torstai 21. kesäkuuta 2018

Aulikki Pentikäinen: Maahanmuuttajanaisten työllisyys

Aulikki Pentikäinen
Kysymys maahanmuuttajanaisten työllisyystilanteen parantamisesta on keskeinen tasa-arvo kysymys suomalaisessa yhteiskunnassa. Maahanmuuttajanaisten työllistyminen on hyvin paljon hitaampaa kuin miesten ja siten heidän työuransa jäävät selvästi miesten uria lyhyemmiksi, mikä luonnollisesti vaikuttaa myös vanhuusvuosien toimeentuloon.

Naisten asema vaihtelee eri maissa: osa heistä tulee maista, joissa sukupuoli määrittää vahvasti ihmisen oikeudet, velvollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet yhtä lailla yhteiskunnassa, kotona kuin työelämässäkin. Näin toteaa Monika-Naiset liiton puheenjohtaja Bahar Mozaffari. Lähtömaassa vallitseva sukupuolten epätasa-arvo heijastuu helposti myös naisten tulevaisuuteen Suomessa.

Vastauksessa on todettu, että maahanmuuttajataustaisille naisille ei ole erikseen nimettyä toimintaa työllisyyspalveluissa eikä vastauksesta ilmene, että sellaista olisi suunnitteilla. En aivan ymmärrä vastausta tältä osin, sillä helmikuussa hyväksytyssä kotouttamisohjelmassa on nimenomaisesti todettu, että työllisyyspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota naisten työllistymiseen.

Kaupungilla on vastauksen perusteella työllisyyttä edistäviä palveluita ja hankkeita, joita tarjotaan kaikille espoolaisille työttömille työnhakijoille. Hyvä niin. Oman ammattikokemukseni mukaan nämä palvelut ovat kuitenkin hyvin vaikeasti hahmotettavissa ja löydettävissä.

Vastauksessa ilahduttaa, että kototumisessa on merkittävä rooli erilaisilla järjestöillä, joille on myönnetty avustuksia yli 200 000 euroa ja avustusten saajien joukko on runsas. Uskon ja toivon, että juuri järjestötoiminnan avulla on mahdollista tukea kotoutumista ja tutustumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä kielen oppimista. Onhan selvää, että keskeinen työllistymisen este on kielitaidon puute. Kävin tutkimassa Espoon kaupungin nettisivuja ja harmikseni en löytänyt sieltä linkkejä eri järjestöjen arvokkaaseen toimintaan.

Tiedotusta olisi kaiken kaikkiaan tärkeää lisätä eri kielillä.

Vastauksesta ilmenee myös, että Espoo on yhdessä koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa suunnittelemassa maahanmuuttajien osaamiskeskusta. Naisille ei kuitenkaan ainakaan vastauksen mukaan ole suunniteltu erillisiä työllistymisohjelmia tai polkuja työelämään.

Maahanmuuttajanaisten kouluttautuminen on paljon vähäisempää kuin miesten. Koulutus parantaa naisten asemaa huomattavasti ja kun äidit kouluttautuvat ja opiskelevat, tuetaan samalla myös lasten koulunkäyntiä ja valmiuksia koulussa.

Olenkin tehnyt asiasta valtuustotoivomuksen ja se kuuluu seuraavasti:

Valtuusto toivoo, että maahanmuuttajanaisten työllisyysaseman parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota mm. Espoon työllisyyspalveluissa ja suunniteltaessa Omnian maahanmuuttajien osaamiskeskuksen toimintaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti