torstai 30. marraskuuta 2017

Marraskuun valtuustosta

Maria Guzinina ja Markku Sistonen
MARRASKUUN valtuusto kokoontui maanantaina 20. päivä.  Demaripulpetit olivat täynnä. Kokouskokemusta sai tällä kertaa kaksi varavaltuutettua Niina Heinikoski  ja Olli Lehtonen.

LISTAN erikoisin kohta oli Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali. Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valittiin  66 jäsentä ja 66 varajäsentä vaalipiireittäin toimitettavalla listavaalilla, jossa listalta mennään  läpi  listajärjestyksessä. Äänestystä jouduttiin siirtämään, kunnes paikalla oli kaikki 75 valtuutettua.

Demarilistan numero oli 5. Saimme 10 ääntä (omamme). Listajärjestys oli kärjen osalta:
Kimmo Kiljunen, Irma Pahlman, Joona Räsänen, Markku Sistonen... Myöhemmin nähdään, kuinka moni valittiin.

Mm. demarien Aulikki Pentikäinen kävi pöntössä
korostamassa lisärakentamisen tärkeyttä.
ASIALISTA oli napakka, ja kokous eteni nopeasti.  Espoon kaupunki ei nähnyt  estettä sille, että Rysäkarin saari liitetään Espoon kaupunkiin.  Viherlaakson koulun ja lukion perusparannuksen ja laajennuksen tarkistettu hankesuunnitelma  hyväksyttiin yksimielisesti.

Aloitteita ja kysymyksiä sekä niihin annettuja vastauksia käytiin kommentoimassa. Listalla oli vihreiden valtuustoaloite viherkattosuunnitelman laatimisesta Espooseen.  Ideasta aiotaan käynnistää selvitys. Aloitteentekijä liitti toiveen; tutkitaan mahdollisimman pian.  Se hyväksyttin.

Kokoomusedustaja  oli tehnyt valtuustoaloiteen lähiöiden ja kaupunginosien täydennysrakentamisen periaatteista ja ohjelmasta. Vastauksessa pidettiin täydennysrakentamista   ilmasto-ohjelman toteuttamisen kannalta tärkeänä tavoiteena. Yhtenä toimenpiteenä on lisätä taloyhtiöiden neuvontaa lisä- ja täydennysrakentamisessa ja helpottaa taloyhtiöiden asiointia ”yhden luukun periaatteella”....

Olli Lehtonen pääsi ihan eturiviin.
Leena Luhtasen (sd) kertaalleen uudelleen valmisteltavaksi  (14.11.-16) lähetettyyn valtuustokysymykseen Espoon teatteritalon valmistelusta ja nykytilanteesta saatiin vastaus.
Vastauksessa kerrottiin, että  Kaupunginhallitus on päättänyt  kehottaa sivistystoimea ja teknistä ja ympäristötoimea käynnistämään Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen kehittäminen ja suunnittelu siten, että Espoon vierailuteatterina toimivan kaupunginteatterin tarvitsemat tilat toteutetaan kulttuurikeskuksen yhteyteen.

Huono vastaus. Luhtanen nosti perustellusti esiin, että valtuuston selvän päätöksen yli on kävelty.
Hän esitti  toivomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Demareiden Liisa Kivekäs oli tehnyt valtuustokysymyksen  kuljetuspalvelujen ongelmista. Vastauksessa ongelmia vähäteltiin, mutta kuten nyt tiedämme, kaupunki on sittemmin purkanut kuljetussopimuksen yhden toimija  kanssa. Kivekäs jätti myös  toivomuksen, ja se hyväksyttiin.

Nina Heinikoski, Juri Aaltonen ja Habiba Ali
Myös Johanna Värmälän (sd) valtuustokysymykseen Kivenlahden kirjastotilojen kunnossapidosta ja tulevaisuudesta saatiin vastaus.  Kivenlahden kirjasto on suljettu uudestaan, koska osa henkilökunnasta oireilee edelleen. Osa tehdystä remontista oli toteutettu puutteellisesti ja korjaustyöt ovat nyt parhaillaan käynnissä.  Värmälä esitti lisäksi toiveen, että aasukkaiden kanssa arvioitaisiin kirjaston sijoittumista Kivenlahdessa vaarantamatta Espoon muiden kirjastojen toteuttamista ja olemassaoloa. Toive hyväksyttiin.

KOKOUS päättyi tosi ajoissa varttia vaille kahdeksan


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti