torstai 21. kesäkuuta 2018

Valtuustovuosi 2017-18 pähkinänkuoressa

KESÄKUU 2017
Uusi valtuusto järjestäytyi ja aloitti toimintansa.  Sistonen 3.vpj. Demareilla edelleen 10 paikkaa salissa, joista uusia 4. Naisia 6, miehiä 4.  Ryhmän puheenjohtajina trio Sistonen-Kivekäs- Hellström. Varavaltuutetuita uusia 6. Naisia 6, miehiä 4. Kaupunginhallitukseen Maria ja Juri. Maria myös  konsernijaoston puheenjohtajaksi.

ARGH! Valtuusto kumosi demarien toukokuussa tekemät demokratiaa lisänneet muutokset toimintaohjeisiin.

ELOKUU 2017
Koulut alkoivat kurjissa merkeissä: Lähes 4000 koululaista oli väistötiloissa. Koulukyydit takkuilivat. luokattomasti". Espoon demari valtuustoryhmä vaatii, että koulukuljetusten  turvallisuus on taattava.

Soinilaiset perustivat  myös Espoossa oman valtuustoryhmän.

AUTS! Espoo ulkoisti  korjaamopalveluitaan. Murinaa HSL:n vyöhykerajoja vastaan.


SYYSKUU 2017
Espoon kaupunginvaltuusto päivitti syyskuun kokouksessan Espoo- tarinan kunnianhimoiseksi.
Vuoden 2018 talousarvio  sekä vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman kehykset hyväksyttiin.

ARGH! Demarit ja vihreät ehdottivat veroprosentin vastuullista nostamusta. Veroprosentti jäi ennalleen 18:een.LOKAKUU 2017
Metro myöhässä. Metron koeajo onnistui ensimmäisen kerran. Metroraportin mukaan urakka kompastui huonoon suunnitteluun. Espoo halusi  kuulla lakiasiantuntijoita asiassa.MARRASKUU 2017
18.11. Länsimetron ensimmäinen rakennusvaihe Ruoholahdesta Matinkylään avattiin matkustajaliikenteeseen.  Espoon mitta täyttyi koulukyytiasioissa. Kaupunki tekikin päätöksen siirtää neljän koulun piiriin kuuluvat koulukuljetukset toisille yrityksille kevätlukukauden alusta alkaen.

Kaupunginjohtaja julkisti oman budjettiesityksensä. Demarien valtuustoryhmä  ja kunnallisjärjestö  pitivät yhteisen budjettiseminaari lauantaina  11.11.  Neuvottelutavoitteet asetettiin
Huomion kohteena on oltava kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret. Esimerkiksi kakkosluokkalaisten iltapäivätoimintaa pitää lisätä, ei vähentää. Erityisoppilaiden jakotunnit pitää palauttaa. Erityisesti ammattiin opiskeleville tarvitaan lisää oppilashuoltohenkilöstä. Joka kolmas ammattiin opiskeleva nuori keskeyttää opinnot.

Budjettineuvotteluissa löydettiin sopu. Vain persut jäivät ulkopuolelle. Neuvottelutulos nosti  kaupunginjohtajan  budjettiesityksen loppusummaa 4,69 miljoonaa euroa. Investointeihin lisättiin 0,5 milj. euroa. YES!
  • Sosiaali- ja terveystoimen  asiakasmaksujen korotus kaatui. Lisärahaa saatii  lasten terapiapalveluihin ja nuorten mielenterveyspalveluihin, opiskelijaterveydenhuoltoon sekä aikuissosiaali- ja perhetyöhön. 
  • Koulupuolelle: kielenopetuksen aloitusta varhennetaan alakouluissa. Myös yläkoulun B2-kieleen tulee lisätunti. Iltapäivätoiminta mahdollistetaan jatkossakin sitä haluaville toisluokkalaisille, ja maksut pidetään nykytasolla. Lisää rahaa mm. erityisopetukseen ja avustajaresursseihin sekä ruotsinkieliseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen.  Lisärahaa käytetään myös mm. erityisopetukseen ja avustajaresursseihin.
  • Liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustuksiin ja vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen saatiin  lisää rahaa.
  •  Espoon teatteritilan, kulttuuritorin ja kulttuurikeskuksen peruskorjauksen suunnitteluun varataan 0,5 milj. euroa.
  • Investointiohjelmaa valmistellaan kokonaisuutena. Esitykset kouluverkosta koko lukioverkon ja Tapiolan alueen kaikkien koulujen osalta tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään helmikuussa 2018.  Tuolloin käsitellään myös matinkyläläisille tärkeätä Meri-Matin lukiota. Talousarvioehdotus sisältää lähes miljardi euroa koulu- ja päiväkotitilojen korjauksiin seuraavien kymmenen vuoden aikana.
  • Neuvotteluissa kirjattiin ylös 20 ns. pöytäkirjamerkintää. Näistä useat ovat demareille tärkeitä: 
* Seurataan vanhusten pitkäaikaispaikkojen määrän riittävyyttä*  Varhaiskasvatuksen poikkeustapausten sijaisjärjestelyihin kiinnitetään huomioita * Päätös Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuritilasta tehdään kevään 2018 aikana.* Hankintojen strategiset linjaukset tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2017 aikana.* Espoossa edistetään kestäviä ja innovatiivisia hankintoja. *  Espoon sairaalan toimivuutta ja henkilöstön työhyvinvointia seurataan. * Kouluissa työhyvinvointiin liittyvät täydennyskoulutukset koskevat opettajien lisäksi myös koulunkäyntiavustajia. * Koulukuljetusten sopimusehtojen mukaista laatua ja luotettavuutta seurataan ja sopimusten vastaisiin menettelyihin puututaan ja käytetään sopimusten mukaisia sanktioita. * Koululaisten loma-aikojen toimintaa kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. * Kouluverkkopäätökset lukioverkon ja Tapiolan alueen osalta tuodaan kaupunginhallitukseen viimeistään helmikuussa 2018. * Sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi omaishoidontuen perusteiden asianmukaisuutta ja korjaa niitä tarvittaessa.

JOULUKUU 2017
Tässä kuussa oli perinteisesti kaksi valtuustonkokousta. Ensimmäisessä hyväksyttiin budjetti ja toisessa muiden asioiden lisäksi  budjettiin liittyvät toiveet. Demarit olivat sovussa mukana. Espoo antoi erittäin kriittisen lausunnon sotevalinnan vapauslain luonnoksesta,

Länsimetro alkoi kulkea aivan vuoden 2017 lopulla.  Pitkien odotusten ja viivästysten jälkeen. Mutta ongelmia riitti. Kuljettajille ei ollutkaan vessoja. Peilit olivat vääränlaisia. Metro myöhästyi. Vaunuihin ei mahtunut. Vuorovälit Matinkylään olivat liian harvoja. Kuljettajia erosi. Matka-ajat pitenivät jopa kohtuuttomasti. Lopulta osa palasi käyttämään  omaa autoa. Demarit nostivat esiin sietämättömiä ongelmia:  riittämättömiksi osoittautuneita  vanhuksille merkittyjä resursseja tai ihmisten työmatkojen hankaluuksia. LänsiMetron jatko lykkääntyi. Hinta-arvio nousi  yli miljardin.   Tapiolan uimahallin remontti venyi ja hinta kasvoi.

TAMMIKUU 2018
Suomessa pidettiin presidentinvaalit. Demarien ehdokas Tuula Haatainen sai  3,3 % äänistä. Osalle opputulos oli pettymys, osa osasi olla kai realistisempia.

Budjettineuvotteluissa oli kysyttyvirkamiehiltä, riittävätkö mm. vanhuksille tarkoitetut rahat varmasti. Riittävät, riittävät, vastattiin virkavastuulla. Vaan mikä olikaan todellisuus?  Jo tammikuussa selvisi, että monen kotona asuvan osalta kotiapu li heitteillejätön tasoa.

Martti Hellström  ja 22 muuta  valtuutettua  jättivag tammikuun kokouksessa  valtuustokysymyksem koulujen henkilökunnan suojaamisesta väkivallalta. Taustalla oli  espoolaisrehtorin pahoinpitely omassa koulussaan.

Espoon virkamiesten laatima koulu- ja lukioverkkosuunnitelma (suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2018-2027) julkistettiin 11.1.2018. Esitys nosti kovan myrskyn ja keskustelun lukio- ja kouluverkon alueellisen tasapainon ja eritoten koulukorjauskohteiden aikataulujen ja priorisointien osalta. Espoon demarit olivat erityisen huolissaan Tapiolan alueen alakoulujen – Aarnivalkea ja Jousenkaari – tilanteesta. Alueella ei ole yhtään tervettä alakoulua.

Valtuusto päätti, että kaupungintalo puretaan. Demarien äänet hajosivat. Demarit jättivät aloitteenkiertotalouden edistämiseksi Espoossa mahdollistamalla  asukkaille muovijätteen lajittelu myös taloudellisesti. Johanna Värmälän toive, että valtuustolle annettaisiin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurannan yhteydessä tilannekatsaus lasten ja nuorten käyttämien julkisten tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta, kuten myös tietoa, miten esille ongelmat on ratkaistu.
Espoolaiset demarit nostivat ongelmia ensimmäisten joukossa esiin huolen metron toiminnasta. Konsernijaosto  lähetti HSL:lle kattavan listan korjausta vaativista kohdista. Mutta HSL:n muut kunnat eivät halua ymmärtää tilannetta.

HELMIKUU 2018
Valtuusto sai ennakkotiedon vuoden 2017 tilinpäätöksestä. ARGH! Harmittavia faktoja olivat, että  Espoon Asunnot ovat jatkuvasti jäljessä tuotantotavoitteista (tavoite 400/v, todellisuus ollut 230/v).  Lastensuojelun asiakkuudet  ovat jälleen kääntyneet nousuun. Koulujen kunto on surkea. Korjausseurannassa oli 22 koulua ja 17 päiväkotia. Kahdeksan koulua oli sisäilmaväistössä (8%). Yhteensä väistössä on noin 2 496 oppilasta (8%)


MAALISKUU 2018
ARGH! Tarkennetun hankesuunnitelman mukaan Länsimetron jatkeen luovutus operaattorille tapahtuukin vasta vuoden 2023 aikana. Ja lisäksi kustannusarvio on  kasvanut  321 miljoonasta  592 miljoonaan Euroon. Yhteensä  Länsimetron jatkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 milj. euroa

HUHTIKUU 2018
Valtuusto  oli perimmäisten asioiden äärellä.  Demareiden Liisa Kivekkään ja Markku Sistosen kysymykset kotihoidon toimivuudesta ja vanhuspalvelulain edellyttämien oikeuksien toteutumisesta kirvoittivat pitkän ja vakavan  keskustelun. Puheenvuorojen pitäjien valtaenemmistö kannatti hoitohenkilökunnan lisäämistä ja heidän työolojensa parantamista, jotta hoitajat saisivat tehdä työnsä hyvin ja ajan kanssa. Lisäksi kannatettiin ympärivuorokautisten hoivapaikkojen lisäämistä, jotta yksikään vanhus ei joudu elämään kotonaan, kun ei siellä enää pärjää.

Markku Sistonen jättikin kokouksessa toivomusaloiteen, jossa pyydettiin selvittämään kotihoidossa olevien vanhusten oma näkemys saamansa hoidon riittävyydesta. Niin kaunis kuin tavoite saada asua kotona mahdollisimman pitkään onkin, jossain tulee raja vastaan.

Juri Aaltonen teki kaupungin vuoden 2019 budjetin valmistelua varten määräraha-aloitteen koirien uimarannan rakentamiseksi rantaraitille.

TOUKOKUU 2018
Toukokuun valtuuston "kuumat aiheet" oli Vuoden 2017 arviointikertomuksen käsittely.
Demaripuheenvuoroissa kannettiin huolta siitä, että kovin monta tulostavoitteita ei saavutettu. Kotihoito huolestutti.  Muita ryhmiä  muistutettiinkin " Sitovien tavoitteiden tulee olla olennaiseen keskittyviä, mitattavia sekä riittävän kunnianhimoisia ja haastavia." Johanna Värmälä oli pois, ja niinpä hänen kysymyksensä  maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungille ja sen omistamien yhtiöiden talouteen ja toimintaan pöydättiin.

KESÄKUU 2018
Kesäkuun kokouksen tärkein asiakohta oli seuraavan valtuustovuoden puheenjohtajiston valinta, jossa persujen yli käveltiin.

Persujen - tai tarkemmin yhden persun - sivistymättömät puheenvuorot loukkasivat monia.


HUOM! VALDEMARIN tähän numeroon on nostettu luettaviksi muistiot valtuuston ensimmäisen vuoden kaikista kokouksista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti