torstai 20. joulukuuta 2018

Valtuustovuodesta 2018Kuntavaalit pidettiin keväällä 2017. Demarit saivat edelleen saliin 10 paikkaa.
Uusi valtuusto  aloitti toimintansa kesäkuussa 2017. Takana on nyt siis 1,5 vuotta. Paikkajaosssa sovittiin, että demarit saivat  valtuuston  3.vpj- paikan ja sillä tuolilla on istunut Markku Sistonen. Kaupunginhallitukseen saimme kaksi edustajaa: Maria Guzeninan ja Juri Aaltosen. Varalla ovat  Liisa Kivekäs ja Jukka Vilske. Maria onmyös  konsernijaoston puheenjohtaja.

Valtuustoryhmän puheenjohtajina on toiminut trio Sistonen-Kivekäs- Hellström, ja tiedottajana Martti.

Valtuustovuosi 2018 pähkinänkuoressa 

Vuoteen 2018 lähdettiin budjettisovussa.  Vain persut jäivät ulkopuolelle. Neuvottelutulos nosti  kaupunginjohtajan  budjettiesityksen loppusummaa 4,69 miljoonaa euroa. Monesta asiasta saatoimme olla hyvillä mielin. Sosiaali- ja terveystoimen  asiakasmaksujen korotus kaatui. Koulupuolelle saatiin lisärahaa mm. erityisopetukseen ja avustajaresursseihin. Investointeihin (Espoon teatteri) lisättiin 0,5 miljoonaa euroa. Vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen saatiin  lisää rahaa. Investointiohjelma luvatiin valmistella  kokonaisuutena. Esitykset kouluverkosta koko lukioverkon ja Tapiolan alueen kaikkien koulujen osalta  luvattiin tuoda käsittelyyn.

Tammikuu 2018

Heti tammikuussa osoittautui, etteivät vanhuksille tarkoitetut rahat taidakaan riittää. Monen kotona asuvan osalta kotiapu oli heitteillejätön tasoa. Espoon virkamiesten laatima koulu- ja lukioverkkosuunnitelma julkistettiin, ja se  nosti kovan myrskyn. Mm. Nuuksio uhattiin lakkauttaa. Espoon demarit olivat erityisen huolissaan Tapiolan alueen alakoulujen – Aarnivalkea ja Jousenkaari – tilanteesta. Alueella ei ole yhtään tervettä alakoulua.

Valtuusto päätti, että kaupungintalo puretaan. Demarien äänet hajosivat.

Espoolaiset demarit nostivat ongelmia ensimmäisten joukossa esiin huolen metron toiminnasta. Konsernijaosto  lähetti HSL:lle kattavan listan korjausta vaativista kohdista. Mutta HSL:n muut kunnat eivät halua ymmärtää tilannetta.

Helmikuu 2018

Huonoja uutisia: Espoon Asunnot oli  jatkuvasti jäljessä tuotantotavoitteista (tavoite 400/v, todellisuus ollut 230/v). Lastensuojelun asiakkuudet  olivat jälleen kääntyneet nousuun. Koulujen kunto oli surkea. Korjausseurannassa oli 22 koulua ja 17 päiväkotia. Kahdeksan koulua oli sisäilmaväistössä (8%). Yhteensä väistössä on noin 2 496 oppilasta (8%).

Maaliskuu 2018

Lisää huonoja uutisia: Tarkennetun hankesuunnitelman mukaan Länsimetron jatkeen luovutus operaattorille tapahtuukin vasta vuoden 2023 aikana. Ja lisäksi kustannusarvio on  kasvanut  321 miljoonasta  592 miljoonaan Euroon. Yhteensä  Länsimetron jatkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 milj. euroa.

Huhtikuu 2018


Valtuusto  oli perimmäisten asioiden äärellä.  Demareiden Liisa Kivekkään ja Markku Sistosen kysymykset kotihoidon toimivuudesta ja vanhuspalvelulain edellyttämien oikeuksien toteutumisesta kirvoittivat pitkän ja vakavan  keskustelun. Niin kaunis kuin tavoite saada asua kotona mahdollisimman pitkään onkin, jossain tulee raja vastaan.

Toukokuu 2018HARVINAINEN, neljän kaupungin yhteinen vain yhteen asiaan keskittyvä kokous pidettiin  Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten valtuustojen kesken 6.5. 2018 Vantaalla Martinus-salissa.  Teemoja oli tasan yksi:  sote-maakunta-valinnanvapaus-asiat. Yhteinen, kritittinen lausunto hyväksyttiin äänestyksien jälkeen
Toukokuun valtuuston "kuumat aiheet" oli Vuoden 2017 arviointikertomuksen käsittely. Kovin montaa tulostavoitteita ei saavutettu. Kotihoito huolestutti.  Muita ryhmiä  muistutettiinkin " Sitovien tavoitteiden tulee olla olennaiseen keskittyviä, mitattavia sekä riittävän kunnianhimoisia ja haastavia."

Viisi valdemaria asetettiin  ehdolle maakuntavaaleihin (joiden piti olla vuonna 2018) ja viisi eduskuntavaaleihin.

Kesäkuu 2018

Kesäkuun kokouksen tärkein asiakohta oli seuraavan valtuustovuoden puheenjohtajiston valinta, jossa persujen yli käveltiin. Persujen - tai tarkemmin yhden persun - sivistymättömät puheenvuorot loukkasivat monia.


EduskuntavaaliehdokkaitaEspoon demarien  valtuustoryhmä piti järjestäytymiskokouksen   5.6.2018. Ryhmä valitsi puheenjohtajiston uudelleen

Valtuuston kokouksessa Aulikki Pentikäinen nosti esiin huolensa  maahanmuuttajanaisten työllisyydestä ja Hannele Kerola muistutti, että Espoon taloudenpidossa ei saa lipsua.


Elokuu 2018

Kuuma kesä oli takana. Elokuun kokouksessa käynnisteltiin jo budjettineuvotteluja. Demarit olivat huolissaan  vammaispalvelutista ja HSL:n toimen riittämättömyydestä. Mm. Johanna Värmälä vaati  HSL:tä toimenpiteitä.

Valtuustolle esiteltiin poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta I / 2018. Osallistuva Espoo -ohjelman  osalta sen hoiti demarien Habiba Ali.

Syyskuu 2018

Valtuustoryhmä piti  syyskuussa seminaarin, jossa Sistalle annettiin ohjeita neuvotteluja varten.

Budjetin tärkeä elementti veroprosentti haluttiin Kokoomuksen johdolla lyödä lukkoon jo syyskuussa. Demarit ja vihreät esittivät valtuullista ja maltillista 0,25 %:n korotusta,  mutta esitys kaatui.  Juri Aaltonen vaati  salissa vastuullista  taloudenhoitoa.

"Vanhoillisporvareilla kädet ovat tukevasti lastemme taskuissa. Verotamme keinotekoisen alhaisesti. " 

Hän ihmetteli  velanottokiimaa.
Demarit vaativat myös , että veroprosentti yhdistetään jatkossa talousarvion hyväksymiseen.

Maria Guzeninan mukaan älykästä kaupunkia  ei tehdä kestäväksi leikkauslistoilla. Johanna Värmälä muistutti, että  palvelujen tarve kasvaa. Kehys tulee hyväksyä  ohjeelliseksi. Aulikki Pentikäinen kritisoi sitä, että kehyspaperit jne. saadaan luettaviksi vain muutaman tunti ennen kokousta. Martti Hellström kannatti verokorotusta, jolla estetään mm. leikkaukset opetukseen.

Tietotie 6:n  hankesuunnitelma hyväksyttiin, mutta  itse prosessia krititisoiriin voimakkaasti.

Lokakuu 2018

Lokakuun valtuuston kokous oli ennätyksellisen lyhyt. Se alkoi ajallaan klo 17.30 ja päättyi jo 19.35.

Edelleen demarien oli vaadittava: Ryhtiä hyvä HSL! Espoon joukkoliikenne alkaa olla kriisissä
Budjettineuvottelujen aikataulut sovittiin.

Demarien varavaltuutettu Walls loikkasi vasemmistoliittoon.

Marraskuu 2018

Marraskuussa kunnallisjärjestö ja valtuustoryhmä pitivät oman budjettiseminaarin, jossa asetettiin konkreetit tavoitteet neuvottelijallemme Markku Sistoselle. Valtuustonkokouksessa Juri Aaltonen kritisoi Espoon Asuntoja; ei yhtään uutta asuntoa ole valmistunut!  Leena Luhtanen nousi pönttöön ja vaati (perustellusti) tarkastuslautakunnalta kriittisyyttä. Tapilolan uimahalli on jo farssi.

Koulujen työjärjestuksiä koskeva virkamiesmääräys puhututti tässäkin kokouksessa.

Budjettineuvotteluissa saavutettiin jälleen sopu; persut jäivät nytkin yksin sen ulkopuolelle.

Joulukuu 2018

Joulukuussa oli kaksi valtuustonkokousta, joissa hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019  ja investointiohjelma vielä pidemmälle ajalle.


Ryhmän toiminnasta

Valtuustoryhmä on toiminut aktiivisesti ja hyvässä hengessä. Kun varsinaiset jäsenet ovat joutuneet olemaan pois, lähes aina on saatu varavaltuutttua paikalle. Nina pääsi valtuustosaliin
7 kertaa, Olli 6, Hannele 3 ja Heidi ja Minna 1 kerran. Kiitos!

POIMINTOJA ALOITTEISTA, KYSYMYKSISTÄ, TOIVOMUKSISTA

Vuonna 2018 tehtyjä/käsiteltyjä  valtuustokysymyksiä:
 • Valtuustokysymys koulujen henkilökunnan suojaamisesta väkivallalta. Taustalla oli  espoolaisrehtorin pahoinpitely omassa koulussaan.  (Martti Hellström)
 • Valtuustokysymykseen koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta
 • Valtuustokysymys ajanvarauksesta terveydenhoitoon (Ali Abrahim)
 • Valtuustokysymys Kansallisen muistiohjelman 2012-2020 ”Kohti muistiystävällistä Suomea” toteuttamisesta Espoossa (Olli Lehtonen)
 • Valtuustokysymys: Toteutuvatko vanhuspalvelut Espoossa?
 • Valtuustokysymys ympäristöterveyden huomioimisesta päätöksenteossa (Johanna Värmälä)
Vuonna 2018 tehtyjä  valtuustotoivomusaloitteita :
 • Valtuustoaloite tekstiilien ympäristöystävällisestä hankinnasta
 • Valtuustoaloite vastuullisista tekstiilihankinnoista (Kivekäs)
 • Valtuustoaloite: kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin (Juri Aaltonen)
 • Valtuustoaloite liityntäliikenteen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi
 • Valtuustoaloite kiertotalouden edistämiseksi Espoossa mahdollistamalla  asukkaille muovijätteen lajittelusta (Hellström)
 • Markku Sistonen jättikin kokouksessa toivomusaloiteen, jossa pyydettiin selvittämään kotihoidossa olevien vanhusten oma näkemys saamansa hoidon riittävyydesta

Vuonna 2018  tehtyjä valtuustotoivomuksia:
 • Valtuustotoivomus lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurannasta (Johanna Värmälä)
 • Toivomus  Finnoon alueen kaavasta (Liisa Kivekäs)
 • Espoon Asunnot Oy:n asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseen liittyvä toivomusaloite (Juri Aaltonen)
 • Toivomus parantuneen taloustilanteen hyödyntämisestä koulujen tilanteeseen (Toinen allekirjoittaja Markku Sistonen)
Vuonna 2018 tehtyjä määräraha-aloitteita
 • Juri Aaltonen teki kaupungin vuoden 2019 budjetin valmistelua varten määräraha-aloitteen koirien uimarannan rakentamiseksi rantaraitille.
Vuonna 2018 lähetettyjä mediatiedotteita
 • Espoon demarit: Keinotekoisen alhainen veroprosentti ei ole kestävä ratkaisu
Työtä riittää

VUOSI on loppumassa. Mutta valvottavaaa  jää riittävästi ensi vuodelle. Tässä työlistaa:

Espoon asuntojen tilanne
Espoon teatteritalo
Henkilökunnan jaksaminen
HSL:n korttiuudistus
Koulujen korjausohjelma
Lukioiden yhdistäminen ja kasaantuminen Otaniemeen.
Länsimetron jatkon seuranta.
Länsimetron liityntäliikenne
Organisaatiouudistus (pormestarimalli?)
Pohjois-Espoon joukkoliikenne
Sote-uudistus
Tapiolan uimahallin korjaus/purkaminen. Tapiolan uimahalli alkaa olla  farssi.
Tietotie 6
Vanhusten palvelut

torstai 21. kesäkuuta 2018

Valtuustoryhmä esittäytyy: Hannele Kerola

Olen Hannele Kerola, varatuomari ja kokenut kuntapäättäjä. Nyt olen 1. varavaltuutettu, Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen ja HSY:n hallituksen varajäsen. Olen pitkään ollut Espoon suurimman asukasyhdistyksen Nuuksio-seuran puheenjohtaja.

Vuosien aikana olen ollut monessa mukana; Espoon kaupunginhallituksessa, ylikunnallisten HSL:n ja Ami-säätiön hallituksissa ja useissa Espoon lautakunnissa.

Kuntapolitiikassa minulle on tärkeintä oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentaminen. Kerätään veroja maksukyvyn mukaan ja tarjotaan peruspalvelut maksutta niitä tarvitseville. Kaiken pohjana on hyvin hoidettu kuntatalous. Nuukuus on hyve.

Tein pitkän uran valtiovarainministeriössä ja osan aikaa myös ulkoministeriössä. Siirryin syksyllä 2017 lainsäädäntöneuvoksen virasta yksityisyrittäjäksi ja perustin mieheni kanssa Nuuksion kansalaisapu Oy:n. Tarjoamme kohtuuhintaisia laki- ja talouspalveluja ja lisäksi annan Entressen kirjastossa maksutonta lakineuvontaa.

Vapaa-aikana pyöräilemme mieheni kanssa Suomessa ja ulkomailla. Aikaa jää myös viiden lastenlapsen kanssa puuhaamiseen.

perjantai 27. huhtikuuta 2018

Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Hellström

Martti Hellström on toisen kauden valtuutettu. Siviiliammatiltaan hän oli heinäkuun  loppuun 2014  alakoulun rehtori. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen tohtori.  Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle opetusneuvoksen arvonimen.

Hellström oli ensimmäisen valtuustokautensa paitsi valtuuston jäsen myös  Nuorten elinvoimaisuus  - kehittämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja. Vuoden 2016 ja kevään 2017  hän toimi  valtuustoryhmän puheenjohtajana ja neuvottelijana

Nyt toisella valtuustokaudellaan Martti on valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja ja tiedottaja. Lisäksi hän on demarien toinen edustaja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa.

Martti on ollut molemmat valtuustokaudet Valdemari- nettilehden päätoimittaja.Hän kertoo lähteneensä mukaan politiikkaan ajamaan lasten, nuorten, kotien ja koulun asiaa.  

Valtuustoryhmä esittäytyy: Juri Aaltonen

Teen valtuutettuna työtä, jotta kaikilla olisi parempi elämä. Päivätyössäni ammattiliiton kokoaikaisena puheenjohtajana teen työtä, jotta kaikilla olisi parempi työelämä.
Vaaliteemojani 2017 kuntavaaleissa olivat rantaraitin parantaminen,  maksuton varhaiskasvatus, Espoosta ihmisten metropoli ja espoolaisten yritysten toimintaedellytykset. Työ näiden puolesta jatkuu.

Olen kahden tyttären juristi-isä, syntyperäinen espoolainen ja lisäksi asunut hetken Helsingissä ja Vantaalla. Lapsuuteni olen viettänyt Espoon Tapiolassa ja hengaillut mm. Espoon rantaraitilla ennen kuin sitä kutsuttiin rantaraitiksi. Luonto, liikunta ja vesi ovat minulle tärkeitä. Ulkoilen aina kun pystyn havannakoiramme Leon kanssa Uudenmaan luontopoluilla.
Toimin tällä hetkellä SDPn edustajana Espoon kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa. Lisäksi olen mm. Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen jäsen ja Tapiolan sdp osaston varapuheenjohtaja.

Olen nimeni viitoittamasti juristi/lakimies. Koulutukseltani oikeustieteen lisensiaatti. Lisensiaattityössäni vertailin työtaisteluoikeutta Suomessa ja tärkeimmissä kauppakumppanimaissamme. Yhden lukukauden olen opiskellut Lontoossa.

Olen toiminut 2011 lukien Toimihenkilöliitto ERTO ry:n päätoimisena puheenjohtajana. Yhteiskuntavaikuttamisesta minulla on noin 20 vuoden kotimainen ja kansainvälinen kokemus toimihenkilöliitoissa (ERTO, STTK, OAJ, VvL, TeMe, Tekeri). Lapsena toimin mm. pienimuotoisesti yrittäjänä. Nykyiseen työtehtävääni siirryin Toimihenkilökeskusjärjestö STTKsta kansainvälisten asioiden päällikön tehtävästä.

Kaikkien pitäisi tehdä työtä sen hyväksi, että kaikilla, siis kaikilla, olisi parempi elämä. Hyvä elämä kuuluu kaikille.

Juri Aaltonen
OTL, valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Guzenina


 Maria Guzenina on Espoon kolmannen  kauden kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja. Maria oli demariryhmän ylivoimainen ääniharava 3308:lla äänellä. Hän toimi kesäkuusta 2011 toukokuuhun 2013 Jyrki Kataisen hallituksen peruspalveluministerinä. Tuona aikana syntyi mm. vanhus-palvelulaki. Kesäkuusta 2013 alkaen Maria on ollut Suomen Euroopan  neuvoston valtuuskunnan puheenjohtaja.

Maria on ollut demaripuolueen toinen varapuheenjohtaja vuosina 2008- 2010 ja ensimmäinen varapuheenjohtaja vuosina 2010- 2012. Hän on ollut vuodesta 2008 saakka myös demarinaisten puheenjohtaja.

Maria toimi Espoossa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana vuodet 2004-2008. Vuodet 2008-2011 hän oli valtuuston toinen puheenjohtaja. Tammikuusta 2014 alkaen Marialla on jälleen 2-vuotinen pesti puheenjohtajistoon. Häet  on myös  valittu demariryhmän puheenjohtajaksi vuosiksi 2014 ja 2015.

Tällä hetkellä Guzenina toimii Espoon kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Eduskunnassa hän työskentelee keskeisessä perustuslakivaliokunnassa.

Taustaltaan Maria on toimittaja. Hän on julkaissut kaksi kirja ja on ahkera kolumnisti.  Marialla on hyvin kansainvälinen historia, ja hän puhuu sujuvasti mm. Venäjää.

http://www.mariaguzenina.netValtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen

DEMARIEN valtuustoryhmän puheenjohtaja on  Markku SistonenMarkku on pitkänlinjan kunnallispoliitikko. Hänet  valittiin ensimmäisen kerrtan  Espoon kaupunginvaltuustoon vuonna 1993. Takana on siis pian 14 valtuustovuotta.  Merkittävimmäksi yksittäiseksi polittiiseksi päätökseksi, jota hän on ollut ajamassa, Sista  nostaa uraltaan metropäätöksen vuonna 2006.  Mieluisin päätös on ollut ikäihmisten liikuntakortti: 63+ 

Uraan mahtuu useita valtuustoryhmän puheenjohtajuuksia, kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus ja useita  varapuheenjohtajan tehtäviä. Vuonna 2018 hän on valtuuston 3. varapuheenjohtaja.

Sistonen on myös Etelä-Espoon sosialidemokraattisen työväen yhdistyksen puheenjohtaja - isänsä Aarnen jäljissä.

Urheluhenkinen mies on pyrkinyt myös kansanedustajaksi ja SDP:n varapuheenjohtajaksi vuonna 2008.

Siviilissä Sistonen on liikuntapäällikköja kolmen aikuisen lapsi isä. Luottamustehtäviin kuuluu mm.  Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun puheenjohtajuus. Työuraan mahtuu vuosia pidettynä liikunnanopettajana. Sistan oma laji on ollut hockey, josta hän on kirjoittanut mm. Hockeyvalmentajan käsikirjan vuonna 1991.