sunnuntai 29. huhtikuuta 2018

Muistio valtuustonkokouksesta 23.4.

Kuvassa aktiivisia valdemareja pulpetittain: Maria ja
Markku, Liisa ja Leena, ( -) Johanna, Hannele ja Aulikki.
VALTUUSTON listalla oli huhtikuussa 18 asiaa. Ensimmäinen valtuustovuosi ei ole vielä takana, mutta jo nyt tehtin vaihtoja.  Svenska rum -lautakunnan   demarien varajäsen paikka siirtyi Pauliina Jalola-Korhosaarelta Veronika Kalhorille.

Kaupunki myönsi omavelkaisen takauksen Leppävaaran jalkapallohallin yhteyteen rakennettavaa huoltorakennusta varten sekä  Kauniaisten Urheilupuiston (Freedom Fund Arena) laajennusta varten otettavalle lainalle.
Valtuusto antoi lausunnon, ettei  Espoon kaupunki  näe estettä sille, että Siikajärven kylän läntinen osa, joka nyt on Kirkkonummen kuntaan kuuluva alue, siirretään Espoon kaupunkiin.

KOKOUKSEN puhutuimmaksi asiakohdaksi nousi ehdotus Pakankylän siirtolapuutarhasta.  Asian kaataminen oli erityisen tärkeää vihreille.
Ja kaava lähetettiinkin lopulta uudelleen valmisteltavaksi KH:een.

LISTALLA oli neljä demarien tekemää kysymystä. Valtuutettu Ali Abdirahman ja 13 muuta valtuutettua ovat esittänee tammikuussa kysymyksen siitä, ovatko vieraskieliset yli- tai aliedustettuina joissain palveluissa. Vastauksessa todettiin, että kyllä. Mm.  53 % kaikista tehostetun tuen oppilaista ja 29,7 % erityisen tuen piirissä  olevista on  vieraskielisiä.

Martti Hellström  ja 22 muuta  valtuutettua olivat jättäneet tammikuun kokouksessa  valtuustokysymyksem koulujen henkilökunnan suojaamisesta väkivallalta. Taustalla oli  espoolaisrehtorin pahoinpitely omassa koulussaan.

Vastauksessa  kuvattiin kaupungin antamia ohjeita.  Vaaratilanteisiin varautumisen vuoksi tehdään vuosittain riskianalyysi. Lisäksi on laadittu toimintaohjeita (mm. uhkaavien henkilöiden tapaamisten varalta)  ja toimintakortteja muun muassa väkivalta- tai väkivallan uhkatilanteisiin. Henkilökunnalle järjestetään vuosittain turvallisuuskoulutusta ja myös henkilöstön perehdytyksessä huomioidaan turvallisuuskysymykset. Opettajilla on myös tiettyjä ojentamis- ja kurinpitokeinoja.

Vaara- tai uhkatilanteen sattuessa esimiehen tulee täyttää ilmoitus vaara- ja uhkatilanteesta -lomake  yhdessä työntekijän kanssa. Lomake lähetetään työsuojelupäällikölle. Lisäksi esimiehen tulee käsitellä tilanne työntekijän  kanssa ja huolehtia tuesta. mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen sekä huolehtia tarvittaessa työntekijälle ja/tai työyhteisölle Sattuneita vaara- ja uhkatilanteita tulee seurata. Vuosina 2015-2017 tapaturmatilanteita on kirjattu 93-96. Tapauksia on ollut 10-15. Työpäiviä on menetetty niiden vuoksi 167-233. 90 % uhka- ja vaaratilanneilmoituksia on tehty erityisen tuen oppilaan käytöksestä.

" Kaupungin mukaan  nykyinen ohjeistus ja toimintaohjeet voidaan katsoa riittäviksi, vaikka niillä ei pystytä kaikkia yksittäisiä tapauksia estämään. "

Vastauksessa on myös keinovalikkoa joka vaatisi lisää rahaa: valvonnan lisääminen,  vahtimestarien rooli mitoitus. Uusien koulujen ja vanhojen koulujen peruskorjausten suunnittelussa huomioidaan tarvittavat turvallisuusjärjestelyt. Hyvä lupaus on, että "valtuustokauden tavoitteena on kouluturvallisuus.".. " ... tarvitaan henkilökunnan ja turvallisuusjärjestelyjen lisäämistä, mitkä edellyttävät riittävää taloudellista resursointia.

Hellström kiitti selvityksestä, vaikka kuvasikin sitä hallintovekkuloinnissa. Hän vaati edelleen, että kouluissa on voitava asettaa  ehdoton nollatoleranssi väkivallalle.

Vähintään yhtä vakavasta aiheesta oli  tehnyt kysymyksen  demarien  Markku Sistonen (sd)  ja 24 muuta valtuutettua. Kyseessä oli vanhuspalvelulain edellyttämien oikeuksien toteutuminen Espoossa
Markku Sistonen kiitti vastauksesta ja hänen oivomuksensa, että  tehdään selvitys kotona asuvien vanhusten omasta  käsityksestä  pärjäämisestään, hyväksyttiin yksimielisesti.

Demarien Liisa Kivekäs oli tehnyt tammikuussa kysymyksen kotihoidossa ilmenneiden ongelmien korjaamisesta.  Hän teki myös toivomuksen, jota puheenjohtaja ei suostunut ottamaan käsittelyyn - vaikka otti lähes identtisen Persujen Juvosen toivomuksen. Höh.

KOKOUS päättyi ennätysaikaisin, varttia vaille yhdeksän.

Kokoksen pöytäkirja löytyy tästä linkistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti