maanantai 23. joulukuuta 2019

Valdemarin Joululehti


Pääkirjoitus


T ämä valtuustovuosi alkaa olla tässä. 
Aikamoinen vuosi noin valtakunnankin tasolla
Keväällä oli kahdet vaalit; eduskunta- ja EU-vaalit. Molemmissa demarit menestyivät hyvin. Suomessa on nyt demaripääministeri. Lyhyessä ajassa jo toinen:-)  Saimme espolaisista  osastoista eduskuntaan kaksi demaria: Maria Guzenina ja Timo Haraka.

Demarien äänimäärä kasvoi edellisissä 5000:lla.  EU-vaaleissa äänisaaliimme nousi kahdella prosenttiyksiköllä. Ei huono. Lupaa hyvää jatkossa.

SYKSYN isoja teemoja Espoossa on ollut  ns. pormestarimalli. Valtuustoryhmämme on valinnut kantansa: kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat jatkavat, jos meistä on kiinni.  Jatkossa selviää, muuttuuko kaupunginjohtajan pesti määräaikaiseksi.

Huolipuhetta on vuoteen mahtunut

Vanhustenhoidossa on aukkoja. Niin koulu- kuin muissakin kiinteistöissä on terveyshuolia. Tuoreimpia ovat Pohjois-Tapiolan ja Viherlaaskon terveysaseman tilanteet. Kuten Espoon demarien puheenjohtaja Jukka Vilske on todennut: taustalla on peruskorjausmäärärahojen riittämättömyys. Kymmeniin vuosiin Espoo ei ole varannut rakennuskannan peruskorjauksiin talousarvioissaan riittävästi rahaa. Velkaa maksetaan nyt  koulukorjauksina, uusrakennuksina ja kalliina vuokrakohteina. HSL jatkaa umpikuurona espoolaisille tärkeiden suorien yhteyksien lakkauttamista ja pitää kiinni epäreilusta vyöhykejaosta.

Eikä pienin huoli koske tapaa, jolla Espoossa tehdään isoja päätöksiä.  Avoimuutta tarvittaisiin lisää ja paljon. On sitten kysymys Espoon teatterista, Tapiolan uimahallista, Lasten Maailman-hankkeesta  tai vaikkapa valtuustotalon kohtalosta.

Mutta on paljon hyvääkin. Metro kulkee.  Työttömyys on vähentynyt.  Espoo on turvallinen ja  saa palkintoja  kestävän kehityksen ohjelmistaan. Koulujen kunnostusohjelma on massiivinen.

TÄMÄ Valdemarin tämän vuoden viides  numero kuvaa Espoon  demarien valtuustoryhmän tapahtumia  marraskuusta jouluun saakka. Muutamassa viikossa on tapahtunut tosi paljon. 

Työ jatkuu! Mutta vasta joulun jälkeen.

Martti Hellström
Demarien  valtuustoryhmän tiedottaja.

Muistio marraskuun valtuuston kokouksesta

Valtuusto 18.11.2019  

MARRASKUUN kokouksen puheenjohtajan olisin Mr. Torkki. Hän veti kokouksen tuttuun jämäkkään tapaansa.

LISTALLA oli jopa kohua herättänyt asia: Tilapäisen valiokunnan asettaminen


Esitys oli, että valtuusto asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan valtuustolle Markku Sistosen, Yrjö Rossin sekä 17 muun valtuutetun jättämän aloitteen mukaista sosiaali- ja terveyslautakunnan ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan erottamista.

Aloitteessa vaaditaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tulee erottaa, koska sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Arja Ryynänen ja opetus- ja varhaiskasvatus-lautakunnan jäsen Mika-Erik Walls eivät nauti valtuuston luottamusta. Suomeksi kysymys on loikkareista. Lisäksi aloitteessa vaaditaan, että valtuusto asettaa tilapäisen valiokunnan asettamista asian valmistelemiseksi.

KOKOKSESSA käytiin vireää jopa kiivasta keskustelua. Valiokunta asetettiin äänin 67-6-1. Demari olivat johdonmukaisesti valiokunnan perustamista.


Taloudessa ongelmia

Vuoden 2019 kolmatta osavuosikatsausta ja siitä johtuvia toimenpiteitä käsiteltäessä Kokoomus teki esityksen: kaupunginhallitus edellyttää, että
1) operatiivista johtamista kehitetään, jotta tulostavoitteiden toteutuminen vastaa tähänastista paremmin valtuuston tekemiä päätöksiä.
2) vuoden lopun aikana tehtävät hankinnat käydään perusteellisesti läpi, eikä muita kuin perustoiminnan kannalta välttämättömiä hankintoja tehdä.”

KYSYMYKSIÄ JA ALOITTEITA

Valtuustokysymys Vantaan mallin käyttöönotosta Espoossa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

Demarien Liisa Kivekäs ja 31 muuta valtuutettua olivat jättäneet 9.9.2019  valtuustokysymyksen siitä, pitäisikö Espoossa ottaa Vantaan malli käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä.

Lautakuntien kokousaikataulujen vuoksi vastausta valtuustokysymykseen ei voida antaa hallintosäännön I osan 1. luvun 8 §:ssä säädetyssä määräajassa. Harmi.


Muita aloitteita ja kysymyksiä

Valtuusto kävi läpi KH:n hyväksymiä virkamiesten laatimia vastauksia. Pääsääntöisesti vastaukset hyväksytään ja esittäjä jatkaa keskustelua tekemällä vielä toiveen. Tämän kokouksen teemoja olivat: Valtuustoaloite fysioterapiapalveluiden hoitoonohjauksen kehittämiseksi neuvolapalveluiden yhteydessä,  Valtuustoaloite vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (Tästä käytiin vakavaa keskustelua. Toivomuksia hyväksyttiin kolme),  valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle, valtuustoaloite Espoon päiväkotien työolosuhteiden selvittämisestä (vakavaa huolta), valtuustoaloite tien tai puiston nimeämiseksi Väinö Tannerin mukaan Henttaalle,  valtuustoaloite ilmaistyön teettämisen hyödyllisyyden tutkimiseksi Espoon työllisyyspalveluissa ilmaistyöntekijän kannalta, aloite avustajaresurssien tarpeen selvittämisestä varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen ryhmiin, joissa on runsaasti vieraskielisiä lapsia (Vastauksessa todettiin, että 
mikäli kaikkiin 70 yleisopetuksen ryhmään, joissa vieraskieliset ovat enemmistönä, palkattaisiin koulunkäyntiavustajat oppilaiden viikkotuntimäärän mukaan, olisi sen kustannusarvio tällä hetkellä noin 1,3 milj. euroa.) 

DEMARIEN Jaloitteista hyväksyttiin Juri Aaltosen aloite kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin


Vihreiden aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä jätettiinpöydälle. Vastauksessa todettiin, että liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittaminen aiheuttaisi ateriapalveluihin lisäkustannuksia. Liha- ja maitotuotteiden vähentäminen saattaisi heikentää osan päiväkoti- ja kouluikäisten lasten sekä ikäihmisten ravitsemusta

Niinikään pöydättiin valtuustoaloite lähiliikuntapaikkojen kehittämisestä ilmastomuutoksen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukena.

TORKKI nuiji kokoksen päättyneeksi klo 21.15.

Budjettisopuun


19. Marraskuuta  Espoon budjettineuvotteluissa päästiin laajaan sopuun, Vain yksi ryhmä- Vasemmisto-  jäi ulkopuolelle.

Neuvottelutoimi- kunnan puheenjohtaja Markku Sistonen kiitti kaikkien ryhmien puheenjohtajia, kaupunginjohtaja Mäkelää, sihteerinä toiminutta Pia Ojavuota ja muita virkamiehiä. Neuvottelut etenivät hyvässä hengessä ja saavutettu tulos on hyvä.

Itse neuvottelutulos

Espoon ensi vuoden budjetista syntyi sopu, kun menoja nostettiin 5 miljoonalla eurolla verrattuna   kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Lisäyksistä 4,7 miljoonaa euroa kohdennetaan sivistystoimeen ja 1,2 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimeen.

Sivistystoimessa lisärahaa päätettiin laittaa mm.
  • perusopetuksen ja lukion tuntiresursseihin, 
  • 2-luokkalaisten iltapäivätoimintaan ja 
  • koulunkäyntiavustajiin. 
  • Kotihoidontuen leikkuria loivennettiin.
Sosterin puolella  lisämäärärahoja saatiin
  • vanhusten kotihoitoon ja kotona asumisen tukeen, 
  • perheiden sosiaalipalveluihin sekä 
  • lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.
Investointiohjelmassa tärkeä muutos  oli että  Leppävaaran lukiohankkeen toteutusta aikaistetaan.

Menopuolella tehtiin myös pieniä leikkauksia: Teknisestä ja ympäristötoimesta vähennetään 0,5 miljoonaa ja yleishallinnosta 300 000 euroa.

DEMARIEN kannalta neuvottelujen tulos oli hyvä. 5 miljoonan lisäyksestä peräti 4 miljoona oli 10 hengen valtuustoryhmän toiveita.

Valtuustoryhmä hyväksyi neuvottelutuloksen

DEMARIEN valtuustoryhmä hyväksyi yksimielisesti  ja kiitte'n neuvottelutuloksen ryhmän kokouksessa 2.12.2019

Muistio valtuustonkokoksesta 4.12. 2019

Valtuuston
kokous  4.12.2019  

KOKOUS alkoi ajoissa klo 16.  Kaikki demaripulpetit olivat täynnä. Hienoa.

Kokouksen tärkein asia oli pykälä 3:
Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen


Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä avasi asiakohdan ja  moitti rankasti valtiota verotulojen tulouttamisen rytmihäiriöstä.

Ryhmien puheenvuorot

Seuraavana puhui neuvottelujen vetäjä neuvotelutoimikunnan puheenjohtaja demarien Markku Sistonen.  Hän kertasi budjettisovun vaiheet ja kiitti virkamiehiä ja sovun nopeasti edenneissä neuvotteluissa löytäneita ryhmiä. Sovun ulkopuolella jäi vain vasemmistoryhmä

Sitten  alkoivat  ryhmien puheen vuorot.
Markku Sistonen sai runsaasti kiitoksia ja kehuja onnistuneista talousarvioneuvotteluista kaikilta ryhmiltä.

Kokoomus kehui alhaista veroprosenttia, investointien leikkauksia 68 miljoonalla ja panostusta koulutoimeen.

Vihreät harmittelivat alhaiseksi jäänyttä veroprosenttia ja pyöräilyn tukemisestaa puuttumaan jäänyt rahaa.

Demarien mielestä neuvottelutulos vastasi  demarien tavoitteita, kun ottaa  ottaen huomioon ryhmän koon. Vanhusten talojen suunnittelua jatketaan. Lapset ja nuoret.  Hoitotakuu kirjattiin. Teatterista ja kirjastosta hyvät kirjaukset. Pieni miinus: veroprosentti päätettin erikseen.

RKP tuki myös budjettia. Pyörätelineitä, lämpötilan laskeminen....

Persut harmittelivat, ettei menoja leikattu monikulttuurisuusmenoista ja siä, että menot lisääntyivät.

Keskusta seiso budjettisovun takana ja nosti esiin korjaukset  kotihoidon Espoo-lisään.

Vasemmisto - joka jäi sovun ulkopuolelle muisttti, että se teki ehdotuksen veroprosentin nostosta ja  aloitteen veroprosentin päättämiseksi yhdessä menopäätösten kanssa.

Siniset vaativat  parempia palveluita pienemmillä rahoilla!  He harmitelivt, ettei veroastetta saatu alennettua. He kiittivät sitä, että Kotihoidon Espoo-lisä 2-vuotiaille jatkuu.

Kristillisdemokraatit kertoivat ymmärtävänsä vastuullisesti Espoon vaikean taloustilanteen. He olivat tyytyväisiä muutamiin korjauksiin: Kotihoito ja  vhävaraisia auttavien  yhdistysten auttaminen

Liberaalien mielestä investointiohjelma oli kunnianhimoinen. He muistuttivat, että Espoo ajaa kaksilla rattailla. Espoon olisi tavoiteltava. alhaisimman veroprosentin Suomen ennatystä

Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen  saiva yksittäiset valtuutetut vielä nostaa esiin  budjettiin liittyviä iloja ja suruja.  Myös valtuustotoimomuksia urakoitiin.

Demarit kantoivat huolta  sosterin rahoista ja kehitysvammaisten työllistymisestä  Murhettta oli myös steettömyyden tasosta,Kulttuuri-keskuksesta, teatterista ja uimahallista, kotihoidosta. Erityisen iloisia oltiin satsauksestä koulutukseen.

Ennen kahvitaukoa kuultiin vielä nuorisovaltuuston puheenjohtajan puheenvuoro. Kiitoksia kesäseteleistä ja mielen-terveyspalveluista.

BUDJETTI hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

KAHVITAUKO oli klo 18.15- 18.45. Karjalanpiirakka.

SITTEN keskustelu jatkui. Aloitteet esiteltiin ja niistä käytiin keskustelua.  Demarien Johanna Värmälä teki kaksi aloitetta. Pöntössä kävivät myös Pentikäinen, Luhtanen ja Kivekäs.

KOKOUS päättyi klo 19.52.

Mediatiedote pormestarimallista

MEDIATIEDOTE 4.12. 2019

- julkaisuvapaa heti-

Pormestarimalli kaventaisi demokratiaa

Espoon sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ei kannata Espoon siirtymistä pormestarimalliin.

Vaihtoehtoa nykyiselle kaupunginjohtajavetoiselle johtamismallille päätettiin lähteä selvittämään tämän vaalikauden alusta, koska haluttiin nähdä, vahvistaisiko pormestarimalliin siirtyminen Espoossa demokratiaa ja päätöksentekoon läpinäkyvyyttä.

Saamiemme selvitysten perusteella siirtyminen päinvastoin keskittäisi valtaa ja vähentäisi etenkin pienten ryhmien vaikutusmahdollisuuksia.

– Espoossa on ollut hyvä perinne tehdä yhteistyötä eri ryhmien välillä. Tämä perinne on ollut myös kaupungin kehittämisen ja yhteisten asioiden hoidon kannalta hedelmällinen, sanoo SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen.

Pormestarimallia valmistelevan työryhmän viimeinen kokous on sovittu pidettäväksi 16.12.

– Näkemyksemme on syntynyt perusteellisen pohdinnan tuloksena, emmekä halua teettää enempää turhaa työtä pormestarimallin valmisteluryhmällä, Sistonen perustelee. Näinä turbulentteina aikoina Espoolla ei ole varaa sellaiseen kehitykseen, joka Helsingin johtamisessa on vallalla. On vaara, että pormestari alkaa toimia omavaltaisesti, unohtaa muiden kuuntelemisen ja uskoo omaavansa kaiken viisauden omassa päässään. Sellainen ei ole suomalaisen demokratian mukaista.

Lisätietoja

Markku Sistonen
valtuustoryhmän puheenjohtaja

046 8773884

Muistio valtuustonkokouksesta 9.12.2019

Valtuuston kokous alkoi muutaman minuutin myöhässä. 72 valtuutettua oli paikalla. Demareilla varat: Hannele ja Nina istuivat timmisti pulpeteista.  Toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi valittin demarien Leena Luhtanen.


KOKOUKSEN The asia oli  vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (Osittain pöydälle 4.12.2019). Auki olivat jääneet talousarviotoivomukset. Osa meni läpi yksimielisesti. Osasta äänestettiin,MUU lista etenikin huikeaa vauhtia.Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehen eronpyyntö ja täydennysvaali.  Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Finnoon Pysäköinti I -nimisen yhtiön lainalle. Valtuustokysymys Lähimmäisapu ry:n kohdeavustuksen hylkäämisen seurauksista

Valtuustokysymys  rahapeliongelmista kärsivien ja heidän läheistensä tarpeen mukaisen hoidon toteuttamisen palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Pöydälle jäi (onneksi) Vihreiden valtuustoaloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä

Pöydälle jäi myös demarien Markku Sisisoen valtuustoaloite tupakoinnin kieltämisestä Espoon uimarannoille. Markku Sistosen aloite.
Vastauksessa todettiin, että nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sitovan tupakointikiellon asettamista uimarannoille.

Valtuustoaloitetta  lähiliikuntapaikkojen kehittämisestä ilmastomuutoksen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukena kehuttiin salissa.  Samoin aloitetta Laaksolahden jääurheilutoiminnan säilyttämisestä. Valtuustoaloite psykiatrian sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämisestä


Espoon kouluissa keskustelutti sekin kuten aloite  Espoon terveiden tilojen -ohjelman laatimisesta.

Raikas oli myös aloite Valtuustoaloite keittokatosten lisäämiseksi Rantaraitille ja Keskuspuistoon.

KOKOUS päättyi klo 19.45.Johanna Värmälä: Mielenterveyspalveluista ja investoinneista

BUDJETIN käsittelyn yhteydessä valtuutettu ja sosiaali-ja terveyslautakunnan 2 vpj. Johanna Värmälä nosti esiin huolen palveluiden tason säilymisestä. Hän teki myös 4.12. kokouksessa kaksi valuustotoivomusta. Toinen niistähyväksytiin 10.12. kokouksessa.

Johannan puhe

Käsittelyssämme olevaan budjettiin liittyvän neuvottelutuloksen myötä sosiaali- ja terveystoimen määrärahoihin tulee maltillinen lisäys. Toivottavasti se tuo edes pientä helpotusta palvelujen järjestämiseen ja mahdollistaa työntekijöiden työhyvinvoinnin varmistamisen Espoon sairaalan lisäksi mm. kotihoidossa.

Mikäli lautakunnan kanta olisi huomioitu kunnolla, korotus oli reilumpi. Kiitos kuitenkin siitä, että edes osa lautakunnan viestistä huomioitiin neuvotteluissa.

Me demarit tulemme varmasti jatkossakin vaikuttamaan erityisesti vanhusten, mutta myös vammaisten kuten myös lasten ja nuorten palveluihin. Emme hyväksy edelleenkään sitä, että nuorten mielenterveyspalveluissa ja erikoissairaanhoidon palveluissa on väliinputoajia, jotka eivät saa tarvitsemaansa hoitoa ja tukea. Esitänkin  seuraavan toivomuksen.

Valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa nousi keskusteluun myös sosiaali- ja terveystoimen toimitilat, joista kirjattiin toivomus. Se on tarpeen, koska Matinkylän palvelutori pursuaa, eikä muiden aluekeskuksien palvelutorien saaminen ole edennyt, kuten sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt. Palvelutoreja tarvittaisiin, kuten myös korvaava tila Viherlaakson terveysasemalle, joka on päästetty niin huonoon kuntoon, että tila joudutaan sulkemaan.

On kohtuutonta, että kaupunginhallituksen alainen tilaliikelaitos toimii diktaattorimaisesti. Asiantuntijalautakuntien näkemyksiä on kuunneltava, jolloin punakynää pitää käyttää vähemmän. Nyt siis lautakuntien esitykset tulevat ylivedetyksi, vaikka niitä tarvittaisiin. Myös valtuutettu Partanen ilmaisi investointeihin liittyvän huolensa tila- ja asuntojaoksen näkökulmasta.

Toivomus   

Valtuusto toivoo, että nuorten mielenterveyspalveluja kehitetään yhdessä erikoissairaanhoidon ja päihde- ja mielenterveyspalveluja tarjoavien järjestöjen kanssa, jotta jokainen nuori saa tarvitsemansa tuen ja palvelut viivytyksettä.

Toivomuksella on tarkoitus edistää palvelujen ja tukien saatavuutta. Nuoren tilanne määrittelee sen, mitä tuo toivomuksessa oleva sana viivytyksettä tarkoittaa käytännössä. Se ei ole kuitenkaan ole kuukausien odottelua, jota on tällä hetkellä palveluihin pääsyssä. Tilanne ei ole mukava myöskään ammattilaisille, jotka tekevät parhaansa nuorten auttamiseksi.

Puheenjohtaja ilmoitti, ettei ota toivomusta käsiteltäväksi Hallintosäännön I-osan I luvun 28 §:n vastaisena.

Investointeihin liittyvä  toivomus

Valtuusto toivoo, että Tilapalvelut- liikelaitoksen ja toimialojen yhteistyötä kehitetään, jotta toimialoilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa toimitiloihinsa.

Lopuksi kiitän neuvottelutoimikuntaa vanhuspalvelujen pitkäaikaishoitoon ja vammaisten palveluihin liittyvistä pöytäkirjamerkinnöistä. Toivottavasti pelkät pöytäkirjamerkinnät eivät kuitenkaan tarkoita, että olemme alibudjetoimassa niihin tarvittavia määrärahoja. Jos olisimme, toimisimme kuntalain vastaisesti. Budjettimme realistisuus ja pöytäkirjamerkintöjen vahvuus selviää ensi vuonna talousarvion seurannan yhteydessä. Totean kuitenkin jo tässä vaiheessa, että vastustan jyrkästi alibudjetointia.

Tämä toivomus hyväksyttiin.

Valdemareista...


Demarien valtuustoryhmä tarjosi glögit
Demariryhmä kutsui LänsiVäylän ilmoituksella espoolaisia jouluglögille Selloon lauantaina 14.12. Paikalla oli hyvää pöhinää ja iloista joulumieltä.Huolta lähiöiden palveluista
Demarivaltuutettu Aulikki Penikäinen on huolissaan mm. Viherlaakson terveysaseman kohtalosta Hänen kirjoituksena julkaistiin Länsiväylässä 21.12.2019. Tässä kuvakaappaus.

Jutun saa suuremmaksi klikkaamalla.
Kiitos Jukka Vilske! Tervetuloa Mika Hentunen!

ESPOON demarien valtuustoryhmän kokouksiin osallistuu demarien kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Tämän syksyn demarien syyskokouksessa Jukka luopui tehtävästä, ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mika Hentunen.


Vuoden 2020 valtuustonkokouksesta


ESPOON valtuuston ensi vuoden kokousajat on lyöty lukkoon. Valtuustoryhmä kokoontuu viikkoa aikaisemmin.Tämä valtuustovuosi oli sitten tässä


Valtuustoryhmän puheenjohtajan joulukortti
Hyvää joulua
ja 
onnellista
Uutta vuotta 2020


Markku Sistonen on valtuusto-ryhmämme puheenjohtaja
Hän on demarien edustajana 

valtuuston  1. varapuheenjohtaja vuosina 2020-2022.  

Varapuheenjohtajan kortti


Hyvää joulua
ja 
onnellista
Uutta vuotta 2020


Liisa Kivekäs on valtuusto- ryhmämme 1. varapuheenjohtaja
Hän on demarien edustajana 
kaupungin-hallituksen varajäsen ja KH:n
elinkeino- ja kilpailukyky-jaoston sekä tila- ja asuntojaoston 
varajäsen
 Hän on myös kaupunki-suunnittelu-lautakunnan jäsen.

Päätoimittajan joulukortti


Taas kaikki kauniit muistot mun mieleen palavi...


Martti Hellström on valtuutettu ja valtuustoryhmän 2 vpj.
Hän on demarien edustajana 
opetus- ja varhaiskasvatus-lautakunnassa


JoulukorttiHyvää joulua. Reiluudella, avoimuudella ja yhteisvastuulla kohti entistäkin parenpaa vuotta 2020.

Juri Aaltonen on valtuutettu ja edustajamme kaupunginhallituksessa.

Kortti Uuteen Vuoteen 2020Onnellista
Uutta vuotta 2020


Ali Abdrahim on valtuutettu.
Hän on demarien edustajana 
Espoon seudun koulutuskunta-yhtymä
Omnian hallituksessa.

Uuden Vuoden kortti
Onnellista
Uutta vuotta 2020


Habiba Ali  on valtuutettu.
Hän on demarien edustajana
Osallistuva Espoo- kehitysohjelman puheenjohtaja.

Hyvän Joulun kortti
Hyvää joulua
ja 
onnellista
Uutta vuotta 2020


Maria Guzenina  on valtuutettu.
Hän on demarien edustajana 
vuosina 2019-2021  kaupungin-hallituksen
 2. vara-puheenjohtaja
ja koko valtuusto- kauden ajan  konsernijaoston pj.

Yhä uusia kortteja

Hyvää joulua
ja 
vielä parempaa Uutta Vuotta!  Leena Luhtanen on valtuutettu ja edustajamme HUSissa.

Joulu tulee!
Rauhallista Joulua ja Reilua Uutta Vuotta!


Aulikki Pentikäinen on valtuutettu.
Hän on demarien edustajana 
teknisen lautakunnan
puheenjohtaja.

Joulukortti!Me demarit olemme vaikuttaneet tänä vuonna erityisesti vanhusten, vammaisten ja nuorten palveluihin. Työ asukkaiden tarvitsemien tukien ja palvelujen varmistamiseksi tulee jatkumaan. 
Oikein hyvää joulua Sinulle ja läheisillesi! Iloa ja onnea tulevaan vuoteen! 


Johanna Värmälä on valtuutettu.
Hän on demarien edustajana 
sosiaali- ja terveyslauta-kunnan 2. vpjtiistai 17. joulukuuta 2019

Kortteja, kortteja...


Onnellista
Uutta vuotta 2020


Abdi-Rashid Mohamud on valtuusto-ryhmämme  varajäsen.
Hän on demarien edustajana 
kulttuuri-lautakunnan jäsen.

Joulun ajan kortteja


Kuusen tuoksua, kynttilän lämpöä ja oikein ihanaa joulua! 


Nina Heinikoski on vaavaltuutettu.
Hän on demarien edustajana 

Hyvinvointi ja terveys- kehitysohjelmassa. 

Joulukortteja riittää...

Hyvää joulua
ja 
turvallista
Uutta vuotta 2020Hannele Kerola  on varavaltuutettu ja demarien edustaja  Länsimetro Oy:n hallituksessa.

Taas kortti
Maailmaa voi muuttaa - tarvitaan vain rohkeita ihmisiä. 
Iloista ja rauhallista Joulua !


Olli Lehtonen  on varavaltuutettu
ja demarien edustajana
sosiaali- ja terveys- lautakunnan jäsen.

Joulukortit jatkuvatKaikille Espoolaisille oikein mukavaa ja lämmintä joulunaikaa! 
Paljon on päätöksiä tänäkin vuonna taas tehty ja moneen asiaan vaikutettu. Tärkeä työ jatkuu taas vuonna 2020! 
Lasten ja nuorten puolella, Heidi Heidi Luukkanen on varavaltuutettu.
Hän on demarien edustajana
Nuoriso- ja liikunta-
lautakunnan

 puheenjohtaja.

Joulukortteja
Hyvää joulua
ja 
onnellista
Uutta vuotta 2020


Minna Aitola on varavaltuutettu.
Hän on demarien edustajana
Kestävä Espoo- kehitys-ohjelmassa.

Lisää joulukortteja


Hyvää joulua
ja 
onnellista
Uutta vuotta 2020


Iiris Mikkilä  on varavaltuutettu.
Hän on demarien edustajana
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
varhaiskasvatusjaoston varapuheenjohtajana.

Lisää joulukortteja


Hyvää joulua
ja 
onnellista
Uutta vuotta 2020


Heini Saikkonen on varavaltuutettu.
Hän on demarien edustaja
liikunta- ja nuoriso-
lautakunnassa.

Joulukortteja jatkuu...Hyvää joulua
ja 
onnellista
Uutta vuotta 2020


Antti Aarnio on varavaltuutettu.
Hän on demarien edustaja
HSL: hallituksessa.