maanantai 21. kesäkuuta 2021

Syksy 2019

 
Valtuustoryhmä piti elokuussa oman seminaarin, jossa ryhmän puheenjohtajaa evästettiin budjettineuvotteluja varten. Mukaan oli pyydetty myös valtuustoryhmän ulkopuolisia aktiiveja.Budjettineuvottelut


3.11. 2019 Espoon demarien kunnallisjärjestö ja valtuustoryhmä pitivät Työväen Akatemiassa oman budjettiseminaarin, jossa asetettiin konkreetit tavoitteet neuvottelijallemme.-

Heti marraskuun alussa alkoivat ryhmien väliset budjettineuvottelut. Tällä kertaa sekä demarien neuvottelijana että koko neuvottelutoimikunnan puheenjohtajana oli valtuustoryhmämme puheenjohtaja Markku Sistonen. Neuvotteluihin osallistui hänen tukenaan Maria Guzenina. 

Veroprosentti oli lyöty lukkoon vastoin mm. demarien kantaa. Nyt yritimme vimmatusti saada kaupunginjohtajan esitykseen korjauksia, koska sen mukaan palvelutasoa leikkattaisiin uhkaavasti. 

19. 11. Espoon budjettineuvotteluissa päästiin laajaan sopuun. Vain yksi ryhmä: Vasemmisto jäi sovun ulkopuolelle. Menoja nostettiin 5 miljoonalla eurolla verrattuna kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Lisäyksistä 4,7 miljoonaa euroa kohdennetaan sivistystoimeen ja 1,2 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimeen. Sivistystoimessa lisärahaa päätettiin laittaa mm. perusopetuksen ja lukion tuntiresursseihin, 2-luokkalaisten iltapäivätoimintaan ja koulunkäyntiavustajiin. Kotihoidontuen leikkuria loivennettiin. 

Sosterin puolella lisämäärärahoja saatiin vanhusten kotihoitoon ja kotona asumisen tukeen, perheiden sosiaalipalveluihin sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. 

Investointiohjelmassa tärkeä muutos oli että Leppävaaran lukiohankkeen toteutusta aikaistetaan. 

Menopuolella tehtiin myös pieniä leikkauksia: Teknisestä ja ympäristötoimesta vähennetään 0,5 miljoonaa ja yleishallinnosta 300 000 euroa. 

DEMARIEN kannalta neuvottelujen tulos oli hyvä. Neuvottelutulos vastasi demarien tavoitteita, kun ottaa ottaen huomioon ryhmän koon. Vanhusten talojen suunnittelua jatketaan. Lapset ja nuoret. Hoitotakuu kirjattiin. Teatterista ja kirjastosta hyvät kirjaukset. Pieni miinus: veroprosentti päätettin erikseen. 

 5 miljoonan lisäyksestä peräti 4 miljoona oli 10 hengen valtuustoryhmän toiveita. Valtuustoryhmä hyväksyi neuvottelutuloksen.

Syksyn poliittisia teemoja

 • Asukastaloa Matinkylään (Maria Guzenina )
 • Avoimuuden puute. On sitten kysymys Espoon teatterista, Tapiolan uimahallista, Lasten Maailman- hankkeesta tai vaikkapa valtuustotalon kohtalosta.
 • Espoon asunnot eivät pysyneet asuntotavoitteissaan. Tänne tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja.
 • Espoon talous tiukkeni syksyllä huolestuttavasti mm. valtion verotukseen liityvien toimenpiteiden vuoksi. Rahaa puuttui yli 70 miljoonaa eroa. Luvattomat leikkaukset.
 • HSL: Espoon joukkoliikenne alkaa olla kriisissä. Pohjois-Espoon joukkoliikennepalvelut eivät ole riittäviä. HSL  kiukutteli  espoolaisten vaatimuksille.  HSL jatkoi umpikuurona espoolaisille tärkeiden suorien yhteyksien lakkauttamista ja pitää kiinni epäreilusta vyöhykejaosta.
 • Ikäihmisten köyhyyden ehkäisemisohjelma (Johanna Värmälä)


 • Kaupungin tonttivuokrien sitominen paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin (Juri Aaltonen)
 • Kivenlahden kirjaston sisäilmaongelmay (Johanna Värmälä)
 • Koulu- kuin muissakin kiinteistöissä on terveyshuolia. Tuoreimpia ovat Pohjois-Tapiolan ja Viherlaakson terveysaseman tilanteet.
 • Lapsien eriarvoisuuden vähentämiseksi olisi muuttaa koulupäivän rakennetta siten, että siihen mahtuu harrastuksia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus koulupäivän ohessa harrastaa (Martti Hellström)
 • Metro: Länsimetron jatko-osan budjetti karkaa.
 • Nukkumisrauha koripallokenttien välittömään läheisyyteen (Juri Aaltonen)
 • Pienten koululaisten vuorohoitotarpeen arviointi ja perusteiden määrittely. (Johanna Värmälä)
 • Rollaattorin rinnastamisesta lastenvaunuun HSL-alueen joukkoliikenteessä.(Juri Aaltonen)
 • Terveyspalveluiden piirissä himo yksityistää ja ulkoistaa
 • Tilapäisen valiokunnan valmistelemaan valtuustolle  sosiaali- ja terveyslautakunnan ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan erottamista (mm. Markku Sistonen)
 • Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Hyvää ohjelmaa tulee myös seurata ja tulokset tuoda valtuustoon vuosittain (Liisa Kivekäs)
 • Toimintaprosessit, joita käytetään, kun kaupungin hallinnoimassa osaketilassa ilmenee sisäilmaongelmia (Johanna Värmälä)
 • Tupakoinnin kieltäminen Espoon uimarannoilla (Markku Sistonen)
 • Vanhusten heitteillejättö ja palveluiden riittämättömyys. Vanhuspalveluiden valvonta, vanhustenhuollon laadu ja sen valvonta ostopalveluissa sekä vanhusten tarvitsemien palvelujen taso  Espoossa (Aulikki Pentikäinen  ja Markku Sistonen)
 • Virkamieskoneisto kävelee paikoin päättäjien yli että rapa roiskuu: Espoon teatteri.
 • Väistöt:Valtava määrä oppilaita ja opettajiaon väistötiloissa, joiden turvallisuus ei ole aina varmaa. 
 • Väistöissä  liikuntaseurojen tarvitsemista salivuoroista huolehtiminen (Johanna Värmälä).

Muita syksyn tapahtumia


ELOKUUSSA 2019 omalle valtuustoryhmällemme järjestyi tilaisuus kuulla Tampereen kokemuksia pormestarimallista itse pormestari Lauri Lylyltä Helsingissä. Ihan vakuuttuneita eivät kaikki paikalle tulleet olleet mallista. 

Valtuustoryhmämme oli valinnut kantansa pormestarimalliin: kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat jatkavat, jos meistä on kiinni. Jatkossa selviää, muuttuuko kaupunginjohtajan pesti määräaikaiseksi. 

Myöhemmin hanke raukesi.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti