torstai 21. kesäkuuta 2018

Hannele Kerola: Espoon taloudenpidossa ei saa lipsua

Hannele Kerola
Kuntien ja, jatkossa myös (ehkä) maakuntien talous on pidettävä hyvässä kunnossa. Tehdään oikeita asioita oikealla tavalla, avoimesti ja rehellisesti. Automatisoidaan prosesseja, jos se on järkevää ja hyödynnetään tietoja reaaliaikaisesti. Epäkohtiin puututaan nopeasti ja tehokkaasti.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta pitäisi saada vuosittain tietoa siitä, miten asiat on hoidettu. Vuoden 2017 arviointikertomuksessa kiinnitin huomiota neljään tärkeään tulostavoitteeseen: pitkäaikaistyöttömien työllistyminen, Länsimetro, terveelliset ja turvalliset toimitilat sekä kaupunkiradan edistäminen.

Pitkäaikaistyöttömien osalta tulostavoitteena oli palvelujen valikoiman monipuolistaminen ja työllistymisen helpottaminen. Sama tavoite oli myös vuosina 2015 ja 2016. Tavoite on tärkeä, sillä jos pitkäaikaistyöttömille ei saada töitä, Espoo joutuu maksamaan 70 % heidän työmarkkinatuestaan. Viime vuonna Espoo maksoi Kelalle näitä sakkomaksuja 21,1 miljoonaa euroa ja summa on kasvanut vuosi vuodelta. Arviointikertomuksessa kuitenkin todetaan, että tulostavoitteen kokonaistoteutumaa ei voida tuloskortissa esitettyjen tietojen perusteella arvioida.

Samanlainen arvio on myös Länsimetro Oy:n osalta. Tulostavoitteena oli, että metron rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. Tarkastuslautakunta kuitenkin toteaa, että tulostavoitteen toteutumista ei voida tuloskortissa esitettyjen tietojen perusteella arvioida eikä tuloskortissa ole esitetty tietoja budjetista ja sen toteutumisesta. Vuonna 2016 oli sama tulostavoite ja myös samanlainen arvio.

Espoossa puhutaan jatkuvasti päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmista. Tältä osin tulostavoitteena ovat terveelliset ja turvalliset toimitilat ja yhtenä mittarina on sisäilmaongelmaisten tilojen määrä. Tarkastuslautakunta kuitenkin toteaa myös tässä tärkeässä asiassa, että tulostavoitteen kokonaistoteutumista ei voida arvioida tuloskortissa esitettyjen tietojen perusteella. Aivan samanlainen arvio on myös kaupunkiradan osalta. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan ei ole selitystä siitä, miten kaupunki on luonut edellytykset kaupunkiradan ja sen lähialueiden kehittämiselle.

Arviointikertomuksen mukaan näiden neljän keskeisen tulostavoitteen osalta ei siis voida arvioida niiden toteutumista. Sitä vastoin vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan nämä neljä tulostavoitetta ovat toteutuneet. Tilinpäätöksen mukaan jopa pitkäaikaistyöttömien tulostavoite on toteutunut, vaikka määrä on kasvanut merkittävästi. Herää epäilys, onko tarkastuslautakunnalla ja virkamiehillä ollut käytettävissään samat tiedot ja jos on, miten johtopäätökset voivat olla päinvastaisia.
Valtuusto on asettanut kaikki tulostavoitteet ja sillä on myös oikeus saada luotettava selvitys siitä, ovatko tavoitteet toteutuneet vai ei. Yhdenkään tavoitteen osalta ei pitäisi tyytyä toteamaan, että tulostavoitteen toteutumista ei voida arvioida tuloskortissa esitettyjen tietojen perusteella. Jos tietoja ei ole, ne hankitaan. Jos ongelmia on, ne korjataan. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti