keskiviikko 10. kesäkuuta 2020

Valtuustoryhmän toimintakertomus


- editoitu lyhennelmä 20-sivuisesta asiakirjasta

Tavoitteet

Demarien valtuustoryhmä on 10 valtuustopaikan voimalla Espoon kolmanneksi suurin ryhmä.

Demarit rakentavat valtuustokauden aikana Espoota, jossa kaikenikäisillä asukkailla on tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään  elämään, laadukkaat palvelu ja viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. Kaupunkia, joka on esteetön. Kaupunkia, joka on myös pienyrittäjäystävällinen. Kaupunkia, jossa päätöksenteko on avointa ja demokraattista. Jossa taloudenhoito on vastuullista ja läpinäkyvää.

Espoolaiset tarvitsevat lisää työpaikkoja. Kotikaupunkimme tarvitsee lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Joukkoliikenne on saatava toimimaan koko kaupungissa. Matkalippujen hinnat on pidettävä kohtuullisina ja samansuuruisina Espoon sisällä.

Ajamme maksutonta varhaiskasvatusta espoolaislapsille ja puolustamme lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon. Jokaiselle espoolaislapselle on tarjottava maailman parasta opetusta lähikoulussa. Ongelmarakennukset, koulut ja päiväkodit on korjattava.

Seniorit ansaitsevat arvokkaan vanhuuden. Kotihoito tarvitsee lisää resursseja ja omaishoitajat tukea jaksamiselleen. Terveydenhuoltojärjestelmä on pidettävä tasa- arvoisena.

Tämä edellyttää tasapainossa olevaa taloutta. Demarit eivät leikkaa palveluista tai investoinneista. Tarpeen vaatiessa on oltava rohkeutta nostaa kunnallisveroprosenttia ja käyttää kaupungin rahastojen tuottoja.

Tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2019 aikana demarit  puolustivat aktiivisesti asukkaiden tarvitsemia palveluita.

Erityisen aktiivisesti vaadittiin korjauksia eri luottamuselimissä  julkisen liikenteen ongelmiin - ja myös saatiin HSL  tekemään korjausliikkeitä.  Liikenne ei enää ole kriisissä.  Espoolaisten tyytyväisyys joukkoliikenteeseensä on parantunut huomattavasti,  ja meillä  demareilla on ihan hyvä syy ottaa tästä sulkaa hattuumme. Suorien linjojen palauttaminen, Latokasken yhteyksien korjaaminen, metron tiheämpi liikennöinti ja moni muu asia on meidän vaatimuksestamme nyt paremmalla tolalla.  Pohjois- Espoon joukkoliikenteen suorien bussilinjojen säilyttäminen on meidän tavoitteena ja jatkamme edelleen työtä niiden säilyttämiseksi. Matkalippujen osalta meille oli pettymys, että HSL:n ottaessa käyttöön uuden vyöhykejaon, lippujen hintoja ei ole saatu  samansuuruisiksi  Espoon sisällä.

Toimme toistuvasti esille huolemme  vanhusten tarvitsemien palveluiden puutteista.  Olisi hyvä Saimme budjettineuvotteluissa neuvoteltua lisää rahaa vanhuspalveluihin. Valtuutettumme  käyttivät rohkeita puheenvuoroja puolustaessaan  kuntalaisia edustavien  luottamushenkilöiden asemasta tilanteessa, jossa virkakoneisto näytti toimivan ilman poliittista ohjausta.  Espoo on oltava kaupunki jossa päätöksenteko on avointa ja demokraattista.

Demarien aloitteesta  kotimaisten lähi- ja luomuelintarvikkeiden sekä juuresten ja vihannesten kotimaisuusastetta on Espoon ruokahuollossa saatu nostettua.

Samoin kaupunkisuunnitteluun saatiin yksi arkkitehdin lisä vakanssi ;  vakanssilisäyksen toivotaan auttavan siihen, että kaavoitusta saataisi nopeutettua.

Espoossa  on paljon hyvää Espoo on turvallinen ja  saa palkintoja  kestävän kehityksen ohjelmistaan.   Vuoden aikana myös espoolaisten työttömyys väheni.  Myös vammaisten työllistämisen tukemiseen saatiin  talousarvioon rahoitusta.

Tavoitteemme kohti  maksutonta varhaiskasvatusta espoolaislapsille eteni kokeilusuunnitelmaan saakka; Viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta kokeillaan. Espoolaiskouluissa annetaan korkeatasoista opetusta, mutta yhä liian useassa päiväkoti- ja koulurakennuksessa on vakavia sisäilmaongelmia siitä valtakunnan tasolla poikkeulksellisen kunnianhimoisesta korjausohjelmasta huolimatta.

Tavoitteidemme saavuttaminen edellyttää tasapainossa olevaa taloutta. Espoon talous tiukkeni syksyllä huolestuttavasti mm. valtion verotukseen liityvien toimenpiteiden vuoksi. Rahaa puuttui yli 70 miljoonaa eroa. Jälleen osoittautui, että esityksemme maltillisesta veronkorouksesta edellisenä syksynä olisi vahvistanut  taloudenhoidon vastuullisuutta  ja läpinäkyvyyttä.

Valtuustoryhmän talous

Espoon kaupunki tuki valtuustoryhmän toimintaa 10 000 eurolla. Rahasta käytettiin 9592,52  € . Pääosa käytettiin sihteeripalveluihin, jotka ostettiin kunnallisjärjestöltä.  Ryhmä laittoi Länsiväylään  joulglögi- ilmoituksen. Ilmoituksen suunnitteli Kirsi Nyqvist.

Valtuustoryhmä

Demarivaltuustoryhmässä oli vuoden alussa 10 varsinaista ja 9  varavaltuutettua.   Ryhmän puheenjohtajana toimi Markku Sistonen ja varapuheenjohtajina  Liisa Kivekäs ja Martti Hellström.

Valtuutetut äänimääräjärjestyksessä. Viisi naista ja viisi miestä.  

Maria Guzenina, kansanedustaja
Johanna Värmälä, erityisasiantuntija.
Markku Sistonen, liikuntapalvelupäällikkö
Leena Luhtanen, opetusneuvos, tohtori (hc),
Ali Abdirahman, kirjastovirkailija
Liisa Kivekäs, sairaanhoitaja-kätilö
Martti Hellström, KT, opetusneuvos
Juri Aaltonen, puheenjohtaja
Habiba Ali, asioimistulkki
Aulikki Pentikäinen, johtava talous- ja velkaneuvoja

Varavaltuuteutut niinikään ääni- eli kutsujärjestyksessä. Kuusi naista ja neljä miestä.
Hannele Kerola, varatuomari, lainsäädäntöneuvos
Nina Heinikoski, kätilö, terveystiedon maisteri
Olli Lehtonen, valtiotieteen maisteri
Heini Saikkonen, yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti
Heidi Luukkanen,  tradenomi, koulunkäyntiavustaja
Antti Aarnio, elinkeinoasioiden päällikkö
Abdi-Rashid Mohamud nuoriso-ohjaaja
Minna Aitola kokki, opiskelija ja 
Iiris Mikkilä, toiminnanjohtaja

DEMARIEN valtuustoryhmä  toimi vuoden 2019 hyvässä yhteishengessä.

Kaupunginhallituksessa kaksi edustajaamme olivat: Maria Guzenina ja Juri Aaltonen. Varalla olivat Liisa Kivekäs ja Jukka Vilske. Maria oli myös konsernijaoston puheenjohtaja  ja Juri elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen jäsen. Liisa on Jurin vara elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa toimivat ryhmästämme varajäsen Olli Lehtonen ja  jäsen Johanna Värmälä. Johanna on   sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.vpj.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa demareista on jäsen Martti Hellström. Varhaiskasvatusjaostossa on varajäsen Iiris Mikkilä. Iiris on jaoston varapuheenjohtaja.

Kulttuurilautakunnassa edustajamme on varajäsen Abdi-Rashid Mohamud.

Liikunta- ja nuorisolautakunnassa demareista ovat varajäsenet  Heidi Luukkanen  ja Heini Saikkonen. Heidi on myös liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa demariryhmästä on jäsen Liisa Kivekäs.  Hän on myös tila-ja asuntojaoston sekä Elinkeino-ja kilpailukykyjaoston varajäsen.

Teknisessä lautakunnassa on Aulikki Pentikäinen. Aulikki on myös teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja.

Habiba Ali on osallistuva Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja.

Hyvinvointi ja terveys -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään valittiin varajäsen Nina Heinikoski.

HUSin tuoreimmat uutiset välittää meille varsinainen jäsenja HUSin hallituksen jäsen Leena Luhtanen.

Yhteistyöstä muiden ryhmien kanssa vastaa varsinainen jäsen Markku Sistonen, joka on edustajamme neuvottelutoimikunnassa ja valtuuston puheenjohtajistossa.

LÄNSIMETROON liittyvistä asioista saamme tietoa varajäsen Hannele Kerolalta joka on Espoon  edustaja Länsimeton hallituksessa. Vastaavasti tietoa HSL:stä saamme varajäsen Antti Aarniolta. Abdirahman Ali tuo viestiä Omnian hallituksesta.

Valtuustovuosi 2019 pähkinänkuoressa 

Vuoteen 2019 lähdettiin budjettisovussa.  Budjettineuvotteluissa oli saatu lisää rahaa demareille tärkeisiin asioihin: Viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta (20 tuntia viikossa) kokeillaan vuoden ajan ensi vuoden syksystä alkaen.

Espoo-lisä säilytetään nykyisellään muuten, mutta 2-vuotiaiden osalta tuki on ensi vuonna 180 e/kk.

Lisärahaa päätettiin opetukseen perusopetuksen ja lukion tuntiresursseihin kattamaan kasvanutta oppilas- ja opiskelijamäärää. Koulujen tuntikehykseen lisättiin  yksi tunti  englannin kielen opetuksen varhaistamiseksi Lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin ja perheiden tukipalveluihin sekä vanhus- ja vammaispalveluihin lisättiin määrärahoja. Myös itse tekstiin tehtiin tärkeitä lisäyksiä.  Olemme siis mukana budjettisovussa.

Investointiohjelma oli huikea: miljardi 10 vuodessa. Koulukuljetukset on saatu toimimaan.
Metro kulkee. Espoolaiset demarit nostivat ongelmia ensimmäisten joukossa esiin huolen metron toiminnasta. Konsernijaosto  lähetti HSL:lle kattavan listan korjausta vaativista kohdista. Mutta HSL:n muut kunnat eivät halua ymmärtää tilannetta. Demarit ovat ajaneet läpi suoria linjoja Helsinkiin täydentämään metroliikennettä.  Ryhtiä hyvä HSL! Espoon joukkoliikenne alkaa olla kriisissä. Olemme pitäneet esillä muistisairaiden asiaa. Työttömyys on vähentynyt.

MUTTA työtä riittää.  Virkamieskoneisto kävelee paikoin päättäjien yli että rapa roiskuu: Espoon teatteri. Tapiolan uimahalli on jo farssi.

Lopulta Espoon Asunnot pääsi vuoden 2019 osalta asuntojen aloitustavoitteeseen. Espoon asunto-ohjelman tavoitteeseen 400 asuntoaloitusta neljän vuoden tarkastelujaksolla ei päästy.Tänne tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja.

Keinotekoisen alhainen veroprosentti ei ole kestävä ratkaisu.  Länsimetron jatko-osan budjetti karkaa. Terveyspalveluiden piirissä himo yksityistää ja ulkoistaa. Pohjois-Espoon joukkoliikennepalvelut eivät ole riittäviä. Valtava määrä oppilaita ja opettajiaon  väistötiloissa, joiden turvallisuus ei aina vakuuta. Vanhusten heitteillejättö ja palveluiden riittämättömyys.

 Vain persut olivat jääneet ulkopuolelle. Neuvottelutulos nosti  kaupunginjohtajan  budjettiesityksen loppusummaa 4,69 miljoonaa euroa. Monesta asiasta saatoimme olla hyvillä mielin. Sosiaali- ja terveystoimen  asiakasmaksujen korotus kaatui. Koulupuolelle saatiin lisärahaa mm. erityisopetukseen ja avustajaresursseihin. Investointeihin (Espoon teatteri) lisättiin 0,5 miljoonaa euroa. Vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen saatiin  lisää rahaa. Investointiohjelma luvatiin valmistella  kokonaisuutena. Esitykset kouluverkosta koko lukioverkon ja Tapiolan alueen kaikkien koulujen osalta  luvattiin tuoda käsittelyyn.

Ja Länsimetrokin kulki. Mutta HSL:n suunnitelmien kanssa saatiin tapella koko vuosi.

Vaalikevät

Kevät 2019 oli vaalikevät.  Ohjelmassa oli sekä eduskuntavaalit että EU-vaalit.  Valtuustoryhmästä asettui eduskuntavaaliehdokkaiksi: Ali Abdirahman, Habiba Ali, Maria Guzenina, Markku Sistonen ja Johanna Värmälä. Demarit olivat gallupien kärjessä.

TammikuuVuoden ensimmäisessä valtuustonkokouksessa  demarien Johanna Värmälän valtuustokysymys  ympäristöterveyden huomioimisesta päätöksenteossa sai paljon kehuja, ja toivomuksia. Johannan  toinenkin kysymys: koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta sai kiitosta. Hän esitti toivomuksen, että ammatin nimikkeeksi otettaisiin ohjaaja.  Toivomus  hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvää keskustelua herätti myös Abdirahman Alin valtuustokysymys siitä, miten Espoo helpottaa asiointia terveydenhuollossa erityisesti ajanvarauksessa-.

Aloitteet ja kysymykset
- Valtuustokysymys kotimaisen lähi-ja luomuruokaelintarvikkeiden ja raaka- aineiden käytöstä Espoon kaupungin ruokapalvelussa (Liisa Kivekäs)

Helmikuu

Espoon Sosialidemokraattien vuosien 2017-21 valtuustoryhmä kutsui  aikaisemmin valtuustotyötä tehneet kaupunginvaltuutetut mukaan viettämään iltaa sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälän eläkkeelle siirtymisen merkeissä ja samalla tutustumaan nykyiseen valtuustoryhmäämme Gumbölen kartanoon  tiistaina 26.2. 2019 klo 18 - 21.

Ohjelmaan kuuluu  tieytysti maittava iltapala, ja kyytipoikana olivat Leikarit. Leikarit on espoolainen pelimanniyhtye.  Valtuustoryhmä kiitti Aulista hienosta työstä, ja eläkkeellel äksiäislahjaksi hän sai  upean valokuvataulun.

Kokous

HELMIKUUN valtuustonkokouksessa poikkihallinnollisten kehitysohjelmien puheenjohtajat esittelivät seuranta II- raportit. Demarien Habiba Ali  kertoi, mitä osallistuvalle  Espoolle kuuluu. Hyvää kuului.

Valtuusto sai ennakkotietoja  vuoden 2018 tilinpäätöksestä. Huolta herätti monessa puhujassa  verotulojen laskeminen. Menot kasvoivat nopeammin kuin tulot.

Kouluja on rakennettu elinkaarihankkeena

Demarien Olli Lehtosen valtuustokysymys kansallisen muistiohjelman 2012 - 2020 Kohti muistiystävällistä Suomea toteuttamisesta Espoossa pöydättiin, koska Olli ei ollut salissa.

Vasemmiston aloite kasvisruokaan siirtymisestä luottamushenkilöiden kokoustarjoilussa käynnisti ennen kuulemattoman keskustelun. Lopulta valtuuston enemmistö esti palautuksen eikä hyväksynyt myöskään  lievempää vaihtoehtoa, jossa lihansyöjien olisi erikseen pitänyt pyytää lihaa.

Aloite:
- Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Johana Värmälän toivomusaloitteen: " Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki selvittäisi, millaiset edellytykset on kaupungin työtoiminnassa työskentelevien vammaisten siirtymiseen kyseisessä työssä työehtosopimuksen mukaiseen palkattuun työhön, jolloin vammaiset olisivat työsuhteessa Espoon kaupunkiin."

Maaliskuu

Kevätkausi valtuustossa  oli  puolivälissä ja ilmassa alkoi olla kevään tuntua.  Sote oli  kaatunut. Porvarihallitus oli luovuttanut, ja ex-hallituspuolueiden kannatus laski. Ennen muuta  ilmitulleiden yksityisten terveysalan jättien ahneuden ja laiminlyöntien vuoksi. Pienten lasten ja vanhusten hoito on liian tärkeä asia ajettavaksi  hyeenoiden markinoille. Demarit olivat ovat edelleen Antti Rinteen johdolla gallupien kärjessä.

MAALISKUUN valtuuston kokous keskeytettiin. 60 vuotta juuri täyttänyt Markku  Sistonen kehuttiin ja kukitettiin.

Demarien Olli Lehtosen  valtuustokysymykseen kansallisen muistiohjelman 2012 - 2020 Kohti muistiystävällistä Suomea toteuttamisesta Espoossa saatiin vastaus. Olli ei itse ollut  valtuustovuorossa.

Liisa Kivekkään valtuustokysymykseen kotimaisen lähi- ja luomuruokaelintarvikkeiden ja raaka-aineiden käytöstä Espoon kaupungin ruokapalvelussa saatu vastaus  herätti hyvän ja vilkkaan keskustelun ja Kivekkään esittävä toivomus hyväksyttiin  yksimielisesti.

Toivomukset  ja kysymykset
- Liisa Kivekäs esitti kirjallisen toivomuksen:
" Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki selvittäisi, onko Viherlaakson ja Taavin muistipalvelukeskuksissa riittävästi kapasiteettia päivätoiminnan ja luhytaikaishodon järjestämiseen myös tulevaisuudessa, kun muistisairaiden kotona asuvien ikäihmisten määrä kasvaa. Lisäksi valtuusto toivoo, että kaupunki kartoittaisi myös muistipalvelukeskusten mahdollista lisätarvetta.”
- Valtuutetut Juri Aaltonen ym. esittävät: ”Rollaattorin rinnastamista lastenvaunuun paikallisliikenteessä”
-   Valtuutetut Johanna Värmälä ym. esittävät: ” Vanhuusasianvaltuutettua Espooseen ja muualle läntiselle Uudellemaalle”.

Huhtikuu

Huhtikuussa pidettiin eduskuntavaalit. Demareilla oli hieno kampanja.  Kaikki  ehdokkaamme  tekivät hyvää työtä  tukijoukkoineen.  Yhteensä he heräsivät uudenmaan demarilistalle 13 486 ääntä. Läpi meni  valdemareista Maria Guzenina 9995:llä äänellä.

HUHTIKUUN valtuuson kokouksessa huolta herätti Raide-Jokerin hinnan nousu.
Markku Sistonen kauhisteli hintojen nousua ja moitti HKL:oa. Mistä löytyy 16 miljoonaa?
Suunnitelma hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Huhtikuu päättyi vappuaattoon!

Toukokuu

ESPOOSSA pohdittiin,  tulisiko meilläkin  - kuten Helsingissä ja esim. Ylöjärvellä- vaihtaa  virkakaupunginjohtaja määräaikaiseen luottamushenkilöpormestariin. Valtuustolla oli 8.5. asiasta iltapäiväseminaari. 28.5.  Muutama päivä myöhemmin bussilastillinen Espoon johtavia päitä matkasi Turkuun oppimaan pormestarimalleista turkulaisilta ja vantaalaisilta. Espoon valtuustoryhmien johdosta koostunut neuvottelutoimikunta piti nimittäin pikaseminaarin Turun vuonna 1812 valmistuneessa kaupungintalossa.

Demareille kaikken keskeisin tavoite olisi saada lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä poliittiseen  toimintaan.Valitettavasti espoolaisen toimintakulttuuriin kuuluu poliittisten päättäjien ilmaiseman tahdon ylikävely.  Tavoitteeksi tulee selkeästi nostaa   asukas- ja asiakaslähtöisyys sekä päätösvallan palauttaminen kuntalaisten valitsemille poliittisille päättäjille.

Kokous

TOUKOKUUN valtuustonkokouksessa  meillä oli ennätysmäärä varamiehiä demaripulpeteissa:  Hannele Kerola, Nina Heinikoski, Olli Lehtonen sekä vasemmistoon siirtynyt entinen varavaltuutettumme.

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali jouduttiin jättämään pöydälle. Vihreät kierrättävät tehtäviä, eivätkä olleet ehtineet päättää omia paikkojaan.

Momentti 4:  Vuoden 2018 arviointikertomus - herätti jälleen paljon keskustelua. Tulostavoitteista merkittävä osa jää (taas) toteutumatta tai niitä ei voida arvioida.

Demarit olivat huolissaan vanhusten palveluista jai Espoon Asuntojen kyvyttömyydestä  saavuttaa sille asetetut asuntojen rakentamisen tavoitteet. ICT-toiminnassa tavoitteeksi tulisi asettaa  tuottavuuden kasvu.  Demarit kysyivät myös,  kriisiyttääkö se, että niin useita sitovia tulostavoitteita ei saavuteta eikä edes pystytä mittaamaan, koko vastuujaon toiminnan kehittämisestä virkamiesten ja poliittisten päättäjien kesken.

Kesäkuu

Kesäkuussa pidettiin uuden valtuustolukuvuoden ensimmäinen valtuuston kokous.

Kokouksessa nuijittiin  valtuuston puheenjohtajan ja varapuheen-johtajien vaalit ajalle 1.6.2019 - 31.5.2020. Tälle kaudelle
demarit eivät saaneet kaudelle lainkaan edustajaa valtuuston puheenjohtajistoon.

Kahvitauon aikana demariryhmä piti lyhyen kokouksen lausunnosta pormestarimalleihin.

Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet herättivät  keskustelua. Tekstissä luki, että  tarvittavat lisärahat otetaan investointiohjelmaan kuuluvia hankkeita lykkäämällä.  Ilmaisua lievennettin.


Johanna teki myös toivomusaloitteen, joka hyväksyttiin: ”Korvaavista tiloista ei ole mainintaa käsittelyssämme olevassa hankesuunnitelmassa, joten esitän toivomuksen, jonka perusteella valtuusto voisi ilmaista tahtonaan, että liikuntaseurojen tarvitsemista
salivuoroista huolehditaan.”

Demareista Aulikki Pentikäinen ja Markku Sistonen olivat jättäneet valtuustokysymykset vanhuspalveluiden valvonnasta, vanhustenhuollon laadusta ja sen valvonnasta ostopalveluissa sekä vanhusten tarvitsemien palvelujen tasosta Espoossa. Vastauksista käytiin pitkä keskustelu.

Aloitteita
- Markku Sistonen teki aloitteen, että Espoo kieltää tupakoinnin kaikilla uimarannoillaan. - Jostain syystä siitä ei ole mainintaa pöytäkirjassa.
Elokuu

ELOKUUSSA 2019 omalle valtuustoryhmällemme järjestyi tilaisuus kuulla Tampereen kokemuksia pormestarimallista itse pormestari Lauri Lylyltä Helsingissä. Ihan vakuuttuneita eivät kaikki paikalle tulleet olleet mallista.

VALTUUSTON syyskausi alkoi HSL:n  kiukuttelulla espoolaisten vaatimuksille.  Tosi kiusallinen oli myös alkusyksyn ainakin huhuina levinnyt päätös leikata eri toimialojen menoja mm. sosterin ylitysten vuoksi. Demarit tekivät asiasta mediatiedotteen.

SYKSYN ensimmäinen valtuuston kokous oli  19.08.2019. Listalla oli eettisesti  kovin tärkeä asialistan kohta:  Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Liisa Kivekäs teki lisäysesityksen, jossa hyvää ohjelmaa myös seurataan ja tulokset tuodaan valtuustoon vuosittain.  Se hyväksytiin yksimielisesti.

Taloudesta oli huolia: Kaupunginjohtajan mukaan budjetti oli ylittymässä 24 miljoonalla. Martti Hellström viittasi mediassa olleisiin tietoihin syksyn  leikkauksista. Hänestä yksi keino vähentää lapsien eriarvoisuutta olisi muuttaa koulupäivän rakennetta siten, että siihen mahtuu harrastuksia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus koulupäivän ohessa harrastaa.

Juri Aaltonen oli tehnyt aikaisemmin valtuustoaloiteen  rollaattorin rinnastamisesta lastenvaunuun HSL-alueen joukkoliikenteessä. Esittelijän ehdotusta tarkennettiin  lisäämällä  seuraava virke: Espoo tavoittelee seuraavassa HSL:n talousarviossa rollaattorin rinnastamista lastenvaunuun.

Valtuustoryhmän seminaari 


Valtuustoryhmä piti  elokussa oman  seminaarin, jossa ryhmän puheenjohtajaa evästettiin neuvotteluja varten.

Syyskuu

SYYSKUUN valtuustonkokous alkoi ajallaan. Alkupään asiat nuijittiin muutamassa minuutissa.  Sitten alkoi puhe annetuista leikkausohjeista.

DEMARIT nousivat vastustamaan luvattomia leikkauksia. Markku Sistonen  esitteli neuvottelutoimikunnan yhteisen lisäyksen:  Sopeuttamistoimissa otetaan huomioon lautakuntien lausunnot. Kaupunginjohtaja halusi selittää ratkaisua: Budjetti uhkaaa alittua 57 miljoonaa. Laki velvoittaa tekemään muutoksia.

Aloitteita ja kysymyksiä:
-       Valtuutetut Maria Guzenina ym. esittävät: ”Asukastaloa Matinkylään”
-       Valtuutetut Johanna Värmälä ym. esittävät: ”Pienten koululaisten vuorohoitotarpeen arviointia ja perusteiden määrittelyä ”

Lokakuu

Lokakuun valtuuston kokouksessa kaikki varsinaiset valtuutetut istuivat omillla paikoillaan. Kukaan ei ollut  pois.

Johanna Värmälä Ali Abdirahmanin ym.  kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
 ”Valtuusto toivoo, että Espoonlahden aluekirjastohankkeen edistämisen lisäksi arvioitaisiin eri vaihtoehtoja kirjastopalvelujen palauttamiseksi Ala-Kivenlahteen tai sen välittömään läheisyyteen.”
 Puheenjohtaja ilmoitti, ettei ota Värmälän toivetta käsiteltäväksi hallintosäännön I osan 1 luvun 28 §:n vastaisena.

Valtuusto merkitsi  tiedoksi vastauksen  valtuutettu Johanna Värmälän ja 29 muun valtuutetun jättämään valtuustokysymykseen Kivenlahden kirjaston sisäilmaongelmista ja toesi aloitteen loppuun käsitellyksi.  Värmälä teki Partasen ym.  kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
 ”Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki tarkistaisi toimintaprosesseja, joita käytetään, kun kaupungin hallinnoimassa osaketilassa ilmenee sisäilmaongelmia. Toimintaprosessien kehittämisestä tiedotetaan luottamushenkilöitä.”
Värmälän toivomusehdotus hyväksytitiin yksimielisesti.

Niinikään valtuusto merkitsi tiedoksi vastauksen Johanna Värmälän ja 27 muun valtuutetun 27.2.2019 jättämään valtuustoaloitteeseen ikäihmisten köyhyyden ehkäisemisohjelman sekä totesi kysymyksen loppuun käsitellyksi.  Värmälä  Martti Hellströmin ym.  kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
 ”Valtuusto toivoo, että kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta ikäihmisiä koskeva köyhyys huomioitaisiin tulevassa köyhyyteen liittyvässä ohjelmassa ja seuraavissa hyvinvointisuunnitelmissa.”
Värmälän toivomusehdotus hyväksytiin yksimielisesti.

Juri Aaltosen  ja Mikko Laakson sekä 50 muun valtuutetun jättämään valtuustoaloitt kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin pöydättiin. Pöydälle jäi myös kokoomusvaltuutetun aloite ien tai puiston nimeämiseksi Väinö Tannerin mukaan Henttaalle.

Kokouksen lopuksi - toisin kuin joskus ennen ja toisin kuin monessa muussa suuressa kaupungissa yhä  porvarienemmistö päätätytti veroprosentin jo lokakuussa irrallaan menojen hyväksymisestä. Veroprosentti jäi  liian alhaiseksi- erityisesti kun selvisi, että Espoolle tuloutetuissa verotuloissa on jopa 70 miljoonan sotku.

Lokakuun lopulla kaupunginjohtaja esittelikin henkilöstölle ja medialle  oman, tiukan budjetiesityksensä. Syksyn keskeisin työasia olikin seuraavan vuoden budjetin valmistelu.

Marraskuu

Heti marraskuun alussa alkoivat ryhmien väliset budjettineuvottelut. Tällä kertaa sekä  demarien neuvottelijana  että koko neuvottelutoimikunnan puheenjohtajana oli  valtuustoryhmämme puheenjohtaja Markku Sistonen. Neuvotteluihin osallistuu  hänen tukenaan Maria Guzenina.

Veroprosentti oli lyöty lukkoon vastoin mm. demarien kantaa. Nyt yritimme vimmatusti saada kaupunginjohtajan esitykseen korjauksia, koska sen mukaan palvelutasoa  leikkattaisiin uhkaavasti.

3.11.  Espoon demarien kunnallisjärjestö ja valtuustoryhmä pitivät Työväen Akatemiassa oman budjettiseminaarin, jossa asetettiin konkreetit tavoitteet neuvottelijallemme

19. 11.  Espoon budjettineuvotteluissa päästiin laajaan sopuun. Vain yksi ryhmä:  Vasemmisto jäi sovun ulkopuolelle. Menoja nostettiin 5 miljoonalla eurolla verrattuna   kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Lisäyksistä 4,7 miljoonaa euroa kohdennetaan sivistystoimeen ja 1,2 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimeen. Sivistystoimessa lisärahaa päätettiin laittaa mm. perusopetuksen ja lukion tuntiresursseihin,  2-luokkalaisten iltapäivätoimintaan ja  koulunkäyntiavustajiin.  Kotihoidontuen leikkuria loivennettiin.

Sosterin puolella  lisämäärärahoja saatiin vanhusten kotihoitoon ja kotona asumisen tukeen,
perheiden sosiaalipalveluihin sekä  lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

Investointiohjelmassa tärkeä muutos  oli että  Leppävaaran lukiohankkeen toteutusta aikaistetaan.

Menopuolella tehtiin myös pieniä leikkauksia: Teknisestä ja ympäristötoimesta vähennetään 0,5 miljoonaa ja yleishallinnosta 300 000 euroa.

DEMARIEN kannalta neuvottelujen tulos oli hyvä. 5 miljoonan lisäyksestä peräti 4 miljoona oli 10 hengen valtuustoryhmän toiveita. Valtuustoryhmä hyväksyi neuvottelutuloksen.

MARRASKUUN valtuuston kokouksen listalla oli kohua herättänyt asia: Esitys, että valtuusto asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan valtuustolle Markku Sistosen, Yrjö Rossin sekä 17 muun valtuutetun jättämän aloitteen mukaista sosiaali- ja terveyslautakunnan ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan erottamista. Aloitteessa vaadittiin, että sosiaali- ja terveyslautakunta ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tulee erottaa, koska sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Arja Ryynänen ja opetus- ja varhaiskasvatu-lautakunnan jäsen Mika-Erik Walls eivät nauti valtuuston luottamusta. Suomeksi kysymys on loikkareista.

Lisäksi aloitteessa vaaditaan, että valtuusto asettaa tilapäisen valiokunnan asettamista asian valmistelemiseksi.

Kokouksessa käytiin vireää jopa kiivasta keskustelua. Valiokunta asetettiin äänin 67-6-1. Demarit olivat johdonmukaisesti valiokunnan perustamista.

Kokoomusvaltuutetun aloite tien tai puiston nimeämiseksi Väinö Tannerin mukaan Henttaalle sai virkamiehiltä tukea.

DEMARIEN  aloitteista hyväksyttiin Juri Aaltosen esitys kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin

Joulukuu

SYKSYN isoja teemoja Espoossa oli ollut  ns. pormestarimalli. Valtuustoryhmämme oli  valinnut kantansa: kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat jatkavat, jos meistä on kiinni. Jatkossa selviää, muuttuuko kaupunginjohtajan pesti määräaikaiseksi.

Huolipuhetta on vuoteen mahtunut. Vanhustenhoidossa on aukkoja. Niin koulu- kuin muissakin kiinteistöissä on terveyshuolia. Tuoreimpia ovat Pohjois-Tapiolan ja Viherlaakson terveysaseman tilanteet. Kuten Espoon demarien puheenjohtaja Jukka Vilske on todennut: taustalla on peruskorjausmäärärahojen riittämättömyys. Kymmeniin vuosiin Espoo ei ole varannut rakennuskannan peruskorjauksiin talousarvioissaan riittävästi rahaa. Velkaa maksetaan nyt  koulukorjauksina, uusrakennuksina ja kalliina vuokrakohteina. HSL jatkaa umpikuurona espoolaisille tärkeiden suorien yhteyksien lakkauttamista ja pitää kiinni epäreilusta vyöhykejaosta.

Eikä pienin huoli koske tapaa, jolla Espoossa tehdään isoja päätöksiä.  Avoimuutta tarvittaisiin lisää ja paljon. On sitten kysymys Espoon teatterista, Tapiolan uimahallista, Lasten Maailman-hankkeesta  tai vaikkapa valtuustotalon kohtalosta.

Kokous numero 1

JOULUKUUSSA oli kaksi valtuuston kokousta. 4.12. kokouksen tärkein asia oli  vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä avasi asiakohdan ja moitti rankasti valtiota verotulojen tulouttamisen rytmihäiriöstä. Seuraavana puhui neuvottelujen vetäjä neuvotelutoimikunnan puheenjohtaja demarien Markku Sistonen.  Hän kertasi budjettisovun vaiheet ja kiitti virkamiehiä ja sovun nopeasti edenneissä neuvotteluissa löytäneita ryhmiä. Sovun ulkopuolella jäi vain vasemmistoryhmä.

Sitten  alkoivat  ryhmien puheen vuorot.  Neuvottelutulos vastasi  demarien tavoitteita, kun ottaa  ottaen huomioon ryhmän koon. Vanhusten talojen suunnittelua jatketaan. Lapset ja nuoret.  Hoitotakuu kirjattiin. Teatterista ja kirjastosta hyvät kirjaukset. Pieni miinus: veroprosentti päätettin erikseen.

Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen  saiva yksittäiset valtuutetut vielä nostaa esiin  budjettiin liittyviä iloja ja suruja.  Myös valtuustotoimomuksia urakoitiin. Demarit kantoivat huolta  sosterin rahoista ja kehitysvammaisten työllistymisestä  Murhetta oli myös esteettömyyden tasosta, Kulttuuri-keskuksesta, teatterista ja uimahallista, kotihoidosta. Erityisen iloisia oltiin satsauksestä koulutukseen.

Kokous nro 2

Valtuuston kokouksen  9.12. 2019  The asia oli  vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen 4.12. Auki olivat jääneet talousarviotoivomukset. Osa meni läpi yksimielisesti. Osasta äänestettiin,

Pöydälle jäi demarien Markku Sistosen  valtuustoaloite tupakoinnin kieltämisestä Espoon uimarannoille.   Vastauksessa todettiin, että nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sitovan tupakointikiellon asettamista uimarannoille.

Valtuustoryhmän oman kokoukset

Valtuustoryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana viikkoa ennen valtuustonkokouksia valmistautumaan kokoukseen. Kokouksen  puheenjohtajana toimi ryhmän puheenjohtaja. Sihteerinä oli kunnallisjärjestön työntekijä Kirsi Nyqvist. Kokouksiin kutsuttiin kaikki varsinaiset ja varavaltuutetut sekä kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Valtuustoryhmän tiedotustoiminta vuonna 2019  

Valtuustoryhmän tiedottajana toimi Martti Hellström. Tiedotuksen ”kotisatamana” oli jo 7 vuotta ilmestynyt Valdemari-lehti. Lehti ilmestyi vuoden aikana viisi  kertaa. Uuden lehden ilmestyttyä linkit siihen lähetettiin medialle ja facebookiin.

Vuonna 2019 lähetettiin seuraavat mediatiedotteet:

Espoon demarien valtuustoryhmän mitta on täysi: Vanhustenpalvelujen taso on taattava
Espoon demarien valtuustoryhmä:  Ehdotus, että Espoo ulkoistaisi kotihoitoa, on käsittämättömän vastuuton
Espoo kävelee kuntalaisten yli Mediatiedote 12.8. 2019
Pormestarimalli kaventaisi demokratiaa 4.12. 2019

Yhteydenpito kunnallisjärjestöön

Mm. ryhmän puheenjohtajiston edustajat osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan kunnallisjärjestön kokouksiin sekä kunnallisjärjestön johtokunnan kokouksiin. Valtuustoryhmä ja kunnallisjärjestö järjestivät yhdessä marraskuussa demarien valmistautumistilaisuden budjettineuvotteluihin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti