torstai 9. huhtikuuta 2020

Valdemari 2020/1


Pääkirjoitus


Elämme aivan poikkeuksellista aikaa. Eduskunta on säätänyt tarvittavat poikkeuslait, ja  suuri osa suomalaisista on pakotetussa tai vapaaeehtoisessa "kotiarestissa".

Poikkeustilanne näkyy myös kunnallisessa päätöksenteossa. Espoo on siirtynyt valtuuston kokouksia lukuunottamatta  etäkokoksiin, jotka on saatu toimimaan mainiosti. Tämä edellytti hallintosäännön muutosta. Mutta valtuuston kokouksia ei voida pitää teamsilta tai muulla sellaisella ohjelmalla. Maaliskuun kokous toteutettiin erityisin turvajärjestelyin fyysisesti, mutta tällä hetkellä ei ole tietoa, milloin seuraava kokous pidetään. Korkein päätösvalta poliittisissa asioissa jää siten pitkälti kaupunginhallituksen käsiin. Voimia ja viisautta sinne Marja ja Juri!

Tässä vuoden 2020 ensimmäisessä lehdessä kuvataan kolmen ensimmäisen kuukauden demaripolitiikkaa valtuustossa. Työ jatkuu lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa. Todennäköisesti valtuusto  ja sen neuvottelutoimikunta palavaat varsinaisiin kokouksiin vasta pitkän tauon päästä

Takana oleva kuukausi on ollut monelle kovin raskas. Nyt edessä on pääsiäinen. Pysytään kotona. Soitellaan tutuille. Pestään kädet.  Ja tehdään hyvää mieltä  tuottavia asioita. Itselle ja toisille.

Martti Hellström
Demarien  valtuustoryhmän tiedottaja.

Tammikuun valtuuston kokous

Klikkaammalla saat listan suuremmaksi.

Valtuusto 27.01. 2020  
Vuoden ensimmäinen  valtuustonkokous alkoi ajallaan. Kaikki demarit oliva paikallaan :-)

Ensimmäiset 9 kohtaa nuijittiin muutamassa minuutissa.


1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 Kulttuurilautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
4 Liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
5 Rakennuslautakunnan varajäsenen täydennysvaali
6 Teknisen lautakunnan varajäsenen täydennysvaali
Valtuusto valitsee teknisen lautakunnan jäsenen Pirkko Kuuselan (SDP) henkilökohtaisen varajäsenen Ilkka Hirvelän (SDP) tilalle Matti Viitasalon (SDP).
7 Ympäristölautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

8 Tiistilän koulu ja päiväkoti, uudisrakennus, hankesuunnitelman hyväksyminen
KH:ssa ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
9 Nihtisilta, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 130133, 54. kaupunginosa Kilo KH:ssa   ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Aloitteita

Demarien Liisa Kivekäs käytti maltillisen puheenvuoron
ja puolusti vanhusten oikeuksia syödä  itselleen tuttua
ruokaa.

JÄLLEEN kerran listalla oli iso nippu valtuuettujen tekemiä aloitteita ja kysymyksä.

10 Valtuustoaloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä (pöydälle 9.12.2019)

Vihreät puolustivat vastaukseen liitettävää aloitetta. Kaikki muut  eivät innostuneet.

Virkamiehet olivat vastanneet mm. näin:

" Liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittaminen aiheuttaisi ateriapalveluihin lisäkustannuksia. Liha- ja maitotuotteiden vähentäminen saattaisi heikentää osan päiväkoti- ja kouluikäisten lasten sekä ikäihmisten ravitsemusta.

Leena Luhtanen kiitti KH: hyväksymää vastausta Tuli pitkähkö keskustelu.  Toiveet hyväksyttiin.

Kahvitauon jälkeen listalla oli demarialoitteita


11 Valtuustoaloite tupakoinnin kieltämisestä Espoon uimarannoilla (pöydälle 9.12.2019)

SD: Sistosen esitys

Kaupunginhallitus oli hyväksynyt virkamiesten vastauksen, jonka mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sitovan tupakointikiellon asettamista uimarannoille. Tupakointi kuuluu perustuslaissa turvattuun yksilön tahdonvapauteen ja itsemääräämisoikeuden piiriin. (Sen sijaan tupakkapaikan voisi laittaa).

Vastaus hyväksyttiin, samoin Sistosen siihen liittämä  aloite.


12 Valtuustokysymys asiakasmaksuista ja omavastuista
Demarien Johanna Värmälä oli huolissaan  asiakasmakuista. Vastauksessa todettiimn, että  asiaa voitaisiin edistää lainsäädännöllä.


15 Valtuustokysymys Vantaan mallin käyttöönotosta Espoossa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä
Demarien Liisa Kivekkään kyysymykseen ei ehditty antaa vastausta  määräajassa antaa.


20 Valtuustoaloite vanhusasiainvaltuutetun palkkaamisesta Espooseen ja muualle Läntiselle Uudellemaalle
Johanna Värmälä sai vastauksen, että tässä vaiheessa ei esitetä enempää selvitystä tehtäväksi vanhusasiavaltuutetun palkkaamisesta Espooseen ja muualle Länsi-Uudellemaalle. Esittelijän ehdotus vastaukseksi hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisää kysymyksiä ja aloitteita

Kokous hyväksyi vastaukset valtuustokysymyksiin päihdekuntoutujien asumisjärjestelyistä, esteettömän palvelun turvaamisesta terveydenhuollossa ja esteettömyyden kehittämisestä, lapsivaikutusten arvioinnista Espoon kaupungin päätöksenteossa sekä Espoon hiilineutraaliustavoitteesta.

Kysymyksiin Finnoon satama-altaan ruoppauksista ja täytöistä sekä Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista ei voitu vastata asetetussa määräajassa antaa.

Vastaus valtuustoaloitteeseen lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja draaman keinoin jätettiin pöydälle. Siinä todettiin, että  aloite edellyttäisi  lisähenkilöstön palkkaamista kaupunginkirjastoon. Espoon kaupunki pyrkii hillitsemään uusien toimien perustamista tämän hetken haastavassa taloustilanteessa KH:ssa ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin yksimielisesti.

Niinikään pöydättiin aloite ns. puhdastilojen järjestämiseksi sisäilmasta sairastuneille

Kokous päättyi muutaman minuutin yli 23.

Helmikuun valtuuston kokous

Klikkaamalla saat listan suuremmaksi.Muistio kokouksesta 

Helmikuun valtuustonkokous alkoi ajallaan, ja vatsat täynnä lihapullia.  Demareista Aulikki Pentikäinen pääsi toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi.

Tämän jälkeen kokous keskeytettiin, ja  vihreiden  Mari Anthoni sai synttärikukkia.  Valtuustolle kerrottiin myös Apotin tilanteesta.

Eturivin demareita: Marja ja Markku.
Sitten vuorossa oli kasa luottamushenkilöiden eronpyyntöja  ja täydennysvaaleja.

Demareiden Ville Kopra luopui paikastaan kaupunki-suunnittelulautakunnan jäsenenenä, ja hänen tilalleen valittiin nykyinen kunnallisjärjesön puheenjohtaja Mika Hentunen.

Hallintosääntöä  tarkennettiin,  jotta  nuorisolautakunnan edustajalle voidaanmaksaa palkkiota  osallistumisesta kaupunginhallituksen kokouksiin.


Ennakkotietoa vuoden 2019 tilinpäätöksestä

Esittelytekstin mukaan Espoon väestö kasvoi vuoden 2019 aikana 6 100:lla  asukkaalla eli 2,2 prosenttia. Vuoden 2019 lopussa Espoon työttömyysaste oli hieman pienentynyt:  7,7 prosenttia (vuotta aiemmin 7,8 prosenttia), ulkomaan kansalaisten työttömyysaste oli korkea: 17,5 prosenttia (aikaisemnin 19,3 prosenttia) ja alle 25-vuotiaiden 6,7 prosenttia (aikaisemminen7,0 prosenttia).

Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2019 lopussa 344 suurempi kuin vuotta aikaisemmin
Henkilöstökustannukset kasvoivat vuoden 2019 aikana + 4,8 prosenttia 672 miljoonaan euroon.
Nettotoimintamenot kasvoivat 5,8 prosenttia ja verorahoitus yhteensä vain 2,3 prosenttia.

Ulkoiset toimintakulut (ilman valmistus omaan käyttöön) kasvoivat 118 milj. eurolla 6,7 prosenttia ja ylitti muutetun talousarvion 12 milj. eurolla.

Verotulot yhteensä kasvoivat  vain 1,3 prosenttia. Rahastojen tuotot kasvoivat hyvin

Habiba Ali.
Vuoden 2020 aikana tulee erityisesti porvarien monien mielestä jatkaa talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman toteuttamista, jotta tavoite velkaantumisen konsernitasoisesta taittumisesta saavutetaan.

Puheenvuoroja käytettiin paljon. Paljon pahaa mieltä tuli Persujen räävistä  puheista Demarien Habiba Ali käytti erinomaisen koskettavan puheenvuoron aiheesa.


Kysymyksiä ja aloitteita

Kokouksen  loppulistalla oli  valtuutettujen tekemiä kysymyksiä/aloitteita.

Vastaus kysymykseen rahapeliongelmista kärsivien ja heidän läheistensä tarpeen mukaisen hoidon toteutumisesta hyväksyttiin viimeisenä asiansa ennen kahvitaukoa.

Kahvitauon jälkeen demarien ja vasemmiston tekemä valtuustokysymys rantaraitin toteuttamisesta Matinkylässä herätti vilkasta keskustelua. Tässä Valdemarissa on tästä aiheesta Juri Aaltosen oma juttu. Vastaus hyväksyttiin.


JohannaVärmälä edessä oikeaalla.
Valtuusto hyväksyi myös vastauksen kysymykseen  suolistosyöpien seulonnasta.

Demarien Johanna Värmälä jätti käsiteltäesä aloitetta vanhusasiainvaltuutetun palkkaamisesta Espooseen ja muualle Läntiselle Uudellemaalle toivomuksen, joka hyväksyttiin hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja draaman keinoin synnytti salissa paljon positiivista puhetta teatterin ja draaman käytöstä niin koulun väen kuin kirjastokin  väen toimesta.

Kokouksen kaksi viimeistä aloitetta käsittelivät
ns. puhdastilojen järjestämistä sisäilmasta sairastuneille ja terveyskeskuksen vaihtoilmoituksen tekemisestä sähköisesti. Vastaukset molemmin hyväksyttiin.

KOKOUS päättyi aika ajoissa.  kello 22.25


Rantaraitti valmiiksi!

HELMIKUUN valtuustossa demarien Juri Aaltonen käytti perinpohjaisen puheen-vuoron Rantaraitin rakentamisen puolesta. Tässä koko puhe_

" Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

Kiitokset hyvästä valtuustoaloitteesta ja vastauksesta.  Espoon rantaraitti on meidän kaikkien ylpeys. Raittia on vuosikymmeniä kehitetty askel askeleelta yhä paremmaksi. Viimeisimpiä parannuksia on Villa Kolikarin kohdalla raitin siirtäminen rantaan.

Mutta valmistuuko rantaraitti koskaan?

Rantaraitin kaava mm. Matinkylän Nuottaniemen länsiosassa hyväksyttiin 31 vuotta sitten. Vuodesta 1989 kaupunki on yrittänyt saada Nuottaniemen tilannetta kuntoon vapaaehtoisin maakaupoin. Kaupunki on ollut asiassa lähinnä passiivinen ja odottanut, että kiinteistönomistajat tarjoaisivat maata kaupungin ostettavaksi. Käsittääkseni yhtään kauppaa ei ole toteutunut.

Ymmärrän Nuottaniemessä asuvien kriittisen suhtautumisen rantaraitin tulemiseen omaan rantaan. Tästä huolimatta ei ole hyväksyttävää, että raitti ei ole edennyt ilmeisesti metriäkään Nuottaniemen länsiosassa 31 vuoteen.

Hyvät valtuutetut,

Espoolaisilla on oikeus vaatia lainvoimaisen kaavan toteuttamista.  Nuottaniemen rannassa tuskin asuu enää montaa, joka on ostanut asuntonsa ennen vuotta 1989. Nuottaniemestä kaavan hyväksymisen jälkeen asunnon ostaneet ovat huomioineet kaavan kauppaa tehdessään. Uuden talon rakentaneet ovat tienneet kaavasta.

Rantaraitti tulee viimein toteuttaa myös Nuottaniemessä. Ranta kaikkien käytössä on upea ja hieno visio ja espoolaisilla on tähän ollut oikeus jo vuodesta 1989. Nyt on aika toteuttaa raitti loppuun myös Nuottaniemessä.

Jos mikään muu ei auta, niin lunastusmenettelyäkin on ikävä kyllä harkittava.

Olen tänään tehnyt valtuustoaloitteen, jonka on tarkoitus täsmentää kaupunginhallituksen kaupunginjohtajalle antamaa velvoitetta antaa tarkempi selvitys rantaraitin tilanteesta kevään 2020 aikana. Toivon, että aloite, joka on välttämätön rantaraitin suunnitelmallisen toteuttamisen valmistamiseksi, tulee mahdollisimman laajastii hyväksytyksi. Ihan sen takia, että rantaraitti on meidän kaikkien espoolaisten ylpeys.

Juri Aaltonen
kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (sdp)"

Valtuustoaloite

Juri Aaltonen
Kaupunginhallituksen toimeksianto kaupunginjohtajalle 3.2. valtuustoaloitetta käsiteltäessä:

”Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunginjohtajaa esittämään kevään 2020 aikana selostuksen rantaraitin kokonaistilanteesta ja kehittämissuunnitelmista sekä seuraaviin talousarvioneuvotteluihin mennessä arvion rantaraitin loppuosien toteuttamisen kustannuksista.”

Aaltonen jätti 3.2. pöytäkirjaan eriävän mielipiteen, jonka sisältö vastaa nyt 24.2. tehdyn ohessa olevan valtuustoaloitteen sisältöä.

Rantaraitin toteutuksen vaihtoehdot suunniteltava

Espoon rantaraitti on kaikkien ylpeys. Raittia on vuosikymmeniä kehitetty askel askeleelta yhä paremmaksi. Rantaraitin kaava on Matinkylän Nuottaniemen osalta vuodelta 1989 eli 31 vuoden takaa. Alueella ei ehkä asu enää ketään tai vain muutamia henkilöitä, jotka asuivat alueella jo vuonna 1989.

Riippumatta siitä, millä tavalla Nuottaniemen alueella raitin tarvitsemien kiinteistöjen omistukset siirtyvät kaupungille, kestää raitin toteuttaminen pikaisen arvion mukaan helposti 10 vuotta. Ehkä paljon pidempään.  Tämä tarkoittaa, että kaavan hyväksymisestä sen toteuttamiseen menisi parhaassa tapauksessa vähintään 41 vuotta.

Me allekirjoittaneet esitämme valtuustoaloitteena, että ainakin Nuottaniemen länsiosasta laaditaan yksityiskohtainen raitin valmiiksi toteuttamissuunnitelma (aikataulu ja kustannusarvio rantaraitin valmiiksi rakentamiseksi).

Aikatauluarvio tulee laatia aiemmat kokemukset huomioiden erikseen eri toteutusvaihtoehdoille (vapaaehtoiset kaupat ja lunastusmenettely). Suunnitelman tulee sisältää myös arvio maakauppojen kustannuksista eri vaihtoehdoissa.

Espoossa 24.2.2020

Juri Aaltonen (sd)

Puheenjohtajalta

Ei anneta arjen särkeä. Pidetään
huolta toisistamme.
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen: 
Asiat tärkeysjärjestykseen

Jokaisen meistä on syytä ottaa Koronavirus tosissaan ja toimia vastuullisesti.  Nyt pitää mennä terveys edellä.  Tämä koksee myös kokouksia.

Kaikki kokoukset on syytä järjestää joko etänä tai siirtää ne syksyyn.

Kokouksissa on käsiteltävä vain välttämättömät asiat.

Mikäli valtuuston kokousta ei voida  järjestää etänä, on seuraava kokous siirrettävä elo/syyskuulle.

Espoo mainostaa itseään high tech -kaupunkina, joten luulisi asioiden ja päätösten hoituvan myös etäkokouksina.


Maaliskuun valtuuston kokous. Osa 1

Kuvakaappaus nettiläheyksestä Espoon valtuuston kokouksesta. Turva-
syistä salissa istui vuorollaan vain pieni joukko valtuutettuja. Muut seura-
sivat kokousta talon toisista tiloista.


Maria Guzenia 23.3.2020Korona vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon kaikkialla Suomessa  
Espoon valtuustossa kokoonnuimme tänään erityisjärjestelyin. Osa valtuutetuista istui valtuustosalissa turvavälien päässä toisistaan ja osa seurasi kokouksen verkkolähetystä muualla valtuustotalossa. 
Kokous vietiin läpi mahdollisimman lyhyenä. Valtuuston fyysinen kokous oli välttämätön, koska ennen kuin voidaan siirtyä poikkeusolojen takia lautakuntien ja kaupunginhallituksen työskentelyssä sähköisiin kokouksiin, on asiasta päätettävä virallisesti valtuuston tasolla. Demokraattinen päätöksenteko ei saa lamaantua edes poikkeusoloissa. 
Kuntapolitiikassa tehdään niitä tärkeitä päätöksiä, jotka varmistavat, että kaupungit ja kunnat selviävät mahdollisimman hyvin yli tämän vaikean ajan. Myös koronan jälkeinen aika koittaa ennen pitkää. Valtuustoissa ympäri Suomen on tehtävä vastuullisia päätöksiä, joilla tulevaisuutta rakennetaan mahdollisimman kestäväksi.
Omassa kotikaupungissani on esimerkiksi päätetty, että lomautuksiin ei nyt turvauduta. Kuntien työntekijät ovat tämän koronataistelun etulinjassa. Ilman kuntien työntekijöitä ja lukuisia yksityisellä sektorilla työskenteleviä ammattiryhmiä, kuten kaupan kassoja, kuljettajia, siivoojia ja varastotyöntekijöitä koko yhteiskuntamme pysähtyisi."

Tällaisissa tunnelmissa maaliskuun poikkeusoloissa pidettyä kokousta kuvasi valtuutettumme  ja KH-edustajamme Maria.

Näet läsnäolijat paremmin klikkaamalla kuvan suuremmaksi.
Demaripöntöissä istui ennätysmäärä varavaltuutettuja.


Valtuuston kokouksessa oli  poikkeusoloista johtuen myös poikkeukselinen  aikataulu.Turvatoimet oli huolellisesti suunniteltu. Kokouksen alussa pidetyssä infossa  koronavirustilanteesta Espoossa salissa olivat vain infon esiintyjät ja tekniikka klo 17.30 – 18.00. Valtuutetut seurasivat  infoa valtuustosalin ulkopuolella. Ruokailua ei järjestetty. Kokouksessa oli saatavilla eväspussi. Ilmoittautuminen läsnäolevaksi oli porrastettu.
 
Kokouskäytännöissä noudatettiin  eduskunnan linjauksia: kokouksessa vain joka 4. valtuutettu sai olla salissa riittävien etäisyyksien säilyttämiseksi. Kokousta  oli mahdollista  seurata streamin kautta.

Varsin moni riskiryhmiin kuulunut oli pyytänyt paikalle varavaltuutetun. Kokous pidetiin mahdollisimman lyhyenä, mutta se oli pakko pitää, jotta hallintosääntöä voitiin muuttaa niin, etä kaupungin muille toimielimille sallitiin  sähköiset kokoukset.

Itse päätöksistä enemmän seuraavassa lastussa.

Maaliskuun valtuusto. Osa 2

Klikkaamalla saat listan suuremmaksi.


Maaliskuun valtuustokokous olikin ensimmäinen, josta nettilehden päätoimittaja joutui tekemään muistion tuijottamalla  striimausta. Hallituksen  ohjeiden mukaisesti moni valtuutettu oli päätynyt ratkaisuun kutsua tilalleen varavaltuutetun.

Kuvakaapaus kokouksen striimauksesta.
VARSINAINEN kokous alkoi klo 18.15 ja se päättyi klo 18.30.  Pikavauhtia nuijittiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pääosa hyvin valmistelluista asiakohdista pöydättiin ja siirrettiin kokoukseen, "joka ensiksi pidetään poikkeusolojen päätyttyä", kuten demarien  Markku Sistosta  neuvottelutoimikunnan puheenjohtajana tuurannut Antero Laukkanen asian muotoili. Näihin asioihin kuului myös ns. tunnin juna ratkaisu.

KOKOUKSEN oikesti tärkein asia  oli hallintosäännöt muuttaminen niin, että etäkokoukset olisivat mahdollisia. Yksimielisesti päätettiin, että...
"  Hallintosäännön II-osaan lisätään uusi 11 § Sähköinen kokous ja sähköinen päätöksentekomenettely seuraavasti: Kokous voidaan pitää sähköisessä toiminta-ympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Asioista voidaan päättää sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely) ja että  Hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:ään Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta lisätään uusi 29-kohta seuraavasti:  KH toimii tartuntatautilain mukaisena kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä."
Päätös 1 tarkoittaa, että...
Kuntalain 98 §:n mukaan toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Sähköisessä kokouksessa ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen saatavissa. Kuntalain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Kuntalain 100 §:n mukaan valtuuston ja muiden toimielinten julkisia kokouksia lukuun ottamatta toimielimen päätöksenteko voi tapahtua suljetussa sähköisessä päätöksenteko-menettelyssä. Käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja voidaan tarkastaa ennen kokousta. Suositellaan, että koronaviruksesta johtuvan normaaliolojen vakavan häiriötilan aikana toimielinten muut kuin välttämättömät kokoukset perutaan. Välttämättömissä kokouksissa suositellaan mahdollisuuksien mukaan käyttämään sähköistä kokousta (etäkokous). Käytännön toimista laaditaan tarkemmat ohjeet.  

Espoo ja korona-kriisi

ESPOO on tämän lehden ilmestyessä ollut lähes kuukauden kiinni. Hallituksen ohjeita noudatetaan. Kaikkia fyysisiä kohtaamisia pyritään minimoiman. Palveluissa on siirrytty etätyöhön. Päiväkodit ovat auki, mutta hallitus on kehottanut vanhema pitämään lapset kotona. Lähiopetuksessa kouluissa on vain pieni joukko 1-3-luokkalaisia, erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaita. Pääosa oppilaista saa etäopetusta.

TALOUS on tiukoilla. Niinpä sivistystoimessa pienimpiä yksiköitä on suljettu ja niiden ryhmiä on siirretty. Työntekijöitä on siirretty toisiin tehtäviin,

Sosiali- ja terveystoimessa  korona on iskenyt rajusti. Espoossa on jo yli 200 todettua koronaviirustartuntaa. Espoolaisia on myös menehtynyt tautiin.

ESPOO on myös tehnyt ratkaisuja, jotka auttavat perheitä. Päivähoidon maksuihin on mm. tehty helpotuksia. Kotona opiskelevat ovat voineet noutaa koululta eväät.
   

Vuoden 2021 talousarvion valmistelu alkoi

Espoo uhmaa koronakriisiä ja aloittaa vuoden 2021 talousarvioprosessin normaaliin tapaan. Ensimmäisessä vaiheessa valtuutetut saavat tehdä määräraha-aloitteita. Deadline oli 31.3. 2020 klo 24. Mm. tällaisia tehtiin:


Määräraha-aloite Liikkuva Sairaala LiiSan toiminnan vakinaistamiseksi

Olin päivän tutustumassa Liikkuva sairaala LiiSan toimintaan ja tulin vakuuttuneeksi siitä, että toimintaa tulee jatkaa.

Liikkuva sairaala LiiSa on Espoon kaupungin ja HUS:n yhteistyön pilottikokeilu vuoden 2020 loppuun. Toiminta on erittäin tarpeellista ja tehokasta. LiiSan työntekijät ovat motivoituneita ja erittäin sitoutuneita työhönsä. Heidän näkemys on, että toiminta tulee vakinaistaa. Toiminnan vakinaistamista toivovat myös palveluiden käyttäjät.

Liikkuva sairaala LiiSa vie sairaanhoidolliset palvelut ikäihmisten ja vammaisten luokse, jolloin heidän ei tarvitse aina lähteä apua saadakseen päivystykseen tai terveyskeskukseen. Toiminnalla on voitu vähentää asiakkaiden päivystyskäyntejä sairaalaan sekä ambulanssi kuljetuksia. Liikkuva sairaala LiiSan toiminta on myös osoittautunut kustannustehokaaksi.
Esitän, että vuoden 2021 talousarvioon varataan riittävät määrärahat Liikkuva Sairaala LiiSan toiminnan vakinaistamiseksi.

Espoo 29.03.2020
 Liisa Kivekäs (sd)

Määräraha-aloite jatkaa Träskändan kartanon saattamista  arvonsa mukaiseen käyttöön
Martti Hellström (Sd)

Teen määräraha-aloitteen varata 0,5 miljoonaa euroa. Tämän määrärahan  turvin Espoo voi jatkaa kumppaneiden etsimistä, joiden kanssa voidaan yhdessä käynnistää  historiallisesti erittäin arvokkaan Träskandan kartanon kunnostustyöt ja suunnitelmat kartanon saamiseksi arvonsa mukaiseen monitoimikäyttöön mm. asukastilana, kahvilana, galleriana ja mahdollisesti esim. Suomen naisten museona. Kumppanien aktiivisessa etsinnässä voitaisiin käyttää palkittun ”Koulu palveluna”- hankkeen yhteydessä kehiteltyä mallia, jossa tilojen ja käyttäjien kohtaantoa hoitamaan nimetään erillinen  toimihenkilö.

Määräraha-aloite  perusopetuksen opetukseen tarkoitettujen määrärahojen riittävyyden takaamiseksi
Martti Hellström (Sd)

Teen määräraha-aloitteen varata 0,5  miljoonaa euroa palauttamaan koulujen budjetteihin aukko, joka on syntynyt kun  opetustarvikkeisiin, monistuskuluihin jne. ei ole varattu riittävästi rahoja ja nämä vältämättömät kulut on jouduttu leikkaamaan opetukseen osoitetuista momenteista.

Määräraha-aloite  perusopetuksen opetukseen tarkoitettujen määrärahojen riittävyyden takaamiseksi
Martti  Hellström (Sd)

Teen määräraha-aloitteen varata 0,5  miljoonaa euroa lisää perusopetuksen määrärahoihin korvamerkittyinä:   1. Ryhmäkoon pienentämiseen tai jakotunteihin  samanaikaisopetukseen ja/tai2. Pienluokkapaikkoihin erityisen tuen lapsille, erityisesti ns. sope-lapsille, joiden osalta  inkluusioratkaisu ei toimi isossa luokassa Tarve on kova. Vaikka  tälle lukuvuodelle oli luvattu, että sope-paikkoja lisätään, käytännössä  paikkoja ja uusia ryhmiä ei kouluilta tulleiden viestien mukaan perusteta.

Hyvää Pääsiäistä!


sunnuntai 16. kesäkuuta 2019

Valtuustoryhmä järjestäytyi

Espoon demarien  valtuustoryhmä piti järjestäytymiskokouksen   3.6.2019. 

Ryhmä valitsi puheenjohtajiston uudelleen kolmanneksi  toimintakaudeksi.

Puheenjohtajana jatkaa  Markku Sistonen, 1 vpj:na  Liisa Kivekäs ja 2. vp:jna Martti Hellströmin.

Hellström toimii myös myös ryhmän tiedottajana.
torstai 21. kesäkuuta 2018

Valtuustoryhmä esittäytyy: Hannele Kerola

Olen Hannele Kerola, varatuomari ja kokenut kuntapäättäjä. Nyt olen 1. varavaltuutettu, Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen ja HSY:n hallituksen varajäsen. Olen pitkään ollut Espoon suurimman asukasyhdistyksen Nuuksio-seuran puheenjohtaja.

Vuosien aikana olen ollut monessa mukana; Espoon kaupunginhallituksessa, ylikunnallisten HSL:n ja Ami-säätiön hallituksissa ja useissa Espoon lautakunnissa.

Kuntapolitiikassa minulle on tärkeintä oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentaminen. Kerätään veroja maksukyvyn mukaan ja tarjotaan peruspalvelut maksutta niitä tarvitseville. Kaiken pohjana on hyvin hoidettu kuntatalous. Nuukuus on hyve.

Tein pitkän uran valtiovarainministeriössä ja osan aikaa myös ulkoministeriössä. Siirryin syksyllä 2017 lainsäädäntöneuvoksen virasta yksityisyrittäjäksi ja perustin mieheni kanssa Nuuksion kansalaisapu Oy:n. Tarjoamme kohtuuhintaisia laki- ja talouspalveluja ja lisäksi annan Entressen kirjastossa maksutonta lakineuvontaa.

Vapaa-aikana pyöräilemme mieheni kanssa Suomessa ja ulkomailla. Aikaa jää myös viiden lastenlapsen kanssa puuhaamiseen.

perjantai 27. huhtikuuta 2018

Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Hellström

Martti Hellström on toisen kauden valtuutettu. Siviiliammatiltaan hän oli heinäkuun  loppuun 2014  alakoulun rehtori. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen tohtori.  Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle opetusneuvoksen arvonimen.

Hellström oli ensimmäisen valtuustokautensa paitsi valtuuston jäsen myös  Nuorten elinvoimaisuus  - kehittämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja. Vuoden 2016 ja kevään 2017  hän toimi  valtuustoryhmän puheenjohtajana ja neuvottelijana

Nyt toisella valtuustokaudellaan Martti on valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja ja tiedottaja. Lisäksi hän on demarien toinen edustaja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa.

Martti on ollut molemmat valtuustokaudet Valdemari- nettilehden päätoimittaja.Hän kertoo lähteneensä mukaan politiikkaan ajamaan lasten, nuorten, kotien ja koulun asiaa.  

Valtuustoryhmä esittäytyy: Juri Aaltonen

Teen valtuutettuna työtä, jotta kaikilla olisi parempi elämä. Päivätyössäni ammattiliiton kokoaikaisena puheenjohtajana teen työtä, jotta kaikilla olisi parempi työelämä.
Vaaliteemojani 2017 kuntavaaleissa olivat rantaraitin parantaminen,  maksuton varhaiskasvatus, Espoosta ihmisten metropoli ja espoolaisten yritysten toimintaedellytykset. Työ näiden puolesta jatkuu.

Olen kahden tyttären juristi-isä, syntyperäinen espoolainen ja lisäksi asunut hetken Helsingissä ja Vantaalla. Lapsuuteni olen viettänyt Espoon Tapiolassa ja hengaillut mm. Espoon rantaraitilla ennen kuin sitä kutsuttiin rantaraitiksi. Luonto, liikunta ja vesi ovat minulle tärkeitä. Ulkoilen aina kun pystyn havannakoiramme Leon kanssa Uudenmaan luontopoluilla.
Toimin tällä hetkellä SDPn edustajana Espoon kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa. Lisäksi olen mm. Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen jäsen ja Tapiolan sdp osaston varapuheenjohtaja.

Olen nimeni viitoittamasti juristi/lakimies. Koulutukseltani oikeustieteen lisensiaatti. Lisensiaattityössäni vertailin työtaisteluoikeutta Suomessa ja tärkeimmissä kauppakumppanimaissamme. Yhden lukukauden olen opiskellut Lontoossa.

Olen toiminut 2011 lukien Toimihenkilöliitto ERTO ry:n päätoimisena puheenjohtajana. Yhteiskuntavaikuttamisesta minulla on noin 20 vuoden kotimainen ja kansainvälinen kokemus toimihenkilöliitoissa (ERTO, STTK, OAJ, VvL, TeMe, Tekeri). Lapsena toimin mm. pienimuotoisesti yrittäjänä. Nykyiseen työtehtävääni siirryin Toimihenkilökeskusjärjestö STTKsta kansainvälisten asioiden päällikön tehtävästä.

Kaikkien pitäisi tehdä työtä sen hyväksi, että kaikilla, siis kaikilla, olisi parempi elämä. Hyvä elämä kuuluu kaikille.

Juri Aaltonen
OTL, valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Guzenina


 Maria Guzenina on Espoon kolmannen  kauden kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja. Maria oli demariryhmän ylivoimainen ääniharava 3308:lla äänellä. Hän toimi kesäkuusta 2011 toukokuuhun 2013 Jyrki Kataisen hallituksen peruspalveluministerinä. Tuona aikana syntyi mm. vanhus-palvelulaki. Kesäkuusta 2013 alkaen Maria on ollut Suomen Euroopan  neuvoston valtuuskunnan puheenjohtaja.

Maria on ollut demaripuolueen toinen varapuheenjohtaja vuosina 2008- 2010 ja ensimmäinen varapuheenjohtaja vuosina 2010- 2012. Hän on ollut vuodesta 2008 saakka myös demarinaisten puheenjohtaja.

Maria toimi Espoossa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana vuodet 2004-2008. Vuodet 2008-2011 hän oli valtuuston toinen puheenjohtaja. Tammikuusta 2014 alkaen Marialla on jälleen 2-vuotinen pesti puheenjohtajistoon. Häet  on myös  valittu demariryhmän puheenjohtajaksi vuosiksi 2014 ja 2015.

Tällä hetkellä Guzenina toimii Espoon kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Eduskunnassa hän työskentelee keskeisessä perustuslakivaliokunnassa.

Taustaltaan Maria on toimittaja. Hän on julkaissut kaksi kirja ja on ahkera kolumnisti.  Marialla on hyvin kansainvälinen historia, ja hän puhuu sujuvasti mm. Venäjää.

http://www.mariaguzenina.netValtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen

DEMARIEN valtuustoryhmän puheenjohtaja on  Markku SistonenMarkku on pitkänlinjan kunnallispoliitikko. Hänet  valittiin ensimmäisen kerrtan  Espoon kaupunginvaltuustoon vuonna 1993. Takana on siis pian 14 valtuustovuotta.  Merkittävimmäksi yksittäiseksi polittiiseksi päätökseksi, jota hän on ollut ajamassa, Sista  nostaa uraltaan metropäätöksen vuonna 2006.  Mieluisin päätös on ollut ikäihmisten liikuntakortti: 63+ 

Uraan mahtuu useita valtuustoryhmän puheenjohtajuuksia, kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus ja useita  varapuheenjohtajan tehtäviä. Vuonna 2018 hän on valtuuston 3. varapuheenjohtaja.

Sistonen on myös Etelä-Espoon sosialidemokraattisen työväen yhdistyksen puheenjohtaja - isänsä Aarnen jäljissä.

Urheluhenkinen mies on pyrkinyt myös kansanedustajaksi ja SDP:n varapuheenjohtajaksi vuonna 2008.

Siviilissä Sistonen on liikuntapäällikköja kolmen aikuisen lapsi isä. Luottamustehtäviin kuuluu mm.  Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun puheenjohtajuus. Työuraan mahtuu vuosia pidettynä liikunnanopettajana. Sistan oma laji on ollut hockey, josta hän on kirjoittanut mm. Hockeyvalmentajan käsikirjan vuonna 1991.

keskiviikko 29. marraskuuta 2017

Valtuustoryhmä esittäytyy: Olli Lehtonen

OLLI Lehtonen on demarien varavaltuutettu ja sosterlautakunnan jäsen. Näin hän kertoo itsestään:
" Olen Lintuvaarassa kasvanut, syntyperäinen espoolainen. Nelilapsisen perheen rakensimme Hanneleni kanssa Helsingin Herttoniemeen. Muutama vuosi sitten - neljänkymmenen helsinkiläisvuoden jälkeen - tuli aika muuttaa takaisin Lintuvaaraan. Tuntuu hyvältä, Leppävaaralla ja sen asukkailla on vahvat juuret ja historia. Tulevaisuus tehdään yhdessä. 
Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja politiikka on ollut tiivis osa elämääni 70-luvun kouluneuvostovaaleista lähtien. Suurimman osan työurastani olen tehnyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten järjestöissä; sosiaalisihteerinä, toiminnanjohtajana, palvelutalon johtajana, asiantuntijana. ”Kuunnellaan heitä, jotka puhuvat hiljaisella äänellä” on myös poliittinen agendani. Hiljainen ääni kuuluu usein ikäihmisille tai vammaisille. 
Hyviä hetkiä elämässä on paljon, yksi parhaimmista, kun veneen köydet on irrotettu ja keula kääntyy merituulta kohti."

tiistai 12. syyskuuta 2017

Valtuustoryhmä esittäytyy: Heidi Luukkanen

Olen Olen Heidi Luukkanen, kahden tytön äiti. Syntyisin olen Kuopiosta, mutta jo ennen kouluun menoani muuttimme perheeni kanssa tänne pääkaupunkiseudulle. Espoossa olen asunut jo lähes 30 vuotta.

Valmistuin vuonna 1997 liiketalouden tradenomiksi ja toimin valmistumiseni jälkeen kirjanpitäjänä tietotekniikkakonsulttiyrityksessä. Omien lasteni oppimisvaikeuksien myötä aloin kuitenkin kiinnostua koulumaailmasta ja kun minut YT-neuvotteluissa irtisanottiin opiskelin koulunkäynninohjaajaksi vuonna 2012. Tuolla tiellä olen edelleen.

Työssäni kouluissa olen nähnyt läheltä nuorten pahoinvoinnin ja tuen tarpeet. Siitä sainkin luontevasti kantavan teemani vaaleihin ja tulevalle valtuustokaudelleni: kouluihin täytyy saada lisää moniammatillista tukea lapsille ja nuorille. Opettajien ja koulunkäynninohjaajien lisäksi kouluissa, erityisesti yläkouluissa ja toisenasteella, tulisi olla esimerkiksi yhteisöpedagogeja tai sosionomeja auttamassa ja tukemassa nuoria.

Politiikassa olen tuore, Sosialidemokraattiseen puolueeseen liityin vasta juuri ennen vuoden 2017 Kunnallisvaaleja. Tulin valituksi ensikertalaisena, Kunnallisvaaleissa SDP:n 6. varavaltuutetuksi ja olen myös valtuustoryhmän jäsen. Ennen puolueeseen liittymistäni olen pyrkinyt toteuttamaan lähidemokratiaa lähinnä vanhempana, koulujen vanhempainyhdistyksissä ja johtokunnissa. Tälläkin hetkellä olen Järvenperän koulun johtokunnan puheenjohtaja.

Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä syrjäytymisen ehkäisy ovat teemoja lähellä sydäntäni. Olinkin erityisen otettu valinnastani juuri liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajaksi. Teen voitavani lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä liikunnan että nuorisotyön keinoin.

Ollaan yhteyksissä!

Facebook: www.facebook,com/luukkanenheidi
Instagram: luukkanen_heidi

lauantai 3. joulukuuta 2016

Valtuustoryhmään uusi jäsen: Aulikki Pentikäinen

VARAVALTUUTETTU Abdifitah Ali Abdi on  pyytänyt 21.11.2016 päivätyllä kirjeellään eroa varavaltuutetun toimestaan sekä kulttuurilautakunnan jäsenyydestä valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Valtuusto hyväksynee eron kokouksessaan 12.12.2016. Uudeksi varavaltuutetuksi nousee  tällöin vuoden 2012 vaaleissa seuraavaksi eniten ääniä saanut Aulikki Pentikäinen.

Kuntalaisten arjen huolet ja raskaat tilanteet ovat Aulikki Pentikäiselle tuttuja, sillä hän toimii Espoon kaupungin johtavana talous- ja velkaneuvojana ja vastaa myös sosiaalisesta luototuksesta. Työssään hän on nähnyt sen, että asumisen kalleus on yksi keskeinen syy velkaongelmiin työttömyyden ja muiden elämänkriisien ohella. Vuosien varrella Aulikki Pentikäinen on kutsuttu lukuisiin oikeusministeriön työryhmiin valmistelemaan maksukyvyttömyyteen ja perintään liittyvää lainsäädäntöä.

Vapaa-ajalla Aulikki lenkkeilee ja rentoutuu marjastaen ja sienestäen. Koulutukseltaan hän on maa- ja metsätaloustieteiden maisteri. ”Olen kuitenkin kuluttajaekonomisti, sillä pääaineeni yliopistossa oli kuluttajaekonomia.  Maa- ja metsätalousosaaminen paikantuu lähinnä puunrankojen jalostamiseen klapeiksi omin lihasvoimin, Aulikki nauraa.

keskiviikko 27. huhtikuuta 2016

Valdemarin arkisto 2013-2019


PÄIVITETTY 15.2.2020
Ensimmäinen nettilehti Valdemari ilmestyi helmikuussa 2013. Samaan aikaan avattiin sivusto myös facebookiin. FB-seuraajia on tällä hetkellä 268,  mikä  riittää siihen, että saamme tilasto-ominaisuudet käyttöömme. Osoitteemme facebookissa on:

https://www.facebook.com/Valdemarit.

NETTILEHDEN idea on otettu hyvin vastaan. Heti ensimmäisellä numerolla oli heti 796 lukukertaa.  Yhteensä  kaikkia ilmestyneitä numeroita  on luettu tähän mennessä lähes  31 077 kertaa!

Valdemari on  vuoden 2019 loppuun  mennessä ilmestynyt 49  kertaa, ja siinä on julkaistu  689 juttua.

Joka numerossa esitellään valtuustoryhmän ja valtuuston kokouksen demareille tärkeitä asioita. Kun  uusi numero ilmestyy, vanhemmat jutut siirtyvät arkistoon.  Jos jokin vanha juttu kiinnostaa, sen saa päätoimittajalta.

Vuosi 2013

ENSIMMÄISESSÄ Valdemarissa julkaistiin seuraavat jutut:
-  Valdemari nro:1 on tässä!
-  Puheenjohtajan puheenvuoro
-  Demarien valtuustoryhmä koolla tammikuussa
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Veikko Simpanen
-  Pelastetaan kaupungintalo!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Johanna Värmälä

KAKKOS-numeron aiheita olivat:
-  Valdemari 2 on tässä uudistettuna!
-  Puheenjohtaja puhuu!
-  Valdemari näkyy ja vaikuttaa!
-  Maria Guzenina-Richardson Honkamajalla
-  Maaliskuun valtuustosta - lyhyesti
-  ILMOITUS - Etelä-Espoon demarit
-  Demarit vaativat hätäohjelmaa terveyskeskusjonojen poistamiseksi
- Demarivaltuutetut istuivat iltaa Gumbölessä
- Demarit aktiivisina Blominmäen asiassa
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Tarja Tallqvist
-  Jarkko Rahkonen elvyttää Villiruusua


KOLMOS-numero ilmestyi huhtikuussa. Siinä oli  seuraavat jutut:
-  Valdemarin kolmas numero, olkaa hyvä!
-  Terveyskeskus- ja vanhuspalvelut saatava kuntoon!
-  Huhtikuun valtuuston kokouksesta - lyhyesti
-  Valtuustoaloitteilla vaikutetaan
-  Valdemarit Tallinnassa
-   MAINOS: Demarien vappujuhla Läkkitorilla!
-   Valtuustoryhmä esittäytyy: Adbirahman Ali
-   SDP julkaisi oman palvelustrategiansa
-   Demarit eivät aja pakkoliitoksia
Lisää kuvateksti

NELOS-numero ilmestyi toukokuussa. Sisällysluettelossa olivat:
- Hienoa työtä, MGR!
- Jo neljäs Valdemari netissä!
- Demokraatti-lehti kehui Valdemaria!
- Valtuuston kokouksesta 20.5.- lyhyesti
- Demarit vaativat kestävää ratkaisua terveyskeskusten ongelmiin
- Maahanmuuttajat haluvat tehdä töitä
- Kuntapäivillä Oulussa
- Sivistystoimen organisaatiouudistus puhututtaa demareita
- Demarit mukaan valtuustosopimukseen?
- Espoon tarina: strategiaa uudella tavalla
 - Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Hellström
KESÄKSI ilmestyi  vitosnumero. Sen otsikoita olivat:
- Viides Valdemari, var så gud
-  Valtuustoryhmä toivottaa hyvää kesää!
-  Kesäkuun valtuuston kokouksesta - lyhyesti
-  Sistosen poliittinen "ilmaveivi"
-  Sivistystoimeen uusia tulosyksikkö: liikunta- ja nuorisotoimi
-  Työväenopistoa koskevaa organisaatiouudistusta aletaan valmistella
-  Demarit edelleen huolissaan pyrkimyksistä uittaa palvelusetelit terveyskeskuksiin
-  Kesän jälkeen jälleen syksy!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Antti Aarnio


KUUTOS-numeroon oli yhdistetty elo- ja syyskuun tapahtumia:
- Elo-syyskuun Valdemari on uunituore
- Länsimetro elvytyskohteeksi!
- Tervetuloa demarien teltoille!
- Syksyn ensimmäinen valtuuston kokous
- Terveisiä syyskuun valtuuston kokouksesta
- Terveyskeskusmaksuja ei saa korottaa!
-  Valdemari ilmestyi paperiojenteena
-  Demarit: Viherlaakson koulun sisäilmaongelmat on ratkaista!
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Liisa Kivekäs
-  Demarit vaativat Mankin seisakkeen säilyttämistä

LOKAKUUNlehden teemoja olivat:
-  Tässä uunituore Valdemari numero 7!
-  Demarit hyväksyivät valtuustosopimuksen
-  Budjettineuvottelut käynnistyvät
-  Lokakuun valtuuston kokouksesta
-  Talouskurimus kiirehtii kaupungintalon saneerausta
-  Valtuustoryhmän edustajat onnittelivat Juha Metsoa
-  Demarien lehti: Espoon Ruusu ilmestyy 6.11.
-  Lähiaikojen demaritapahtumia
-  Työpaikka auki Espoon demarien kunnallisjärjestössä
-  Valtuustoryhmän verkostokortit
-  Valtuustoryhmä esittäytyy: Leena LuhtanenMARRASKUUSSA ilmestyi numero 8. Tässä aiheita:
-  Jo kahdeksas Valdemari on ilmestynyt
-  Sopu talousarviosta
-  Terveisiä Valtuuston kokouksesta 18.11.2013
- Mediatiedote 3.11: Espoon demarit puolustavat palveluita
- Valdemarit näkyivät Espoon Ruusussa
- Juhani Parisaari Aarno Turusen seuraajaksi
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Guzenina-Richardson
- Demarien ryhmyri vaihtuu
- Harriet Klar on nyt Harriet Klar-Nykvist


JOULUKUUN puolivälissä ilmestyi vuoden viimeinen Valdemari:
- Tässä Valdemarin joulunumero 9
- Maria Guzenina-Richardson valtuustoryhmän
- Valtuustovuosi 2013
- Joulukuun valtuuston kokouksesta
- Talousarviokokous 4.12.-13
- Onnea Jukka ja Sinikka!
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Tieaho
- Valdemari on ilmestynyt jo yhdeksän kertaa
- Hyvää Joulua ja Upeaa Uutta Vuotta 2014
Vuosi 2014HELMIKUUN alussa ilmestyi vuoden 2014 ensimmäinen Valdemari:
- Valdemari 1/2014
- Pääkirjoitus 8.2. 2014
- Taistelu omien terveyskeskusten puolesta jatkuu
- Kevään demaritapahtumia
- Korpilammella tasapainotus- ja tuottavuusseminaari 11.-12.2.
- Valtuustoryhmä kokoontuu viikkoa ennen valtuustoa
- MAINOS: Keskustelutilaisuus kouluasioista
- Tammikuun valtuston kokouksesta
- Iso huoli vanhusten aterioiden hinnasta
- Valdemareja ehdolla SDP:n puoluekokoukseen
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Jasminiitta Lumme
- Valdemarin lyhyt historia.


1.3. lopulla ilmestyi kakkosnumero. Siinä oli seuraavia juttuja:
- Valdemari 2/2014 on tässä. Olkaa hyvä!
- Demarit eivät hyväksy esitettyjä leikkauksia
- MAINOS: Demarilauantai 22.3.
- Valtuuston kokous 24.2.2014
- MAINOS: Nasima Razmyar Puikkarissa
- Valtuustoryhmä kokoontui 17.2.2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Hannele Kerola
- Korpilammen henki vm. 2014
- Demaritapahtumia!
- Montako valdemaria Seinäjoelle?
- Poikkihallinnolliset ohjelmaryhmät yhteisessä työpajassa
- Espoonlahdessa oli viikolla 9 demaripöhinää
- Valdemari on nyt ilmestynyt vuoden ajan!

HUHTIKUUSSA ilmestyi Valdemarin nro 4. Teemoja olivat:
- Kaikki Valdemarit pähkinänkuoressa
- Maria Guzenina-Richardson halutaan puoluehallitukseen
- Kohti SDP:n puoluekokousta
- Valtuuston kokous 14.4.
- Demarit vastustivat loppuun saakka ylimitoitettuja leikkauksia
- Länsimetron jatkossa aikalisä
- Blominmäen asialle lyötiin sinetti
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Jungner
-  Loppukevään demaritapahtumia
-  Mainos: Toreilla tavataan

KESÄNUMERO ilmestyi 15.6.  Lehden teemoja olivat
- Pääkirjoitus: Lämmin kiitos valtuustoryhmälle!
- Kevätkauden viimeisestä valtuuston kokouksesta
- Demarit vastustavat jättikaupunkia
- Terveisiä puoluekokouksesta
- SDP:llä on uusi puheenjohtaja
- Toukokuun valtuuston kokouksesta
- Demariyhteenvetoa keväästä 2014
- Kohti eduskuntaa
- Demaritapahtumia syksyllä 2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen ja
- Valdemarin koko tarinaSYKSYN ensimmäinen numero  ilmestyi. Lehden teemoja olivat:
- Edessä tiukka poliittinen syksy
- Faktoja vanhuspalveluiden tarpeesta
- Mainos: Demarit taas teltoilla
- Valtuuston syksyn ensimmäinen kokous
- Mediatiedote 13.8.-14
- Valtuustokysymys väistötilojen myöhästymisestä
- Koulujen väistötilojen myöhästymisestä
- Valtuustoryhmän kesäkokous
- Pelastuuko kaupungintalo?
- Keistä kansanedustajaehdokkaita?
- Nettilehden vanhat numerot


SYKSYN toinen nettilehti ilmestyi 5.10.-2014. Lehdessä oli seuraavia juttuja:
- Pääkirjoitus
- Metrokokous valtuustossa 29.9.
- Valtuustoryhmän jäsenet aktivisina Majvikissa
- Syyskuun ensimmäinen valtuuston kokous 8.9.-14
- Kaksi valtuustodemaria pyrkii eduskuntaan
- Osakeyhtiö, liikelaitos vai kaupungin oma tuotanto?
- Valtuuston demariryhmän jäseniä ehdolla seurakuntavaaleissa
- Teltoilla tavataan; Espoon demarien syksyn tapahtumia
- Mediakatsaus
- Onnittelut 68-vuotispäivän johdosta Martti Tieaholle!
- Espoossa avattiin monikulttuurisuustila
- Vahvempaa yhteistyötäLOKAKUUN Valdemarin nro 8 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus
- Valtuuston kokous 20.10.2014
- Eläköön itsenäinen Espoo!
- Valtuusto keskusteli kehitysohjelmista
- ESPOON ruusu ilmestyy jälleen
- Ritva Snabb valtuustoryhmän vs. sihteerinä
- Loppusyksyn demaritapahtumia
- Ihmisoikeuksien päivän tapahtuma Entressen kirjastossa 10.12
- Maria Guzenina ja Johanna Värmälä eduskuntaa!
- Muista äänestää seurakuntavaaleissa!
- Vuoden 2015 valtuuston kokoukset
- Espoon budjettia valmistellaan
- Valdemarit 2013-14
MARRASKUUN Valdemarin nro 9 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus: Martti Tieaho in memoriam
- Marraskuun valtuuston kokous
- Mediatiedote 14.11.2014
- Espoon kunnianarvoisaa kaupungintaloa ei suojeltu
- Espoon ruusu ilmestyi 16.11.
- Uudenmaan maakuntaparlamentti haki ideoita mm. Virosta
- Demarit menestyivät seurakuntavaaleissa
- Suomenojan satamassa kuohuu!
- Jasminiitta Lumme: Tulevaisuuden oppimisympäristö Viherlaaksoon!
- Loppuvuoden demaritapahtumia
- Kosketuksia ihmisoikeuksiin 10.12.2014
- Valtuustoryhmä esittäytyy: Helena Haapsaari
- Kaiken maailman Valdemarit :-)
JOULUKUUN valdemarin nro 10 teemoja olivat:
- Pääkirjoitus
- Valtuusto kokoontui joulukuussa kaksi kertaa
- Maria Guzenina nousee kaupunginhallitukseen
- Mediatiedote Espoon Asuntojen vesimittareista
- Kosketuksia ihmisoikeuksiin
- Espoo-mitalli Jasminiitta Lumpeelle
- Mediatiedote budjettisovusta
- Vuoden 2015 valtuuston kokoukset
- Hyvää Joulua!
- Arkisto
Vuosi 2015


TAMMIKUUN 2015 numeron teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Espoolaisdemarien vuosi 2014 kuvina
Demarien valtuustoryhmä järjestäytyi
Tammikuun valtuuston kokous
Espoo ei halua jättikaupunkia!
Ketteryyttä uuden opiskelijahuoltolain soveltamiseen!
Demarit ja metropolihallinto
Demarien kannatus nousussa
Maria Guzenina eduskuntaan!
Johanna Värmälä eduskuntaan!
Antti Rinne Espoossa ma 2.2.2015


HELMIKUUN Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Helmikuun valtuuston kokous
Kehitysohjelmat
Vaalipuffi
Hus palvelee Espoota hyvin
Valtuustoryhmä vaalipöhinässä
Eduskuntavaalit lähestyvät
Valtuustoryhmä esittäytyy: Kaisa Rastimo

MAALISKUUN Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus: Eduskuntavaalit 2015
Valtuuston kokouksesta 23.3.2015
Valtuustoseminaarin 26.3. satoa
Maria Guzenina matkalla eduskuntaan
Johanna Värmälä kampanjoi teltoilla ja somessa
Puffi: Demaritapahtuma 11.4. Kosketuksia vanhuuteen
KEVÄÄN viimeisen Valdemarin teemoja olivat:
Kesäajot sunnuntaina 14.6.
Kesäkuun valtuuston kokous
Kaikki ryhmät mukana neuvottelutuloksessa ulkoistuksista
Suomenojan venesataman kohtalo puhututtaa
Mediatiedote jättiulkoistuksista
Valtuuston kokous 18.5.
Huhtikuun valtuuston kokous
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Maria Guzenina eduskuntaan
Demareita teltoilla
Valtuustoryhmää täydennettiin
SYKSYN 2015 ensimmäisen Valdemarin teemoja olivat:
Pääkirjoitus
Syyskuun valtuuston kokous
Suurmielenosoitus 18.9.
Vuoden 2016 budjetti
Sivistystoimen talousseminaarissa
Lumenkaatopaikka Vanttilaan
Kohti kuntavaaleja 2017
Espoo Caterin inhouse-yhtiöksi
Elokuun valtuuston kokous
Terveisiä Karakalliopäiviltä
Syksyn 2015 demaritapahtumia
Eduskuntaryhmä kokousti Espoossa


MARRASKUUN Valdemarin teemoja olivat
Pääkirjoitus
Valtuustoryhmän Mediatiedote
Media noteerasi demarien neuvottelutavoitteet
Hallituksen kärki- /Espoon järkihankkeet - Espoon tulevaisuus
Marraskuun valtuustokokouksesta
Hannele Kerola: Karhusuon koulu taas tapetilla
Lokakuun valtuuston kokouksesta
Terveisiä piirin kokouksesta
Reijo Tuori eläkkeelle
Valdemarin arkistoJOULUKUU  Valdemarin 7/2015 teemoja olivat
Joulukuun pääkirjoitus
Valtuustoryhmän Avoin kansalaispaneeli 24.11.2015
Valtuuston budjettikokous 2.12.
Demarien ryhmäpuheenvuoro vuoden 2016 budjetista
Valtuuston kokouksesta 7.12.2015
Veikko Simpanen syvästi huolissaan vanhusten asiakasmaksuista
Valtuustovuosi 2015 demariryhmän silmin
Maria Guzenina valtuuston puheenjohtajaksi
Liisa Kivekäs kaupunginhallituksen jäseneksi
Kiitokset Jukka Vilskeelle hienosta työstä
Joni Vainikainen kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi
Demarivuosi 2016
Koko valtuuston seminaari 14.1.2016
Valtuustoryhmä esittäytyy: Jarkko RahkonenVuosi 2016TAMMIKUUN valdemarin (2016:1) teemoja olivat
Pääkirjoitus
Valtuustovuoden 2016 asialistaa
Kunnianarvoisasta kaupungintalosta
Tammikuun valtuuston kokouksesta
Valtuuston uusi puheenjohtaja: Maria Guzenina
Ajatuksia valtuuston seminaarista Finns Omniassa
Demarien vastaus kaupunginjohdolle hallinnon kehittämisestä
Demariryhmälle uusi puheenjohtajisto
Mediatiedote Niipperin koulun väistöstä
HUHTIKUUN Valdemarin (2016:2)  juttuja olivat
Pääkirjoitus: Totisesti elämme kummallisia aikoja
Demarit tekivät määrärahoitealoitteita
Valtuustoryhmän toimintakertomus sai kehuja edustajiston kokouksessa
Valtuustoryhmän pj. Martti Hellström: Ei vuoroluvulle!
Antti Aarnio: Turha kauhistella investointeja
Hannele Kerola: Rahastot käyttöön
Maaliskuun valtuuston kokous
HS kirjoitti helmikuun valtuuston kokouksesta
Päivähoitoasia nousi esiin myös Länsiväylässä
Helmikuun valtuuston kokous
Valtuustoryhmä aktiivisesti paikalla OTTO-maatteja vaatimassa.
Mediatiedote Niipperin koulun sisäilmaongelmista
TOUKOKUUN Valdemarin (2016:3) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Elämme epäinhimillistä aikaa
Vuoroluku uhkaa ?
Valtuuston kokous 25.4.
Pakina: Ovatko Persut rasisteja?
Terveisiä piirikokouksesta
Hesari teki myös jutun terveyskeskusasiasta
Demarien valtuustokysymys Matinkylän terveyspalveluihin liittyen
Valtuustokysymys Espoon teatteritalosta
Valtuustoaloite hankintalaista
Valtuustokysymys koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi
Myös opettajien järjestö on ottanut kantaa koulukurjuuteen


KESÄKUUN Valdemarin (2016:4) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Hyvää kesää!
Toukokuun kokouksesta
Valtuustoryhmä herkutteli
Kesäkuun valtuuston kokous
Länsimetro myöhästyy
Koulujen korjausvelka ei supistu itsestään
Valtuusto torjui demarien toiveen
Espoon teatteri maan alle?
Sote­uudistus ei saa romuttaa Espoon taloutta
Ruusuja jaettiin äideille
Budjetin valmisteluprosessi on käynnissä
Terveisiä iltakoulusta
Onneksi olkoon Johanna ja Leena!
Syksyn demariohjelmaa
ELOKUUN Valdemarin (2016:5) juttuja olivat
Pääkirjoitus: viimeinen erä alkaa
Elokuun valtuuston kokous
Valtuusto tyrmäsi demarien parannusesitykset
Harvinaislaatuinen sitoumus
Espoon omiin yhtiöihin lisää avoimuutta!
Veroprosentti ja budjettineuvottelut
Veikko Simpasen valtuustoaloite vesimittareista
Tapiolan uimahallin sietämätön tilanne
Valtuustoryhmän syksyn kalenteria
Kunnallisjärjestön tervehdys
Puffi: Kävellen koulupaikkoja tytöille


SYYSKUUN Valdemarin/2016:6) juttuja olivat
Pääkirjoitus: Budjettineuvottelujen alla
Syyskuun valtuuston kokous
Mediatiedote: Espoon demarit haastavat kaupunginhallituksen kehys- ja veroprosenttiesityksen
Pitääkö virkamiehen vastata?
Leena Luhtanen ja Espoon teatteritalo
Mediatiedote: Laadukkaat peruspalvelut turvattava
Veikko Simpanen: Hallituspuolueiden valtuutetut leikkauslinjalla Espoossa
Veikko Simpanen: Pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen
Valtuustokausi jatkuu
Demarisyksyn ohjelmaa
Ensimmäiset demariehdokkaat

JOULUKUUN Valdemarin/2016:7) juttuja olivat:
Tule tapaamaan Valdemareja Lippulaivaan!
Pääkirjoitus
Valdemareja puoluekokoukseen
Demarien oma budjettiseminaari
Mediatiedote: Demarit valmiina Espoon budjettineuvotteluihin
Budjettineuvottelut 2016
Budjettisovusta tuli tällainen - myös demarien vaikutuksesta
Mediatiedote 23.11.Demarit ja vasemmistoliitto kävelivät Espoossa ulos budjettineuvotteluista
Demarien ulosmarssi Länsiväylässä
Demarien ulosmarssi Demokraatti-lehdessä
Demarien ulosmarssi Hesarissa
Lokakuun ensimmäinen valtuuston kokous
Lokakuun toinen valtuuston kokous
Espoon Ruusu ilmestyi 12.11.
Marraskuun ensimmäinen valtuuston kokous
Marraskuun toinen valtuuston kokous
Harriet Klar-Kristola- Espoon positiivisin?
Jo 90 ehdokasta Kohti kuntavaaleja
Valtuustoryhmään uusi jäsen: Aulikki Pentikäinen
Jouluun demaritapahtuma: Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.

Vuosi 2017

HELMIKUUN  Valdemarin 2017:1  juttuja olivat:
Pääkirjoitus
Tammikuun valtuustonkokous
Määräraha-aloite subventoimaan vanhusten ateriahintojen nousua
Kevään kiinnostavia tapahtumia
Demariehdokkaita
Lisäkaavoitukseen tarvitaan vauhtia ja porkkanoitaHUHTIKUUN  Valdemarin 2017:2  juttuja olivat:
Pääkirjoitus: Uusin voimin kohti parempaa Espoota
Helmikuun valtuustosta
Valtuustoterveisiä maaliskuulta
Valtuustoryhmän toimintakertomus 2016
Homekouluista repesi iso riita
Vanhan valtuuston toiseksi viimeinen kokous; poimintoja
Jarkko Rahkonen: Vaalianalyysia
Uuden valtuuston 2017- 2021 demarit
Hyvää Vappua!

TOUKUUN Valdemari 3/2017  oli  vanha valtuustoryhmän  Valdemarin  viimeinen numero. Se oli erikoisnumero, johon oli poimittu aiemmin julkaistuja juttuja koko valtuustokaudelta 2013- 2017. Kun tavallisesti lehdessä on kerrallaan 6- 10 juttua, tässä nyt niitä oli luettavana 127.


SYYSKUUN  Valdemari 4/2017  oli  uuden valtuustoryhmän  Valdemarin  ensimmäinen numero. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Syyskuun valtuustonkokous
Mediatiedote: Hyvä arki kuuluu jokaiselle  espoolaisille
Mediatiedote: Espoo velkaantuu massiivisesti. Tuloveroa nostettava vastuullisesti  0,25 %-yksikköä
Mediatiedote: Demarit vastustavat suunnitelmaa siirtää Espoon kansainvälisen koulua Otaniemeen
Valtuustoryhmän mediatiedote: Erityisoppilaiden koulukuljetusten turvallisuus ja laatu taattava Espoossa välittömästi !
Espoon kilpailutusinto ja erityisryhmien elintärkeät palvelut törmäyskurssilla? Case Kajon Oy
Valtuustoryhmämme 2017-2021
Elokuun valtuuston kokouksesta
Syksyn ensimmäinen ryhmän kokous
Uuden valtuuston ensimmäinen kokous
Demarien uusi valtuustoryhmä järjestäytyi
Valtuustoryhmän syksyn 2017 ohjelma
Valtuustoryhmä esittäytyy: Heidi Luukkanen
Valtuustoryhmä esittäytyy: Mika-Erik Walls

MARRASKUUN   Valdemari 5/2017  oli  syksyn toinen numero. Siinä oli seuraavat jutut:
Lokakuun valtuustosta
Valtuusto kunnioitti Karl Koivusen poismenoa
Demarien oma budjettiseminaari
Hesari kokosi ryhmien budjettitavoitteita
Marraskuun valtuustosta
Mediatiedote budjettineuvotteluista
Mitta täyttyi koulukyytisotkuista
Maakunta-uudistus: ei mitään hyötyä pk-seudulle
Jukka Vilske palasi demarien kunnallisjärjestön johtoon
Valdemarien loppusyksyn ohjelmaaJOULUKUUN Valdemari 6/2017 kertasi  politiikkavuoden. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Joulukuun kaksi valtuustonkokousta
Budjettineuvottelut 2018
Demarien mediatiedote valinnanvapauslaista
Politiikan vuosi 2017
Demarien valtuustoryhmä 2013-2017
Politiikan tammikuu
Politiikan helmikuu
Luonnos
Politiikan maaliskuu
Espoon Ruusu 25.-26.3.2017
Jarkko Rahkosen vaalilehtinen
Politiikan huhtikuu
Demarien uusi valtuustoryhmä 2017-2021
Politiikan toukokuu
Politiikan kesäkuu
Politiikan kesälomalla heinäkuussa
Politiikan elokuu
Politiikan syyskuu
Politiikan lokakuu
Politiikan marraskuu
Politiikan joulukuu
Hyvää Joulua!

Vuosi 2018

HELMIKUUN alussa ilmestyi vuoden 2018 ensimmäinen Valdemari. Siinä oli seuraavat uudet jutut:
Pääkirjoitus
Demarit huolissaan kouluverkosta
Nuuksion koulua ei saa lakkautta!
Tammikuun valtuustokokous
Kaupungintalo puretaan!
Mediatiedote: vanhusten palvelut tarvitsevat hyvinvoivan henkilökunnan
Espoon joukkoliikenne on saatava kuntoon
Valtuustoaloite muovijätteen lajittelusta
Valtuustotoivomus lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurannasta
Valtuustokysymys: Toteutuvatko vanhuspalvelut Espoossa?
 31.1.2018
Valtuustoaloite liityntäliikenteen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi
Valtuustokysymys väkivallasta kouluissa

Vuosi sitten
Kaksi vuotta sitten
Kolme vuotta sitten
Neljä vuotta sitten
Viisi vuotta sitten

VUODEN toinen valdemari ilmestyi vappuaattona. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Vanhusten kotihoidon laiminlyönnit
Juri Aaltosen aloite koirien uimarannasta
Muistio valtuustonkokouksesta 19.3.
Muistio valtuustonkokouksesta 23.4.
Muistio valtuustonkokouksesta 25.2.
Valdemareja Kunnallisjärjestön kevätkokouksessa
Valdemareja Uudenmaanpiirin kevätkokouksessa
Kevätalven poliittisia uutisia - pakina
Länsimetro - kevättalven sitkeä uutisaihe - pakina
Viisi valdemaria ehdolla maakuntavaaleihin 2018
Viisi Valdemaria ehdolla eduskuntaan
Valtuustoryhmä esittäytyy: Martti Hellström
Valtuustoryhmä esittäytyy: Juri Aaltonen
Valtuustoryhmä esittäytyy: Maria Guzenina
Valtuustoryhmä esittäytyy: Markku Sistonen


VUODEN kolmas Valdemari ilmestyi kesäkuussa . Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Valtuustovuosi 2017-18 pähkinänkuoressa
Espoon asunnot
Muistio valtuuston toukokuun kokouksesta
Valtuustoryhmä tavattavissa 19.5.
4 kaupungin valtuustojen yhteiskokous
Valtuustoryhmä järjestäytyi
Muistio kesäkuun valtuuston kokouksesta
Vastenmielistä puhetta
Valtuustoaloite: kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin
Valtuustokysymys koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta
Aulikki Pentikäinen: Maahanmuuttajanaisten työllisyys
Hannele Kerola: Espoon taloudenpidossa ei saa lipsua
Hyvää kesälomaa!
Jatkuu syksyllä ....

VUODEN neljäs Valdemari ilmestyi elokuun lopulla. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Muistio elokuun valtuustonkokouksesta
Budjettineuvottelut ovat alkamassa
Demarit tarkkoina
Vaalikuumetta?
Mika-Erik Walls: Vammaispalvelut kuntoon
Joukkoliikenne on saatava kuntoon
Mediatiedote: HSL:n ratkaisut eivät riitä
Johanna Värmälä vaatii HSL:tä toimenpiteitä
Tulossa valtuustoryhmän seminaari 8.9.2018
Demarit moporetkelle
Pidetään mielessä

VUODEN 2018 viides Valdemari ilmestyi lokakuun lopulla. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Muistio syyskuun valtuuston kokouksesta
Mediatiedote veroprosentista
Muistio lokakuun valtuuston kokouksesta
Valtuustotoivomus vastuullisista tekstiilihankinnoista
Valtuustokysymys ajanvarauksesta terveydenhoitoon
Valtuustokysymys Kansallisesta muistiohjelmasta
Ryhtiä hyvä HSL!
Viisi vuotta sitten: Budjettineuvottelut 2013  5 vuotta sitten.
Budjettineuvottelut käynnistyvät
Kolumni: Kaikki muu on turhaa paitsi puutarhanhoito!
Yksi valdemari ehdokkaana seurakuntavaaleissa
Viisi valdemaria ehdolla eduskuntaan
Syksyn demaritapahtumia
Kunnallisjärjestön puheenjohtajaltaVUODEN 2018 viimeinen  Valdemari ilmestyi joulukuun lopulla. Siinä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Budjettineuvottelut 2018
Valtuuston kokous  19.11.
Olli Lehtonen: Huolta vanhuspalveluista
Valtuuston kokous 5.12
Valtuuston kokous 10.12
Ali: Huoli maahanmuuttajien työllisyydestä
Johanna Värmälä ja Aulikki Pentikäinen budjetista
Juri Aaltonen: Bydjetista
Valtuustovuodesta 2018
Hyvää Joulua!
Valdemari läpi seurakuntavaaleissa
Vuosi 2019

Vuosi 2019

VUODEN 2019 ensimmäinen Valdemari ilmestyi helmikuun alussa.. Siinä oli seuraavat jutut:
Helmikuun pääkirjoitus
Muistio tammikuun valtuuston kokouksesta
Valtuustokysymys kotimaisista lähi-ja luomuruokaelintarvikkeista ja raaka- aineista
Eduskuntavaaliehdokas Abdirahman Ali
Eduskuntavaaliehdokas: Johanna Värmälä
Eduskuntavaaliehdokas Maria Guzenina
Mediatiedote: Vanhustenpalvelujen taso on taattava
Eduskuntavaaliehdokas Habiba Ali
VaalimainosVUODEN 2019 toinen Valdemari ilmestyi maaliskuussa.  Siinä oli seuraavat jutut
Pääkirjoitus
Valtuustonkokous 25.2.2019
Valtuuston kokous 18.3. 2019
Valtuustokysymys vanhusten tarvitsemien palveluiden tasosta
Valtuustokysymyksestä syntyi hieno keskustelu
Mediatiedote
Aulis Pitkälän kanssa Gumbölessä
Maria Guzenina 289
Johanna Värmälä 298
Habiba Ali 305
Markku Sistonen 311
Ali Abdirahman 312
Demarien vaalitapahtumia
KESÄWALDEMARI ilmestyi 16.6.2019. Teemoja oli olivat
Pääkirjoitus
Valtuustoryhmä järjestäytyi
Muistio valtuuston toukokuun kokouksesta
Antti Aarnio: joukkoliikenne etenee ja paranee
Muistio kesäkuun valtuuston kokouksesta
VALTUUSTOALOITE
 Tupakoinnin kieltämisesta Espoon uimarannoilla
Valdemarit eduskuntavaaleissa 2019
Valtuustoryhmän syksy
Hyvää syntymäpäivää Aulikki ja Jukka!
Pormestari vai ei?SYKSYN ensimmäinen numero ilmestyi marraskuussa. Numeron neljä juttuja olivat:
Pääkirjoitus
Valdemarien kesäseminaari
Mediatiedote
Muistio valtuuston elokuun kokouksesta
Hannele Kerola :Köyhyydestä
Espooseen pormestari???
Muistio valtuuston syyskuun kokouksesta
Muistio lokakuun valtustonkokouksesta
Lyhyesti
Demarien budjettiseminaari
Budjettineuvottelut ovat kännistyneet


VUODEN 2019 viides ja viimeinen Waldemar ilmestyi aatonaatona 23.12.
Valdemarin Joululehdessä oli seuraavat jutut:
Pääkirjoitus
Muistio marraskuun valtuuston kokouksesta
Budjettisopuun
Muistio valtuustonkokoksesta 4.12. 2019
Mediatiedote pormestarimallista
Muistio valtuustonkokouksesta 9.12.2019
Johanna Värmälä: Mielenterveyspalveluista ja investoinneista
Valdemareista...
Valtuustoryhmän puheenjohtajan joulukortti
Varapuheenjohtajan kortti
Päätoimittajan joulukortti
Joulukortti
Kortti Uuteen Vuoteen 2020
Uuden Vuoden kortti
Hyvän Joulun kortti
Yhä uusia kortteja
Joulu tulee!
Joulukortti!
Kortteja, kortteja...
Joulun ajan kortteja
Joulukortteja riittää...
Taas kortti
Joulukortit jatkuvat
Joulukortteja
Lisää joulukortteja
Lisää joulukortteja
Joulukortteja jatkuu...