  ottamalla lisälainaa välttämättömien menojen kattamiseksi. Se ei ole kestävää  eikä vastuullista taloudenpitoa. Espoo on jo nyt Suomen velkaisin kaupunki.

Demarit tulevatkin tekemään kaupunginhallituksessa esityksen, että veroprosenttia nostetaan  0,25  %-yksiköllä. Sillä saadaan noin 18 miljoonan euron lisäliikkumatila menojen kattamiseen.

Tiedustelut
Markku Sistonen
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja
046 8773884

Muistio lokakuun valtuuston kokouksesta

Keskustelu koulujen päättymisajan määräämisesyä ke klo
14.30:ksi jatkuu mediassa.
LOKAKUUN valtuuston kokous oli ennätyksellisen lyhyt. Se alkoi ajallaan klo 17.30 ja päättyi jo 19.35. Yes.

Kokouksen alussa todettiin, että demarien Mika-Erik Walls on siirtynyt vasemmistoliittoon. Loikkari siis. Niinpä tässä kokouksessa meitä oli  9 demariedustajaa. Poissa olivat  Juri Aaltonen, Habiba Ali ja Johanna Värmälä. Tilalla ovat  Olli, ja Nina (sekä Mika-Erik).

Listan asiakohdat  1-7 käytiin pikavauhtia läpi 9 minuutissa.  Erityisen paljon salia  (ja Mariaa itsenään) puhututti valtuustokysymys yläkoulujen koulupäivän päättymisestä keskiviikkoisin klo 14.00, asianosaisten kuulemisesta sekä kustannuksista. Vastauksesta käytiin tiukkaa keskustelua,  ja virkamiehiä arvosteltiin.Pöntössä demareista kävivät Martti ja Markku.

Sitten sattui kömmähdys. Vastaus  deemarien  valtuustokysymykseen koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta löytiin hyväksytyksi, ennenkuin kukaan ehti tehdä mitääm.

Sen sijaan Liisa Kivekkään  valtuustoaloite tekstiilien ympäristöystävällisestä hankinnasta ja kestävän kehityksen sertifikaattien käytöstä, herätteli salia.  Liisan lisälsi Markku Sistonen käytti puheenvuorot.

Valtuustoaloite Urhea-kouluyhteistyön lisäämisestä Espoossa Jäi uudellen pöydälle. Pöydälle jäi myös  valtuustoaloite työryhmän perustamisesta Espoon Asunnot Oy:n asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtuustoaloite sydänmerkkiaterioiden käyttöönotosta päiväkodeissa ja kouluissa oli tärkeä, ja
aloitteeseen liittyvä toivomusta kannatettiin yli puoluerajojen.

Valtuustoaloite puun käytön edistämisestä tulevissa rakennushankkeissa sai muutaman valtuutetun pönttöön.Valtuustotoivomus vastuullisista tekstiilihankinnoista

VALTUUSTOTOIVOMUS

Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki toteuttaisi kaikilla toimialoilla ympäristöystävällisiä ja vastuullisia tekstiilihankintoja, aina kun se on mahdollista. Tekstiilien hankinnassa sekä hankintojen kilpailutuksessa kaupungin tulisi lisätä tekstiilihankintoja, joissa koko tuotantoketju on sertifioitu ympäristö-ja vastuullisuussertifikaatilla.

Liisa Kivekäs

Valtuustokysymys ajanvarauksesta terveydenhoitoon

VALTUUSTOKYSYMYS

ESPOON kirjastojen asiointineuvonnassa tulee vastaan usein se, että asiakkaalle on vaikea varata tai muuttaa aikaa terveydenhuoltoon.

Espoon kunnallinen hammashoito käyttää mm. ruuhkautunutta takaisinsoittojärjestelmää, jolloin asiakas ei välttämättä ilman omaa suomen kielen taitoa saa koskaan tarvitsemaansa aikaa, jos takaisinsoitto jää monen tunnin päähän tai seuraavaan päivään.
Miten Espoon kaupunki helpottaa asiointia terveydenhuollossa erityisesti ajanvarauksessa tai sen muuttamisessa.

Ali Abdirahman

Valtuustokysymys Kansallisesta muistiohjelmasta

Valtuustokysymys Kansallisen muistiohjelman 2012-2020 ”Kohti muistiystävällistä Suomea” toteuttamisesta Espoossa

Etenevät muistisairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja aivoverenkiertosairauden muistisairaus, ovat merkittävä kansanterveydellinen ja – taloudellinen haaste. Muistisairaiden ihmisten määrä kasvaa väestön ikääntyessä.

Seitsemän vuotta sitten julkistetun Kansallisen muistiohjelman tavoitteena on muistiystävällisen Suomen rakentaminen. Ohjelma auttaa kuntia varautumaan muistisairaiden ihmisten määrän kasvuun sekä eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän hoito- ja palvelujärjestelmän rakentamiseen.
Kansallinen muistiohjelma tukeutuu neljään kokonaisuuteen, jotka ovat 1) Aivoterveyden edistäminen, 2) Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen, 3) Hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen oikea-aikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin sekä 4) Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen.

Kunnat ja kuntayhtymät ovat keskeisiä toimijoita kaikissa neljässä kokonaisuudessa.
Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme, miten Espoon kaupunki  oman  organisaationsa toiminnalla sekä yhteistyössä espoolaisten yhteisöjen, järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten kanssa  edistää Kansallisen muistiohjelman 2012-2020 tavoitteiden toteutumista Espoossa.

Espoo  15.10.2018

Olli Lehtonen

Ryhtiä hyvä HSL!

ESPOON demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen on raivoissaan HSL:lle sen länsimetroa koskevista esityksistä.

- Nostan estin neljä pointtia, vakavaa virhettä, Sistonen laskee.

1. Länsimetron jatketta  Kivenlahteen ei voida viivästyttää. Puheet satojen miljoonien lisärakentamishankkeista Matinkylään ovat järjen vastaisia.

2. Metro ei yksin ratkaise Espoon joukkoliikenteen ongelmia. Suorien  bussilinjoja käynnistämistä Kamppiin  on aikaistettava ja  lisättävä. Espoossa on edelleen alueita, joista kulku Helsinkiin kestää kohtuuttoman kauan.

3.  Metron ruuhkia on helpotettava. Yksi mainio keino olisi alentaa lippujen hintoja ruuhka-aikojen ulkopuolella.

4. Kaikki helsinkiläiset saavat käyttää metroa samalla hinnalla. Miksi ihmeessa samaa periaatetta ei uloteta espoolaisiin?

Viisi vuotta sitten: Budjettineuvottelut 2013


Tämä retrojuttu julkaistiin 24.10.2013 ilmestyneessä Valdemarin numerossa 6.

..................................................................................................................................................


KAUPUNGINJOHTAJA Jukka Mäkelä julkisti oman budjettiesityksensä torstaina 24.10 klo 9 valtuuston jäsenille ja henkilökunnalle.  Medialle oli oma tilaisuus klo11.

MÄKELÄN esitys on tiukka. Mutta niin on aika, jota elämme. Eniten sali kohahdutti kaupunginjohtajan päätös esittää verojen korotusta 0,5 %-yksiköllä (17,75>18.25) koko valtuustokaudeksi.  Sillä katettaisiin noin 1/4 menojen ja tulojen välisestä kuilusta. Varsinkin Kokoomus kiehahti.

KOKOOMUS vaatikin mediassa YT-neuvottelujen  käynnistämistä henkilöstömäärän supistamiseksi. Huh! Kaupunginjohtaja ajaa aivan päinvastaista linjaa, jossa arvostetaan Espoon palveluksessa olevia ammattilaisia. Espoo ei irtisano eikä lomauta. toisin kuin monet muut kaupungit.

Kokoomuksen vaatimia suurleikkauksia on erittäin vaikea toteuttaa tilanteessa, jossa Espooseen muuttaa joka vuosi 4000 uutta asukasta, jotka tarvitsevat palveluita. Espoossa kasvaa yhtä aikaa lasten, vanhusten ja maahanmuuttajien määrä. Lakisääteiset tehtävä on täytettävä. Niinikään investointeja on pakko jatkaa. Sisäilmaongelmista kärsivät koulut ja päiväkodit on  korjattava. Investointeihin käytetään ennätyksellisesti melkein 600 miljonaa euroa.

Keskeinen ratkaisu on parantaa työllisyyttä - ja sitä voidaan tehdä mm. liittämällä hankintasopimuksiin ehto työllistämisestä.

VERONKOROTUKSESTA huolimatta budjetti on tiukka. Mäkelä tavoittelee esityksellään tiukkaa menokuriaa ja resurssiohjausta.

Maaliskuussa 2014 tullaan esittämään valtuustolle talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma. Tuolloin  valtio on tehnyt linjauksensa auki olevista asioista (Kuntauudistus, metropolialueen ratkaisut...). Omaa suoritusta on parannettava.  Maksuja ja taksoja tarkastellaan.  Tilatehokkuutta lisätään. Käyttö- ja täyttöastetta nostetaan. On oltava  hyviä hankinnoissa. On harjoitettava aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Työllisyys on saatava paranemaan.

TOIMIALAJOHTAJAT esittelivät tarkemmin omat budjettinsa. Juha Metson toiminnan tehostamisen keinovalikkoon kuului mm.  oman toiminnan täydentäminen järjestö- ja yritystoiminnalla ja sähköinen palveluseteli. Sampo Suihko uskoi yhteistyöhön yli hallinnon rajojen.  Opetuksen  resursseja supistetaan asteittain. Tilojen käyttöä tehostetaan.  Katsotaan tarkemmin, mihin rahat käytetään.

Seuraava vaihe: ryhmien väliset neuvottelut

BUDJETTI hyväksytään valtuustonkokouksessa 4.12. Sitä ennen kukin ryhmä pitää omat budjettiseminaarinsa. Espoon Demareiden vuoden 2014 talousarvioseminaari pidetään torstaina 31.10. klo 18 Kerhotalo Puikkarissa. Seminaariin on kutsuttu  kaikki valtuutetut, varavaltuutetut, kaupunginhallituksen jäsenet, lautakuntien puheenjohtajat ja jäsenet. Tuossa seminaarissa  ryhmän neuvottelija Markku Sistonen saa neuvotteluohjeet ja -valtuudet. Valtuustoryhmä kuulee sitten väliaikatietoja kokouksessaan 11.11.  ja päättää kannoistaan  2.12.


Budjettineuvottelut käynnistyvät

HIEMAN yli 2 viikon kuluttua, torstaina 1.11 kaupunginjohtaja julkistaa Espoon työntekijöille ja medialla oman esityksensä talousarvioksi vuodelle 2019.  Iltapäivällä samat asiat esitellään  valtuustoole taloussemiaanissa.

(Liian alhainen) Veroprosenttin (18) on jo lyöty lukkoon. Asiantuntijalautakunnat ovat esittäneet valmistelun pohjaksi kantansa ns. kehykseen.

MARRASKUUSSSA käydään sitten puolueiden väliset neuvottelut. Demarien neuvottelijana on valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen. Valtuistoryhmä piti jo syyskuussa seminaarin, jossa Sistalle annettiin ohjeita neuvotteluja varten.

USEINMITEN pääosa puolueista on löytänyt sopuratkaisun, jolla on korotettu kaupunginjohtajan esitystä muutamalla prosentilla.

VALTUUSTO käy budjettikeskutelut ja tekee päätökset kahdessa joulukuun kokouksessa: 5. 12 ja 10.12.

Kolumni: Kaikki muu on turhaa paitsi puutarhanhoito!


Kaikki muu on turhaa paitsi puutarhanhoito
Aulikki Pentikänen


TEKNINEN lautakunta päätti noin vuosi sitten, että vastuu Espoon viljelypalstojen hallinnoinnista siirretään yhdistyksille tai muille halukkaille ja että viljelijöiden vuokrasopimukset irtisanotaan tämän vuoden lopussa.  Vastustin jo silloin näin äkkinäisiä toimia: mielestäni olisi ensin pitänyt selvittää, löytyykö halukkaita yhdistyksiä järjestämään toimintaa.  Harvemmin käy niin, että kukko käskien laulaa tai niin, että yhdistystoiminta käynnistyy virkamiesten tahdon varassa.

Niin ei käynyt tälläkään kertaa, yhtään yhdistystä ei ole perustettu viljelypalstoja pyörittämään eikä vapaaehtoisia yhdistyksiä ole ilmaantunut.  Tekninen lautakunta päätti lokakuun kokouksessaan ottaa aikalisän ja perua palstojen vuokrasopimusten irtisanomisen. Aikalisää on ensi vuoden loppuun.

https://www.lansivayla.fi/artikkeli/713443-viljelypalstojen-ulkoistuksessa-otettiin-espoossa-aikalisa-vuokrauksen-pyoritykseen

Kokemuksesta tiedän, että yhdistystoiminta voi olla varsin antoisaa, mutta se on samalla hyvin sitovaa. Yleensä käy niin, että vastuu jää yhden tai muutaman aktiivin harteille. Uskaltaako ottaa vastuuta ja miten oma aika riittää? Jos aika ei riittäkään, niin vastuu toiminnan lakkaamisesta tai jatkumisesta jäisi haasteen vastaanottaneiden harteille. Yhdistystoiminnan pyörittäminen ei ole ihan pikkujuttu: pitää hallita kirjanpidot, tulokset ja taseet, toimintakertomukset – ja suunnitelmat. Jäsenrekisteriä on pidettävä yllä, on hallittava tiedottaminen ja myös taloudellinen vastuu painaa harteilla.

Viljelypalstatoimintaa ei pidetä Espoon kaupunkitekniikan keskuksessa sen ydintoiminta-alueena. Eurojen näkökulmasta se ei sitä olekaan. Espoo käyttää ensi vuonna noin 16,8 miljoonaa euroa yleisten alueiden hoitoon. Viljelytoiminnan nettokulut ovat vajaa 68.000 euroa vuodessa.  Kaupungin panostus viljelypalstoihin panostus on siis pisara meressä, vaikka toki jokaisella eurolla on merkitys tiukan talouden aikoina.

Summasummarum 

Myönteistä asiassa on, että viljelijät ovat alkaneet peräänkuuluttaa yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa. Viljelypalstalaiset ovat valmiita karsimaan turhia kustannuksia ja ilmassa on halukkuutta palstatoimikuntien perustamiseen.  Jopa hintojen tarkistamista viljelijät ovat pohtineet.  Tämä kävi ilmi lokakuussa pidetyssä viljelypalstainfossa.

Itse olen sen sortin sosialidemokraatti, etten pidä hintojen korotusta parhaimpana enkä etenkään innovatiivisena ratkaisuna - onhan Espoo hiljattain nimetty maailman älykkäimmäksi yhteisöksi.  Viljelytoiminnasta voi tulla osa Espoon brändiä, jos niin haluamme. Espoossa toimii Osallistuva Espoo-  sekä Kestävä Espoo ohjelmaryhmät. Ohjelmaryhmien, virkamiesten ja viljelijöiden yhteisellä mukaan heittäytymisellä meillä on mahdollisuus saada Espoon viljelypalstat kukoistamaan yhä kauniimmin - tuottamaan hyvinvointia viljelijöille ja silmäniloa kaikille asukkaille.

Kaupunkiviljelyn jatkuminen on minulle tärkeä kysymys niin tasa-arvon kuin kaupunkikuvankin näkökulmasta. Palstatoiminta tarjoaa kaiken ikäisille ihmisille mahdollisuuden kohtaamisiin. Palstaviljely on usein etenkin naisten harrastus, ikääntyneiden harrastus ja maahanmuuttajien harrastus. Lapset ja nuoret kasvavat arvostamaan luontoa ja lähiruokaa.  Kaupunkikuvassa on rentouttavaa katsella kuntalaisten satopeltoja ja nähdä ihmisiä puuhaamassa palstoillaan. Sitä paitsi mielestäni on tärkeää pitää juuriamme kiinni maassa nyt kun Espoo tiivistää kaupunkirakennetta ja kehittyy tietoisesti suurkaupungiksi.

Kirjoittajasta

Aulikki Pentikäinen

Teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja

Aulikki harrastaa kaupunkiviljelyä oman taloyhtiönsä pihalla. Chilit ovat pieniä, mutta varsin pippurisia.

Yksi valdemari ehdokkaana seurakuntavaaleissa

EsPOOSSA pidetään seurakuntavaalit tänä syksynä. Valdemareista ehdokkaana on (vain)  Martti Hellström  demarien ja sitoutumattomien "Ilon kirkon demarit" listalla Tuomiokirkkoseurakunnassa sekä sen seurakuntaneuvostoon että seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustooon.

Martti on peruskoulutukseltaan luokanopettaja. Hän on erikoistunut äidinkielen ja kirjallisuuden, historian, alkuopetuksen ja uskonnon opetukseen. Hän on ollut myös tekijäryhmässä, joka laati peruskoululle erilaisen uskonnonkirjan: Raamatun lukukirjan (1995).

Martti on myös maallikkojäsenenä valitsemassa Espoolle piispaa.

Seurakuntavaalit pidetäään 18.11. 2018.  Ennakkoäänestys on 6.-10.11.
Viisi valdemaria ehdolla eduskuntaan

DEMARIEN Uudenmaan piiri on nimennyt  ehdokkaita eduskuntavaaleihin 2019.

Juri Aaltosen vetäydyttyä, tässä joukossa on 5  ehdokasta, jotka ovat myös Espoon demarien valtuustoryhmän jäseniä. Kaikki heistä ovat varsinaisia valtuutettuja. Nämä viisi ovat aakkosjärjestyksessä:

Abdirahman Ali
Habiba Ali
Maria Guzenina
Markku Sistonen ja
Johanna Värmälä.

Onnea ja tsemppiä vaalityöhön! 

Syksyn demaritapahtumia


Lokakuu

27.10 Leppävaaran syysmarkkinat

Marraskuu 

6.11. Ryhmän oma budjetttiseminaari
18.11. Seurakuntavaalit
24.11. Edustajiston kokous ja Demarilauantai

Joulukuu

1.2. Glögit sellossa
8.12. Entresse
15.12. Pikkulaiva
16.12. Tapiola

torstai 21. kesäkuuta 2018

Valtuustoryhmä järjestäytyi

Espoon demarien  valtuustoryhmä piti järjestäytymiskokouksen   5.6.2018. 

Ryhmä valitsi puheenjohtajiston uudelleen toiseksi toimintakaudeksi. Puheenjohtajana jatkaa  Markku Sistonen, 1 vpj:na  Liisa Kivekäs ja 2. vp:jna Martti Hellströmin. Hellström toimii myös myös ryhmän tiedottajana.Valtuustoryhmä esittäytyy: Hannele Kerola

Olen Hannele Kerola, varatuomari ja kokenut kuntapäättäjä. Nyt olen 1. varavaltuutettu, Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen ja HSY:n hallituksen varajäsen. Olen pitkään ollut Espoon suurimman asukasyhdistyksen Nuuksio-seuran puheenjohtaja.

Vuosien aikana olen ollut monessa mukana; Espoon kaupunginhallituksessa, ylikunnallisten HSL:n ja Ami-säätiön hallituksissa ja useissa Espoon lautakunnissa.

Kuntapolitiikassa minulle on tärkeintä oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentaminen. Kerätään veroja maksukyvyn mukaan ja tarjotaan peruspalvelut maksutta niitä tarvitseville. Kaiken pohjana on hyvin hoidettu kuntatalous. Nuukuus on hyve.

Tein pitkän uran valtiovarainministeriössä ja osan aikaa myös ulkoministeriössä. Siirryin syksyllä 2017 lainsäädäntöneuvoksen virasta yksityisyrittäjäksi ja perustin mieheni kanssa Nuuksion kansalaisapu Oy:n. Tarjoamme kohtuuhintaisia laki- ja talouspalveluja ja lisäksi annan Entressen kirjastossa maksutonta lakineuvontaa.

Vapaa-aikana pyöräilemme mieheni kanssa Suomessa ja ulkomailla. Aikaa jää myös viiden lastenlapsen kanssa puuhaamiseen.

perjantai 27. huhtikuuta 2018

Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Hellström

Martti Hellström on toisen kauden valtuutettu. Siviiliammatiltaan hän oli heinäkuun  loppuun 2014  alakoulun rehtori. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen tohtori.  Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle opetusneuvoksen arvonimen.

Hellström oli ensimmäisen valtuustokautensa paitsi valtuuston jäsen myös  Nuorten elinvoimaisuus  - kehittämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja. Vuoden 2016 ja kevään 2017  hän toimi  valtuustoryhmän puheenjohtajana ja neuvottelijana

Nyt toisella valtuustokaudellaan Martti on valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja ja tiedottaja. Lisäksi hän on demarien toinen edustaja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa.

Martti on ollut molemmat valtuustokaudet Valdemari- nettilehden päätoimittaja.Hän kertoo lähteneensä mukaan politiikkaan ajamaan lasten, nuorten, kotien ja koulun asiaa.  

Valtuustoryhmä esittäytyy: Juri Aaltonen

Teen valtuutettuna työtä, jotta kaikilla olisi parempi elämä. Päivätyössäni ammattiliiton kokoaikaisena puheenjohtajana teen työtä, jotta kaikilla olisi parempi työelämä.
Vaaliteemojani 2017 kuntavaaleissa olivat rantaraitin parantaminen,  maksuton varhaiskasvatus, Espoosta ihmisten metropoli ja espoolaisten yritysten toimintaedellytykset. Työ näiden puolesta jatkuu.

Olen kahden tyttären juristi-isä, syntyperäinen espoolainen ja lisäksi asunut hetken Helsingissä ja Vantaalla. Lapsuuteni olen viettänyt Espoon Tapiolassa ja hengaillut mm. Espoon rantaraitilla ennen kuin sitä kutsuttiin rantaraitiksi. Luonto, liikunta ja vesi ovat minulle tärkeitä. Ulkoilen aina kun pystyn havannakoiramme Leon kanssa Uudenmaan luontopoluilla.
Toimin tällä hetkellä SDPn edustajana Espoon kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa. Lisäksi olen mm. Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen jäsen ja Tapiolan sdp osaston varapuheenjohtaja.

Olen nimeni viitoittamasti juristi/lakimies. Koulutukseltani oikeustieteen lisensiaatti. Lisensiaattityössäni vertailin työtaisteluoikeutta Suomessa ja tärkeimmissä kauppakumppanimaissamme. Yhden lukukauden olen opiskellut Lontoossa.

Olen toiminut 2011 lukien Toimihenkilöliitto ERTO ry:n päätoimisena puheenjohtajana. Yhteiskuntavaikuttamisesta minulla on noin 20 vuoden kotimainen ja kansainvälinen kokemus toimihenkilöliitoissa (ERTO, STTK, OAJ, VvL, TeMe, Tekeri). Lapsena toimin mm. pienimuotoisesti yrittäjänä. Nykyiseen työtehtävääni siirryin Toimihenkilökeskusjärjestö STTKsta kansainvälisten asioiden päällikön tehtävästä.

Kaikkien pitäisi tehdä työtä sen hyväksi, että kaikilla, siis kaikilla, olisi parempi elämä. Hyvä elämä kuuluu kaikille.

Juri Aaltonen
OTL, valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Guzenina


 Maria Guzenina on Espoon kolmannen  kauden kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja. Maria oli demariryhmän ylivoimainen ääniharava 3308:lla äänellä. Hän toimi kesäkuusta 2011 toukokuuhun 2013 Jyrki Kataisen hallituksen peruspalveluministerinä. Tuona aikana syntyi mm. vanhus-palvelulaki. Kesäkuusta 2013 alkaen Maria on ollut Suomen Euroopan  neuvoston valtuuskunnan puheenjohtaja.

Maria on ollut demaripuolueen toinen varapuheenjohtaja vuosina 2008- 2010 ja ensimmäinen varapuheenjohtaja vuosina 2010- 2012. Hän on ollut vuodesta 2008 saakka myös demarinaisten puheenjohtaja.

Maria toimi Espoossa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana vuodet 2004-2008. Vuodet 2008-2011 hän oli valtuuston toinen puheenjohtaja. Tammikuusta 2014 alkaen Marialla on jälleen 2-vuotinen pesti puheenjohtajistoon. Häet  on myös  valittu demariryhmän puheenjohtajaksi vuosiksi 2014 ja 2015.

Tällä hetkellä Guzenina toimii Espoon kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Eduskunnassa hän työskentelee keskeisessä perustuslakivaliokunnassa.

Taustaltaan Maria on toimittaja. Hän on julkaissut kaksi kirja ja on ahkera kolumnisti.  Marialla on hyvin kansainvälinen historia, ja hän puhuu sujuvasti mm. Venäjää.

http://www.mariaguzenina.netValtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen

DEMARIEN valtuustoryhmän puheenjohtaja on  Markku SistonenMarkku on pitkänlinjan kunnallispoliitikko. Hänet  valittiin ensimmäisen kerrtan  Espoon kaupunginvaltuustoon vuonna 1993. Takana on siis pian 14 valtuustovuotta.  Merkittävimmäksi yksittäiseksi polittiiseksi päätökseksi, jota hän on ollut ajamassa, Sista  nostaa uraltaan metropäätöksen vuonna 2006.  Mieluisin päätös on ollut ikäihmisten liikuntakortti: 63+ 

Uraan mahtuu useita valtuustoryhmän puheenjohtajuuksia, kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus ja useita  varapuheenjohtajan tehtäviä. Vuonna 2018 hän on valtuuston 3. varapuheenjohtaja.

Sistonen on myös Etelä-Espoon sosialidemokraattisen työväen yhdistyksen puheenjohtaja - isänsä Aarnen jäljissä.

Urheluhenkinen mies on pyrkinyt myös kansanedustajaksi ja SDP:n varapuheenjohtajaksi vuonna 2008.

Siviilissä Sistonen on liikuntapäällikköja kolmen aikuisen lapsi isä. Luottamustehtäviin kuuluu mm.  Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun puheenjohtajuus. Työuraan mahtuu vuosia pidettynä liikunnanopettajana. Sistan oma laji on ollut hockey, josta hän on kirjoittanut mm. Hockeyvalmentajan käsikirjan vuonna 1991.

keskiviikko 29. marraskuuta 2017

Valtuustoryhmä esittäytyy: Olli Lehtonen

OLLI Lehtonen on demarien varavaltuutettu ja sosterlautakunnan jäsen. Näin hän kertoo itsestään:
" Olen Lintuvaarassa kasvanut, syntyperäinen espoolainen. Nelilapsisen perheen rakensimme Hanneleni kanssa Helsingin Herttoniemeen. Muutama vuosi sitten - neljänkymmenen helsinkiläisvuoden jälkeen - tuli aika muuttaa takaisin Lintuvaaraan. Tuntuu hyvältä, Leppävaaralla ja sen asukkailla on vahvat juuret ja historia. Tulevaisuus tehdään yhdessä. 
Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja politiikka on ollut tiivis osa elämääni 70-luvun kouluneuvostovaaleista lähtien. Suurimman osan työurastani olen tehnyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten järjestöissä; sosiaalisihteerinä, toiminnanjohtajana, palvelutalon johtajana, asiantuntijana. ”Kuunnellaan heitä, jotka puhuvat hiljaisella äänellä” on myös poliittinen agendani. Hiljainen ääni kuuluu usein ikäihmisille tai vammaisille. 
Hyviä hetkiä elämässä on paljon, yksi parhaimmista, kun veneen köydet on irrotettu ja keula kääntyy merituulta kohti."

tiistai 12. syyskuuta 2017

Valtuustoryhmä esittäytyy: Heidi Luukkanen

Olen Olen Heidi Luukkanen, kahden tytön äiti. Syntyisin olen Kuopiosta, mutta jo ennen kouluun menoani muuttimme perheeni kanssa tänne pääkaupunkiseudulle. Espoossa olen asunut jo lähes 30 vuotta.

Valmistuin vuonna 1997 liiketalouden tradenomiksi ja toimin valmistumiseni jälkeen kirjanpitäjänä tietotekniikkakonsulttiyrityksessä. Omien lasteni oppimisvaikeuksien myötä aloin kuitenkin kiinnostua koulumaailmasta ja kun minut YT-neuvotteluissa irtisanottiin opiskelin koulunkäynninohjaajaksi vuonna 2012. Tuolla tiellä olen edelleen.

Työssäni kouluissa olen nähnyt läheltä nuorten pahoinvoinnin ja tuen tarpeet. Siitä sainkin luontevasti kantavan teemani vaaleihin ja tulevalle valtuustokaudelleni: kouluihin täytyy saada lisää moniammatillista tukea lapsille ja nuorille. Opettajien ja koulunkäynninohjaajien lisäksi kouluissa, erityisesti yläkouluissa ja toisenasteella, tulisi olla esimerkiksi yhteisöpedagogeja tai sosionomeja auttamassa ja tukemassa nuoria.

Politiikassa olen tuore, Sosialidemokraattiseen puolueeseen liityin vasta juuri ennen vuoden 2017 Kunnallisvaaleja. Tulin valituksi ensikertalaisena, Kunnallisvaaleissa SDP:n 6. varavaltuutetuksi ja olen myös valtuustoryhmän jäsen. Ennen puolueeseen liittymistäni olen pyrkinyt toteuttamaan lähidemokratiaa lähinnä vanhempana, koulujen vanhempainyhdistyksissä ja johtokunnissa. Tälläkin hetkellä olen Järvenperän koulun johtokunnan puheenjohtaja.

Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä syrjäytymisen ehkäisy ovat teemoja lähellä sydäntäni. Olinkin erityisen otettu valinnastani juuri liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajaksi. Teen voitavani lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä liikunnan että nuorisotyön keinoin.

Ollaan yhteyksissä!

Facebook: www.facebook,com/luukkanenheidi
Instagram: luukkanen_heidi

lauantai 3. joulukuuta 2016

Valtuustoryhmään uusi jäsen: Aulikki Pentikäinen

VARAVALTUUTETTU Abdifitah Ali Abdi on  pyytänyt 21.11.2016 päivätyllä kirjeellään eroa varavaltuutetun toimestaan sekä kulttuurilautakunnan jäsenyydestä valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Valtuusto hyväksynee eron kokouksessaan 12.12.2016. Uudeksi varavaltuutetuksi nousee  tällöin vuoden 2012 vaaleissa seuraavaksi eniten ääniä saanut Aulikki Pentikäinen.

Kuntalaisten arjen huolet ja raskaat tilanteet ovat Aulikki Pentikäiselle tuttuja, sillä hän toimii Espoon kaupungin johtavana talous- ja velkaneuvojana ja vastaa myös sosiaalisesta luototuksesta. Työssään hän on nähnyt sen, että asumisen kalleus on yksi keskeinen syy velkaongelmiin työttömyyden ja muiden elämänkriisien ohella. Vuosien varrella Aulikki Pentikäinen on kutsuttu lukuisiin oikeusministeriön työryhmiin valmistelemaan maksukyvyttömyyteen ja perintään liittyvää lainsäädäntöä.

Vapaa-ajalla Aulikki lenkkeilee ja rentoutuu marjastaen ja sienestäen. Koulutukseltaan hän on maa- ja metsätaloustieteiden maisteri. ”Olen kuitenkin kuluttajaekonomisti, sillä pääaineeni yliopistossa oli kuluttajaekonomia.  Maa- ja metsätalousosaaminen paikantuu lähinnä puunrankojen jalostamiseen klapeiksi omin lihasvoimin, Aulikki nauraa.

keskiviikko 27. huhtikuuta 2016

Valdemarin arkisto 2013-2018


Ensimmäinen nettilehti Valdemari ilmestyi helmikuussa 2013. Samaan aikaan avattiin sivusto myös facebookiin. FB-tykkääjiä on tällä hetkellä 226,  mikä  riittää siihen, että saamme tilasto-ominaisuudet käyttöömme. Osoitteemme facebookissa on:
https://www.facebook.com/Valdemarit.

NETTILEHDEN idea on otettu hyvin vastaan. Heti ensimmäisellä numerolla oli heti 796 lukukertaa.  Yhteensä  kaikkia ilmestyneitä numeroita  on luettu tähän mennessä lähes  217 874 kertaa!

Valdemari on lokakuun 2018 loppuun mennessä ilmestynyt 43  kertaa, ja siinä on julkaistu  597 juttua. Joka numerossa esitellään valtuustoryhmän ja valtuuston kokouksen demareille tärkeitä asioita. Kun  uusi numero ilmestyy, vanhemmat jutut siirtyvät arkistoon.  Jos jokin vanha juttu kiinnostaa, sen saa päätoimittajalta.

Vuosi 2013

ENSIMMÄISESSÄ Valdemarissa julkaistiin seuraavat jutut:
-  Valdemari nro:1 on tässä!
-  Puheenjohtajan puheenvuoro
-  Demarien valtuustoryhmä koolla tammikuussa
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Veikko Simpanen
-  Pelastetaan kaupungintalo!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Johanna Värmälä

KAKKOS-numeron aiheita olivat:
-  Valdemari 2 on tässä uudistettuna!
-  Puheenjohtaja puhuu!
-  Valdemari näkyy ja vaikuttaa!
-  Maria Guzenina-Richardson Honkamajalla
-  Maaliskuun valtuustosta - lyhyesti
-  ILMOITUS - Etelä-Espoon demarit
-  Demarit vaativat hätäohjelmaa terveyskeskusjonojen poistamiseksi
- Demarivaltuutetut istuivat iltaa Gumbölessä
- Demarit aktiivisina Blominmäen asiassa
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Tarja Tallqvist
-  Jarkko Rahkonen elvyttää Villiruusua


KOLMOS-numero ilmestyi huhtikuussa. Siinä oli  seuraavat jutut:
-  Valdemarin kolmas numero, olkaa hyvä!
-  Terveyskeskus- ja vanhuspalvelut saatava kuntoon!
-  Huhtikuun valtuuston kokouksesta - lyhyesti
-  Valtuustoaloitteilla vaikutetaan
-  Valdemarit Tallinnassa
-   MAINOS: Demarien vappujuhla Läkkitorilla!
-   Valtuustoryhmä esittäytyy: Adbirahman Ali
-   SDP julkaisi oman palvelustrategiansa
-   Demarit eivät aja pakkoliitoksia
Lisää kuvateksti

NELOS-numero ilmestyi toukokuussa. Sisällysluettelossa olivat:
- Hienoa työtä, MGR!
- Jo neljäs Valdemari netissä!
- Demokraatti-lehti kehui Valdemaria!
- Valtuuston kokouksesta 20.5.- lyhyesti
- Demarit vaativat kestävää ratkaisua terveyskeskusten ongelmiin
- Maahanmuuttajat haluvat tehdä töitä
- Kuntapäivillä Oulussa
- Sivistystoimen organisaatiouudistus puhututtaa demareita
- Demarit mukaan valtuustosopimukseen?
- Espoon tarina: strategiaa uudella tavalla
 - Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Hellström
KESÄKSI ilmestyi  vitosnumero. Sen otsikoita olivat:
- Viides Valdemari, var så gud
-  Valtuustoryhmä toivottaa hyvää kesää!
-  Kesäkuun valtuuston kokouksesta - lyhyesti
-  Sistosen poliittinen "ilmaveivi"
-  Sivistystoimeen uusia tulosyksikkö: liikunta- ja nuorisotoimi
-  Työväenopistoa koskevaa organisaatiouudistusta aletaan valmistella
-  Demarit edelleen huolissaan pyrkimyksistä uittaa palvelusetelit terveyskeskuksiin
-  Kesän jälkeen jälleen syksy!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Antti Aarnio


KUUTOS-numeroon oli yhdistetty elo- ja syyskuun tapahtumia:
- Elo-syyskuun Valdemari on uunituore
- Länsimetro elvytyskohteeksi!
- Tervetuloa demarien teltoille!
- Syksyn ensimmäinen valtuuston kokous
- Terveisiä syyskuun valtuuston kokouksesta
- Terveyskeskusmaksuja ei saa korottaa!
-  Valdemari ilmestyi paperiojenteena
-  Demarit: Viherlaakson koulun sisäilmaongelmat on ratkaista!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Liisa Kivekäs
-  Demarit vaativat Mankin seisakkeen säilyttämistä

LOKAKUUNlehden teemoja olivat:
-  Tässä uunituore Valdemari numero 7!
-  Demarit hyväksyivät valtuustosopimuksen
-  Budjettineuvottelut käynnistyvät
-  Lokakuun valtuuston kokouksesta
-  Talouskurimus kiirehtii kaupungintalon saneerausta
-  Valtuustoryhmän edustajat onnittelivat Juha Metsoa
-  Demarien lehti: Espoon Ruusu ilmestyy 6.11.
-  Lähiaikojen demaritapahtumia
-  Työpaikka auki Espoon demarien kunnallisjärjestössä
-  Valtuustoryhmän verkostokortit
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Leena LuhtanenMARRASKUUSSA ilmestyi numero 8. Tässä aiheita:
-  Jo kahdeksas Valdemari on ilmestynyt
-  Sopu talousarviosta
-  Terveisiä Valtuuston kokouksesta 18.11.2013
- Mediatiedote 3.11: Espoon demarit puolustavat palveluita
- Valdemarit näkyivät Espoon Ruusussa
- Juhani Parisaari Aarno Turusen seuraajaksi
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Guzenina-Richardson
- Demarien ryhmyri vaihtuu
- Harriet Klar on nyt Harriet Klar-Nykvist


JOULUKUUN puolivälissä ilmestyi vuoden viimeinen Valdemari:
- Tässä Valdemarin joulunumero 9
- Maria Guzenina-Richardson valtuustoryhmän
- Valtuustovuosi 2013
- Joulukuun valtuuston kokouksesta
- Talousarviokokous 4.12.-13
- Onnea Jukka ja Sinikka!
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Tieaho
- Valdemari on ilmestynyt jo yhdeksän kertaa
- Hyvää Joulua ja Upeaa Uutta Vuotta 2014
Vuosi 2014HELMIKUUN alussa ilmestyi vuoden 2014 ensimmäinen Valdemari:
- Valdemari 1/2014
- Pääkirjoitus 8.2. 2014
- Taistelu omien terveyskeskusten puolesta jatkuu
- Kevään demaritapahtumia
- Korpilammella tasapainotus- ja tuottavuusseminaari 11.-12.2.
- Valtuustoryhmä kokoontuu viikkoa ennen valtuustoa
- MAINOS: Keskustelutilaisuus kouluasioista
- Tammikuun valtuston kokouksesta
- Iso huoli vanhusten aterioiden hinnasta
- Valdemareja ehdolla SDP:n puoluekokoukseen
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Jasminiitta Lumme
- Valdemarin lyhyt historia.


1.3. lopulla ilmestyi kakkosnumero. Siinä oli seuraavia juttuja:
- Valdemari 2/2014 on tässä. Olkaa hyvä!
- Demarit eivät hyväksy esitettyjä leikkauksia
- MAINOS: Demarilauantai 22.3.
- Valtuuston kokous 24.2.2014
- MAINOS: Nasima Razmyar Puikkarissa
- Valtuustoryhmä kokoontui 17.2.2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Hannele Kerola
- Korpilammen henki vm. 2014
- Demaritapahtumia!
- Montako valdemaria Seinäjoelle?
- Poikkihallinnolliset ohjelmaryhmät yhteisessä työpajassa
- Espoonlahdessa oli viikolla 9 demaripöhinää
- Valdemari on nyt ilmestynyt vuoden ajan!

HUHTIKUUSSA ilmestyi Valdemarin nro 4. Teemoja olivat:
- Kaikki Valdemarit pähkinänkuoressa
- Maria Guzenina-Richardson halutaan puoluehallitukseen
- Kohti SDP:n puoluekokousta
- Valtuuston kokous 14.4.
- Demarit vastustivat loppuun saakka ylimitoitettuja leikkauksia
- Länsimetron jatkossa aikalisä
- Blominmäen asialle lyötiin sinetti
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Jungner
-  Loppukevään demaritapahtumia
-  Mainos: Toreilla tavataan

KESÄNUMERO ilmestyi 15.6.  Lehden teemoja olivat
- Pääkirjoitus: Lämmin kiitos valtuustoryhmälle!
- Kevätkauden viimeisestä valtuuston kokouksesta
- Demarit vastustavat jättikaupunkia
- Terveisiä puoluekokouksesta
- SDP:llä on uusi puheenjohtaja
- Toukokuun valtuuston kokouksesta
- Demariyhteenvetoa keväästä 2014
- Kohti eduskuntaa
- Demaritapahtumia syksyllä 2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen ja
- Valdemarin koko tarinaSYKSYN ensimmäinen numero  ilmestyi. Lehden teemoja olivat:
- Edessä tiukka poliittinen syksy
- Faktoja vanhuspalveluiden tarpeesta
- Mainos: Demarit taas teltoilla
- Valtuuston syksyn ensimmäinen kokous
- Mediatiedote 13.8.-14
- Valtuustokysymys väistötilojen myöhästymisestä
- Koulujen väistötilojen myöhästymisestä
- Valtuustoryhmän kesäkokous
- Pelastuuko kaupungintalo?
- Keistä kansanedustajaehdokkaita?
- Nettilehden vanhat numerot


SYKSYN toinen nettilehti ilmestyi 5.10.-2014. Lehdessä oli seuraavia juttuja:
- Pääkirjoitus
- Metrokokous valtuustossa 29.9.
- Valtuustoryhmän jäsenet aktivisina Majvikissa
- Syyskuun ensimmäinen valtuuston kokous 8.9.-14
- Kaksi valtuustodemaria pyrkii eduskuntaan
- Osakeyhtiö, liikelaitos vai kaupungin oma tuotanto?
- Valtuuston demariryhmän jäseniä ehdolla seurakuntavaaleissa
- Teltoilla tavataan; Espoon demarien syksyn tapahtumia
- Mediakatsaus
- Onnittelut 68-vuotispäivän johdosta Martti Tieaholle!
- Espoossa avattiin monikulttuurisuustila
- Vahvempaa yhteistyötäLOKAKUUN Valdemarin nro 8 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus
- Valtuuston kokous 20.10.2014
- Eläköön itsenäinen Espoo!
- Valtuusto keskusteli kehitysohjelmista
- ESPOON ruusu ilmestyy jälleen
- Ritva Snabb valtuustoryhmän vs. sihteerinä
- Loppusyksyn demaritapahtumia
- Ihmisoikeuksien päivän tapahtuma Entressen kirjastossa 10.12
- Maria Guzenina ja Johanna Värmälä eduskuntaa!
- Muista äänestää seurakuntavaaleissa!
- Vuoden 2015 valtuuston kokoukset
- Espoon budjettia valmistellaan
- Valdemarit 2013-14
MARRASKUUN Valdemarin nro 9 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus: Martti Tieaho in memoriam
- Marraskuun valtuuston kokous
- Mediatiedote 14.11.2014
- Espoon kunnianarvoisaa kaupungintaloa ei suojeltu
- Espoon ruusu ilmestyi 16.11.
- Uudenmaan maakuntaparlamentti haki ideoita mm. Virosta
- Demarit menestyivät seurakuntavaaleissa
- Suomenojan satamassa kuohuu!
- Jasminiitta Lumme: Tulevaisuuden oppimisympäristö Viherlaaksoon!
- Loppuvuoden demaritapahtumia
- Kosketuksia ihmisoikeuksiin 10.12.2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Helena Haapsaari
- Kaiken maailman Valdemarit :-)
JOULUKUUN valdemarin nro 10 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus
- Valtuusto kokoontui joulukuussa kaksi kertaa
- Maria Guzenina nousee kaupunginhallitukseen
- Mediatiedote Espoon Asuntojen vesimittareista
- Kosketuksia ihmisoikeuksiin
- Espoo-mitalli Jasminiitta Lumpeelle
- Mediatiedote budjettisovusta
- Vuoden 2015 valtuuston kokoukset
- Hyvää Joulua!
- Arkisto
Vuosi 2015


TAMMIKUUN 2015 numeron teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Espoolaisdemarien vuosi 2014 kuvina
Demarien valtuustoryhmä järjestäytyi
Tammikuun valtuuston kokous
Espoo ei halua jättikaupunkia!
Ketteryyttä uuden opiskelijahuoltolain soveltamiseen!
Demarit ja metropolihallinto
Demarien kannatus nousussa
Maria Guzenina eduskuntaan!
Johanna Värmälä eduskuntaan!
Antti Rinne Espoossa ma 2.2.2015


HELMIKUUN Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Helmikuun valtuuston kokous
Kehitysohjelmat
Vaalipuffi
Hus palvelee Espoota hyvin
Valtuustoryhmä vaalipöhinässä
Eduskuntavaalit lähestyvät
Valtuustoryhmä esittäytyy: Kaisa Rastimo

MAALISKUUN Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus: Eduskuntavaalit 2015
Valtuuston kokouksesta 23.3.2015
Valtuustoseminaarin 26.3. satoa
Maria Guzenina matkalla eduskuntaan
Johanna Värmälä kampanjoi teltoilla ja somessa
Puffi: Demaritapahtuma 11.4. Kosketuksia vanhuuteen
KEVÄÄN viimeisen Valdemarin teemoja olivat:
Kesäajot sunnuntaina 14.6.
Kesäkuun valtuuston kokous
Kaikki ryhmät mukana neuvottelutuloksessa ulkoistuksista
Suomenojan venesataman kohtalo puhututtaa
Mediatiedote jättiulkoistuksista
Valtuuston kokous 18.5.
Huhtikuun valtuuston kokous
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Maria Guzenina eduskuntaan
Demareita teltoilla
Valtuustoryhmää täydennettiin
SYKSYN 2015 ensimmäisen Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Syyskuun valtuuston kokous
Suurmielenosoitus 18.9.
Vuoden 2016 budjetti
Sivistystoimen talousseminaarissa
Lumenkaatopaikka Vanttilaan
Kohti kuntavaaleja 2017
Espoo Caterin inhouse-yhtiöksi
Elokuun valtuuston kokous
Terveisiä Karakalliopäiviltä
Syksyn 2015 demaritapahtumia
Eduskuntaryhmä kokousti Espoossa


MARRASKUUN Valdemarin teemoja olivat
Pääkirjoitus
Valtuustoryhmän Mediatiedote
Media noteerasi demarien neuvottelutavoitteet
Hallituksen kärki- /Espoon järkihankkeet - Espoon tulevaisuus
Marraskuun valtuustokokouksesta
Hannele Kerola: Karhusuon koulu taas tapetilla
Lokakuun valtuuston kokouksesta
Terveisiä piirin kokouksesta
Reijo Tuori eläkkeelle
Valdemarin arkistoJOULUKUU  Valdemarin 7/2015 teemoja olivat
Joulukuun pääkirjoitus
Valtuustoryhmän Avoin kansalaispaneeli 24.11.2015
Valtuuston budjettikokous 2.12.
Demarien ryhmäpuheenvuoro vuoden 2016 budjetista
Valtuuston kokouksesta 7.12.2015
Veikko Simpanen syvästi huolissaan vanhusten asiakasmaksuista
Valtuustovuosi 2015 demariryhmän silmin
Maria Guzenina valtuuston puheenjohtajaksi
Liisa Kivekäs kaupunginhallituksen jäseneksi
Kiitokset Jukka Vilskeelle hienosta työstä
Joni Vainikainen kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi
Demarivuosi 2016
Koko valtuuston seminaari 14.1.2016
Valtuustoryhmä esittäytyy: Jarkko RahkonenVuosi 2016TAMMIKUUN valdemarin (2016:1) teemoja olivat
Pääkirjoitus
Valtuustovuoden 2016 asialistaa
Kunnianarvoisasta kaupungintalosta
Tammikuun valtuuston kokouksesta
Valtuuston uusi puheenjohtaja: Maria Guzenina
Ajatuksia valtuuston seminaarista Finns Omniassa
Demarien vastaus kaupunginjohdolle hallinnon kehittämisestä
Demariryhmälle uusi puheenjohtajisto
Mediatiedote Niipperin koulun väistöstä
HUHTIKUUN Valdemarin (2016:2)  juttuja olivat
Pääkirjoitus: Totisesti elämme kummallisia aikoja
Demarit tekivät määrärahoitealoitteita
Valtuustoryhmän toimintakertomus sai kehuja edustajiston kokouksessa
Valtuustoryhmän pj. Martti Hellström: Ei vuoroluvulle!
Antti Aarnio: Turha kauhistella investointeja
Hannele Kerola: Rahastot käyttöön
Maaliskuun valtuuston kokous
HS kirjoitti helmikuun valtuuston kokouksesta
Päivähoitoasia nousi esiin myös Länsiväylässä
Helmikuun valtuuston kokous
Valtuustoryhmä aktiivisesti paikalla OTTO-maatteja vaatimassa.
Mediatiedote Niipperin koulun sisäilmaongelmista
TOUKOKUUN Valdemarin (2016:3) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Elämme epäinhimillistä aikaa
Vuoroluku uhkaa ?
Valtuuston kokous 25.4.
Pakina: Ovatko Persut rasisteja?
Terveisiä piirikokouksesta
Hesari teki myös jutun terveyskeskusasiasta
Demarien valtuustokysymys Matinkylän terveyspalveluihin liittyen
Valtuustokysymys Espoon teatteritalosta
Valtuustoaloite hankintalaista
Valtuustokysymys koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi
Myös opettajien järjestö on ottanut kantaa koulukurjuuteen


KESÄKUUN Valdemarin (2016:4) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Hyvää kesää!
Toukokuun kokouksesta
Valtuustoryhmä herkutteli
Kesäkuun valtuuston kokous
Länsimetro myöhästyy
Koulujen korjausvelka ei supistu itsestään
Valtuusto torjui demarien toiveen
Espoon teatteri maan alle?
Sote­uudistus ei saa romuttaa Espoon taloutta
Ruusuja jaettiin äideille
Budjetin valmisteluprosessi on käynnissä
Terveisiä iltakoulusta
Onneksi olkoon Johanna ja Leena!
Syksyn demariohjelmaa
ELOKUUN Valdemarin (2016:5) juttuja olivat
Pääkirjoitus: viimeinen erä alkaa
Elokuun valtuuston kokous
Valtuusto tyrmäsi demarien parannusesitykset
Harvinaislaatuinen sitoumus
Espoon omiin yhtiöihin lisää avoimuutta!
Veroprosentti ja budjettineuvottelut
Veikko Simpasen valtuustoaloite vesimittareista
Tapiolan uimahallin sietämätön tilanne
Valtuustoryhmän syksyn kalenteria
Kunnallisjärjestön tervehdys
Puffi: Kävellen koulupaikkoja tytöille


SYYSKUUN Valdemarin/2016:6) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Budjettineuvottelujen alla
Syyskuun valtuuston kokous
Mediatiedote: Espoon demarit haastavat kaupunginhallituksen kehys- ja veroprosenttiesityksen
Pitääkö virkamiehen vastata?
Leena Luhtanen ja Espoon teatteritalo
Mediatiedote: Laadukkaat peruspalvelut turvattava
Veikko Simpanen: Hallituspuolueiden valtuutetut leikkauslinjalla Espoossa
Veikko Simpanen: Pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen
Valtuustokausi jatkuu
Demarisyksyn ohjelmaa
Ensimmäiset demariehdokkaat

JOULUKUUN Valdemarin/2016:7) juttuja olivat:
Tule tapaamaan Valdemareja Lippulaivaan!
Pääkirjoitus
Valdemareja puoluekokoukseen
Demarien oma budjettiseminaari
Mediatiedote: Demarit valmiina Espoon budjettineuvotteluihin
Budjettineuvottelut 2016
Budjettisovusta tuli tällainen - myös demarien vaikutuksesta
Mediatiedote 23.11.Demarit ja vasemmistoliitto kävelivät Espoossa ulos budjettineuvotteluista
Demarien ulosmarssi Länsiväylässä
Demarien ulosmarssi Demokraatti-lehdessä
Demarien ulosmarssi Hesarissa
Lokakuun ensimmäinen valtuuston kokous
Lokakuun toinen valtuuston kokous
Espoon Ruusu ilmestyi 12.11.
Marraskuun ensimmäinen valtuuston kokous
Marraskuun toinen valtuuston kokous
Harriet Klar-Kristola- Espoon positiivisin?
Jo 90 ehdokasta Kohti kuntavaaleja
Valtuustoryhmään uusi jäsen: Aulikki Pentikäinen
Jouluun demaritapahtuma: Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.

Vuosi 2017

HELMIKUUN  Valdemarin 2017:1  juttuja olivat:
Pääkirjoitus
Tammikuun valtuustonkokous
Määräraha-aloite subventoimaan vanhusten ateriahintojen nousua
Kevään kiinnostavia tapahtumia
Demariehdokkaita
Lisäkaavoitukseen tarvitaan vauhtia ja porkkanoitaHUHTIKUUN  Valdemarin 2017:2  juttuja olivat:
Pääkirjoitus: Uusin voimin kohti parempaa Espoota
Helmikuun valtuustosta
Valtuustoterveisiä maaliskuulta
Valtuustoryhmän toimintakertomus 2016
Homekouluista repesi iso riita
Vanhan valtuuston toiseksi viimeinen kokous; poimintoja
Jarkko Rahkonen: Vaalianalyysia
Uuden valtuuston 2017- 2021 demarit
Hyvää Vappua!

TOUKUUN Valdemari 3/2017  oli  vanha valtuustoryhmän  Valdemarin  viimeinen numero. Se oli erikoisnumero, johon oli poimittu aiemmin julkaistuja juttuja koko valtuustokaudelta 2013- 2017. Kun tavallisesti lehdessä on kerrallaan 6- 10 juttua, tässä nyt niitä oli luettavana 127.


SYYSKUUN  Valdemari 4/2017  oli  uuden valtuustoryhmän  Valdemarin  ensimmäinen numero. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Syyskuun valtuustonkokous
Mediatiedote: Hyvä arki kuuluu jokaiselle  espoolaisille
Mediatiedote: Espoo velkaantuu massiivisesti. Tuloveroa nostettava vastuullisesti  0,25 %-yksikköä
Mediatiedote: Demarit vastustavat suunnitelmaa siirtää Espoon kansainvälisen koulua Otaniemeen
Valtuustoryhmän mediatiedote: Erityisoppilaiden koulukuljetusten turvallisuus ja laatu taattava Espoossa välittömästi !
Espoon kilpailutusinto ja erityisryhmien elintärkeät palvelut törmäyskurssilla? Case Kajon Oy
Valtuustoryhmämme 2017-2021
Elokuun valtuuston kokouksesta
Syksyn ensimmäinen ryhmän kokous
Uuden valtuuston ensimmäinen kokous
Demarien uusi valtuustoryhmä järjestäytyi
Valtuustoryhmän syksyn 2017 ohjelma
Valtuustoryhmä esittäytyy: Heidi Luukkanen
Valtuustoryhmä esittäytyy: Mika-Erik Walls

MARRASKUUN   Valdemari 5/2017  oli  syksyn toinen numero. Siinä oli seuraavat jutut:
Lokakuun valtuustosta
Valtuusto kunnioitti Karl Koivusen poismenoa
Demarien oma budjettiseminaari
Hesari kokosi ryhmien budjettitavoitteita
Marraskuun valtuustosta
Mediatiedote budjettineuvotteluista
Mitta täyttyi koulukyytisotkuista
Maakunta-uudistus: ei mitään hyötyä pk-seudulle
Jukka Vilske palasi demarien kunnallisjärjestön johtoon
Valdemarien loppusyksyn ohjelmaaJOULUKUUN Valdemari 6/2017 kertasi  politiikkavuoden. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Joulukuun kaksi valtuustonkokousta
Budjettineuvottelut 2018
Demarien mediatiedote valinnanvapauslaista
Politiikan vuosi 2017
Demarien valtuustoryhmä 2013-2017
Politiikan tammikuu
Politiikan helmikuu
Luonnos
Politiikan maaliskuu
Espoon Ruusu 25.-26.3.2017
Jarkko Rahkosen vaalilehtinen
Politiikan huhtikuu
Demarien uusi valtuustoryhmä 2017-2021
Politiikan toukokuu
Politiikan kesäkuu
Politiikan kesälomalla heinäkuussa
Politiikan elokuu
Politiikan syyskuu
Politiikan lokakuu
Politiikan marraskuu
Politiikan joulukuu
Hyvää Joulua!

Vuosi 2018

HELMIKUUN alussa ilmestyi vuoden 2018 ensimmäinen Valdemari. Siinä oli seuraavat uudet jutut:
Pääkirjoitus
Demarit huolissaan kouluverkosta
Nuuksion koulua ei saa lakkautta!
Tammikuun valtuustokokous
Kaupungintalo puretaan!
Mediatiedote: vanhusten palvelut tarvitsevat hyvinvoivan henkilökunnan
Espoon joukkoliikenne on saatava kuntoon
Valtuustoaloite muovijätteen lajittelusta
Valtuustotoivomus lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurannasta
Valtuustokysymys: Toteutuvatko vanhuspalvelut Espoossa?
 31.1.2018
Valtuustoaloite liityntäliikenteen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi
Valtuustokysymys väkivallasta kouluissa

Vuosi sitten
Kaksi vuotta sitten
Kolme vuotta sitten
Neljä vuotta sitten
Viisi vuotta sitten

VUODEN toinen valdemari ilmestyi vappuaattona. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Vanhusten kotihoidon laiminlyönnit
Juri Aaltosen aloite koirien uimarannasta
Muistio valtuustonkokouksesta 19.3.
Muistio valtuustonkokouksesta 23.4.
Muistio valtuustonkokouksesta 25.2.
Valdemareja Kunnallisjärjestön kevätkokouksessa
Valdemareja Uudenmaanpiirin kevätkokouksessa
Kevätalven poliittisia uutisia - pakina
Länsimetro - kevättalven sitkeä uutisaihe - pakina
Viisi valdemaria ehdolla maakuntavaaleihin 2018
Viisi Valdemaria ehdolla eduskuntaan
Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Hellström
Valtuustoryhmä esittäytyy: Juri Aaltonen
Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Guzenina
Valtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen


VUODEN kolmas Valdemari ilmestyi elokuun lopulla. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Valtuustovuosi 2017-18 pähkinänkuoressa
Espoon asunnot
Muistio valtuuston toukokuun kokouksesta
Valtuustoryhmä tavattavissa 19.5.
4 kaupungin valtuustojen yhteiskokous
Valtuustoryhmä järjestäytyi
Muistio kesäkuun valtuuston kokouksesta
Vastenmielistä puhetta
Valtuustoaloite: kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin
Valtuustokysymys koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta
Aulikki Pentikäinen: Maahanmuuttajanaisten työllisyys
Hannele Kerola: Espoon taloudenpidossa ei saa lipsua
Hyvää kesälomaa!
Jatkuu syksyllä ....

VUODEN neljäs Valdemari ilmestyi elokuun lopulla. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Muistio elokuun valtuustonkokouksesta
Budjettineuvottelut ovat alkamassa
Demarit tarkkoina
Vaalikuumetta?
Mika-Erik Walls: Vammaispalvelut kuntoon
Joukkoliikenne on saatava kuntoon
Mediatiedote: HSL:n ratkaisut eivät riitä
Johanna Värmälä vaatii HSL:tä toimenpiteitä
Tulossa valtuustoryhmän seminaari 8.9.2018
Demarit moporetkelle
Pidetään mielessä