torstai 11. kesäkuuta 2020

Valdemari 2020:2


Pääkirjoitus


Koronapandemia on tuonut uuden normaalin.
Poikkeustilanne jatkuu myös kunnallisessa päätöksenteossa. Espoo on siirtynyt myös valtuuston kokouksissa etäkokouksiin.   Tärkeää on, että demokratia toimii.

Vuonna 2017 valittu valtuusto piti 8.6.2020 nelivuotiskautena viimeisen ”lukuvuoden” aloituskokouksensa. Valtuusto järjestäytyi. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kai Mykkänen. Demarien Markku Sistosen on nyt ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Pandemian vuoksi kokouksessa  korostui huoli Espoon ja koko maan taloudesta. Verotulot syöksyvät. Demarit rauhoittelivat tunnelmia. Valtio on  jo tullut apuun. Nyt ei ole aika tehdä pikapäätöksiä leikkausista. On turvattava terveys- ja koulutuspalvelut. Politiikkojen - ei virkamiesten- on tehtävä välttämättömät sopeuttamisratkaisut harkiten.

Toivon, että tässä vuoden 2020  toisessa numerossa  on tavallista enemmän luettavaa, vaikka tarkasteljaksoon osuu vain kaksi kokousta. Yksi pääartikkeleistamme on  kuitenkin  valtuustoryhmän toimintakertomus koko vuodelta 2019, joka on lähetetty tiedoksi omalle kunnallisjärjestöllemme.

Takana oleva kevät on ollut monelle raskas. Nyt edessä on kesätauko. Pidetään yhteyttä läheisiin mutta vähän kauempaa. Soitellaan tutuille. Pestään kädet. Noudatetaan ohjeita. Nautitaan elämästä,

Martti Hellström
Demarien  valtuustoryhmän tiedottaja.

Taimen voittakoon golfin

Aluehallintovirasto tuplasi 19.5.2020 Espoon Golfseura ry:n vedenotto-oikeuden Gumbölenjoesta. Vedonotto uhkaa kasvaa 50.000 kuutiosta 100.000 kuutioon kastelukaudessa.

Kyseinen vedenottopaikka on tärkeällä luonnonvaraisen ja alkuperäiseksi loukitellun meritaimenen lisääntymisalueella ja myönnetty lupa heikentää vaarallisesti vaelluskalojen elinolosuhteita. Vastaavanlaisia alkuperäiseksi luokiteltuja meritaimenkantoja on jäljellä enää 12 Suomen vesistössä. Vedonoton lisääminen golfkentän kastelemiseksi pitää estää. 

Espoon ympäristölautakunta asettuikin 11.6. taimenen puolelle. Lautakunta päätti valittaa hallinto-oikeudelle golfseuran saamasta vedenottoluvasta. 

Espoon virkamiesten aktiivisuus asiassa on hieno asia. Virkamiehet olivat hereillä ja selvästi kunnioittavat Espoon kestävän kehityksen tavoitetta ja halua saada Gumbölenjoen uhanalainen vaelluskalakanta elpymään. 

Vaasan hallinto-oikeudessa käsiteltävässä Espoon valituksessa todetaan, että golfseuran hakemuksessa ei ole selvitetty riittävästi Gumbölenjoen vedenlaatua, luontoarvoja, mallinnuksia tai arvioita joen virtaamista kuivina kesinä ja golfkentän lisääntyvän vedenoton vaikutuksia näihin. Huomiotta on jäänyt myös mahdolliset kuivat kesät ja niiden vaikutus kalakannan elinolosuhteisiin. Nämä ovat vakavia puutteita lupakäsittelyssä.

Espoo julkisti 25.3. hienon Gumbölen kalatie -hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on avata vaelluskaloille reitti golfkentän välittömässä läheisyydessä olevan Myllykosken padon ohitse. Vielä tällä hetkellä vaellukset päättyvät Myllykosken patoon. Projektin edetessä päästään lopulta tilanteeseen, jossa mm. meritaimen pääsee nousemaan aina Nuuksion pitkäjärveen asti. Golfnurmen ei saa antaa tätä tavoitetta vaarantaa.

Espoon pitää jatkaa aktiivisesti mm. uhanalaisen meritaimenen elinolosuhteiden parantamista. 
Jonain päivänä Espoo voi olla virkistyskalastuksen matkakohde. Tätä visiota toteutetaan suojelemalla ja parantamalla Gumbölenjoen olosuhteita. 

Juri Aaltonen
Kaupunginhallituksen jäsen (sd)

Ari Paukku
Ympäristölautakunnan jäsen (sd)

Kolme vuotta sitten


TASAN kolme vuotta sitten 12.6.2017 Espoon uusi  valtuusto piti  ensimmäisen kokouksensa.  Maria Guzenina mailasi heti  kokouksesta Somessa näin:

" Demarit vaativat sosiaali- ja terveyspalveluihin lisärahaa,  koska jo tässä vaiheessa vuotta on käynyt selväksi, että budjetoitu määrä ei tule riittämään vuoden loppuun asti. Moni palvelu näyttää myös alibudjetoidulta tarpeeseen nähden. Esimerkiksi lastenpsykiatrian puolella kiireellisissäkin tapauksissa jono on peräti kolme kuukautta.

Hävisimme äänestyksessä, mutta valtuusto päätti onneksi hyväksyä edes sen, että vuoden 2018 talousarvion pohjaksi tehdään uusi selvitys tilanteen korjaamiseksi tarvittavasta rahasta. Säästäminen kaikkein heikoimmista on kestämätöntä."

Ensimmäisen kokouksen Valdemarit: Heini, Martti,  Johanna,
 Liisa, Juri, Leena, Markku, Maria ja Habiba.Valdemari 2017: 2

Vaalien jälkeen Valdemari ilmestyi vasta syyskuussa. Tässä siitä kertova uutinen.

Keväällä valitun uuden valtuuston ensimmäinen kokous oli 12.6.2017. Kokouksen avasi  kokenein valituksi tullut valtuutettu Leena Luhtanen (sd).

Kokous keskeytettiin, valtuusto kunnioitti keväällä menetyneen Harriet Klar- Kristolan muistoa.

KOKOUKSEN ehkä tärkein tehtövä oli jakaa luottamustehtäväpaikat.  Valtuusto valitsi ajalle 1.6.2017 - 31.5.2018 valtuuston puheenjohtajaksi Jyrki Kasvin (Vihr.), valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Markus Torkin (Kok.), valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Christina Gestrinin (SFP) ja valtuuston kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Markku Sistosen (SDP).

Johto kukitettiin. Jyrki Kasvi piti  puheen

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen demaripaikoille nimitettiin  Maria Guzenina ja hänen työparikseen Juri Aaltonen. Jurin vara on  Jukka Vilske. Marialla- joka on KH:n toinen vpj. ei ole demarivaraa.

Konsernijaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 valittiin  Maria Guzenina  ja varalle Jukka Vilske. Elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 valittiin Juri Aaltonen (SDP) hän hänen varakseen Maria Guzenina. KH:n tila- ja asuntojaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 valittiin Jukka Vilske ja  varalla Liisa Kivekäs.

Kahvitauko

Lautakunnat


Keskusvaalilautakunnassa demareita edustaa  Satu Kallio 11. varajäsenenä: Pirkka Junes.

Tarkastuslautakunnassa edustajamme on  Sirpa Aarniolehto-Kotilainen, varalla Veronica Kalhouri

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa tulevat istumaan Olli Lehtonen (varalla Mika Helander) ja Johanna Värmälä (varalla Tiina Tavio). Johanna on lautakunnan vpj.  Yksilöasioiden jaostoon valittiin  Pekka Simpura.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa demareista ovat Mika-Erik Walls  (varalla Hannu Suntio) ja Martti Hellström (varalla Maria Outinen). Varhaiskasvatusjaostossa jatkaa Tapani Harinen (SDP) (varalla Jori Palomäki) sekä Iiris Mikkilä (varalla Lea Kokkonen).

Demareiden edustajana Svenska rum -lautakunnassa on  Mikaela Wenman (varalla  Pauliina Jalola-Korhosaari).

Kulttuurilautakunnassa edustajamme on  Abdi-Rashid Mohamud (varalla Timo Hyvönen)

Liikunta- ja nuorisolautakunnassa demareista ovat  Heidi Luukkanen (varalla  Marja Repo) ja Heini Saikkonen (varalla Mikko Mäntylä). Heidi  on myös liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa demareista ovat Ville Kopra (varalla Joni Vainikainen ) jaLiisa Kivekäs (varalla Saini Ortia).

Rakennuslautakunnassa meitä edustaa Mika Hentunen (varalla Minna Lahti). Teknisessä lautakunnassa ovat  Pirkko Kuusela  (varalla  Ilkka Hirvelä) ja Aulikki Pentikäinen (varalla Katja Falkstedt ). Aulikki on myös teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja.

Ympäristölautakunnan demaripaikoilla ovat Ari Paukku (varalla Toni Nordström) ja Johanna Juselius (varalla  Helena  Haapsaari).

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat

Perustettavien poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien luottamushenkilöjäseniksi nimitettiin:

(1) Osallistuva Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
Habiba Ali (varalla  Mikko Nummelin), Habiba on ohjausryhmän puheenjohtaja

(3) Kestävä Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään valittiin  Minna Aitola (varalle  Katja Sandelin)

(4) Hyvinvointi ja terveys -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään valittiin Nina Heinikoski (varalle Mia-Lis Vilja-Elomaa)

Asialistalle  kuului myös vanhan valtuuston viimeisessä kokouksessan tekemien eräiden päätösten "purkaminen". Korrektilla kielellä: "Valtuuston hallintosääntöä koskevan 22.5.2017 päätöksen tarkistaminen siltä osin, kuin kaupunginhallitus on jättänyt sen täytäntöön panematta".

KH esitti, että vltuusto hyväksyy hallintosäännön kaupunginhallituksen 8.5.2017 ehdotuksen mukaisesti siltä osin, kuin kaupunginhallitus on jättänyt valtuuston päätöksen täytäntöön panematta lukuun ottamatta hallintosäännön I osan 2. luvun 10 §:n kohtaa 17, jonka mukaan kaupunginjohtaja päättää muut kuin lakiin ja asetukseen perustuvat koko kaupunkia koskevat taksat ja maksut valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan, milloin kaupunginhallitus ei päätä asiasta.

Valtuusto kumosi edellä mainitun 17-kohdan kokonaisuudessaan ja muuttaa hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:n 27-kohdan.

Kahvitauon jälkeen hyväksyttiin asemakaavamuutos ja  vastauksia valtuustoaloitteisiin. Kokous päättyi ennätysaikaisin klo 21.50.

Kotihoidon pysäköinti

2 valdemaria Aulikki Pentikäinen ja Johanna Värmälä kirjoittivat 6.6.2020 tärkeää asiaa Länsiväylän yleisönsosastolle.

Kotihoidon henkilöstön pysäköintiä on voitava helpottaa. Hallitus on saanut läpi asiaa koskevan lakimuutosesityksen.  Sen mukaan kunta voi halutessaan myöntää kotihoiden henkilöstölle pysäköintitunukset.

Aulikki ja Johanna toivovat, että Espoo haluaa :-)

Kirjoitus on luettavissa Länsiväylän 6.6. 2020 näköiselehdestä sivulla 9.
Tässä  linkki:

https://www.lehtiluukku.fi/lehti/lansivayla/_read/6.6.2020/247861.html

Valtuustoryhmä esiittäytyy: Heini Saukkonen

Olen Heini Saikkonen, 38- vuotias ensimmäisen kauden varavaltuutettu ja Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsen.

Olen muuttanut Espooseen Jyväskylästä vuonna 2008, eli nyt tuli jo kymmenen vuotta täyteen! Espoosta on tullut koti.

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalityö) ja psykoterapeutti. Olen työskennellyt sekä sosiaalitoimessa että psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja oppinut työssäni asiakkailtani paljon ihmiselämästä. Myös siitä, miten tärkeää osallisuus ja tasa-arvo ovat pienestä pitäen. Yhteiskunnalliset järjestelmät eivät voi vaikuttaa kaikkeen, mutta ne voivat monin tavoin rakentaa jokaisen omaa kasvua ja mahdollisuuksia tukevaa tasa-arvoa. Halu vaikuttaa on minulle ehkä hieman tällainen työperäinen sivuvaikutus, ja siksi olen lähtenyt mukaan kuntapolitiikkaan.

Lapsenhoidon ja kuntapolitiikan lisäksi luonto on lähellä sydäntäni. Minut on myös todistettavasti voinut bongata sambaamasta Helsingin kaduilta.

Antti Aarnio: HSL vaikeuksissa

Korona kurittaa myös HSL:n joukkoliikennettä

Maaliskuun jälkeen joukkoliikenteen käyttö väheni luonnollisesti dramaattisesti. Samalla vähenivät lipputulot. Lipputulojen menetys tulee olemaan yli sata miljoonaa euroa vuonna 2020. Menoja ei ole pystytty samassa mittakaavassa vähentämään. Tänä vuonna tulojen menetys katetaan lainanotolla, mutta tulevina vuosina laina joudutaan maksamaan takaisin joku kuntien tuella tai lipputuloilla.  HSL on pyytänyt maan hallitukselta 100 miljoonan euron lisätukea joukkoliikenteen turvaamiseksi, hallitus on ei ole toistaiseksi antanut joukkoliikenteelle lisätukea. Ilman tukea HSL:n joukkoliikenne on vaikeassa tilanteessa lähivuosina.

Nyt toukokuussa ihmiset ovat vähitellen palaamassa joukkoliikenteen käyttäjäksi. Ollaan jossain määrin menossa kohti jonkinlaista uutta normaalitilannetta, mutta on epävarmaa, millainen uusi normaalitilanne on. Bussiliikenteessä siirryttiin kesäaikatauluihin jo huhtikuussa, lähijunaliikenteessä sama tapahtuu 14.6. ja metro- ja raitioliikenteessä on ollut toukokuun alusta käytössä sovellettu sunnuntaiaikataulu. Liikennemääriä seurataan ja kapasiteettia on jo osittain lisätty ja lisätään tarvittaessa.

Tilanne on joukkoliikenteen kannalta haastava. Joukkoliikenteen käyttöä on kehotettu välttelemään, mutta pidemmällä aikavälillä joukkoliikenne tarvitsee matkustajia, ihmisten luottamuksen joukkoliikenteen turvallisuuteen on palattava.  Syksyllä näemme, millainen tilanne pääkaupunkiseudulla vallitsee.

HSL:n hallituksessa on jatkettu pidemmän aikavälin suunnitelmien valmistelua. Monta vuotta valmistelussa ollut lähijunaliikenteen kilpailutus ratkesi toukokuun alussa ja seuraavat reilut kymmenen vuotta lähijunaliikennettä operoi tuttu VR. Kilpailutuksen avulla saavutettiin kuitenkin kymmenien miljoonien säästöt, joten kilpailutuksen voi katsoa olleen perusteltu.

Olemme käynnistäneet HSL:ssä visiotyön siitä, millaiseksi lippu-ja maksujärjestelmä tulevaisuudessa muodostuu. Tällä hetkellä matkakortilla olevat tiedot (kortin asiakastiedot, arvo- ja kausitiedot) on tallennettu tälle fyysiselle kortille.  HSL:n sovellusta käyttävien tiedot on tallennettu ”pilveen”. Tulevaisuudessa kaikki tieto tallennetaan internetin kautta pilveen.  Tavoitteena on harmonisoida liput kaikissa myyntikanavissa, eli matkustaja voi ostaa samat liput mistä kanavasta hän haluaa. Hinnoitteluratkaisut on tarkoitus päättää syksyllä 2020 ja uudet lipputuotteet syksyllä 2021.


Turvallisia joukkoliikennematkoja

Antti Aarnio
HSL:n hallituksen jäsen


keskiviikko 10. kesäkuuta 2020

Toukokuun valtuuston kokous

TOUKOKUUN valtuuston kokous oli  toinen etäkokous. Kuuma asia liittyi kahteen puolueloikkaukseen, josta Markku Sistonen ja Yrjö Rossi käynnistivät prosessin.  Siinä edellytettiin, että paikkajako lautakunnissa palautetaan sellaiseksi, että se vastaa paikkajakotoimikunnassa tehtyä päätöstä. Koska loikkari eivät luopuneet paikoistaan, kaksi lautakuntaa oli erotettava kokonaan ja sitten jaettava paikat uudellen.

Niinpä sekä sosiaali-ja terveyslautakunta erotettiin ja päätettiin muodostaa uudellen. Paikkajako oikaistiin. Keskustelu oli luonnollisesti kiivasta.

Vuosi 2019 taputettiin käsitellyksi. Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

LOPPULISTAN kysymyset pöydättiin.

Maria Guzenina Demarikahvilassa 17.5.2020Martin muistiinpanot
kansanedustaja, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja 

Maria Guzeninan
puheenvuorosta Teams-Demarikahvilassa
17. 5. 2020

Kunnallispolitiikka on politiikkaa parhaimmillaan. Siinä voit  tehdä konkreettisia, isoja asioita oman lähialueesi hyväksi. Kun valtuusto hyväksyy budjetin joulukuussa, päätökset näkyvät heti tammikuussa.

Kunnallispolitiikka on erityisen tärkeää Espoossa. Mikä on hyvää Espoossa, se on hyvää koko Suomessa. Teemme täällä koko Suomea hyväksi.

Onko Sinulla intohimo parantaa maailmaa? Halua olla hyödyksi?
Jos on: asetu ehdokkaaksi. Demariehdokkaaksi.

Meillä demareilla on hieno henki. Porukka tukee toisiaan. Teemme yhdessä. Et tarvitse omia, erillisiä kampanjajoukkoja. Saat apua ja neuvoja meiltä muilta, jos haluat.

Millainen on hyvä ehdokas? Hyvä ehdokas on ahkera, avoin ja vilpitön. Hän on oma itsensä. Politiikka on yhteisen asioiden hoitamista. Siksi sinne tarvitaan  erilaisia ihmisiä.

Totta. Kaikki eivät mene läpi valtuustoon. Se ei  tarkoita, että on epäonnistunut.  Vaalien jälkeen on valtavasti muitakin luottamus-paikkoja, jotka odottavat ottajia. Sitä paitsi jo ehdokkaaksi asettautuminen kertoo hyvää sinusta: haluat vaikuttaa asioihin ja kantaa vastuuta

Tule mukaan. Demareissa voit parantaa maailmaa.  Omana itsenäsi. Yhdessä muitten kanssa.

Martin muistiinpanot  kansanedustaja, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Maria Guzeninan puheenvuorosta eilisessä Teams-Demarikahvilassa

Kunnallispolitiikka on politiikkaa parhaimmillaan.
Siinä voit  tehdä konkreettisia, isoja asioita oman lähialueesi hyväksi. Kun valtuusto hyväksyy budjetin joulukuussa, päätökset näkyvät heti tammikuussa.

Kunnallispolitiikka on erityisen tärkeää Espoossa. Mikä on hyvää Espoossa, se on hyvää koko Suomessa. Teemme täällä koko Suomea hyväksi.

Onko Sinulla intohimo parantaa maailmaa? Halua olla hyödyksi?
Jos on: asetu ehdokkaaksi. Demariehdokkaaksi.

Meillä demareilla on hieno henki. Porukka tukee toisiaan. Teemme yhdessä.
Et tarvitse omia, erillisiä kampanjajoukkoja. Saat apua ja neuvoja jos haluat.

Millainen on hyvä ehdokas? Hyvä ehdokas on ahkera, avoin ja vilpitön. Hän on oma itsensä. Politiikka on yhteisen asioiden hoitamista. Siksi sinne tarvitaan  erilaisia ihmisiä.

Totta. Kaikki eivät mene läpi valtuustoon. Se ei  tarkoita, että on epäonnistunut.
Vaalien jälkeen on valtavasti muitakin luottamuspaikkoja, jotka odottavat ottajia.
Sitä paitsi jo ehdokkaaksi asettautuminen kertoo hyvää sinusta: haluat vaikuttaa asioihin ja kantaa vastuuta

Tule mukaan. Demareissa voit parantaa maailmaa.  Omana itsenäsi. Yhdessä muitten kanssa.

MediatiedoteMEDIATIEDOTE
- julkaisuvapaa heti-

Espoon sosialidemokraattinen valtuustoryhmä vetoaa Espooseen: Kaupungin  lupauksesta antaa nuorille kesätyöpaikat on pidettävä kiinni

Espoo on jo useiden vuosien aikana tarjonnut nuorille espoolaisille kesätyöpaikkoja.  Maaliskuun puolivälissä moni nuori sai  mieluisaa sähköpostia, jossa  kerrottiin, että hänet on valittu kesätöihin  mm. Espoon kaupungin liikunta -ja nuorisopalveluilta ja toivotettiin tervetulleeksi töihin kesällä 2020!

Kesätyöpaikka on nuorille todella tärkeä. Se on tärkeää myöhemmän ammatinvalinnan kannalta. Se on tärkeää yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta. Se on tärkeää myös mielenterveyden kannalta. Erityisesti, kun koronaviruksen vuoksi monet muut tärkeät siteet ovat olleet katkolla. Myös kesätyöstä saatava palkka on tärkeää, koska näin vaikeina aikoina kaikilla perheillä ei ole antaa teineilleen taskurahaa.

– Espoon  taloudellinen tilanne  on  tunnetusti erittäin vaikessa tilanteessa, tietää  SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen. Nuorten kesätyöpaikkojen peruminen olisi kuitenkin  laastarileikkausta,  joka ei ongelmia ratkaise.

Myös Helsinki on päättänyt pitää kesätyöpaikkalupauksensa.

Demarien valtuustoryhmä järjestäytyi

Espoon demarien  valtuustoryhmä piti järjestäytymiskokouksen  2.6.2020. 

Ryhmä valitsi  uudelleen vanhan puheenjohtajiston  neljänneksi toimintakaudeksi.

Puheenjohtajana jatkaa  Markku Sistonen,
1 vpj:na  Liisa Kivekäs ja
 2. vp:jna Martti Hellströmin.

Hellström toimii myös myös ryhmän tiedottajana.
Kesäkuun valtuuston kokous


KESÄKUUN VALTUUSTON KOKOUS

Etäkokous alkoinimenhuudolla. Fyysisesti Salissa oli 7 valtuutettua. Loput pitkin maata.

Kokoksen aluksi valtuusto järjestäytyi.

Puheenjohtajaksi valittiin ajalle 8.6.2020 - 31.5.2021 Kai Mykkänen (SDP , valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Markku Sistosen (SDP), ja sitten mielenkiintoisesti vihreiltä valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Inka Hopsun ­­­­(Vihr.) ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Johanna Karimäen.Uusi puheenjohtaja piti  linjapuheen, jonka ytimessä oli Espoon talous,  kasvanut työttömyysja kutsu yhteistyöhön.

Sitten kierrätettiin luottamustehtäviä. Koska persut ja siniset eivät olleet puheväleissä, heidän osaltaan  kh- paikat pöydätiin. Uutena kh-jäsenenä aloittaa Tiina Ahlfors (vas.)  ja  Jussi Holma (kesk)  siirtyy varajäseneksi.


Vuoden 2020  ensimmäinen osavuosikatsaus

Valtuusto seuraa neljä kertaa vuodessa. Avattu keskustelu valui väkisin myös tähän hetkeen.
Huoli oli vakava, ja siitä enemmän toisessa lastussa. Tarkastuslautakunta kantoi huolta  myös siitä, että sitovista tulostatavoitteista 17 ei näytä jo tässä vaiheessa toteutuvan.

Demareiden Hellström otti teemaan kantaan. Uusi normaali on nyt. Sovitut sitovat tulostavoitteet näyttävät olevan vanha epänormaali.  Nykyinen ei-toimiva  tulostavoiteajattelu mitätöi  työnjaon strategisen ja operatiivisen johtamisen välillä. Kun tehdään uutta talousohjelmaa, sille tulee asettaa tulostavoiteet, jotka ovat konkreettisia ja  oleellisia Mitareita on oltava useita. Tavoitteiden arvioinnissa ei voida olla vain yhden mitarin varassa.

Kaavat

Nihtisillan osalta kaava oli ok.   Tapiolan keskusasemakaava puhututti. Ainoan lähelle  tulee 3 uutta rakennusta, ja nyt katolla oleva liikuntapaikka kaipaa uuta tilaa.  Myös Valokeila-aseman kaava herätti keskustelua, mutta eteni.

Valtuustokysymykset  ja - aloitteet

Totuttuun tapaan nämä pöydättiin
Kokous päättyi klo 20.55.

Espoon taloustilanne. NYT

Kuvakaappaus Länsiväylästä.
KESÄKUUN valtuuston kokouksessa oltiin keskellä talouskriisiä. Koronan vuoksi Espoon taloudesta katoaa noin 80- 100 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan Jukka Mäkelä vaati yhteisiin päätöksiin perustuen, että kaikki toimijat sitoutuvat tässä tilanteessa talouden sopeuttamiseen. Tätä varten järjestetään heti syksyllä valtuuston talousseminaari.

Tässä muistiinpanoja eri puolueiden pitämistä puheenvuoroista.

Keskusta
Espoo velkaantuu. Vakava asia.

KD
Espoolla on vakava tulevaisuus. Sote-uudistus on vaara.
Ei pidä tehdä samoja virheitä kuin 90-luvun lamassa.
Lapset ja nuoret. Lääkäriin on päästävä. Korona kasvattaa hoitovelkaa. Koulujen korjausvelka huoletti myös.

Kokoomus
Huolta taloudesta. Edessä on massiviset taloustalkoo. Ruusuja valtiolle kaupunkiradasta.  Risuja valtion  suhteen muutoksesta 50-50 %.
Huolta sosiaalisesta kriisistä: Lasten suojelusta . Pahoinvoinnista kodeissa. Ikäihmisistä hoiyokodeissa- innovaatiota kuinka pääsee tapaamaan.
On turvattava lasten ja nuorten palvelut
Nuorisotyöttömyys kolminkertainen

Persut
Taloustilanne on katastrofaalinen. Juurisyynä on  epäterve väestönkasvu. Persukielellä:  Maahanmuuttajat.

RKP
Lapset ja nuoret - pidetään huolta.
Mikseivät  verotulot eivät kasva? Kaupungistuminen ei ehkä ole vetovoima.

Siniset
20 vuotta talous on  mennyt huonoon suuntaan. Me pistämme rahat kiskoihin- sinne menee sadat miljoonat. Ei pidä kasata kaikkia ihmisiä kasaan.
Ei saada unohtaa lapsia ja  huono-osaisia. Joukkoliikenteen tulot laskeneet 70 %. Resurssoidaan nuoriin.

Vasemmisto
Kriisi on globaali. Opitaan 90-luvun lamasta.
Kannattavat:  Puolarintien voisi ottaa pois.

Vihreät:
Ei leikkauksia sosteriin ja kouluihin.
Heikommassa asemassa olevat huomioitava.
Huolta kuntouttavasta pienluokkatoiminnasta ja  leikkauksista  avustajapalveluista
Ihmisvaikutukset otettava huomioon.
Kaupunkirata - hyvä
Talouden rattaat on saatava pyörimään.
Vuosikorjausrahat lopussa
Yksinäisyys

Mistä voisi säästää?
Puolarintiestä voisi säästää.
Peruspalveluiden tärkeys
Tehokas tilojen käyttö

Nuorisovaltuusto 
Nuorisovaltuusto kannataa, että talous pannaan  kuntoon-. Palvelutasoa ei saisi laskea nuorten palveluista. Nuorten syrjäytyminen Koronan aikana on vakava asia

DEMAREIDE N NÄKEMYKSIÄ

DEMAREISTA varsin moni käytti rauhoittavia puheenvuorioja,

Maria Guzenina onnitelu MAL-sopimuksesta. Joukkoliikenteelle on tulossa tukea! Kaupunkirata, tunnin juna ovat kestävän kasvun mahdollistajia. Yrityksiin on panostettu. Jatketaan sitä niin, että  Espoon nousee  PK-seudun 1. kaupungiksi. Se toisi Työtä. Verotuloja. ja Mahdollisuuksia.

Markku Sistonen oli tyytyväinen kaupunkirataratkaisuun. Sitä on  odotettu 23 vuotta.
Nyt on hartittava, miten mennään yli ilman suurempia vaikeuksia. Meillä  on valtakunnan heikoin tilanne suurten hallien osalta.  Siksi Matinkylän halli on tärkeä. Investointiohjelman muutokset on tehtäävä harkiten

Johanna Värmälä kantoi huolta sopeuttamisohjelmasta.

Juri Aaltonen piti vähän pidemmän puheen. Espoonkin talous kärsii rankasti koronakriisissä. Valtion tuki auttaa paljon, ja koronaisku  näyttää jäävän pienemmäksi kuin vielä pari viikkoa sitten pelättiin Massiivisiin säästöihin, harkitsematomiin pikäsäästöihin eikä veronkorotuksiin ei tule lähteä. 90-luvun virheet pitää välttää . Kiinteistöjä pitää huoltaa. Työllisyydestä pitää huolehtia. Espoolaisia ei saa syrjäyttää. Talouteen tulleen kertaiskun takia ei pidä leikata tulevaisuutta. Taloutta pitää hoitaa kestävästi ja realistisesti, pitkäjänteisesti. Kriisin aikana pitää käyttää poikkeuksellisen tarkkaa ja pitkäjänteistä harkintaa. Emme saa koronakriisin varjolla leikata ja tukahduttaa Espoon ja espoolaisten tulevaisuutta. Ei kenenkään. Tarvitsemme reilun, järkevän ja kohtuullisen sillan koronan aiheuttaman talouskuopan yli. Reilun kaikille

Aulikki Pentikäinen muistutti, että hyvinvointi lepää yritysten varassa. Raitteet tuovat edellytyksiä.
Minkälainen kaupunkirakenne meille tulee?  Viisi  kaupunkikeskusta on ok- mutta myös  lähiöt olemassa. Kuinka palveluiden käy? Korona iskun vuoksi ei pidä luopua palveluoden pitkäjänteisestä kehittämisestä.

Martti Hellström torjui ajatuksen koulujen tilojen tiivistämisestä keinona puuttua sisäisiin vuokriin.  Hallitus on päättänyt  varautua opetuksessa hybridimallin: etä+ lähiopetus. Pandemian jakuessa turvaetäisyys vaatii tiloja ja komppasi Aaltosta:  kiitos harkintaa, ei hätiköintiä vaan pitkäkestoista . Tarvitaan innovaatioita. Hänestä virkamiehet ovat lähteneet liian aikaisin leikkaamaan. Huoli
kuntouttavasn luokan leikkauksista ja kouluille annetusta aeimmasta leikatusta kehyksestä on oikea. Marssijärjestys on nyt väärä marssijärjestys: leikkaksia ei ole käsitelty poliittisissa elimisssä.

Päätöspuheenvuorossaan kaupunginjohtaja  muistutti, että Espoolla on Suomen vahvin talous. Muta se joutuu luovuttamaan Miljardi euroa muiden kuntien palveluiden rahoittamiseen.

Karhusaari pelastui. Lasten maailma- hanke kaatui

Päivitetty 11.6.2020

Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaoston oli  pysäytettävä kesäkuussa kohutun  Lastenmaailman suunnittelu. Virallisessa tiedotteessa todettiin näin:
"Lastenkulttuuria esittelevän ja edistävän Lastenmaailman toteuttamisesta Espoon Karhusaareen luovutaan. Lastenmaailma ry on ilmoittanut luopuvansa hankkeesta, koska alueesta tehty luontoselvitys ei mahdollista hankkeen toteutumista aiotussa laajuudessa. Lisäksi koronapandemia vaikutti hankkeen rahoituksen saatavuuteen."
Hankkeen sivut ovat yhä netissä. Niiden mukaan:
" Lastenmaailma on kansainvälisesti kiinnostava, taiteellisesti korkeatasoinen, osallistava ja leikkisä  kulttuurikeskus ja matkailun huippukohde, joka aiotaan rakentaa Espoon Karhusaareen. Lastenmaailmassa pohjoismainen lastenkulttuuri kukoistaa maailmanluokan arkkitehtuurin ja suomalaisen luonnon keskellä. Sen satumaisessa tunnelmassa lastenkirjojen tutut hahmot ja kertomukset heräävät eloon. Siellä sukelletaan tarinoihin ja taiteeseen lukemalla, leikkimällä ja tekemällä itse. Se on kulttuurielämysten maailma, jollaista ei ole missään muualla.

Vastustusta 

Lastenmaailma-hankkeesta kerrottiin julkisuuteen joulukuussa 2018. Tavoitteena oli rakentaa business-yritys ja mahduttaa pienelle kannakselle vuodessa 600 000 kävijää ja parkkipaikat. Toteutuessaan Karhusaari olisi tuhoutunut.

Hanketta vastustamaan perustettiin  heti Pro Karhusaari ry. Sen tavoitteena oli nimenomaan säilyttää Karhusaari, joka on pääkaupunkiseudun ainoa ehjänä säilynyt kaupunkimaatilakokonaisuus ja kehittää sitä virkistysalueena eikä luovuttaa sitä  yksityisen sektorin hallintaan maksumuurin taakse.

Yhdistys teki  myös kuntalaisaloitteen, jotta kaupunki käynnistäisi yhteistyössä asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa suunnittelu- ja kehittämistyön, jolla pyritään löytämään tapoja lisätä Karhusaaren elinvoimaa. Sen allekirjoitti huikea joukko espoolaisia.

Yhdistys pyysi tammikuussa 2019 tukea  myös puolueilta. Kaksi ryhmää seisoi kokonaisuudessan Karhusaaren puolustajina: Demarit ja Vasemmisto. Mm. nyt Karhusaaren puolustajiksi 1,5 vuotta myöhässä ilmoittautuneet vihreät eivä halunneet ottaa asiaan kantaa ennen kuin se tuottaisiin valtuustoon. No sitähän ei ole tuotu.

Asian valmistelua moitittiin heti. Moni koki, että  Karhusaaren Lastenmaailma-hankkeen suunnitteluvaraus jyrättiin läpi ekyn kokouksessa 7.1. 2019. Ekyn jäsenet eivät saaneet ennen kokousta mitään aineistoa hankkeesta tutustuttavaksi etukäteen. Lisäksi kaupunginjohto lobbasi hanketta lehdistötiedotteissa ja videolla jo ennen kokousta. Päätös myönnettiin täysin vailla realistisia investointilaskelmia.

Nyt suunnittelutyö on lopetettu. Hyvä näin. Me sosialidemokraatit olimme alusta asti sitä mieltä, että Lasten maailmaa tarvitaan, mutta se paikan pitää olla muu kuin Karhusaari.  Espoossa on tilaa muualla.

Mukavaa, että myös vihreät ovat nyt heränneet tekemään työtä Karhusaaren hyväksi.


Valtuustoryhmän toimintakertomus


- editoitu lyhennelmä 20-sivuisesta asiakirjasta

Tavoitteet

Demarien valtuustoryhmä on 10 valtuustopaikan voimalla Espoon kolmanneksi suurin ryhmä.

Demarit rakentavat valtuustokauden aikana Espoota, jossa kaikenikäisillä asukkailla on tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään  elämään, laadukkaat palvelu ja viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. Kaupunkia, joka on esteetön. Kaupunkia, joka on myös pienyrittäjäystävällinen. Kaupunkia, jossa päätöksenteko on avointa ja demokraattista. Jossa taloudenhoito on vastuullista ja läpinäkyvää.

Espoolaiset tarvitsevat lisää työpaikkoja. Kotikaupunkimme tarvitsee lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Joukkoliikenne on saatava toimimaan koko kaupungissa. Matkalippujen hinnat on pidettävä kohtuullisina ja samansuuruisina Espoon sisällä.

Ajamme maksutonta varhaiskasvatusta espoolaislapsille ja puolustamme lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon. Jokaiselle espoolaislapselle on tarjottava maailman parasta opetusta lähikoulussa. Ongelmarakennukset, koulut ja päiväkodit on korjattava.

Seniorit ansaitsevat arvokkaan vanhuuden. Kotihoito tarvitsee lisää resursseja ja omaishoitajat tukea jaksamiselleen. Terveydenhuoltojärjestelmä on pidettävä tasa- arvoisena.

Tämä edellyttää tasapainossa olevaa taloutta. Demarit eivät leikkaa palveluista tai investoinneista. Tarpeen vaatiessa on oltava rohkeutta nostaa kunnallisveroprosenttia ja käyttää kaupungin rahastojen tuottoja.

Tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2019 aikana demarit  puolustivat aktiivisesti asukkaiden tarvitsemia palveluita.

Erityisen aktiivisesti vaadittiin korjauksia eri luottamuselimissä  julkisen liikenteen ongelmiin - ja myös saatiin HSL  tekemään korjausliikkeitä.  Liikenne ei enää ole kriisissä.  Espoolaisten tyytyväisyys joukkoliikenteeseensä on parantunut huomattavasti,  ja meillä  demareilla on ihan hyvä syy ottaa tästä sulkaa hattuumme. Suorien linjojen palauttaminen, Latokasken yhteyksien korjaaminen, metron tiheämpi liikennöinti ja moni muu asia on meidän vaatimuksestamme nyt paremmalla tolalla.  Pohjois- Espoon joukkoliikenteen suorien bussilinjojen säilyttäminen on meidän tavoitteena ja jatkamme edelleen työtä niiden säilyttämiseksi. Matkalippujen osalta meille oli pettymys, että HSL:n ottaessa käyttöön uuden vyöhykejaon, lippujen hintoja ei ole saatu  samansuuruisiksi  Espoon sisällä.

Toimme toistuvasti esille huolemme  vanhusten tarvitsemien palveluiden puutteista.  Olisi hyvä Saimme budjettineuvotteluissa neuvoteltua lisää rahaa vanhuspalveluihin. Valtuutettumme  käyttivät rohkeita puheenvuoroja puolustaessaan  kuntalaisia edustavien  luottamushenkilöiden asemasta tilanteessa, jossa virkakoneisto näytti toimivan ilman poliittista ohjausta.  Espoo on oltava kaupunki jossa päätöksenteko on avointa ja demokraattista.

Demarien aloitteesta  kotimaisten lähi- ja luomuelintarvikkeiden sekä juuresten ja vihannesten kotimaisuusastetta on Espoon ruokahuollossa saatu nostettua.

Samoin kaupunkisuunnitteluun saatiin yksi arkkitehdin lisä vakanssi ;  vakanssilisäyksen toivotaan auttavan siihen, että kaavoitusta saataisi nopeutettua.

Espoossa  on paljon hyvää Espoo on turvallinen ja  saa palkintoja  kestävän kehityksen ohjelmistaan.   Vuoden aikana myös espoolaisten työttömyys väheni.  Myös vammaisten työllistämisen tukemiseen saatiin  talousarvioon rahoitusta.

Tavoitteemme kohti  maksutonta varhaiskasvatusta espoolaislapsille eteni kokeilusuunnitelmaan saakka; Viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta kokeillaan. Espoolaiskouluissa annetaan korkeatasoista opetusta, mutta yhä liian useassa päiväkoti- ja koulurakennuksessa on vakavia sisäilmaongelmia siitä valtakunnan tasolla poikkeulksellisen kunnianhimoisesta korjausohjelmasta huolimatta.

Tavoitteidemme saavuttaminen edellyttää tasapainossa olevaa taloutta. Espoon talous tiukkeni syksyllä huolestuttavasti mm. valtion verotukseen liityvien toimenpiteiden vuoksi. Rahaa puuttui yli 70 miljoonaa eroa. Jälleen osoittautui, että esityksemme maltillisesta veronkorouksesta edellisenä syksynä olisi vahvistanut  taloudenhoidon vastuullisuutta  ja läpinäkyvyyttä.

Valtuustoryhmän talous

Espoon kaupunki tuki valtuustoryhmän toimintaa 10 000 eurolla. Rahasta käytettiin 9592,52  € . Pääosa käytettiin sihteeripalveluihin, jotka ostettiin kunnallisjärjestöltä.  Ryhmä laittoi Länsiväylään  joulglögi- ilmoituksen. Ilmoituksen suunnitteli Kirsi Nyqvist.

Valtuustoryhmä

Demarivaltuustoryhmässä oli vuoden alussa 10 varsinaista ja 9  varavaltuutettua.   Ryhmän puheenjohtajana toimi Markku Sistonen ja varapuheenjohtajina  Liisa Kivekäs ja Martti Hellström.

Valtuutetut äänimääräjärjestyksessä. Viisi naista ja viisi miestä.  

Maria Guzenina, kansanedustaja
Johanna Värmälä, erityisasiantuntija.
Markku Sistonen, liikuntapalvelupäällikkö
Leena Luhtanen, opetusneuvos, tohtori (hc),
Ali Abdirahman, kirjastovirkailija
Liisa Kivekäs, sairaanhoitaja-kätilö
Martti Hellström, KT, opetusneuvos
Juri Aaltonen, puheenjohtaja
Habiba Ali, asioimistulkki
Aulikki Pentikäinen, johtava talous- ja velkaneuvoja

Varavaltuuteutut niinikään ääni- eli kutsujärjestyksessä. Kuusi naista ja neljä miestä.
Hannele Kerola, varatuomari, lainsäädäntöneuvos
Nina Heinikoski, kätilö, terveystiedon maisteri
Olli Lehtonen, valtiotieteen maisteri
Heini Saikkonen, yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti
Heidi Luukkanen,  tradenomi, koulunkäyntiavustaja
Antti Aarnio, elinkeinoasioiden päällikkö
Abdi-Rashid Mohamud nuoriso-ohjaaja
Minna Aitola kokki, opiskelija ja 
Iiris Mikkilä, toiminnanjohtaja

DEMARIEN valtuustoryhmä  toimi vuoden 2019 hyvässä yhteishengessä.

Kaupunginhallituksessa kaksi edustajaamme olivat: Maria Guzenina ja Juri Aaltonen. Varalla olivat Liisa Kivekäs ja Jukka Vilske. Maria oli myös konsernijaoston puheenjohtaja  ja Juri elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen jäsen. Liisa on Jurin vara elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa toimivat ryhmästämme varajäsen Olli Lehtonen ja  jäsen Johanna Värmälä. Johanna on   sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.vpj.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa demareista on jäsen Martti Hellström. Varhaiskasvatusjaostossa on varajäsen Iiris Mikkilä. Iiris on jaoston varapuheenjohtaja.

Kulttuurilautakunnassa edustajamme on varajäsen Abdi-Rashid Mohamud.

Liikunta- ja nuorisolautakunnassa demareista ovat varajäsenet  Heidi Luukkanen  ja Heini Saikkonen. Heidi on myös liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa demariryhmästä on jäsen Liisa Kivekäs.  Hän on myös tila-ja asuntojaoston sekä Elinkeino-ja kilpailukykyjaoston varajäsen.

Teknisessä lautakunnassa on Aulikki Pentikäinen. Aulikki on myös teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja.

Habiba Ali on osallistuva Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja.

Hyvinvointi ja terveys -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään valittiin varajäsen Nina Heinikoski.

HUSin tuoreimmat uutiset välittää meille varsinainen jäsenja HUSin hallituksen jäsen Leena Luhtanen.

Yhteistyöstä muiden ryhmien kanssa vastaa varsinainen jäsen Markku Sistonen, joka on edustajamme neuvottelutoimikunnassa ja valtuuston puheenjohtajistossa.

LÄNSIMETROON liittyvistä asioista saamme tietoa varajäsen Hannele Kerolalta joka on Espoon  edustaja Länsimeton hallituksessa. Vastaavasti tietoa HSL:stä saamme varajäsen Antti Aarniolta. Abdirahman Ali tuo viestiä Omnian hallituksesta.

Valtuustovuosi 2019 pähkinänkuoressa 

Vuoteen 2019 lähdettiin budjettisovussa.  Budjettineuvotteluissa oli saatu lisää rahaa demareille tärkeisiin asioihin: Viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta (20 tuntia viikossa) kokeillaan vuoden ajan ensi vuoden syksystä alkaen.

Espoo-lisä säilytetään nykyisellään muuten, mutta 2-vuotiaiden osalta tuki on ensi vuonna 180 e/kk.

Lisärahaa päätettiin opetukseen perusopetuksen ja lukion tuntiresursseihin kattamaan kasvanutta oppilas- ja opiskelijamäärää. Koulujen tuntikehykseen lisättiin  yksi tunti  englannin kielen opetuksen varhaistamiseksi Lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin ja perheiden tukipalveluihin sekä vanhus- ja vammaispalveluihin lisättiin määrärahoja. Myös itse tekstiin tehtiin tärkeitä lisäyksiä.  Olemme siis mukana budjettisovussa.

Investointiohjelma oli huikea: miljardi 10 vuodessa. Koulukuljetukset on saatu toimimaan.
Metro kulkee. Espoolaiset demarit nostivat ongelmia ensimmäisten joukossa esiin huolen metron toiminnasta. Konsernijaosto  lähetti HSL:lle kattavan listan korjausta vaativista kohdista. Mutta HSL:n muut kunnat eivät halua ymmärtää tilannetta. Demarit ovat ajaneet läpi suoria linjoja Helsinkiin täydentämään metroliikennettä.  Ryhtiä hyvä HSL! Espoon joukkoliikenne alkaa olla kriisissä. Olemme pitäneet esillä muistisairaiden asiaa. Työttömyys on vähentynyt.

MUTTA työtä riittää.  Virkamieskoneisto kävelee paikoin päättäjien yli että rapa roiskuu: Espoon teatteri. Tapiolan uimahalli on jo farssi.

Lopulta Espoon Asunnot pääsi vuoden 2019 osalta asuntojen aloitustavoitteeseen. Espoon asunto-ohjelman tavoitteeseen 400 asuntoaloitusta neljän vuoden tarkastelujaksolla ei päästy.Tänne tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja.

Keinotekoisen alhainen veroprosentti ei ole kestävä ratkaisu.  Länsimetron jatko-osan budjetti karkaa. Terveyspalveluiden piirissä himo yksityistää ja ulkoistaa. Pohjois-Espoon joukkoliikennepalvelut eivät ole riittäviä. Valtava määrä oppilaita ja opettajiaon  väistötiloissa, joiden turvallisuus ei aina vakuuta. Vanhusten heitteillejättö ja palveluiden riittämättömyys.

 Vain persut olivat jääneet ulkopuolelle. Neuvottelutulos nosti  kaupunginjohtajan  budjettiesityksen loppusummaa 4,69 miljoonaa euroa. Monesta asiasta saatoimme olla hyvillä mielin. Sosiaali- ja terveystoimen  asiakasmaksujen korotus kaatui. Koulupuolelle saatiin lisärahaa mm. erityisopetukseen ja avustajaresursseihin. Investointeihin (Espoon teatteri) lisättiin 0,5 miljoonaa euroa. Vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen saatiin  lisää rahaa. Investointiohjelma luvatiin valmistella  kokonaisuutena. Esitykset kouluverkosta koko lukioverkon ja Tapiolan alueen kaikkien koulujen osalta  luvattiin tuoda käsittelyyn.

Ja Länsimetrokin kulki. Mutta HSL:n suunnitelmien kanssa saatiin tapella koko vuosi.

Vaalikevät

Kevät 2019 oli vaalikevät.  Ohjelmassa oli sekä eduskuntavaalit että EU-vaalit.  Valtuustoryhmästä asettui eduskuntavaaliehdokkaiksi: Ali Abdirahman, Habiba Ali, Maria Guzenina, Markku Sistonen ja Johanna Värmälä. Demarit olivat gallupien kärjessä.

TammikuuVuoden ensimmäisessä valtuustonkokouksessa  demarien Johanna Värmälän valtuustokysymys  ympäristöterveyden huomioimisesta päätöksenteossa sai paljon kehuja, ja toivomuksia. Johannan  toinenkin kysymys: koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta sai kiitosta. Hän esitti toivomuksen, että ammatin nimikkeeksi otettaisiin ohjaaja.  Toivomus  hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvää keskustelua herätti myös Abdirahman Alin valtuustokysymys siitä, miten Espoo helpottaa asiointia terveydenhuollossa erityisesti ajanvarauksessa-.

Aloitteet ja kysymykset
- Valtuustokysymys kotimaisen lähi-ja luomuruokaelintarvikkeiden ja raaka- aineiden käytöstä Espoon kaupungin ruokapalvelussa (Liisa Kivekäs)

Helmikuu

Espoon Sosialidemokraattien vuosien 2017-21 valtuustoryhmä kutsui  aikaisemmin valtuustotyötä tehneet kaupunginvaltuutetut mukaan viettämään iltaa sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälän eläkkeelle siirtymisen merkeissä ja samalla tutustumaan nykyiseen valtuustoryhmäämme Gumbölen kartanoon  tiistaina 26.2. 2019 klo 18 - 21.

Ohjelmaan kuuluu  tieytysti maittava iltapala, ja kyytipoikana olivat Leikarit. Leikarit on espoolainen pelimanniyhtye.  Valtuustoryhmä kiitti Aulista hienosta työstä, ja eläkkeellel äksiäislahjaksi hän sai  upean valokuvataulun.

Kokous

HELMIKUUN valtuustonkokouksessa poikkihallinnollisten kehitysohjelmien puheenjohtajat esittelivät seuranta II- raportit. Demarien Habiba Ali  kertoi, mitä osallistuvalle  Espoolle kuuluu. Hyvää kuului.

Valtuusto sai ennakkotietoja  vuoden 2018 tilinpäätöksestä. Huolta herätti monessa puhujassa  verotulojen laskeminen. Menot kasvoivat nopeammin kuin tulot.

Kouluja on rakennettu elinkaarihankkeena

Demarien Olli Lehtosen valtuustokysymys kansallisen muistiohjelman 2012 - 2020 Kohti muistiystävällistä Suomea toteuttamisesta Espoossa pöydättiin, koska Olli ei ollut salissa.

Vasemmiston aloite kasvisruokaan siirtymisestä luottamushenkilöiden kokoustarjoilussa käynnisti ennen kuulemattoman keskustelun. Lopulta valtuuston enemmistö esti palautuksen eikä hyväksynyt myöskään  lievempää vaihtoehtoa, jossa lihansyöjien olisi erikseen pitänyt pyytää lihaa.

Aloite:
- Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Johana Värmälän toivomusaloitteen: " Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki selvittäisi, millaiset edellytykset on kaupungin työtoiminnassa työskentelevien vammaisten siirtymiseen kyseisessä työssä työehtosopimuksen mukaiseen palkattuun työhön, jolloin vammaiset olisivat työsuhteessa Espoon kaupunkiin."

Maaliskuu

Kevätkausi valtuustossa  oli  puolivälissä ja ilmassa alkoi olla kevään tuntua.  Sote oli  kaatunut. Porvarihallitus oli luovuttanut, ja ex-hallituspuolueiden kannatus laski. Ennen muuta  ilmitulleiden yksityisten terveysalan jättien ahneuden ja laiminlyöntien vuoksi. Pienten lasten ja vanhusten hoito on liian tärkeä asia ajettavaksi  hyeenoiden markinoille. Demarit olivat ovat edelleen Antti Rinteen johdolla gallupien kärjessä.

MAALISKUUN valtuuston kokous keskeytettiin. 60 vuotta juuri täyttänyt Markku  Sistonen kehuttiin ja kukitettiin.

Demarien Olli Lehtosen  valtuustokysymykseen kansallisen muistiohjelman 2012 - 2020 Kohti muistiystävällistä Suomea toteuttamisesta Espoossa saatiin vastaus. Olli ei itse ollut  valtuustovuorossa.

Liisa Kivekkään valtuustokysymykseen kotimaisen lähi- ja luomuruokaelintarvikkeiden ja raaka-aineiden käytöstä Espoon kaupungin ruokapalvelussa saatu vastaus  herätti hyvän ja vilkkaan keskustelun ja Kivekkään esittävä toivomus hyväksyttiin  yksimielisesti.

Toivomukset  ja kysymykset
- Liisa Kivekäs esitti kirjallisen toivomuksen:
" Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki selvittäisi, onko Viherlaakson ja Taavin muistipalvelukeskuksissa riittävästi kapasiteettia päivätoiminnan ja luhytaikaishodon järjestämiseen myös tulevaisuudessa, kun muistisairaiden kotona asuvien ikäihmisten määrä kasvaa. Lisäksi valtuusto toivoo, että kaupunki kartoittaisi myös muistipalvelukeskusten mahdollista lisätarvetta.”
- Valtuutetut Juri Aaltonen ym. esittävät: ”Rollaattorin rinnastamista lastenvaunuun paikallisliikenteessä”
-   Valtuutetut Johanna Värmälä ym. esittävät: ” Vanhuusasianvaltuutettua Espooseen ja muualle läntiselle Uudellemaalle”.

Huhtikuu

Huhtikuussa pidettiin eduskuntavaalit. Demareilla oli hieno kampanja.  Kaikki  ehdokkaamme  tekivät hyvää työtä  tukijoukkoineen.  Yhteensä he heräsivät uudenmaan demarilistalle 13 486 ääntä. Läpi meni  valdemareista Maria Guzenina 9995:llä äänellä.

HUHTIKUUN valtuuson kokouksessa huolta herätti Raide-Jokerin hinnan nousu.
Markku Sistonen kauhisteli hintojen nousua ja moitti HKL:oa. Mistä löytyy 16 miljoonaa?
Suunnitelma hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Huhtikuu päättyi vappuaattoon!

Toukokuu

ESPOOSSA pohdittiin,  tulisiko meilläkin  - kuten Helsingissä ja esim. Ylöjärvellä- vaihtaa  virkakaupunginjohtaja määräaikaiseen luottamushenkilöpormestariin. Valtuustolla oli 8.5. asiasta iltapäiväseminaari. 28.5.  Muutama päivä myöhemmin bussilastillinen Espoon johtavia päitä matkasi Turkuun oppimaan pormestarimalleista turkulaisilta ja vantaalaisilta. Espoon valtuustoryhmien johdosta koostunut neuvottelutoimikunta piti nimittäin pikaseminaarin Turun vuonna 1812 valmistuneessa kaupungintalossa.

Demareille kaikken keskeisin tavoite olisi saada lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä poliittiseen  toimintaan.Valitettavasti espoolaisen toimintakulttuuriin kuuluu poliittisten päättäjien ilmaiseman tahdon ylikävely.  Tavoitteeksi tulee selkeästi nostaa   asukas- ja asiakaslähtöisyys sekä päätösvallan palauttaminen kuntalaisten valitsemille poliittisille päättäjille.

Kokous

TOUKOKUUN valtuustonkokouksessa  meillä oli ennätysmäärä varamiehiä demaripulpeteissa:  Hannele Kerola, Nina Heinikoski, Olli Lehtonen sekä vasemmistoon siirtynyt entinen varavaltuutettumme.

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali jouduttiin jättämään pöydälle. Vihreät kierrättävät tehtäviä, eivätkä olleet ehtineet päättää omia paikkojaan.

Momentti 4:  Vuoden 2018 arviointikertomus - herätti jälleen paljon keskustelua. Tulostavoitteista merkittävä osa jää (taas) toteutumatta tai niitä ei voida arvioida.

Demarit olivat huolissaan vanhusten palveluista jai Espoon Asuntojen kyvyttömyydestä  saavuttaa sille asetetut asuntojen rakentamisen tavoitteet. ICT-toiminnassa tavoitteeksi tulisi asettaa  tuottavuuden kasvu.  Demarit kysyivät myös,  kriisiyttääkö se, että niin useita sitovia tulostavoitteita ei saavuteta eikä edes pystytä mittaamaan, koko vastuujaon toiminnan kehittämisestä virkamiesten ja poliittisten päättäjien kesken.

Kesäkuu

Kesäkuussa pidettiin uuden valtuustolukuvuoden ensimmäinen valtuuston kokous.

Kokouksessa nuijittiin  valtuuston puheenjohtajan ja varapuheen-johtajien vaalit ajalle 1.6.2019 - 31.5.2020. Tälle kaudelle
demarit eivät saaneet kaudelle lainkaan edustajaa valtuuston puheenjohtajistoon.

Kahvitauon aikana demariryhmä piti lyhyen kokouksen lausunnosta pormestarimalleihin.

Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet herättivät  keskustelua. Tekstissä luki, että  tarvittavat lisärahat otetaan investointiohjelmaan kuuluvia hankkeita lykkäämällä.  Ilmaisua lievennettin.


Johanna teki myös toivomusaloitteen, joka hyväksyttiin: ”Korvaavista tiloista ei ole mainintaa käsittelyssämme olevassa hankesuunnitelmassa, joten esitän toivomuksen, jonka perusteella valtuusto voisi ilmaista tahtonaan, että liikuntaseurojen tarvitsemista
salivuoroista huolehditaan.”

Demareista Aulikki Pentikäinen ja Markku Sistonen olivat jättäneet valtuustokysymykset vanhuspalveluiden valvonnasta, vanhustenhuollon laadusta ja sen valvonnasta ostopalveluissa sekä vanhusten tarvitsemien palvelujen tasosta Espoossa. Vastauksista käytiin pitkä keskustelu.

Aloitteita
- Markku Sistonen teki aloitteen, että Espoo kieltää tupakoinnin kaikilla uimarannoillaan. - Jostain syystä siitä ei ole mainintaa pöytäkirjassa.
Elokuu

ELOKUUSSA 2019 omalle valtuustoryhmällemme järjestyi tilaisuus kuulla Tampereen kokemuksia pormestarimallista itse pormestari Lauri Lylyltä Helsingissä. Ihan vakuuttuneita eivät kaikki paikalle tulleet olleet mallista.

VALTUUSTON syyskausi alkoi HSL:n  kiukuttelulla espoolaisten vaatimuksille.  Tosi kiusallinen oli myös alkusyksyn ainakin huhuina levinnyt päätös leikata eri toimialojen menoja mm. sosterin ylitysten vuoksi. Demarit tekivät asiasta mediatiedotteen.

SYKSYN ensimmäinen valtuuston kokous oli  19.08.2019. Listalla oli eettisesti  kovin tärkeä asialistan kohta:  Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Liisa Kivekäs teki lisäysesityksen, jossa hyvää ohjelmaa myös seurataan ja tulokset tuodaan valtuustoon vuosittain.  Se hyväksytiin yksimielisesti.

Taloudesta oli huolia: Kaupunginjohtajan mukaan budjetti oli ylittymässä 24 miljoonalla. Martti Hellström viittasi mediassa olleisiin tietoihin syksyn  leikkauksista. Hänestä yksi keino vähentää lapsien eriarvoisuutta olisi muuttaa koulupäivän rakennetta siten, että siihen mahtuu harrastuksia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus koulupäivän ohessa harrastaa.

Juri Aaltonen oli tehnyt aikaisemmin valtuustoaloiteen  rollaattorin rinnastamisesta lastenvaunuun HSL-alueen joukkoliikenteessä. Esittelijän ehdotusta tarkennettiin  lisäämällä  seuraava virke: Espoo tavoittelee seuraavassa HSL:n talousarviossa rollaattorin rinnastamista lastenvaunuun.

Valtuustoryhmän seminaari 


Valtuustoryhmä piti  elokussa oman  seminaarin, jossa ryhmän puheenjohtajaa evästettiin neuvotteluja varten.

Syyskuu

SYYSKUUN valtuustonkokous alkoi ajallaan. Alkupään asiat nuijittiin muutamassa minuutissa.  Sitten alkoi puhe annetuista leikkausohjeista.

DEMARIT nousivat vastustamaan luvattomia leikkauksia. Markku Sistonen  esitteli neuvottelutoimikunnan yhteisen lisäyksen:  Sopeuttamistoimissa otetaan huomioon lautakuntien lausunnot. Kaupunginjohtaja halusi selittää ratkaisua: Budjetti uhkaaa alittua 57 miljoonaa. Laki velvoittaa tekemään muutoksia.

Aloitteita ja kysymyksiä:
-       Valtuutetut Maria Guzenina ym. esittävät: ”Asukastaloa Matinkylään”
-       Valtuutetut Johanna Värmälä ym. esittävät: ”Pienten koululaisten vuorohoitotarpeen arviointia ja perusteiden määrittelyä ”

Lokakuu

Lokakuun valtuuston kokouksessa kaikki varsinaiset valtuutetut istuivat omillla paikoillaan. Kukaan ei ollut  pois.

Johanna Värmälä Ali Abdirahmanin ym.  kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
 ”Valtuusto toivoo, että Espoonlahden aluekirjastohankkeen edistämisen lisäksi arvioitaisiin eri vaihtoehtoja kirjastopalvelujen palauttamiseksi Ala-Kivenlahteen tai sen välittömään läheisyyteen.”
 Puheenjohtaja ilmoitti, ettei ota Värmälän toivetta käsiteltäväksi hallintosäännön I osan 1 luvun 28 §:n vastaisena.

Valtuusto merkitsi  tiedoksi vastauksen  valtuutettu Johanna Värmälän ja 29 muun valtuutetun jättämään valtuustokysymykseen Kivenlahden kirjaston sisäilmaongelmista ja toesi aloitteen loppuun käsitellyksi.  Värmälä teki Partasen ym.  kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
 ”Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki tarkistaisi toimintaprosesseja, joita käytetään, kun kaupungin hallinnoimassa osaketilassa ilmenee sisäilmaongelmia. Toimintaprosessien kehittämisestä tiedotetaan luottamushenkilöitä.”
Värmälän toivomusehdotus hyväksytitiin yksimielisesti.

Niinikään valtuusto merkitsi tiedoksi vastauksen Johanna Värmälän ja 27 muun valtuutetun 27.2.2019 jättämään valtuustoaloitteeseen ikäihmisten köyhyyden ehkäisemisohjelman sekä totesi kysymyksen loppuun käsitellyksi.  Värmälä  Martti Hellströmin ym.  kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
 ”Valtuusto toivoo, että kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta ikäihmisiä koskeva köyhyys huomioitaisiin tulevassa köyhyyteen liittyvässä ohjelmassa ja seuraavissa hyvinvointisuunnitelmissa.”
Värmälän toivomusehdotus hyväksytiin yksimielisesti.

Juri Aaltosen  ja Mikko Laakson sekä 50 muun valtuutetun jättämään valtuustoaloitt kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin pöydättiin. Pöydälle jäi myös kokoomusvaltuutetun aloite ien tai puiston nimeämiseksi Väinö Tannerin mukaan Henttaalle.

Kokouksen lopuksi - toisin kuin joskus ennen ja toisin kuin monessa muussa suuressa kaupungissa yhä  porvarienemmistö päätätytti veroprosentin jo lokakuussa irrallaan menojen hyväksymisestä. Veroprosentti jäi  liian alhaiseksi- erityisesti kun selvisi, että Espoolle tuloutetuissa verotuloissa on jopa 70 miljoonan sotku.

Lokakuun lopulla kaupunginjohtaja esittelikin henkilöstölle ja medialle  oman, tiukan budjetiesityksensä. Syksyn keskeisin työasia olikin seuraavan vuoden budjetin valmistelu.

Marraskuu

Heti marraskuun alussa alkoivat ryhmien väliset budjettineuvottelut. Tällä kertaa sekä  demarien neuvottelijana  että koko neuvottelutoimikunnan puheenjohtajana oli  valtuustoryhmämme puheenjohtaja Markku Sistonen. Neuvotteluihin osallistuu  hänen tukenaan Maria Guzenina.

Veroprosentti oli lyöty lukkoon vastoin mm. demarien kantaa. Nyt yritimme vimmatusti saada kaupunginjohtajan esitykseen korjauksia, koska sen mukaan palvelutasoa  leikkattaisiin uhkaavasti.

3.11.  Espoon demarien kunnallisjärjestö ja valtuustoryhmä pitivät Työväen Akatemiassa oman budjettiseminaarin, jossa asetettiin konkreetit tavoitteet neuvottelijallemme

19. 11.  Espoon budjettineuvotteluissa päästiin laajaan sopuun. Vain yksi ryhmä:  Vasemmisto jäi sovun ulkopuolelle. Menoja nostettiin 5 miljoonalla eurolla verrattuna   kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Lisäyksistä 4,7 miljoonaa euroa kohdennetaan sivistystoimeen ja 1,2 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimeen. Sivistystoimessa lisärahaa päätettiin laittaa mm. perusopetuksen ja lukion tuntiresursseihin,  2-luokkalaisten iltapäivätoimintaan ja  koulunkäyntiavustajiin.  Kotihoidontuen leikkuria loivennettiin.

Sosterin puolella  lisämäärärahoja saatiin vanhusten kotihoitoon ja kotona asumisen tukeen,
perheiden sosiaalipalveluihin sekä  lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

Investointiohjelmassa tärkeä muutos  oli että  Leppävaaran lukiohankkeen toteutusta aikaistetaan.

Menopuolella tehtiin myös pieniä leikkauksia: Teknisestä ja ympäristötoimesta vähennetään 0,5 miljoonaa ja yleishallinnosta 300 000 euroa.

DEMARIEN kannalta neuvottelujen tulos oli hyvä. 5 miljoonan lisäyksestä peräti 4 miljoona oli 10 hengen valtuustoryhmän toiveita. Valtuustoryhmä hyväksyi neuvottelutuloksen.

MARRASKUUN valtuuston kokouksen listalla oli kohua herättänyt asia: Esitys, että valtuusto asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan valtuustolle Markku Sistosen, Yrjö Rossin sekä 17 muun valtuutetun jättämän aloitteen mukaista sosiaali- ja terveyslautakunnan ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan erottamista. Aloitteessa vaadittiin, että sosiaali- ja terveyslautakunta ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tulee erottaa, koska sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Arja Ryynänen ja opetus- ja varhaiskasvatu-lautakunnan jäsen Mika-Erik Walls eivät nauti valtuuston luottamusta. Suomeksi kysymys on loikkareista.

Lisäksi aloitteessa vaaditaan, että valtuusto asettaa tilapäisen valiokunnan asettamista asian valmistelemiseksi.

Kokouksessa käytiin vireää jopa kiivasta keskustelua. Valiokunta asetettiin äänin 67-6-1. Demarit olivat johdonmukaisesti valiokunnan perustamista.

Kokoomusvaltuutetun aloite tien tai puiston nimeämiseksi Väinö Tannerin mukaan Henttaalle sai virkamiehiltä tukea.

DEMARIEN  aloitteista hyväksyttiin Juri Aaltosen esitys kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin

Joulukuu

SYKSYN isoja teemoja Espoossa oli ollut  ns. pormestarimalli. Valtuustoryhmämme oli  valinnut kantansa: kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat jatkavat, jos meistä on kiinni. Jatkossa selviää, muuttuuko kaupunginjohtajan pesti määräaikaiseksi.

Huolipuhetta on vuoteen mahtunut. Vanhustenhoidossa on aukkoja. Niin koulu- kuin muissakin kiinteistöissä on terveyshuolia. Tuoreimpia ovat Pohjois-Tapiolan ja Viherlaakson terveysaseman tilanteet. Kuten Espoon demarien puheenjohtaja Jukka Vilske on todennut: taustalla on peruskorjausmäärärahojen riittämättömyys. Kymmeniin vuosiin Espoo ei ole varannut rakennuskannan peruskorjauksiin talousarvioissaan riittävästi rahaa. Velkaa maksetaan nyt  koulukorjauksina, uusrakennuksina ja kalliina vuokrakohteina. HSL jatkaa umpikuurona espoolaisille tärkeiden suorien yhteyksien lakkauttamista ja pitää kiinni epäreilusta vyöhykejaosta.

Eikä pienin huoli koske tapaa, jolla Espoossa tehdään isoja päätöksiä.  Avoimuutta tarvittaisiin lisää ja paljon. On sitten kysymys Espoon teatterista, Tapiolan uimahallista, Lasten Maailman-hankkeesta  tai vaikkapa valtuustotalon kohtalosta.

Kokous numero 1

JOULUKUUSSA oli kaksi valtuuston kokousta. 4.12. kokouksen tärkein asia oli  vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä avasi asiakohdan ja moitti rankasti valtiota verotulojen tulouttamisen rytmihäiriöstä. Seuraavana puhui neuvottelujen vetäjä neuvotelutoimikunnan puheenjohtaja demarien Markku Sistonen.  Hän kertasi budjettisovun vaiheet ja kiitti virkamiehiä ja sovun nopeasti edenneissä neuvotteluissa löytäneita ryhmiä. Sovun ulkopuolella jäi vain vasemmistoryhmä.

Sitten  alkoivat  ryhmien puheen vuorot.  Neuvottelutulos vastasi  demarien tavoitteita, kun ottaa  ottaen huomioon ryhmän koon. Vanhusten talojen suunnittelua jatketaan. Lapset ja nuoret.  Hoitotakuu kirjattiin. Teatterista ja kirjastosta hyvät kirjaukset. Pieni miinus: veroprosentti päätettin erikseen.

Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen  saiva yksittäiset valtuutetut vielä nostaa esiin  budjettiin liittyviä iloja ja suruja.  Myös valtuustotoimomuksia urakoitiin. Demarit kantoivat huolta  sosterin rahoista ja kehitysvammaisten työllistymisestä  Murhetta oli myös esteettömyyden tasosta, Kulttuuri-keskuksesta, teatterista ja uimahallista, kotihoidosta. Erityisen iloisia oltiin satsauksestä koulutukseen.

Kokous nro 2

Valtuuston kokouksen  9.12. 2019  The asia oli  vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen 4.12. Auki olivat jääneet talousarviotoivomukset. Osa meni läpi yksimielisesti. Osasta äänestettiin,

Pöydälle jäi demarien Markku Sistosen  valtuustoaloite tupakoinnin kieltämisestä Espoon uimarannoille.   Vastauksessa todettiin, että nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sitovan tupakointikiellon asettamista uimarannoille.

Valtuustoryhmän oman kokoukset

Valtuustoryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana viikkoa ennen valtuustonkokouksia valmistautumaan kokoukseen. Kokouksen  puheenjohtajana toimi ryhmän puheenjohtaja. Sihteerinä oli kunnallisjärjestön työntekijä Kirsi Nyqvist. Kokouksiin kutsuttiin kaikki varsinaiset ja varavaltuutetut sekä kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Valtuustoryhmän tiedotustoiminta vuonna 2019  

Valtuustoryhmän tiedottajana toimi Martti Hellström. Tiedotuksen ”kotisatamana” oli jo 7 vuotta ilmestynyt Valdemari-lehti. Lehti ilmestyi vuoden aikana viisi  kertaa. Uuden lehden ilmestyttyä linkit siihen lähetettiin medialle ja facebookiin.

Vuonna 2019 lähetettiin seuraavat mediatiedotteet:

Espoon demarien valtuustoryhmän mitta on täysi: Vanhustenpalvelujen taso on taattava
Espoon demarien valtuustoryhmä:  Ehdotus, että Espoo ulkoistaisi kotihoitoa, on käsittämättömän vastuuton
Espoo kävelee kuntalaisten yli Mediatiedote 12.8. 2019
Pormestarimalli kaventaisi demokratiaa 4.12. 2019

Yhteydenpito kunnallisjärjestöön

Mm. ryhmän puheenjohtajiston edustajat osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan kunnallisjärjestön kokouksiin sekä kunnallisjärjestön johtokunnan kokouksiin. Valtuustoryhmä ja kunnallisjärjestö järjestivät yhdessä marraskuussa demarien valmistautumistilaisuden budjettineuvotteluihin.