maanantai 23. joulukuuta 2019

Budjettisopuun


























19. Marraskuuta  Espoon budjettineuvotteluissa päästiin laajaan sopuun, Vain yksi ryhmä- Vasemmisto-  jäi ulkopuolelle.

Neuvottelutoimi- kunnan puheenjohtaja Markku Sistonen kiitti kaikkien ryhmien puheenjohtajia, kaupunginjohtaja Mäkelää, sihteerinä toiminutta Pia Ojavuota ja muita virkamiehiä. Neuvottelut etenivät hyvässä hengessä ja saavutettu tulos on hyvä.

Itse neuvottelutulos

Espoon ensi vuoden budjetista syntyi sopu, kun menoja nostettiin 5 miljoonalla eurolla verrattuna   kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Lisäyksistä 4,7 miljoonaa euroa kohdennetaan sivistystoimeen ja 1,2 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimeen.

Sivistystoimessa lisärahaa päätettiin laittaa mm.
  • perusopetuksen ja lukion tuntiresursseihin, 
  • 2-luokkalaisten iltapäivätoimintaan ja 
  • koulunkäyntiavustajiin. 
  • Kotihoidontuen leikkuria loivennettiin.
Sosterin puolella  lisämäärärahoja saatiin
  • vanhusten kotihoitoon ja kotona asumisen tukeen, 
  • perheiden sosiaalipalveluihin sekä 
  • lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.
Investointiohjelmassa tärkeä muutos  oli että  Leppävaaran lukiohankkeen toteutusta aikaistetaan.

Menopuolella tehtiin myös pieniä leikkauksia: Teknisestä ja ympäristötoimesta vähennetään 0,5 miljoonaa ja yleishallinnosta 300 000 euroa.

DEMARIEN kannalta neuvottelujen tulos oli hyvä. 5 miljoonan lisäyksestä peräti 4 miljoona oli 10 hengen valtuustoryhmän toiveita.

Valtuustoryhmä hyväksyi neuvottelutuloksen

DEMARIEN valtuustoryhmä hyväksyi yksimielisesti  ja kiitte'n neuvottelutuloksen ryhmän kokouksessa 2.12.2019

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti