torstai 21. kesäkuuta 2018

Valtuustokysymys koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta

Johanna Värmälä
Valtuustokysymys koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta

Koulunkäyntiavustajien merkitys kouluyhteisössä on erittäin suuri. Heidän työllään on vaikutusta jopa koululaisten koulumenestykseen ja hyvinvointiin. Alan ammattitutkinnon suorittaneiden työntekijöiden vaihtuvuus on kuitenkin hyvin suuri. Alalla on myös paljon lyhyitä työsuhteita. Työntekijöiden suuri vaihtuvuus sekä lyhyet työsuhteet kuormittavat työntekijöitä, koululaisia ja koulun työyhteisöä.

Saamiemme tietojen mukaan Espoo tarjoaa uusille koulunkäyntiavustajille pääsääntöisesti vain 21 viikkotunnin työsopimuksia, joten suurin osa avustajista tekee työtä todella pienellä palkalla. Koulunkäyntiavustajille on tehty erilaisia työsopimuksia, joissa osassa ei ole kesäkeskeytyksiä, kun taas osassa kesäkeskeytykset ovat useiden viikkojen mittaisia. Työntekijöillä olisi mahdollisuus kesälomien pitämisen lisäksi sijaistaa kaupungin eri toimipisteissä, mutta sijaisuuksia ei tarjota aktiivisesti.

Espoossa ei ole tehty muutoksia koulunkäyntiavustajien nimikkeeseen, kuten suurimassa osassa Suomen kunnista, joissa koulunkäynnin avustajien nimikkeet on muutettu uutta tutkintoa vastaavaksi koulunkäynninohjaajaksi. Tietojemme mukaan Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat sopineet, ettei nimikkeitä tulla muuttamaan, vaikka ohjaaja nimike kuvaisi paremmin nykyisiä tehtäviä ja työntekijän roolia luokassa.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet kysymme:

Miten Espoon kaupunki tulee parantamaan koulunkäyntiavustajien asemaa sopimuksin ja sijaistusmahdollisuuksin?

Millä tavoin Espoo pyrkii välttämättään koulunkäyntiavustajien osa-aikaisuuksia ja koulujen loma-aikojen palkattomia keskeytyksiä?

Tehdäänkö työvoimasuunnittelua siten, että koulunkäyntiavustajille voitaisiin tarjota esim. koulujen keskeytysten ajaksi työtä muissa kaupungin tehtävissä kuin kouluissa?

Miksi Espoon kaupunki ei ole halukas muuttamaan koulunkäynnin avustajien nimikettä koulunkäynninohjaajaksi?


Espoo 11.6.2018

Johanna Värmälä (sd.) Liisa Kivekäs (sd.)


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti