torstai 11. kesäkuuta 2020

Kolme vuotta sitten


TASAN kolme vuotta sitten 12.6.2017 Espoon uusi  valtuusto piti  ensimmäisen kokouksensa.  Maria Guzenina mailasi heti  kokouksesta Somessa näin:

" Demarit vaativat sosiaali- ja terveyspalveluihin lisärahaa,  koska jo tässä vaiheessa vuotta on käynyt selväksi, että budjetoitu määrä ei tule riittämään vuoden loppuun asti. Moni palvelu näyttää myös alibudjetoidulta tarpeeseen nähden. Esimerkiksi lastenpsykiatrian puolella kiireellisissäkin tapauksissa jono on peräti kolme kuukautta.

Hävisimme äänestyksessä, mutta valtuusto päätti onneksi hyväksyä edes sen, että vuoden 2018 talousarvion pohjaksi tehdään uusi selvitys tilanteen korjaamiseksi tarvittavasta rahasta. Säästäminen kaikkein heikoimmista on kestämätöntä."

Ensimmäisen kokouksen Valdemarit: Heini, Martti,  Johanna,
 Liisa, Juri, Leena, Markku, Maria ja Habiba.Valdemari 2017: 2

Vaalien jälkeen Valdemari ilmestyi vasta syyskuussa. Tässä siitä kertova uutinen.

Keväällä valitun uuden valtuuston ensimmäinen kokous oli 12.6.2017. Kokouksen avasi  kokenein valituksi tullut valtuutettu Leena Luhtanen (sd).

Kokous keskeytettiin, valtuusto kunnioitti keväällä menetyneen Harriet Klar- Kristolan muistoa.

KOKOUKSEN ehkä tärkein tehtövä oli jakaa luottamustehtäväpaikat.  Valtuusto valitsi ajalle 1.6.2017 - 31.5.2018 valtuuston puheenjohtajaksi Jyrki Kasvin (Vihr.), valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Markus Torkin (Kok.), valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Christina Gestrinin (SFP) ja valtuuston kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Markku Sistosen (SDP).

Johto kukitettiin. Jyrki Kasvi piti  puheen

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen demaripaikoille nimitettiin  Maria Guzenina ja hänen työparikseen Juri Aaltonen. Jurin vara on  Jukka Vilske. Marialla- joka on KH:n toinen vpj. ei ole demarivaraa.

Konsernijaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 valittiin  Maria Guzenina  ja varalle Jukka Vilske. Elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 valittiin Juri Aaltonen (SDP) hän hänen varakseen Maria Guzenina. KH:n tila- ja asuntojaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 valittiin Jukka Vilske ja  varalla Liisa Kivekäs.

Kahvitauko

Lautakunnat


Keskusvaalilautakunnassa demareita edustaa  Satu Kallio 11. varajäsenenä: Pirkka Junes.

Tarkastuslautakunnassa edustajamme on  Sirpa Aarniolehto-Kotilainen, varalla Veronica Kalhouri

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa tulevat istumaan Olli Lehtonen (varalla Mika Helander) ja Johanna Värmälä (varalla Tiina Tavio). Johanna on lautakunnan vpj.  Yksilöasioiden jaostoon valittiin  Pekka Simpura.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa demareista ovat Mika-Erik Walls  (varalla Hannu Suntio) ja Martti Hellström (varalla Maria Outinen). Varhaiskasvatusjaostossa jatkaa Tapani Harinen (SDP) (varalla Jori Palomäki) sekä Iiris Mikkilä (varalla Lea Kokkonen).

Demareiden edustajana Svenska rum -lautakunnassa on  Mikaela Wenman (varalla  Pauliina Jalola-Korhosaari).

Kulttuurilautakunnassa edustajamme on  Abdi-Rashid Mohamud (varalla Timo Hyvönen)

Liikunta- ja nuorisolautakunnassa demareista ovat  Heidi Luukkanen (varalla  Marja Repo) ja Heini Saikkonen (varalla Mikko Mäntylä). Heidi  on myös liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa demareista ovat Ville Kopra (varalla Joni Vainikainen ) jaLiisa Kivekäs (varalla Saini Ortia).

Rakennuslautakunnassa meitä edustaa Mika Hentunen (varalla Minna Lahti). Teknisessä lautakunnassa ovat  Pirkko Kuusela  (varalla  Ilkka Hirvelä) ja Aulikki Pentikäinen (varalla Katja Falkstedt ). Aulikki on myös teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja.

Ympäristölautakunnan demaripaikoilla ovat Ari Paukku (varalla Toni Nordström) ja Johanna Juselius (varalla  Helena  Haapsaari).

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat

Perustettavien poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien luottamushenkilöjäseniksi nimitettiin:

(1) Osallistuva Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
Habiba Ali (varalla  Mikko Nummelin), Habiba on ohjausryhmän puheenjohtaja

(3) Kestävä Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään valittiin  Minna Aitola (varalle  Katja Sandelin)

(4) Hyvinvointi ja terveys -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään valittiin Nina Heinikoski (varalle Mia-Lis Vilja-Elomaa)

Asialistalle  kuului myös vanhan valtuuston viimeisessä kokouksessan tekemien eräiden päätösten "purkaminen". Korrektilla kielellä: "Valtuuston hallintosääntöä koskevan 22.5.2017 päätöksen tarkistaminen siltä osin, kuin kaupunginhallitus on jättänyt sen täytäntöön panematta".

KH esitti, että vltuusto hyväksyy hallintosäännön kaupunginhallituksen 8.5.2017 ehdotuksen mukaisesti siltä osin, kuin kaupunginhallitus on jättänyt valtuuston päätöksen täytäntöön panematta lukuun ottamatta hallintosäännön I osan 2. luvun 10 §:n kohtaa 17, jonka mukaan kaupunginjohtaja päättää muut kuin lakiin ja asetukseen perustuvat koko kaupunkia koskevat taksat ja maksut valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan, milloin kaupunginhallitus ei päätä asiasta.

Valtuusto kumosi edellä mainitun 17-kohdan kokonaisuudessaan ja muuttaa hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:n 27-kohdan.

Kahvitauon jälkeen hyväksyttiin asemakaavamuutos ja  vastauksia valtuustoaloitteisiin. Kokous päättyi ennätysaikaisin klo 21.50.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti