torstai 30. marraskuuta 2017

Lokakuun valtuustosta

VALTUUSTON kokous 16.10. 2017 alkoi viisi minuuttia myöhässä, mutta se loppui ajoissa varttia yli yhdeksän. Listalla oli 17 asiaa.

Pelastuslaitokselle valittiin  johtokunta. Asia oli jäänyt kolme kertaa pöydälle. Tarkastuslautakuntaa valittiin uusi varajäsen ja käräjäoikeuteen uusi lautamies. Luottamushenkilöiden palkkioista tehty päätös oli palautettu uudelleen valmisteltavaksi. Nyt  kokouksiksi katsotaan myös kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä lautakuntien iltakoulut ja seminaarit, joiden kokouspalkkio on puolet ao. toimielimen varsinaisen kokouksen kokouspalkkiosta. Lautakuntien jäsenille maksetaan kuitenkin kokouspalkkiota enintään kahdesta iltakoulusta tai seminaarista vuodessa. Muutos tulee voimaan taannehtivasti 1.6.2017 alkaen.

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat

Esittelyvuorossa Osallistuva Espoo- kehitysohjelma. Pöntössä
Habiba Ali.
TÄMÄ on jo toinen valtuustokausi, jolloin Espoossa on  lautakuntien lisäksi poikkihallinnolliset kehitysohjelmat. Ne ovat alustoja, joissa kehitetään kokeillen ja pilotoiden innovatiivisia ratkaisuja Espoo-tarinan mukaisesti yhdessä kumppanien kanssa, ja niitä tuetaan EU-ohjelmien avulla. Nyt niiden ns. hyötytavoitteet hyväksyttiin.Kukin ohjelma esitti 3-5 hyötytavoitetta

Innostava, elinvoimainen Espoo kuvaili itseään kakun kasvattajaksi.  YhteysTallinnaan...Tapahtumia...

Osallistuva Espoo - jossa demareilla puheenjohtajuus (Habiba Ali):  voimavarana espoolaiset itse: väestönkasvu-vieraskieliset- yhteiset haasteet- lähitekeminen, omatoimisuus- luottamus demokratiaan-

Kestävä Espoo - ryhmässä demareilla on jäsenenä Minna Aitola. Tämä ohjelma unelmoi:Pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki. Hiilineutraali 2030. Älykkäitä ratkaisuja.. Vastuullisuus.  Luontohyödyt. Liikkuminen.

Hyvinvointi ja terveys:  Voimavaralähtöinen ajattelu. Osallistuminen. Hyvinvoinnin edistyminen. (Nuoret huomioidaan).

Puheenjohtajien alustusten jälkeen käytiin monipuolista keskustelua.  Persut esittivät maahanmuuttovastaisia  muutoksia. Valtuusto äänesti ne kumoon.

Kaavoja

Suvela I, asemakaavan muutos jätettiin demarien Habiban ja Guzeninan aloitteesta pöydälle yksimielisesti.  Habiba esitti lisäksi tähän liittyvän toivomuksen.  Kokoomuksen Kai Lintunen teki myös tärkeän toivomuksen segregaation vähentämiseksi. Molemmat hyväksyttiin Puustellinkallion asemakaavan muutos  hyväksyttiin yksimielisesti.

Kysymyksiä

Vihreät olivat tehneet valtuustokysymyksen  vammaispalvelujen määrärahojen riittävyydestä. Esittelijä muutti esitystään kaupunginhallituksessa: Vuoden 2018 talousarvion valmistelussa tulee ottaa huomioon tämän vuoden budjetissa ilmennyt vaje vammaispalveluiden määrärahoissa. Vastaus hyvöksyttiin tällaisena.

Johanna Värmälän valtuustokysymykseen Kivenlahden kirjastotilojen kunnossapidosta ja tulevaisuudesta saatiin tieto, ettei vastausta voida antaa  asetetussa määräajassa antaa.

Aloitteita

Demari Hannele Kerolan Valtuustoaloite Espoo konsernin lainakannan kehityksestä sekä rahastojen pääoman käytöstä jäi toisen kerran pöydälle. Kerola oli matkoilla.

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Hannele Kerolan ja 17 muun valtuutetun 27.2.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen Espoo konsernin lainamäärän kehityksestä ja rahastojen tuottojen käytöstä sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
(Kerola pois-  jäänee pöydälle).

Persujen valtuustoaloite turvallisuusohjelman valmistelusta sai vastauksen, joka merkittiin tiedoksi.
Vasureiden valtuustoaloite ikäihmisten alueellisten kuntosalipalvelujen parantamisesta käynnisti pitkän keskustelun. Persuilla oli tähän liittyvä toive, mutta se jyrättiin.

Vihreiden ja kokoomuksen valtuustoaloite #Liikkuminen palveluna eli Mobility as a Service (MaaS) -palvelun käyttöönottamisesta oli mielenkiintoinen. Kyseessä on uudenlainen liikkumisen konsepti, joka yhdistää esimerkiksi joukkoliikenteen, autonvuokrauksen ja muut liikkumisen keinot asukkaille helposti ostettavaksi ja käytettäväksi liikennepalveluksi palveluntarjoajasta riippumatta.  Konseptin ajatuksena on, että yhdellä lipulla voi saada käyttöön useita eri Iiikkumisvälineitä tietyksi ajaksi.  Konseptia kokeillaan tällä hetkellä eri puolella maailmaa, myös Helsingissä.  Vastaus aloitteeseen hyväksyttiin.

Vihreät olivat tehneet valtuustoaloiteen Laaksolahden jäähallin purkamisesta. Halli ollut jo viisi vuotta tyhjänä käyttökiellossa. Tilalle on tulossa ulkojää. Aloitteentekijä toivoi pikaista selvitystä.

KOKOUKSEN viimeisenä asiana oli Kuntalain 84 §:n mukaisten sidonnaisuusilmoitusten tiedoksi merkitseminen. Valtuusto merkiti tiedoksi 3.10.2017 mennessä tarkastetut ja hyväksytyt kaupungin yleisessä tietoverkossa julkaistut sidonnaisuusilmoitukset.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti