maanantai 21. kesäkuuta 2021

Johanna Värmälän aloite kaupungin ja järjestöjen yhteistyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi

 


Järjestöt täydentävät kaupungin palveluja omalla toiminnallaan ja edistävät omalta osaltaan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi järjestöjen toiminta edistää muun muassa osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Espoon kaupungin ja järjestöjen yhteistyötä tulee vahvistaa ja kehittää nykyisestä.

Kaupungin ja järjestöjen yhteistyöstä hyötyvät asukkaat, kaupunki ja järjestöt. Suunnitelmallisessa yhteistyössä edistetään asukkaiden tietoisuuttaa järjestöjen toiminnasta, lisätään järjestöjen näkyvyyttä ja parannetaan niiden toimintaedellytyksiä. Järjestöt tarvitsevat toiminnassaan muun muassa kaupungin tukea, mikä tulisi huomioida strategisessa suunnitelmassa.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Espoo laatii koko kaupungin laajuisen strategisen suunnitelman järjestöjen ja kaupungin yhteistyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.

Johanna Värmälä


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti