perjantai 18. joulukuuta 2020

Valdemari 2020:5


 

Pääkirjoitus

T
ässä ollaan. Jouluun on viikko. 
Espoon valtuusto on tehnyt päätöksiä 3.5 vuotta huhtikuussa 2017 valitulla kokoonpanolla. Demarit säilyttivät vaaleissa  10 paikkaansa. Olemme kolmanneksi suurin ryhmä. 

Muutaman kuukauden kuluttua huhtikuussa valitaan uusi valtuusto. Mistä saavutuksista vanha valtuusto voi olla ylpeä?  Politiikka on taitoa luoda koalitioita, yhteenliittymiä. Se vaatii kykyä neuvotella ja hyväksyä kompromisseja.  Tässä me demarit olemme olleet vahvoja. Osaamme rakentaa kompromisseja ja ottaa vastuuta.

Tämän valtuuston aikana Länsimetro on saatu kulkemaan. Kouluja on korjattu massiiviselle tahdilla. Jopa Luhtasen Leenan ja myös Juri Aaltosen ehdotukset Tapiolan uimahallin ja Espoon teatterin tiloista on laajasti hyväksytty jopa kaapattu.

MUTTA paljon työtä on kesken. Kuinka oikaista toimintakultuuria, jossa lopullinen pääösvalta kuntalaisille tärkeissä asioissa näyttää ajoittain  eksyvän hallintokäytäviin.  Kuinka taata tasapuoliset  julkisen liikenteen palvelut? Kuinka turvata Pohjois-Espoon palvelut? Mm. HSL kohtelee epätasa-arvoisesti sekä osia Espoosta ja typeräsi erityisesi ikääntyneitä. Olemme jääneet aika yksin  puolustamaan esim. pieniä kouluja. 

POLITIIKKA on maratonilaji. Siinä vaaditaan pikäjänteisyyttä - ja samalla myös uusia, tuoreita ajattelijoita. Vielä on tilaa Espoon demarien kuntavaaliehdokaslistalla. Tule mukaan!

Pidetään arjessa yhteyttä läheisiin mutta vähän kauempaa. Soitellaan tutuille. Pestään kädet. Noudatetaan ohjeita. Nautitaan elämästä.  Joulu tulee.

Martti Hellström

 

Valtuustoryhmä kiittää LänsiväylässäKUVAN saa suuremmaksi klikkaamalla.

Jo  kolmannen kerran tänä syksynä Espoon demarien valuustoryhmä osti Länsiväylä- lehdestä 1/4- sivun mainostilan. 

Miksi? Haluamme toivottaa kaikille espoolaisille Joulun rauhaa, vaikka emme voikaan tarjoa jouluglögejä turuilla ja toreilla. Haluamme myös erityisesti kiitää  kaupungin henkilökuntaa monin tavoin raskaasta työstä meidän kaikkien eteen koronavuoden aikana.

..............................................

Kulunut vuosi on ollut monella tavoin haasteellinen. Haluan toivottaa kaikille espoolaisille Hyvää Joulua, voimia ja hyvää terveyttä! Markku Sistonen, valtuuston 1.vpj.

..............................................

Kiitos koko kaupungin henkilöstölle työstänne turvata kuntalaisten palvelut!. Liisa Kivekäs, valtuustoryhmän 1.vpj. ja kaupunginhallituksen varajäsen

..............................................

Kiitos espoolaiskoulujen henkilökunnallehienosta työstä keskellä koronaa. Rauhallista Joululomaa! Martti Hellström, valtuustoryhmän 2. vpj. ja ovalan jäsen

..............................................

Kiitos jokaiselle, joka on tuonut valoa ja iloa tämän kriisin keskelle. Tästä selvitään! Maria Guzenina,  kaupunginhallituksen 2.vpj.

..............................................

Kiitos myyjät, tavaralähetit ja kuskit. Varmistatte arjen toiminnan. Juri Aaltonen, kaupunginhallituksen jäsen

..............................................

Kiitos sinulle, taitava katujen ja puistojen rakentaja ja hoitaja. Pidät meidät turvallisesti liikkeellä. Aulikki Pentikäinen, teknisen lautakunnan vpj.

..............................................

Kiitos kaikille espoolaisille kuluneesta vuodesta, pidetään huolta toisistamme. Habiba Ali, Osallistuva Espoo- kehitysohjelman pj.

..............................................

Kiitos sosiaali- ja terveystoimen työntekijät! Teette tärkeää työtä. Johanna Värmälä, sote-lautakunnan 2.vpj.

..............................................

Kiitän palvelutalojemme koko henkilökuntaa ikäihmistemme hyvästä huolenpidosta vaikeana korona-aikana. Leena Luhtanen, Maakuntavaltuuston vpj.

..............................................

Hyvää Uutta Vuotta ihan kaikille espoolaisille. Ali Abdirahman, Omnian hallituksen jäsen.

..............................................
Aulikki Pentikäinen: Kiitoksia


K
iitos kaikille teille, jotka olette rohkeasti ottaneet yhteyttä minuun mielessänne olevista asioista. Toivon, että jatkatte sitä samalla lailla. Itse iloitsen juuri näistä yhteydenotoista ja saamistani haasteista.  Asukasdemokratiaa ei toteuteta vain vaalien alla eikä vain suurissa asioissa. Meillä on lukuisia asioita, jotka eivät vaadi valtavaa poliittista vääntöä eivätkä paljon rahaa, vaan ainoastaan asioiden huomaamista. Joidenkin asioiden maaliin saaminen puolestaan voi kestää vuosia ja silloin on usein kyse jo suurista euromääristä. Vuoden varrella oma vaikuttamisen skaalani on ulottunut  vaikkapa ympäristön viihtyisyydestä kirjaston säilymiseen tai liikenneympyrän saamisesta Espoon veroprosenttikeskusteluun.

 Haluan kiittää asukkaiden lisäksi myös valtuustoryhmämme jäseniä. Meillä on upea, ahkera ja yhteen hiileen puhaltava valtuustoryhmä. Saamme toinen toisiltamme tukea ja apuja ja viemme asioita yhdessä eteenpäin.

Pidetään me kaikki toisistamme huolta ja tehdään yhdessä töitä pienten ja suurten asioiden hyväksi, yhteiseksi hyväksi.

 Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta toivottaen

Aulikki Pentikäinen

Valtuutettu ja teknisen lautakunnan vpj.

Joulukuun valtuuston kokoukset


ESPOON valtuustolla oli joulukuussa  kaksi kokousta tänäkin syksynä.  Perinteiseen tapaan ensimmäinen niistä - tällä kertaa torstaina 3. joulukuuta-  aloitettiin  jo kello 16.  Listalla oli tasan yksi varsinainen päätösasia: Vuoden 2021 talousarvion ja  investointiohjelman hyväksyminen. 

DEMARIT olivat mukana budjetisovussa, Kaupunginjohtajan pohjaesityksiin oli sopusopimuksessa saatu merkittäviä korjauksia. 

Keskustelua käytiin pitkään. Sopuun päässeet kehuivat vastuunkantoaan ja nostivat esiin  sovittuja lisäyksiä.  Demari kuuluivat tähän joukkoon. 

Sopimuksen ulkopuolelle jääneet nostivat esiin huoliaan ja tekivät vastaesityksiä. Ne äänestetiin nurin.

NIINIKÄÄN tavan  mukaan tässä ensimmäisessä kokouksessa valtuutetut tekivät kaksi käsin toivomusaloitteita, joista äänestettiin sitten joulukuun toisessa kokouksessa. Se  pidetään maanantaina 7.12. Tässä kokoksessa listalla oli  muitakin asioita.

DEMAREIDEN aloiteisa hyväksyttiin  seuraavat:

  • Johanna Värmälä (SDP): Espoon valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuudet palkita kaupungin työntekijöitä, jotka eivät voi tehdä etätöitä. - äänesyksen jälkeen
  • Juri Aaltonen (SDP): Valtuusto toivoo, että Espoo hankintoja tehdessään pyrkii kilpailu- ja hankintalainsäädäntö huomioiden sellaisiin hankinta- ja kilpailutuskokonaisuuksiin, että espoolaisilla pienillä- ja keksisuurilla yrityksillä sekä yrittäjillä on aidot ja realistiset mahdollisuudet tavoitella tilauksia Espoolta.- yksimielisesti

ESPOON loppuvuoden taloustilanne todettiiin ennakoitua paremmaksi ennen muuta valtion  toimien vuoksi. Tehtiin myös päätös, että siirtää osana työllisyyskokeilun muutoksia Espoon omana tuotantona 

Valtuusto valitsi perusturvajohtajan vakinaiseen virkaan Sanna Svahnin. Demarit olivat hänen takanaan. Kokoomuksen rivit hajosivat äänestyksessä.

KOKOUS venyi pitkään, kun loppulista oli täynnä  vihreiden kysymyksiä ja aloitteia, ja puolue kaappasi 1,5 tuntia "ruutuaikaa".

KOKOUS päätyi klo 22.33.

Johanna Värmälän puhe valtuustossa


A
rvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tämän vuoden budjettineuvotteluja ohjasi säästökuuri. Neuvottelijat saivat kuitenkin lopulta rutistettua hyväksyttävän tuloksen, jolla pitäisi pystyä varmistamaan asukkaiden tarvitsemat palvelut. Neuvottelutulosta voi kehua myös siksi, että se lisäsi sosiaali- ja terveystoimen määrärahoja, joita kaupunginjohtaja esitti sosiaali- ja terveyslautakuntaa vähemmän. 

Neuvotteluihin lähdettiin siis sellaisesta tilanteesta, jossa lautakunnan esitystä oli supistettu. Vähennyksiä oli tehty muun muassa kotihoitoon, seniorineuvontaan ja ikäihmisten palveluohjaukseen. Valitettavasti emme saaneet täysin takaisin lautakunnan esittämiä määrärahoja, joten on todettava, että myös sosiaali- ja terveystoimessa on tiedossa säästötoimenpiteitä. Ne on tehtävä järkevästi, koska kohtuuttomilla säästötoimenpiteillä heikennetään asukkaiden hyvinvointia ja lisätään terveyseroja. 

Pidän hyvänä, että etenkin vanhuspalvelut ja terveyspalvelut menestyivät neuvotteluissa. Hyvä uutinen on myös se, että eritysesti mielenterveys- ja päihdepalvelut huomioitiin. Saimme lisämäärärahaa kyseisiin palveluihin, mikä on tarpeen, koska kyseisten palvelujen kysyntä on kasvanut. Määräraha edistää palvelutarpeeseen vastaamista. On myös tärkeää, että kaupungin ja järjestöjen yhteistyötä vahvistetaan. Järjestöillä on tärkeä merkitys muun muassa yksinäisyyden poistamisessa.

Arvoisa puheenjohtaja, vallitseva aika on hankalaa kaikille. Erityisen huolestuttavaa se on heille, jotka eivät voi tehdä etätöitä. Haluankin kiittää kaikkia kaupungin työntekijöitä. Kaupunki voisi huomioida heidän haastavan tilanteensa, ja palkita niitä, joilla koronariskin välttäminen ei ole mahdollista. 

Esitänkin toivomuksen: 

Espoon valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuudet palkita kaupungin työntekijöitä, jotka eivät voi tehdä etätöitä.  

Arvoisa puheenjohtaja, kiitän myös kaupungin kumppaneita, jotka huolehtivat palveluissaan muun muassa espoolaisista ikäihmisistä. Toivottavasti myös heidän työnantajansa huolehtivat työntekijöittensä palkitsemisesta.  

Johanna Värmälä

Valtuutettu, ja sosterin 2. vpj.

Olli Lehtonen: Espoon tulee varautua ikääntymisen haasteisiin


E spoo kasvaa voimakkaasti alkaneella vuosikymmenellä. Kaupunki on tulevaisuudessa väestöprofiililtaan entistä enemmän keski-ikäinen ja nuori.

Samaan aikaan on menossa  koko suomea koskeva väestön ikääntymisprosessi. Tämä jälkimmäinen merkitsee meille Espooseen sitä, että entistä suurempi joukko espoolaisia on ikäihmisiä. Suurten ikäluokkien ensimmäinen vuosikerta on nyt 75- vuotias ja voimakas ikäihmisten määrän kasvu jatkuu koko vuosikymmenen. Tämä on valtava rikkaus Espoon kulttuuri-, tieto- ja kokemuspääomalle. Perustellusta  syystä espoolaisten Ikäihmisten  täydestä osallisuudesta tulee pitää hyvää huolta myös budjetin määrärahoilla.

Valitettavasti ikä tuo mukanaan myös monia sairauksia, mm. muistisairaudet ovat merkittävä kansansairaus, joka kohdistuu erityisesti kaikista vanhimpiin espoolaisiin. Vaikka Espoon ensi vuoden budjetissa on sosiaali- ja terveystoimessa kohdalla määrärahapuutteita,  olen tyytyväinen, koska saimme lisäyksiä kotona asumisen tukemiseen ja vanhuspalveluihin. Vanhusväestön määrän kasvaessa tulee jatkossakin huolehtia, että tehostetun palveluasumisen asuntoja on riittävästi. Ennakointi on tässäkin viisasta.

Vanhuspalveluiden kehittämisen lisäksi olen erittäin tyytyväinen, että budjetilla turvataan Viherlaakson kirjaston toiminnan jatkuminen, että Viherlaakson terveysasema on selvityskohteena  ja että  Leppävaaran Lukion uudisrakennuksen suunnittelu käynnistyy. Tämä on viisasta kaupungin varojen käyttöä ja lähipalvelujen merkityksen ymmärtämistä. Hyvät lähipalvelut luovat yhteisöllisyyttä. Kirjastot ja koulut ovat niin sanotusti keskellä kylää, ja niin pitää olla.

Olli Lehtonen

Varavaltuutettu, Sosterin jäsen

 

Liisan kortti


Hyvää joulua
ja 
onnellista
Uutta vuotta 2021


Liisa Kivekäs on valtuusto- ryhmämme 1. varapuheenjohtaja.
Hän on demarien edustajana 
kaupunginhallituksen varajäsen ja KH:n elinkeino- ja kilpailukyky-jaoston sekä tila- ja asuntojaoston 
varajäsen
 Hän on myös kaupunki-suunnittelulautakunnan jäsen.

Marian korttiHyvää joulua
ja 
onnellista
Uutta vuotta 2021


Maria Guzenina  on valtuutettu.
Hän on demarien edustajana 
vuosina 2019-2021  kaupunginhallituksen
 2. varapuheenjohtaja
ja koko valtuustokauden ajan  konsernijaoston pj.

Markun kortti
Hyvää joulua
ja 
onnellista
Uutta vuotta 2021


Markku Sistonen on valtuusto-ryhmämme puheenjohtaja
Hän on demarien edustajana 
valtuuston  1. varapuheenjohtaja vuosina 2020-2022.  

Jurin korttiHyvää joulua. Reiluudella, avoimuudella ja yhteisvastuulla kohti entistäkin parenpaa vuotta 2021.

Juri Aaltonen on valtuutettu ja edustajamme kaupunginhallituksessa.

Martin korttiTaas kaikki kauniit muistot mun mieleen palavi...


Martti Hellström on valtuutettu ja valtuustoryhmän 2 vpj.
Hän on demarien edustajana 
opetus- ja varhaiskasvatus-lautakunnassa.

PS. Isoisän sävellys radiossa 24.12. klo 12.00


Johannan korttiMe demarit olemme vaikuttaneet tänäkin vuonna erityisesti vanhusten, vammaisten ja nuorten palveluihin. 

Työ asukkaiden tarvitsemien tukien ja palvelujen varmistamiseksi tulee jatkumaan. 

Oikein hyvää joulua Sinulle ja läheisillesi! Iloa ja onnea tulevaan vuoteen! 


Johanna Värmälä on valtuutettu.
Hän on demarien edustajana 
sosiaali- ja terveyslautakunnan 
2. vpjAulikin kortti
Rauhallista Joulua ja 
Reilua Uutta Vuotta!Aulikki Pentikäinen on valtuutettu.
Hän on demarien edustajana 
teknisen lautakunnan
vpj.

Alin korttiOnnellista
Uutta vuotta 2021


Ali Abdirahman on valtuutettu.
Hän on demarien edustajana 
Espoon seudun koulutuskunta-yhtymä
Omnian hallituksessa.

Habiban korttiOnnellista
Uutta vuotta 2021


Habiba Ali  on valtuutettu.
Hän on demarien edustajana
Osallistuva Espoo- kehitysohjelman puheenjohtaja.

Leenan kortti

Hyvää joulua
ja 
vielä parempaa Uutta Vuotta!  Leena Luhtanen on valtuutettu ja maakuntavaltuuston vpj.

Ninan kortti


Kuusen tuoksua, kynttilän lämpöä ja oikein ihanaa joulua! 


Nina Heinikoski on vaavaltuutettu.
Hän on demarien edustajana 

Hyvinvointi ja terveys- kehitysohjelmassa. 

Hannelen korttiHyvää joulua
ja 
turvallista
Uutta vuotta 202qHannele Kerola on varavaltuutettu ja demarien edustaja  Länsimetro Oy:n hallituksessa.

Heinin kortti

 


Hyvää  joulua ja onnellista
Uutta vuotta 2021


Heini Saikkonen on varavaltuutettu.
Hän on demarien edustaja liikunta-ja nuorisolautakunnassa.

Ollin kortti


Maailmaa voi muuttaa - tarvitaan vain rohkeita ihmisiä. 
Iloista ja rauhallista Joulua !


Olli Lehtonen  on varavaltuutettu
ja demarien edustajana
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen.

Antin kortti


 Hyvää joulua  ja onnellista Uutta vuotta 2021Antti Aarnio on varavaltuutettu.
Hän on demarien edustaja
HSL: hallituksessa. 

Heidin kortti


Kaikille Espoolaisille oikein mukavaa ja lämmintä joulunaikaa! 
Paljon on päätöksiä tänäkin vuonna taas tehty ja moneen asiaan vaikutettu. Tärkeä työ jatkuu taas vuonna 2021! 


Heidi Luukkanen on varavaltuutettu.
Hän on demarien edustajana Nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja.

Iiriksen kortti

 Hyvää joulua ja onnellista Uutta vuotta 2021


Iiris Mikkilä  on varavaltuutettu.
Hän on demarien edustajana
Opetus- ja varhaiskasvatus-lautakunnanvarhaiskasvatusjaoston varapuheenjohtaja.

Abdi-Rashid Mohamudin kortti

 


Onnellista Uutta vuotta 2021Abdi-Rashid Mohamud on valtuustoryhmämme  varajäsen.
Hän on demarien edustajana kulttuuri-lautakunnan jäsen.

torstai 11. kesäkuuta 2020

Valtuustoryhmä esittäytyy: Heini Saukkonen

Olen Heini Saikkonen, 38- vuotias ensimmäisen kauden varavaltuutettu ja Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsen.

Olen muuttanut Espooseen Jyväskylästä vuonna 2008, eli nyt tuli jo kymmenen vuotta täyteen! Espoosta on tullut koti.

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalityö) ja psykoterapeutti. Olen työskennellyt sekä sosiaalitoimessa että psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja oppinut työssäni asiakkailtani paljon ihmiselämästä. Myös siitä, miten tärkeää osallisuus ja tasa-arvo ovat pienestä pitäen. Yhteiskunnalliset järjestelmät eivät voi vaikuttaa kaikkeen, mutta ne voivat monin tavoin rakentaa jokaisen omaa kasvua ja mahdollisuuksia tukevaa tasa-arvoa. Halu vaikuttaa on minulle ehkä hieman tällainen työperäinen sivuvaikutus, ja siksi olen lähtenyt mukaan kuntapolitiikkaan.

Lapsenhoidon ja kuntapolitiikan lisäksi luonto on lähellä sydäntäni. Minut on myös todistettavasti voinut bongata sambaamasta Helsingin kaduilta.

keskiviikko 10. kesäkuuta 2020

Demarien valtuustoryhmä järjestäytyi

Espoon demarien  valtuustoryhmä piti järjestäytymiskokouksen  2.6.2020. 

Ryhmä valitsi  uudelleen vanhan puheenjohtajiston  neljänneksi toimintakaudeksi.

Puheenjohtajana jatkaa  Markku Sistonen,
1 vpj:na  Liisa Kivekäs ja
 2. vp:jna Martti Hellströmin.

Hellström toimii myös myös ryhmän tiedottajana.
torstai 21. kesäkuuta 2018

Valtuustoryhmä esittäytyy: Hannele Kerola

Olen Hannele Kerola, varatuomari ja kokenut kuntapäättäjä. Nyt olen 1. varavaltuutettu, Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen ja HSY:n hallituksen varajäsen. Olen pitkään ollut Espoon suurimman asukasyhdistyksen Nuuksio-seuran puheenjohtaja.

Vuosien aikana olen ollut monessa mukana; Espoon kaupunginhallituksessa, ylikunnallisten HSL:n ja Ami-säätiön hallituksissa ja useissa Espoon lautakunnissa.

Kuntapolitiikassa minulle on tärkeintä oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentaminen. Kerätään veroja maksukyvyn mukaan ja tarjotaan peruspalvelut maksutta niitä tarvitseville. Kaiken pohjana on hyvin hoidettu kuntatalous. Nuukuus on hyve.

Tein pitkän uran valtiovarainministeriössä ja osan aikaa myös ulkoministeriössä. Siirryin syksyllä 2017 lainsäädäntöneuvoksen virasta yksityisyrittäjäksi ja perustin mieheni kanssa Nuuksion kansalaisapu Oy:n. Tarjoamme kohtuuhintaisia laki- ja talouspalveluja ja lisäksi annan Entressen kirjastossa maksutonta lakineuvontaa.

Vapaa-aikana pyöräilemme mieheni kanssa Suomessa ja ulkomailla. Aikaa jää myös viiden lastenlapsen kanssa puuhaamiseen.

perjantai 27. huhtikuuta 2018

Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Hellström

Martti Hellström on toisen kauden valtuutettu. Siviiliammatiltaan hän oli heinäkuun  loppuun 2014  alakoulun rehtori. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen tohtori.  Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle opetusneuvoksen arvonimen.

Hellström oli ensimmäisen valtuustokautensa paitsi valtuuston jäsen myös  Nuorten elinvoimaisuus  - kehittämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja. Vuoden 2016 ja kevään 2017  hän toimi  valtuustoryhmän puheenjohtajana ja neuvottelijana

Nyt toisella valtuustokaudellaan Martti on valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja ja tiedottaja. Lisäksi hän on demarien toinen edustaja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa.

Martti on ollut molemmat valtuustokaudet Valdemari- nettilehden päätoimittaja.Hän kertoo lähteneensä mukaan politiikkaan ajamaan lasten, nuorten, kotien ja koulun asiaa.