maanantai 23. joulukuuta 2019

Muistio marraskuun valtuuston kokouksesta

Valtuusto 18.11.2019  

MARRASKUUN kokouksen puheenjohtajan olisin Mr. Torkki. Hän veti kokouksen tuttuun jämäkkään tapaansa.

LISTALLA oli jopa kohua herättänyt asia: Tilapäisen valiokunnan asettaminen


Esitys oli, että valtuusto asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan valtuustolle Markku Sistosen, Yrjö Rossin sekä 17 muun valtuutetun jättämän aloitteen mukaista sosiaali- ja terveyslautakunnan ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan erottamista.

Aloitteessa vaaditaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tulee erottaa, koska sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Arja Ryynänen ja opetus- ja varhaiskasvatus-lautakunnan jäsen Mika-Erik Walls eivät nauti valtuuston luottamusta. Suomeksi kysymys on loikkareista. Lisäksi aloitteessa vaaditaan, että valtuusto asettaa tilapäisen valiokunnan asettamista asian valmistelemiseksi.

KOKOKSESSA käytiin vireää jopa kiivasta keskustelua. Valiokunta asetettiin äänin 67-6-1. Demari olivat johdonmukaisesti valiokunnan perustamista.


Taloudessa ongelmia

Vuoden 2019 kolmatta osavuosikatsausta ja siitä johtuvia toimenpiteitä käsiteltäessä Kokoomus teki esityksen: kaupunginhallitus edellyttää, että
1) operatiivista johtamista kehitetään, jotta tulostavoitteiden toteutuminen vastaa tähänastista paremmin valtuuston tekemiä päätöksiä.
2) vuoden lopun aikana tehtävät hankinnat käydään perusteellisesti läpi, eikä muita kuin perustoiminnan kannalta välttämättömiä hankintoja tehdä.”

KYSYMYKSIÄ JA ALOITTEITA

Valtuustokysymys Vantaan mallin käyttöönotosta Espoossa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

Demarien Liisa Kivekäs ja 31 muuta valtuutettua olivat jättäneet 9.9.2019  valtuustokysymyksen siitä, pitäisikö Espoossa ottaa Vantaan malli käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä.

Lautakuntien kokousaikataulujen vuoksi vastausta valtuustokysymykseen ei voida antaa hallintosäännön I osan 1. luvun 8 §:ssä säädetyssä määräajassa. Harmi.


Muita aloitteita ja kysymyksiä

Valtuusto kävi läpi KH:n hyväksymiä virkamiesten laatimia vastauksia. Pääsääntöisesti vastaukset hyväksytään ja esittäjä jatkaa keskustelua tekemällä vielä toiveen. Tämän kokouksen teemoja olivat: Valtuustoaloite fysioterapiapalveluiden hoitoonohjauksen kehittämiseksi neuvolapalveluiden yhteydessä,  Valtuustoaloite vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (Tästä käytiin vakavaa keskustelua. Toivomuksia hyväksyttiin kolme),  valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle, valtuustoaloite Espoon päiväkotien työolosuhteiden selvittämisestä (vakavaa huolta), valtuustoaloite tien tai puiston nimeämiseksi Väinö Tannerin mukaan Henttaalle,  valtuustoaloite ilmaistyön teettämisen hyödyllisyyden tutkimiseksi Espoon työllisyyspalveluissa ilmaistyöntekijän kannalta, aloite avustajaresurssien tarpeen selvittämisestä varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen ryhmiin, joissa on runsaasti vieraskielisiä lapsia (Vastauksessa todettiin, että 
mikäli kaikkiin 70 yleisopetuksen ryhmään, joissa vieraskieliset ovat enemmistönä, palkattaisiin koulunkäyntiavustajat oppilaiden viikkotuntimäärän mukaan, olisi sen kustannusarvio tällä hetkellä noin 1,3 milj. euroa.) 

DEMARIEN Jaloitteista hyväksyttiin Juri Aaltosen aloite kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin


Vihreiden aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä jätettiinpöydälle. Vastauksessa todettiin, että liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittaminen aiheuttaisi ateriapalveluihin lisäkustannuksia. Liha- ja maitotuotteiden vähentäminen saattaisi heikentää osan päiväkoti- ja kouluikäisten lasten sekä ikäihmisten ravitsemusta

Niinikään pöydättiin valtuustoaloite lähiliikuntapaikkojen kehittämisestä ilmastomuutoksen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukena.

TORKKI nuiji kokoksen päättyneeksi klo 21.15.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti